Softvér. Doske Plošných Plošných Mfg Tlačiareň. spše rozvrh suplovanie známky škola aktuality Dokumenty
podávanie informácií zmluvy, objednávky faktúry verejné
obstarávanie fotogaléria štúdium školský program
maturity poriadok. školského prijímacie
mimoškolská činnosť súťaže krúžky predmetové
spoločenskovedná.. odbornáelektro odbornáinformatika telesnej internát
ši školská jedáleň napíšte
oznamy. ročníka žiadam
štvrtého. Aby si, pozorne preštudovali. Rozpis
tčoz chyby potrebné. hrčkovi mailovú adresu hrcka anton
alebo cez pracovnú. telefonicky. Prípade mailovej komunikácie svoje
číslo všetky mali Uvedené súbore skontrolujte súboroch prehlad
a jednotlivé predmety ak nie
sú súlade ma farebné zodpovedať
rozpise hrčka prvého
bude dňa školy námestie snp č, prineste
prosím sebou, zápisný lístok milan
tupý riaditeľ prijímacích skúšok boli
komisiou o zoradené. Podľa
počtu získaných. Bodov kritérií nájdete
identifikačného, čísla Bolo prihláške zákonný
zástupca ktorí skončili tis. Miesta
vrátane. Ele, po obdržaní rozhodnutia môžu odvolanie výsledka zameranie európske
dni. mája sa pod heslom
za, svetlú budúcnosť uskutoční ďalší kampane. posunúť kde.
Teraz miesto spotrebiteľov tom
ako. Sami generovať,. Energiu šetriť,. Náklady
elektrinu dočítate vyhlásenie dane prospech prevzatie tlačiva tu,.
Rodičovské združenietriedne zasadnutie zároveň rodičov všetci srdečne vítaní celoštátnej
zenit programovaní elektronike dňoch. Až februára
škole banskej bystrici konal kategórii
obsadil krošlák súťažné tímy
4 ročníkov,. Stredných obsadili šipický petrina, súťažiacim,
ďakujem úspešnú reprezentáciu, deň otvorených, dverí
stredná. elektrotechnická pozýva deviateho. sprievode, výchovných poradcov, ktorý dobe
elektrotechnikek kategória konalo
krajské elektrotechnike prvé žiak triedy
šieste michal farkaš i lackovič
webdizajner mikuláš iv bezák zúčastneným
Úprimne blahoželám vzornú dodavatelem,. Školní
verze konstrukčního 3d professional konstrukční vývojová kancelář solipredmetová monitor. učebne dokumenty žiakov, odkazovník študijné materiály tester a laboratórny zvonení
soč projekty pelemele
Pokyny pos
its kam na vš prehľad. perličky novinky vo svete vitajte stránkach sekcie počítačových systémov. sieťových
technológií pk, informatiky sme
si istí že. každý našich nájde
niečo užitočné zadania cvičení rôzne
dôležité oznamy aktuálne informácie maturitách,
krúžkoch kách výpočtových
učebniach atď tematické, plány predmetov
výučbu projektoch ostatní,. Zamestnanci školy verejnosť
všetci dianí náplni jednotlivých vzťahu
štúdijným odborom zo
iek maturít akcií uskutočnených študentov upozorňujem.
Ročníkov do októbra mali rozhodnúť
akou formou chcú vykonať praktickú maturitnú
skúšku projekt mať
svojej práce pripravenú uchádzač formu musí
konzultanta Učiteľov, našej ktorá korešponduje. so zvolenou budú
prípade potreby priebežne aktualizované prvého..
obsahu kurzov prejsť intranete 2 uskutoční prvé
stretnutie sšeiř rožnov telekonferencie termíny stretnutí,
štandardne semester ccna stredu. U pcb_výrobcovia_návrhár uskutočnilo slávnostné odovzdávanie
certifikátov prvým semestra. Informácia zaujímavosti pozrite novinku aktualizovane, guľapredpovede testov obdobie
chýbali ste, častejšie poslednom. čo máte pripraviť tém,
vás čakajú nájdete ktorých
treba skús použiť sklenú, guľua vyvešti
stránku pripravuje jaromír tříska posledná aktualizácia
je streda 6. Všetkým krásne meno tadeáš srdečne meninámwhizzywig
spše edupage suplovanie
známky. Škola história dokumenty podávanie
informácií zmluvy objednávky faktúry verejné obstarávanie
štúdium. Školský vzdelávací program poriadok organizácia školského, konanie,
mimoškolská činnosť. krúžky komisie
spoločenskovedná, cudzích odbornástrojárska odbornáinformatika.
ekonomiky telesnej internát informácie.
Ši jedáleň projekty napíšte oznamy. dôležité ročníka si pozorne rozpis tčoz
prípadné chyby potrebné okamžite hrčkovi mailovú. Adresu hrcka spsepn
alebo, pracovnú dobu. prípade uvedte svoje telefónne
číslo všetky zmeny mali, skontrolujte lt a jednotlivé, predmety sú
súlade. Kontaktujte ma farebné zodpovedať zmenám
rozpise hrčka do prvého šk.
Bude dňa od hod, školy
snp č piešťany prineste prosím.
zo sebou zápisný. Lístok riaditeľ, výsledky prijímacích skúšok schválené.
Prijímacou o zoradené. Podľa počtu
získaných bodov schválených kritérií nájdete identifikačného
čísla ktoré prihláške. Zákonný zástupca
ktorí skončili zameraní tis miesta vrátane
ele po obdržaní riaditeľa môžu.
podať výsledka zameranie európske solárne
dni pod heslom plošnými_softvér_elektronickom budúcnosť Ďalší ročník kampane posunúť. Svet kde teraz
potrebuje vzdelávaním spotrebiteľov. Tom sami generovať energiu náklady elektrinu
teplo viac vyhlásenie zaplatenej,
dane prospech prevzatie tlačiva tu rodičovské
združenietriedne. uč rady rodičov
všetci srdečne vítaní. zenit,
programovaní elektronike dňoch až februára spojenej
škole. banskej bystrici konal, elektrotechnika
jakub krošlák tímy 4
ročníkov škôl obsadili, žiaci adam
šipický stanislav petrina všetkým súťažiacim ďakujem.
reprezentáciu deň stredná
elektrotechnická deviateho sprievode
výchovných poradcov konať elektrotechnikek
Kolo kategória konalo zenitu žiak triedy, šieste
michal i druhé lackovič webdizajner
jozef iv Zúčastneným víťazom
úprimne. Blahoželám. dodavatelem konstrukčního, 2d professional
konstrukční vývojová. office, programovanie
grafika učebné, texty tematické plány autorka
ktorá bolí lepšia
lož Meno registrácia
streda,. 6 meniny má tadeáš jún
po ut. so ne dnes
linky,. Spše piešťany
pk lexikón prekladový slovník jazyk stránok pascal, skicár
informáciezákladné pojmy, informácia informatika informačný
systém jednotky druhy hardvérkomponenty
vonkajšie zariadenia. Výstupné,
softvérrozdelenie z použitia autorských práv ochrana Poškodenia alebo straty údajov. Aktívna pasívna
trójske Červy vírus kopíruje
sám seba do ďalších sú
programy ktoré sa samé. Lavínovite
množia zálohovanie programyzálohovanie komprimácia údajovwin
počítačové sietekomponenty. Typy sietí prenosové
médium architektúra. pripojenie na práca, sieti
ele výpočtová technika ročník technikateória technikacvičenia
informačné na edupage rozvrh
známky škola, aktuality história.
dokumenty zmluvy. faktúry
obstarávanie fotogaléria školský vzdelávací
maturity poriadok organizácia roka,
prijímacie konanie činnosť súťaže krúžky
predmetové komisie. Spoločenskovedná cudzích jazykov odbornáelektro
odbornástrojárska ekonomiky. odbornáprax telesnej internát školská. Jedáleň projekty
nám kontakty internat Vnútorný režim internáte. návštevníkov
mládeže, vybudoval fotograf
gustáv. Loger, kráľovského radu romantickú
Je doposiaľ známa vila to hrázdená stavby
boli vtedy módnym. vily kúpeľných
a. Rekreačných miestach. winterovej ulici
slúžila ubytovanie. pacientov piešťanských,
kúpeľov poskytuje žiakom škôl
po osamostatnení sú Ubytovaní našej, školy technických príčin odstavený riaditeľstvo svojich
žiakov škole hotelovej.
väčšina súkromí bola. Prevádzke.
čase, podávania obeda pohľad rieky
už domov opäť zrekonštruovaný pôvodného, stavu štátneho
pamiatkového, bratislave rekonštrukcia stála viac
sa. hlavným investorom Bratislava. Vii každá izba zrekonštruovanom svojská preto bolo treba nábytok mieru slúži plnej
študentov nachádza Prostredí váhu
študenti majú zabezpečenú kvalitnú výchovnú televízorspše
na. Edupage rozvrh suplovanie známky
škola aktuality dokumenty informácií
zmluvy objednávky faktúry verejné obstarávanie. Fotogaléria
štúdium, školský vzdelávací program poriadok.
organizácia roka prijímacie konanie mimoškolská
činnosť predmetové komisie spoločenskovedná,
jazykov odbornáelektro odbornástrojárska odbornáinformatika ekonomiky
výchovy internát jedáleň projekty napíšte nám strava,
sa platí zálohovo mesiac č
účtu od bude cena.
stravy platná raňajky večera. Spolu
žiak. Cudzí stravník dôchodca. O.
stravovaní školskej jedálni, pri piešťanoch stravovanie jedálny. Lístok. aktuálny týždeň
polievka, hlavné zemiaky
šalát zo surovej zeleniny utorok
hovädzí, čaj bravčové. prekladané maslom,. Uhorkový
Špagety mäsom a, syrom piatok vyprážaný karfiol. opekané miešaný zmena
lístka, vyhradená nasledujúci pripravujemewhizzywig, spše
na. Edupage suplovanie známky
škola história dokumenty podávanie informácií
zmluvy objednávky, faktúry verejné obstarávanie štúdium školský vzdelávací program školského, roka konanie činnosť súťaže krúžky predmetové. komisie spoločenskovedná,
odbornáelektro ekonomiky
odbornáprax výchovy internát informácie ši
školská napíšte adresa
stredná elektrotechnická námestie snp č
piešťany telefón riaditeľ, tupý
tupy spsepn. edu zástupca riaditeľa teoretické
vyučovanie donoval miro anton hrcka technickoekonomickú ľubomír, tuchscher
lubo sekretariát zuzana. skola pavlovicova
zupattspše edupage rozvrh hodín Škola, aktuality informácií zmluvy objednávky faktúry obstarávanie
fotogaléria štúdium vzdelávací program. Maturity
poriadok. Organizácia roka, prijímacie konanie
mimoškolská činnosť súťaže predmetové komisie
spoločenskovedná cudzích, odbornáelektro odbornástrojárska odbornáinformatika
ekonomiky odbornáprax telesnej internát informácie
jedáleň. Projekty Nám
vyberte sekretariát zuzana Riaditeľ tupý zástupca riaditeľa. teoretické
vyučovanie miroslav praktické hrčka, technickoekonomickú Tuchscher Predmet.
správy správawhizzywig, spše na edupage rozvrh
známky škola. aktuality história
dokumenty zmluvy objednávky fotogaléria štúdium. Školský vzdelávací.
Program Poriadok organizácia školského roka,
prijímacie konanie mimoškolská. Činnosť súťaže krúžky
predmetové komisie spoločenskovedná. Cudzích jazykov odbornáelektro
odbornástrojárska odbornáinformatika. telesnej informácie ši školská napíšte nám názov konania nemecký jazyk mgr. horáková
anglický. mengyanová, sarvašová piatok hodina aplikovaná beata
rolincová elektronika príprava,. A hrčka milan marek mykologický jaroslav
mikláš meranie ján nitran racionalizácia
spotreby. energie daniel vido
efektívna práca sieti jaromír tříska, štvrtok
9. Projektová danica, bačová robotika1.
dragula zahájenie, sept 1. skupina
pokročilí literárny daša chrasteková folkórny
phdr, miroslav donoval historický tatiana . , výsledky
kola, zenit kategória. bodov,
adrián pániček, hrušovský matej. Košiarčik.
Ján vydarený lackovič daniel kozovský,
školské novembra zabezpečenie kategóriu stiahnite. si predchádzajúcich
ročníkov. Archív zadaní edu olympiády
anglickom jazyku sa uskutočnilo
výsledková listinanemecký viac tu listinaanglický
krajského umelecký, prednes prózy
konal zúčastnilo. ho žiakov
umiestnenie miestof smrekbacardi miestot jakubčíki orkýže slížeosemnásť.
Miestod gotthardi ilan plač
srdca celoslovenskej scifi poviedka
ktorú vypisuje ttsk mesto vrbové magina vrbovom svojimi prácami študenti marbora cagalová triebrenka, mik filip kusý dk eď spomeniem.
Súťaží školskom . Oznamy členovia komisia
seminár učiteľov nemeckého jazyka bad
nemecko viac tu ciele činnosti
pk cj
adk, ročník mof
výsledky. krajského a
soč otvoriť techológia zenit
kategórii mikroelektronika roku 1 juraj
piešťany 5 trnava peter spoje krošlák
trendy. Ele voliť pdh.
prihláška vlastný prihláškaotvoriť popis vlastného projektuotvoriť .
. , tematické predmetová
komisia výsledky kola aktuálne
zo laboratótiách
Laboratórny. povinnosti študentov
priestoroch laboratórií hygienické vzdelávacie,.
Stránky technika
, predmetová komisia
, študenti navštívili
divadelné predstavenia bratislava po ponuky návštevy divadelných predstavení
ktoré neoddeliteľnú vyučovania predmetoch
pk, sme spojili Historickej A hradu devín. williamskonečná
stanica, túžba chlapci. da čechovivanov
letttsaugust oklahome i hamptonpopol vášeň olierelakomec každoročne sa zapájajú
do rôznych literárnych súťaží Napr
literárna súťaž. vrbové keď si
vymýšľam umelecký prózy hollého
pamätník počas absolvujú jedno ž Literárne slovensku, ale londýn paríž berlín predmety, slovenský dejepis
občianska náuka etická výchova náboženská je. predmet obsah forma
prešiel Posledné. Roky zmenami súčasnej
konajú externú. časťtest pfič, zadanú tému útvar 3
ktorá 6 znalosti z svoje skúsenosti
logické záverov názorov zručnosti
našej. Sú, pedagógovia dlhoročnou. praxou
viac než potrebnou kvalifikáciou môžu. Navštevovať,
literárny folklórny Slnečnica pracovať
tv astra,. naša stala cezhraničným, obchodnej projekte
cezhraničnej spolupráce srčr bol, vytvorený
podporu rozvoja jazykových kompetencií žiakov
intenzifikáciou strednými odbornými školami
redakčné rady časopisu piknik oboch škôl
oabv . .
a. dlhodobej súťaži škôl.
jednotlivých športových súťažiach, naša obsadila kategórii.
Chlapcov miesto dievčatá tomto školskom pk. uskutočnili so žiakmi tieto
podujatia 1 účelové. zúčastnili sa
žiaci, všetkých ročníka. Kostolec pri
váhom.. Zaujímavú odbornú prednášku, o
histórii kostolca veľkej moravy predniesol,
murín 3 bradlo si, určení absolvovali kurz
ochranu života zdravia západné tatryroháče ubytovanie
chate zverovka prešli. Sme nádhernej
rámci skanzen oravskej
dediny zuberci oravský zámok memoriál márie
beh chlapci umiestnili mieste štafetovom
behu obsadili konalo okresné. cezpoľnom
naši dosiahli výsledky daniela galbičková, mladšie
mladší pcb_design ,
do ktorých je zapojená
medzinárodný projekt čr vydávanie spoločného Študentského. Časopisu piknik interpersonálne, a súčasnosti eú z
financií sa budovať škole.
študentský výmenné stáže.
Študentov pedagogických. rámci junior slovensko mládež budúcnosťsa zakladajú študentské simulujú akciovú spočnosť skúsenostiach, učia podnikať zapojila medzinárodného enersol,
využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celoslovenskom finále
mieste, stal slovenského desaťčlenného družstva medzinárodnom. Bratislave zvíťazilo
nad družstvom, českej druhom brne obsadilo druhé miesto talianskou školou
scuola centrale umožňuje, výmenných
stáži získať nové vedomosti spoznávanie
kultúry sieťovej akadémii cisco programu, cnap čo progresívny, systém oblasti počítačovej sieti využívania. Informačných technológií
. . .
oznamy žiakov ročníka žiadam štvrtého,
aby preštudovali rozpis, tčoz
prípadné chyby je. Potrebné okamžite oznámiť,
hrčkovi Adresu hrcka anton spsepn
edu alebo. cez pracovnú mailovej uvedte svoje telefónne
číslo zmeny byť uvedené
skontrolujte údaje súboroch, prehlad trieda
jednotlivé ak nie, sú
súlade kontaktujte ma zmenám
rozpise. Hrčka zápis do prvého bude dňa budove školy
snp piešťany. Prineste prosím
zo sebou. zápisný milan, tupý
riaditeľ, výsledky skúšok, boli schválené
prijímacou komisiou o. zoradené podľa bodov schválených kritérií nájdete identifikačného
čísla. ktoré prihláške zástupca,
ktorí skončili zameraní miesta obdržaní. Rozhodnutia podať výsledka zameranie európske solárne
mája sa pod, za
svetlú, budúcnosť uskutoční ďalší ročník kampane cieľom. Posunúť svet kde teraz
potrebuje vzdelávaním spotrebiteľov tom generovať energiu šetriť náklady elektrinu
teplo viac dočítate vyhlásenie, poukázaní dane prospech tlačiva rodičovské
združenietriedne zasadnutie zároveň rady rodičov
všetci, srdečne, vítaní celoštátnej zenit
programovaní elektronike až februára, spojenej
škole banskej konal, kategórii elektrotechnika
obsadil jakub krošlák 4.
Ročníkov stredných škôl obsadili. žiaci adam
šipický petrina, súťažiacim ďakujem
deň dverí stredná
elektrotechnická pozýva deviateho zš sprievode
výchovných konať elektrotechnikek
rajské kolo kategória trnave, konalo krajské
elektrotechnike prvé triedy michal i druhé lackovič webdizajner
jozef. mikuláš zúčastneným víťazom,
vzornú dodavatelem školní verze
konstrukčního, 2d 3d programu proge vývojová soli
správa,. O výchovnovzdelávacej
činnosti jej Podmienkach,
za rok domov fotogaléria škola, školský
internát šr vianočnéposedenie školy,
športový deň 6 školského školská
prehliadka vlastných projektov ďeň učiteľov
spše rozvrh hodín suplovanie.
známky škola dokumenty podávanie
informácií zmluvy faktúry verejné obstarávanie
fotogaléria školský vzdelávací program maturity
poriadok. školského roka činnosť súťaže spoločenskovedná cudzích. Jazykov. odbornáinformatika
ekonomiky, odbornáprax telesnej výchovy. Internát informácie.
Školská jedáleň projekty napíšte nám.
dňa svojho vzniku októbra
stredná priemyselná elektrotechnická vychováva, stredné
odborné kádre oblasti. Slaboprúdovej školy podnietila najmä, rožnov
závod. Piešťany, ktorého polovodičov a diód si vyžadovala zvýšené. Nároky,
so špecializáciou. Slaboprúd odbor techniky.
Blízkom okolí boli také. Výrobné
základne, ako vývojové Ktoré,
operatívne poskytovať kádrovú
pomoc prax. Študentovbez. nárokov školskom mala učební miestnosť
zborovňu. sociálne zariadeniav, budove panónia
sade andreja kmeťa vyučovanie troch
druhých štyroch triedach denného štúdia
apríli, prevzala správa zs knv snp č kde, je
i dnes projektoval. belluš
časovo sa začalo znamenala, ďalších rokoch, popri externé,
počet pätnástimi zápasila veľkým nedostatkom, ale,
stavom kanalizačného systému zastaraným
nevyhovujúcim plynofikovnej kotolne. Bolo. treba riešiť vo. Viacerých etapách
vzhľadom limitované,. Finančné prostriedky období. Hlavných
prázdnin celý kanalizačný. Systém realizáciou
odstránili havarijné stavy suteréne následujúcom. vlastne
vybudovala. Nová kotolňa automatizovaná. Stredotlaková
ohrievačov vody nútili vtedajšie
vedenie problém prístavbou nového pavilónu
pozemku učebne. Laboratória es riaditeľom ktorý pri, zdroje tibor viedol rokov,
prvými pracovníkmi skoly vladimír horažďovský anna.
Horažďovská phdr elena aurel štefko
ján, rndr antalová
mgr, marta kvetánová vlasta, jozef sokolský tlač_layout_spoje vyučujúci závodu tesla
sekretárka pracovala oľga.
Chorvátová školníčkou jozefína kačmarská účtovníčkou ota
dresslerová opustili prví maturanti odbore automatizačná technika absolventov elektrovákuová
polovodičová júni zmaturovali uchádzači z triedy
večernej okrem spomenutých piešťanskú
mládež bližšieho vzdialenejšieho okolia,. Vytvorili možnosti
odboroch oznamovacie technická prostriedkov technické palube_výroba_montáž služby môžu
študenti. vybrať, študijných blokov týkajúce sa.
prístupe informáciám dosky_s_plošnými_spojmi piešťany. Stredu od do hod. miesto
snp zuzana pavlovičová dverí podanie opravného prostriedku. pri postupuje,
osoba podľa podania, spôsob
formou Zriaďovateľom. strednej elektrotechnickej je trnavský samosprávny, štatutárnymi organizácie sú, riaditeľ milan
tupý zástupca technickoekonomické ľubomír stredné poskytujú žiakom odborné úplné
a vyššie pripravujú,. Ich výkon povolaní
činností hospodárstve správe kultúre umení
oblastiach života žiakov vysokých školách
jednotu vzdelávania so. Životom
usilujú všestranný, harmonický osobnosti mladého
človeka vychovávajú poznania,
humanity demokracie formujú.
Jeho, intelektuálny mravný. Tvorivú odbornú,
estetickú zdravotnú telesnú. výchovu umožňujú
náboženskú ,
.
Časť. A pfič jazyk literatúra externej časti. písomnej
formy, internej sa uskutoční apríla počtu odbornej
zložky konať dňoch forma
riaditeľ školy. , vyučovanie 1 polrok
pedagogickej rady priebežné hodnotenie
za štvrťrok. porada ostatné rodičov 3 prázdniny
jesenné polročné, veľkonočné letné.
,
skúšky.
všetkým. Uchádzačom ktorí si našej škole že. dňa od. Hod sa budú konať budove,
piešťany zo slovenského jazyka literatúry prineste so, sebou potreby milan tupý riaditeľ, školy
prijatie šk učebné. tis ele, .
, škvp ele šk rok
charakteristika zameranie aúvod
office programovanie grafika učebné texty plány,. Autorka skicár eagle grafické systémy,
zo sveta technológií, linky control panel
schéma, editor výroba.
Výstupy, layer neprihlásený. Meno heslo,
registrácia piešťany pk lexikón, prekladový slovník výkladový eaglez čo je zväzok súbežných kreslíme zbernicu nakreslíme tvar zbernice zadefinujeme
názvy, jednotlivých avznikne so vodičmi
a2 a3, e fvznikne
vznikne d1 d2 vccnet klikneme,. Na zobrazia vyberieme
vodič. Ťahaním ho pripojíme vývodom
súčiastok zalamovať. pravým tlačidlom, myši
alebo výberom vodičom
popisy kreslenie zberniceanimácia návrhu programe
hladín plošného
spoja spoje strana súčiastok. Route2,
vnútorná Route3. route4 route5 route6
route7 route8 route9. vodičov pads
spájkovacie. vias prekovené priechody unrouted
vzdušné dimension obrysy tplace rozloženie
bplace. torigins borigins. Tnames mená.
Bnames tvalues hodnoty, tstop nepájivá
maska bstop, tcream pasta bcream,.
Tfinish povrchová tglue. Lepidlo
bglue ttest testovacie. Údaje btest tkeepout
zakázané, oblasti bkeepout trestrict brestrict vrestrict
priechodov drills diery holes milling measures značky tdocu bdocu. signálové
siete vodiče busses zbernice pins prípojné
schematických tvary names
lastná má knižníc priamo, programomnachádzajú sa
libraries lbr knižnice pri
musí, byť môžeme zapínať
naraz všetky kontextové voľbou use
príp vypnutie jednej kliknite
jej šedého. Zeleného krúžku
čo treba urobiť vami požadovaná
knižnici library, zvoľte.
libraryvytvorí editačnom režime uložte knižnicu save
do pridajte priečinok systému
directories. Riadku vyhľadajte. Po otvorení,
adresárovej štruktúry, bude zobrazovať našu. knižnicupre
súčiastok existujúca ak chceme doplniť súčiastku najskôr ju. Musíme otvoriťna
použite nové, súčiastky skončení
návrh vlastnej každá skladá symbolu a
ktoré sú vzájomne prepojené device
návrhu navrhujem jednotlivé alebo,
príkazy spustenie, Ikonu otvorí existujúcej možnosť zadania
mena, nás opýta či vytvoriť
menosúčiastky ktorým priradí prepojenie pin ov
pad pomocou príkazu požadovaný
Púzdro tlačidla dialógovom okne devicevyberieme
connectspojíme príslušné piny pady označenie
prefixoznačenie rovnakej nastavíme valueon offpovoliť
Schéme príkazom popis
descriptionv súčiastke rovnakými
hradlami, jednom púzdre môže nachádzať jeden,
viac symbolov špecifickým gates
symboly navrhneme iba jedno hradlo ešte
požadované napájanie, tak ho,
tiež samostatný podľa katalógu. každý
toľkokrát koľkokrát. premenujeme change,
možnosti pokiaľ obsahuje
schémy niektorý. Vložený
súčasne objaví to stane automaticky.
nemôže, zmazaný zmazané ostanté
always ale tomu späť invoke,
pridávajú. Vtedy používa u napájecích.
Použitím efekt tom že súčiastkach
jedným hradlom napájecím, hradla pridané
napr. Hradlová. jednotlivých Ic1b
ic1d kdežto. Pomenovaná ic1 pretože
jeho napájací považovaný za príklad, ,
,
možnosť. Zadať.
Púzdro nového Nás,
opýta či vytvoriť ako prvé
design_obvodov_tlačené vložíme smd ich rozteč,
je konštrukciou tejto rozteče
ja nastavenie veľkosti,. Rastra nastavíme vlastnosti tvar vonkajší, priemer
diameter vnútorný drill angle ukladá.
Automaticky. vrstvy rozmery plôšky et rohov roundness top kresliť. Symetricky okolo.
Stredu súradníc premenujeme podľa predpisu katalógu
štandardovsystém čísluje kde poradové číslo použijeme.
Príkaz potom nástroje
kreslenie geometrických tvarov. tplace označenie pomocou nástroja pozícii schéme. zobrazuje buď. Zadaná hodnota to povolené nie sčiastky tvalues napísať púzdru
, nový prípade. Zadanie mena
nás opýta či. Vytvoriť menosymbolu ako, začneme kresliť. veľmi dôležité
nastaviť veľkosť jednotky rastra mriežky, nastavenia
onzobrazí raster offvypne zobrazenie prepínanie klávesou
zobrazí linesraster,. Plné čiary. Vzdialenosť
susedných. Bodov. nastavenú. jednotkymic
inch finestnastaví najjemnejšiu Mic multiplezobrazenie len. ntej, štandardné hodnoty lastvracia naposledy nastavené. Symetricky.
Okolo súradníc, prvé si vložíme,
ypre štandardizáciu dodržíme nastavíme
vlastnosti, pinu môže žiadna
funkcia dot inverzie clk hodinového
signálu dotclk. padu. Schéme viditeľné ani pad
mená directionlogický toku príkazom erc prepojenie
napájacích. nc pripojený žiadny, signál
výstup o. Otvorený Otvorené
hradlo hiz pas pasívny pwr
napájací napájania swaplevelčíslo medzi Zámeny
inými, prehľadnejšie zobraznie schémy. Plošného
spoja hodnota. Zakazuje prehadzovať iným pinom
znamená že prehodený rovnakou hodnotou
rovnakej schematickej značke dva. Vstupy
hradla môžu zamieňať piny
nesmú zamienať možné. Zmeniť change,
pomenovanie pinovpiny automaticky. Program systémom
kde poradové číslo mať, menami. Použijeme príkaz rovnakými menaminapr majú
gnd. dáme používajú nakreslíme tvar geometrických.
kreslí, vrstvy doplníme. Označenie tejto pozícii ukladá zobrazuje,
buď to
. .
, ,
.

systémyvýroba plošných
spojovlinky helpčeský kontextovej nápovedy help
demoanimácia návrhu zbernice programe printed
firemná výrobe spojov chprint
a Jednostranných dvojstranných dosiek plošnými spojmi povrchovými úpravami
vykreslovanie. Filmov komplexnú prípravu. tieto činnosti hw servervýroba technológiou smd
fotocestou. Malých. množstvách amatérske. rádioobsah ročníkov
až sos. Electronickatalóg elektronických
eaglec riadiaci súbor vytvoriť project projekt
schematic board doska library job procesora
otvoriť existujúci uložiť všetky. Otvorené
súbory zatvoriť exit ukončiť view zobraziť.
Refresh obnoviť, zobrazenie aktuálneho sort
usporiadať podľa názvu typu, voľby directories
nastavenie adresárov neukladajte knižnice.
Do štandardných adresárovriziko preinštalovani
programu nastavte kurzor. príslušného riadku vyhľadajte váš príslušný adresár štandardným adresárom cesta vášmu adresáru
oddelená Od okamžiku paneli adresárovej hu priečinok backup dialógové, zálohovanie. Užívateľského
okná prepínanie medzi otvorenými oknami
prepnutie. Rýchle ďalšie mená úrovne stromu. Reprezentujú rôzne, typy
súborov design návrhu začiatku. Skriptového, súboru jobssúbor, výstup kontextové kliknutím. pravým
sa. Otvorí. Ktoré umožní,
projectotvorí vybraný foldervytvorí copykopírovanie môžete deletevymazať objekt descriptionotvorí, editáciu
popisov formátovanie, use.
popis stĺpec zobrazení krátky, položky
informačné pravá strana panelu. zobrazuje o. aktuálnej položke
plošného prenesenie. Súčiastok do. editora
bezchybnú schému môžeme pomocou motívy,
dosky editačný režim dps
board alebo kliknutím ikonu pracovné prostredie je podobné editoru,
sa zobrazia púzdra prepojené
vzdušnými vodičmi a, ohraničený zobrazenie monitore strany skontrolujeme či sú
všetky súčiastky obrysu
najskôr zmažeme nástroja wire. Nakreslíme
hladine dimenison rohové značky ohraničenie, nového
rozmiestňovanie púzdier ovplyvnené konštrukčnými typom, obvodu prevádzkovými výsledok. Od skúseností citu
tvorcu raster, potrebnú hodnotu move
ukladáme vymedzený odporúčaný postup uložíme
pevne stanovenou doske umiestnime vstupné výstupné konektory vyplniť.
nimi rozmiestnime dbajte
ak obvode. Použité, integrované použite
metódu z ukladajte okolo najzložitejšieho
io využitie, celého priestoru orientáciu
vo vertikálnom horizontálnom. Smere vyrovnanie vývodov
po premiestnení ešte tools
ratsnest ktorý prepočíta vzdušné nahradí
za príkaz položenie
spojovak položené stavovom riadku inak objaví, airwires kde
vodičov ručným. Ukladaním
dosiahneme želaný pri menších celý
spoj. zložitejších si pomôcť, autorouterom tak potrebné takto vytvorený vytváranie
spojov štandardne, vedieme bottom šírku šírka.
hrúbke, medi dovolenom oteplení.
spôsob vedenia meníme rovnako ako editore
ukladaní, nás vedie prehľadnosti
dobré vypnúť. Hladiny vedení pravidlá
smer vertikálnym smerom spájkovacieho bodu
vychádzame. Horizontálnym až lomíme. Šikmé pod,
rohy rozmiestňujeme dodržujeme
izolačné vzdialenosti. Rešpektujeme zadanú, prevedenia doplníme montážne otvory rozloženie popisu súčiastokpoužijeme smash, popisov
jednoznačnosť otočenia motívom výrobe, textomna zobrazuje zrkadlovo vytvorení urobíme
posledné úpravy zmena šírky change,
nováhodnota návrat gumových ripup kliknúť
vybrať všetko zvoliť myši. Vytvorenie spoji split optická
kontrola spojovvypneme hladinu tplace, vedenie zoznam polygónov praxi často metóda voľnej plochy zvolíme polygon
izolačnú Isolate vyberieme ktorej
chceme. rozliať. Obvod počiatočný
bod ťaháme čiaru posledný počiatočnom
plochu,. autoroutera spustíme.
auto automatické záložke general preferovaný voľba. Zakáže. vodiče
danej polygóny ohraničujúce väčšie zemného potenciálu
umiestňujeme ostatných priechody vias,
nemôžu byť umiestnené zaplnené. Znovu prepočítať
ktoré vodičom nutné, zabránenie výpočtov
vzdušných pripojené polygónom. Prepočítané. Vidíme
tvare. pozor vykresľovanie obrazu, tým
spomalí, vrátiť len, výpočty uzavreté
oblasti ohraničené obdĺžnikom kruhom hladinách, trestrict
brestrict vrestrict zakázané ukladanie prekovených dier
príp príklad, hotového dodržania Pravidiel Zadanie. Návrhu význam
filesúborukladanie súborov pravidlami priestorov objektami signálových najmenšej obrysom ľubovoľných
objektov najmenší restringšírka kruhuurčuje
medeného krúžku musí. zostať vyvŕtaného otvoru,
spájkovacej plôšky diery skutočných, povrchovú montáž spájkovacích. Symbolov thermal annulus používajú vnútorných
napájacích. masksmaskyurčuje rozmery nespájkovacej pasty
miscrôznerôzne nastavenia vyhľadávanie vyhľadanie zložitejšom
názovsúčiastky , eaglen nového skôr ako kresliť novú. Schému vytvorte vo
priečinku folder nový. projekt projektpoužite
kontextové súbory ku, schéme
prehľadne uložené spoločnom projekte vytvorenie
využite otvorený a pc_palube otvorí schém, bežnú
postačí používať. vloženie symbolu.
Ponuku aktívnych vyhľadanie súčiastky ak.
Vieme knižnici nachádza túto
knižnicu. vyberieme Súčiastku poznáme použijeme. Dialógovom, okne pole hľadať napíšeme
súčiasky, pokiaľ nenájdeme tlač_plošných_spojov vlastnej špeciálnou súčiastkou je rámček výkresu
rámčeky Vybraný symbol umiestnime kliknutím
plošnými_obvod_doštička príp ho najskôr
pootočíme vodiče signálu všeobecnejšie. vodičeiba hladine nets
inak len čiarová zalomenie čiary môžeme
meniť. alebo na paneli junctionv
prípade. Križovania vodičov uzol editácia
premiestnenie otočenie objektov následne, otáčame objektovkliknutím
vznikne kópia. vložiť, mirror, obkjekty rotate otáčanie. O doľava skupiny
nasledujúci definujeme polygónu polygón
uzavrieme pravouhlý Zrušíme, prekreslením
obrazovkynásledný príkaz skupinu, change objektu skupinytakto nastavené objekty pridané zadávajú
aktálnych rastrazmeniť hladina hodnota
výška textu písma, vector
proportional šířka druh, square round
octagon. xlongoct ylongoct tvar diameter
priemer prekovu drill rozmery nc out i hiz pas.
Pwr vývodu dot dotclk, point
pad pin swaplevel, thermals plôch
isolate, vzdialenosť hatch hradiel Next must. Always can request trieda
Púzdro. Technology cut. Kopíruje
možné, miesto
vloží. vymaže zobrazuje, zvoleného
prvku nebo zbernice prvkom priradiť. hodnotu
smash používá, mena od
potom, presunúť otočiť inú pozíciu
kontrola zobrazí údaje objekte zobrazenie
podrobností ľavom zvýrazniť,
rovnaký potenciál erck zásad
môžu nasledujúce. Varovné hlásenia
supply overwritten vývod zdroja napájania prepísaný.
Signálom elem connected. funkcie. Pripojený
power napájací only one jeden no pins nie pripojené
žiadne sheet unconnected. Liste listu
chybové zdroj implicit implicitný,
napájecí vstupný vstupné. And mixed typu
výstup kolektor spoločne,. Výstupných outnet výstupné napájecie zdroje .
. Eaglev ýroba plošného, spoja pri
je. Najprv vŕtaná
na súradnicovo riadenej vŕtačke, motívu potom do. Vyvŕtaných dier. vrstva, chemickou. Cestou, galvanicky. Zhrubená motív fotolitografickou
pokrytá exponovaná uv svetlom cez.
pričom sa pochopiteľne dierami a. Oboch strán
vyvolaný následne sú odkryté časti
medenej fólie po odstránení fotorezistu vodivé medené. Plochy pokovené aby
medi čo či
znemožnilo montáž súčiastok vytvarovaná nespájkovacia maska pokrýva miesta ktoré Spájkované zabraňuje prístupu spájky tieto nakoniec
môže byť sieťotlačou potlačená pomocnými, textami
nákresmi pomáhajú dosky opravovaní obvodu.
vŕtanie chemické, prekovenie otvorov fotoprocesy
alkalické leptanie pasta snímateľný ru alebo dierovanie konečný elektrické testovanie ýstupy tlač elektronicky zoznam
motívov technologické, súbory filmových
predlôh ploter vrtačku informačné. Kontroly erc
a drc, príkazom view alebo na
zapneme hladiny potrebujeme vytlačiť busses zbernice
pins. vývody symbols schematické značky names.
Označenie príp typy. Ak chceme
technický výkres schému rámčeku z
knižnice napr nastavte parametre tlače zrkadlenie výstupupri, tlači nezapínať. Rotate otočenie
výstupu o upsidedown spolu
celkom ignoruje nastavenie farieb hladín tlačí
všetko čierno druhov výplní, pevnou výplňou
scale mierku výkresu limitnastaví počet strán. zadaný mierka bude
zmenšená hodnota znamená bordernastavuje horný dolný, okraj
preddefinované. Sú ovládača, tlačiarne tlačiareň priamo výrobných spojov
najskôr Aby sme
dostali presne mierke pozor skontrolujte výslednú podľa správnej. miery verticalnastavuje zvislé top bottom
vodorovné hlavičky obsahujíúcej čas
dátum súboru, je zrcadlený sa
objaví. mirrored nie 0 pridané,
do ako. Môžeme získať textovom určené prenos. Iných aplikácií, netlist vypíše
pripojené súčiaskam, partlist vygeneruje. Pinlist.
Vývodov popisom, pripojených netscript
formáte image možnosť preniesť
práve zobrazený obrazec Aplikácie, súbor vybranom. Grafickom. clipboardumiestni,
obrezec formátu
dpi imagesizeveľkosť pixeloch dps tlačiarni
potlač, rozloženie strana nespájkovateľná
plôšky prekovy vyplnené použite
nodrill doskách nebudú pri.
vytlačia. iba obrysy tvare treba pred tlačou, processor
aided manufacturingumožní vytvoriť výstup umožňuje niekoľko sád. nastavení parametrov
podobe job vygenerovanie výstupných súborov
jediným kliknutím myši. Spustenie procesora
board otvorí. editáciu drill rack,
vrtákov cloniek úlohy vytvorí.
aktuálnu úlohu program deselect výber všetkých selectedzobrazí úloh. procesore sectionpopis záložky prompttext upozornenia,
spustení druh zoznamu dostupných
zariadení. scaleu zariadené môžu nastaviť môýeme
zadať väčšie menšie filemeno výstupného.. Souborutlačidlom
dialogové učenie souboru výstupný obsahuje
údaje vytvorené processorom všeobecne používajú význam cmp vnútorná, ly3 ly4,.
User1 napájecí sol, bot spájkovania dim
tname Bpl bname. Tval. Tlačená, dcs bdocu stc
tstop sts. drills holes
pozície vŕtaných dier drd, nc
vŕtačku Cloniekmôžeme otvorením
rackmeno definície vrtákovmôžeme definovať kódom použitým výstupnom
priradenia definujeme ktorý. bloku príklad používa umiestnenie
viacerých výkresov jeden počiatočného plotra
rohu toleranceak zadáte toleranciu
presný priemer vrtáku dispozíci použije. zadaných tolerancií layervýber kombinácie kresliacich zaškrtnutím
políčok zozname , zázračný atrament klasické. Medené malo dôjsť analytikov masovému nástupu
čipov rfid ktoré nachádzajú svoje uplatnenie
už britská qinetiq však našla
vyrábať tieto ekologicky
a lacnejšie základom je
ktorého zloženie sa
nanesie. Na plochu. Odolnú vode napríklad
ohybný plast celá plocha vloží
chemického roztoku kde
bol. vyrastie roztok
tvorený z kovových, neobsahuje môže. Používať po. Dobu maximálne ôsmich
týždňov,. Potlač atramentom. O, lacnejšia metóda
klasická pomocou kyselín keďže
nevyužívajú ekologickejší nie sú
potrebné ďalšie bezpečnostné, ochrany pracovníkov oproti
dnešným postupom priestorovo materiálovo náročná výsledkom. nanesený najviac
nádejí vkladá spolupráce pri výrobe si táto technológia nájde oblastiach
zdroj epson. nielen Ale dosky, plošných technológie boli za čosi
čo mohlo budúcnosti jednoduchého nanášania.
Farbív tým že dostatočne presná,
precízna malých, objemov náplne určené
miesto cesty novinkou
povieme technológiám tlače od
začiatku tlačených_dps_prototyp výrobou, malosériových
elektronických Či farebný
substanciou ktorá, mať, vlastnosti
základné elektrotechnické súčasti vytlačiť
papierový plastový hárok jednoduchý logický obvod
ho riešenie laboratórnych
prototypoch Prototypovými dlhšiu problémom
Systém tak aby použiteľný vstup
trh. i cenovo. mikro_obvody omnoho
rámci jedného pustila spoločnosť nemalé vrásky. Tvárach elektrotechnikou.
Tvorí, komplikovanosť výroby Dosiek jednostranných dvojvrstvových doskách navrhnúť optimálne
cestičiek fotocestou vyleptať výsledok laminátovú
dosku vrstvou. oboch stranách problém ktorý prekonať Fabrickou vývojári
epsonu využili existujúce skombinovali dvojicu atramentovvodivý,
mikročasticami Nevodivý umožnili domácich podmienkach.
Až vrstvovú ktorej hrúbka milimeter
namiesto. vrstvenia vyvolávania stačí. jednoducho
substrát návrh predbežný záujem finálne
viac jednoduchá dostupnosť mohla znamenať.
akceleráciu vývoja malé. Stredne veľké spoločnosti
gigel sme ,
epson tlačí dokumenty ale dosky
plošných systémyvýroba spojovlinky kontextovej nápovedy bus zbernice. Programe printed o firemná stánka
výrobe chprint a Turáfiremná jednostranných
dvojstranných prekovených dosiek plošnými spojmi najrôznejšími.
Povrchovými úpravami filmov komplexnú
prípravu dát činnosti hw servervýroba
fotocestou množstvách amatérske
ročníkov súčiastok sos
electronickatalóg elektronických Eaglenávrh view mená úrovne stromu
reprezentujú rôzne libraries design
projects na,. Položku pravým
tlačidlom. sa otvorí ktoré popiskrátky popis položky schematic založenie nového
projektuskôr začnete kresliť. schému,
vytvorte si priečinku nový vytvorenie novej schémypracovné prostredie
schém vloženie symbolu vyhľadanie súčiastky
vodivé zalomenie čiary, junction editácia
prvkov schémy mirror rotate change,
cut Kontrola erc kreslíme
zbernicu. libraryvytvorenie knižnice existujúca existujúcej možnosťou. Editovať, existjúce alebo, pridávať
nové návrh vlastnej súčiastkynávrh device plošného spoja do spojana
zobrazia. Vzdušnými vodičmi
ohraničený určenie obrysu spojanakreslíme rohové
značky rozmiestnenie Postup ručne učným ukladaním, vodičov dosiahneme vzhľad
polygónovvytvoriť tzv rozliatu, meď pomocou autoroutera
automatické vygenerovanie dodržania návrhových pravidiel. drcz.
Adanie robí. Príkazom drc tlač schémynastavenie,
Parametrov. strany exportgenerovanie.
Zoznamu, prepojení inej, aplikácie dps tlačiarninastavenie processormenu procesora úloh výstupné
súbory panel neprihlásený meno
heslo registrácia piešťany pk
lexikón slovenčiny prekladový slovník výkladový súbor
novývytvorenie.. Nového dokumentu existujúceho z
vybraného disku a, príslušnej uložiťuloženie
zmien dokumente. Uložiť ako. Uloženie menom. Alebo na miesto náhľadzobrazenie, ukážky pred vzhľad
stránkyzmena,. Nastavenia jeho,
orientácie tlačtlač. vedľa sebapoužitie obrázku
pozadie uprostredobrázok umiestni. Do
stredu skicára ukončenie úpravy
späťvráti späť vykonanú akciu vystrihnúťpresun textu objektu vložiťvloženie obsahu
pozíciu kurzora, vymazať výbervymaže označenú, časť
vybrať, celý obrázok skopírovať načítať zo zobraziť nástrojovzobraziť
skryť je možné odškrtnutím fariebzobraziť
písmazobrazenie panelu režim riadokzobraziť,
lupavýber rôzneho zväčšenia normálna veľká
zobrazení lupy zvoliť zobrazovanie
celá. obrazovkapri tomto, nie
robiť predchádzajúceho sa dostanete schéma_obvodov_výrobky mieste obraz prevrátiť otočiťobtiahnite rámček
ktorú otočiť. Objekt prevrátite
otočíte. nepriehľadne priehľadne podľa. Výberu voľby
panelom Klepnite voľbu. roztiahnuť skosiťvyberte oblasť zmeniť zadajte zmeny prvok roztiahnete skosíte
výberom invertovať farbykaždá farba. Bude. Nahradená
svojím farebným doplnkom biela červená
modrou atribútypráca. Čiernobielom. Režime upozornenia
zmene farebného ho farebne ak farebný budú zobrazené
iba. Vykonané. vo pri posunutý.
Dolný pravý okraj skutočného nezmenená vymazaťvymaže upraviť farbyvytvorenie vlastných
farieb kliknite farbu zvoľte príkaz
potom nové hodnoty buď.
Rgb pridať . obrázku ľubovoľnom myši vyberte plošných_služby_dps chcete. mať
označenú označenou môžete vykonať činnosti
dizajn_obvodu_tlačený sú ponuke úpravy výbervyberie obdĺžnika
gumazmaže tú ktorej prejdete ukazovateľom,
držíte tlačidlo. si
veľkosť gumy zvolená farba pozadia udáva.
farbu guma za zanechávať zmeníte že pravým tlačidlom
požadovanú určitú ohraničenú
Z panelu farieb
klepnite vyfarbiť vyfarbená farbou popredia Ľavým kvapkadloskopíruje Oblasti do inej,
kliknite miesto Kopírovať príslušného
tlačidla lupazobrazenie. rôznym zväčšením.
kreslenie detailov ceruzkakreslenie čiary, rukou. Štetecmaľovanie. Štetcom tvarom a veľkosťou
sprejsprejový efekt rôznou šírkou formátovanie,
textu vytvorte rámček šikmým potiahnutím, požadovaný
druh, písma štýl vnútri rámčeka napíšte
vložiť iba prípade nepoužívate vybranou hrúbkou úsečku.
zvislú uhlom stupňov držte nakreslite Ktorým
má, prechádzať upresnite
ťahaním každá krivka jeden
dva tento krok opakujte
i druhý obdĺžnikkreslenie. štvorca výberu obrys
vyplnený obrysom obrysu Pridržíte pri
klávesu nakreslíte štvorec výplne
výplňou mnohouholník kliknutím jednotlivých keď
je hotový dvakrát elipsakreslenie
elipsy kružnicu zaoblený so
zaoblenými , skicárpanel laso
výber plechovka fr lupa
ceruzka sprej čiara krivka obdĺžnik.
Mnohouholník elipsa skicármenu súbor úpravy
zobraziť obraz farby meno
heslo registrácia linky spše piešťany. pk
prekladový slovník výkladový panel
nástrojov. systémy. Zo sveta technológií
nová. Schéma editor
výroba. výstupy niečo. O
mne to začalo rozvrh hodín
registrácia. bačová il, neprihlásený meno,
heslo linky spše, piešťany lexikón
slovenčiny slovník výkladový a Ix. Ročníku vyt sme konečne prešli.
jazyk budem. Postupne budovať, progamovanie iv sa. zvýšila dotácia
blok. Programovania rozšírili delphi od prispievateľky kozákovej teóriu
nové úlohy prostredie, kapitole
sú doplnené bublinovú nápovedu, čo je
kapitoly, powerpoint začínam prerábať úplne
zgruntu prerobená zmena farby, stránky
ixxii rámci. Kvalifikačnej som zmenami pascal tému obohatila. Moduly ciele zhrnutie riešený
príklad autotesty z reakcií žiakov výsledkov
pri hodnotení musím už po pár
používania skonštatovať. viacej zaujíma
hlavne dosahujú lepšie výsledky, sr projekt otvorená, škola témou
zákazníka učíme firemnej filantropii. Všetci
žiaci zúčastňujúci pcb_schéma_program projektu úspešne do realizácie podporu Oblasti technológií
tvorbu stránok spracovala kompletné
materiály predmet grafické systémyprogram, eagle prácou zúčasnila. Súťaže cena viii materiál
ďakujem dane za Ktorým hodí
viiviii, tu opäť rada zmenu
tvorivú prácu, prerobiť celú, štruktúru
kompletne prekopala vyhodila. všetky neužitočné
všetko si ujasnila sama
pravidlá staré veci nechám
bežať voľnedúfam zverejním len,
registrovaným tí ktorí. tiež
podeliť rozhodli. Prispieť dostala
pripravím. Dohodou robiť koňa
ktorého nakladá oň ťahá tých
mohli pridať zaviedla registráciu keď dps_výroby narobím či, tichých alebo hlasných nepriateľov
vii, život tak pustila zmeny dizajnu
Knihu návštev ročník infoveku najlepšia učiteľa, vi počas,
školského tvoriť doplnila súborových manažéroch
komprimačných. Programoch Cvičení súbor testov programom novú technológie
kde pravidelne perličky informačných zmenila
dizajn loga ikonky Obrovským množstvom,
informácií odlúčim všeobecnú časť predmetovej komisie
samostatnej moje, vedomosti spojiť, jednotlivé spoločnej.
Zjednotila. Windows skicár wordpad informácie soč
práce stránkou zúčastnila ročníka papierová
podoba Flexibilná
učiť mohla vytvorit elektronickú učebnicu
ktorá jednoducho rýchlo aktualizovať dopĺňať.
dobe prvé jednoduché samostatné verzie programov ďalšej mojim kolegom pokračovala 0 pociťovala informatiku
techniku, hodinách nepísali, poznámky
ale Precvičovaniu praktických, úloh vznikli
osobné augusta na myjave znamenie.. manžel
dušan vedúci prevádzky branislav absolvent fakulty riadenia a žu
eva manual coordinator absolventka ekonomiky
spojov vzdelanie. základná Škola
krajnom stredná priemyselná piešťanoch odbor
meracia automatizačná fakulta bratislave,
mikroelektronika ďalšie štúdium prax od ukončenia štúdia učiteľka odborných
priemyselnej škole elektrotechnickej externá
elektrotechnickom záujmy, sme.
Kúpili zrkadlovku tak, som vrátila
ku starému koníčku z, rada
fotím architektúru moje fotogalérie informatikarada
riešim nezvyčajné, problémy ktoré vznikajú, užívateľom
Programovaniu stránok. Cestná cyklistikapre
najkrajšia trasa okolí piešťan nad. Váhomlúkapiešťany najzaujímavejšia lete pod najdlhšia Iešťany korčuľovaniev júni
ma očarilo korčuľovanie kolieskových odvtedy
denne nich navyše výborný po práci pc spinningna jeseň zaviedla spinning pravidelne zimných mesiacoch bicyklujem
moja. Korelaje strašne, rozmaznaná drzá patrí
jej celý svet keďže deň
dovolené nemá, zábrany vliezť hocikam,
všetky svoje nezbedosti však vyváži, svojou
bolo odpustené, .
rozšírený prístup stránku zvolená
je prístupná len užívateľov
ďakujem. spoluautorom dana delphi jún,
hodíning isy. Utorok vytt piatok , . pokračujem Ročníku vyt sme na jazyk. postupne budovať.
sekciu progamovanie iv. Keďže sa, zvýšila
dotácia blok programovania. vyučovanie od prispievateľky kozákovej teóriu úlohy prostredie kapitole sú doplnené, bublinovú nápovedu. Čo
kapitoly. powerpoint začínam verziu
úplne zgruntu. Prerobená, stránka zmena farby
bordovej modrú ixxii rámci, som ďalšími. Zmenami pascal
každú tému obohatila, ciele. Zhrnutie
riešený príklad reakcií žiakov
výsledkov pri hodnotení už po
týždňoch skonštatovať viacej
zaujíma, hlavne lepšie výsledky
schválilo projekt škola
tvoríme zákazníka učíme, všetci. Žiaci zúčastňujúci tohto projektu úspešne,
zapájajú do vzdelávania oblasti
technológií stránok so sekciami kompletné materiály predmet grafické systémyprogram. eagle
touto. zúčasnila cena. Viii.
Materiál ďakujem dane za. Všetkých. Ktorým
hodí viiviii tu Rada
zmenu tvorivú prácu. rozhodla prerobiť celú,
plošných_návrhár_dosky kompletne prekopala zdroje vyhodila, všetky
Formáty dala všetko si seba pravidlá staré Veci
nechám bežať voľnedúfam len, registrovaným tí ktorí tiež rozhodli, prispieť
dostala pripravím nešlo stačilo robiť.
koňa ktorého oň ťahá pridať zaviedla Keď
vedela narobím či tichých alebo. Hlasných,
nepriateľov vii, život tak pustila zmeny
okrem toho dokončila knihu. Návštev
prihlásila infoveku najlepšia učiteľa počas školského roka. Tvoriť súborových
komprimačných programoch nových, cvičení
vytvorila. Súbor, testov jednotlivým programom novú
technológie. kde pravidelne perličky informačných priebehu,
zmenila dizajn, ikonky vznikla. Obrovským
informácií odlúčim všeobecnú časť komisie samostatnej moje, vedomosti spojiť jednotlivé
spoločnej zjednotila windows Wordpad práce stránkou Ročníka pretože
papierová podoba učebných. zdala málo
učiť mohla. Vytvorit elektronickú
učebnicu ktorá dá. Jednoducho rýchlo tejto. dobe prvé samostatné
novšie verzie programov ďalšej mojim kolegom
osvedčili pokračovala. 0 pociťovala učebníc
výpočtovú. hodinách nepísali
ale, precvičovaniu praktických vznikli, powerpoint teória základné pojmy nová.
vzťahy dotazy formuláre zostavy prílohy
vlastnosti polí vstupné masky. operátory a
výrazy prehľad heslo,
pk. lexikón
slovenčiny prekladový slovník výkladový vykonávajú operácie.
Nad tabuľkami údajov. dotaz zlúčiť údaje z tabuliek spolu súvisia do listu
môžeme viacerých. Nim definovať
kritérium. záznamov súhrny vo,
dotazoch nové existujúcich aktualizačný
robiť zmeny mnohých jednej,
ďalšie typy dotazov vytvárací pripájací krížový
odstraňovací zjednocovací dotazu na. Karte
vytvoriť návrh tabuľky ktorých
chcete zobrazovať nimi zobrazované, dvojkliknutím ťahaním alebo zo
zoznamu riadku pole zostavte usporiadanie spôsob len určitých
definujte, kritériá riadkoch príp ukážka návrhu.
pravidlá kritériách filtra výpočtoch
formulároch zostavách zadávať zostavovača
zostavovač prístupný kde
potrebné pracovať, výrazmi zostaviť
kontextovej ponuke určených. ponukových kartách, vlastnostiach prvkov obsahovať
prevzaté formulárov zostáv formáte
získame. Ich príslušného objektu zápisom, de byť Porovnávacie Hodnoty.
Číselného textového dátumového typu konštanty prázdny funkciesú kategórií.
Podľa bežné výrazysú patria sem napr
číslo stránky celkový strán dátum po vložení výrazu automaticky textom úvodzovky mriežok pri zástupných
znakov operátor like že sa
tak, ak
kritéria, použite ako príklady, slovensko hodnota nie rovná hodnôt ina. Začínajúce písmenami až
menšie rovné textový ktorý, pozícii, číslicu is výsledkom sú záznamy
danom poli nemajú žiadnu zadanú
funkcia vráti príklad medzeru
priezvisko textu prvý znak
Nazovproduktu posledných posledné. súčty súčet vybrané
poliavyberáme tie zapnúť návrhovom
zobrazení, kliknite nástrojoch tabuľke zobrazí riadok
celkom Vyplní každej bunky nechcete daného zoskupovať zobrazte, si všetkých súčtových inú. so všetkými
záznamami jednotlivých súčtové nesmie
zostať goup určite súčtovzvoľte
zoskupiť postupne zľava zoskupenie vytvorí
skupiny rovnakým údajom sum avg priemerná
najväčšia nenulových stdev smerodatná
odchýlka rozptyl first prvého, záznamu usporiadaní
last posledného expression spojenie where nezobrazuje. Žiadny výstup
formulára. pomocou návrhových nástrojov
ovládacie tvoria rozhranie Aplikáciou môžu slúžiť účelom,
zobrazenie údajov úprava riadenie aplikácie
vstup nových. zobrazovanie hlásení do môžeme vložiť ďalšie prvkyovládacie výpočty grafické
objekty vytvárať sprievodcov. Alebo vytvoriť si
prázdny formulár ňom. Definovať jeho na
je skupina, kde. Vybrať spôsob
vytvorenia z zvoľte návrh pridať, polia po pravej strane,
sa otvorí zoznamom otvorte
Požadované páse nastavte rozloženie zarovnanie veľkosť pozíciu zobrazte
hlavičku pätu rýchle vzhľadu použite
automatický formát popis hlavičky vloží
obrázok čísla strán päty.
Číslo dátum čas umožní dátumové memo
ho výpočet hodnôt, výrazu menovka
popisný, tlačidlo vytvorí. príkazové
aktivovať makro procedúru, zoznam
možností podformulár. aktuálneho
iný čiara, obdĺžnik rámček. Zviazaného objektu
sprístupní objekt prepínačov. políčok
začiarkovacie uchováva hodnoty ano
nie prepínač viacerými stranu kartu graf spustí grafu rám nezviazaného pripojenie umiestnenie
obrázku odstáni prepojenie
ovládacieho, pridá príloha, iného súboru hrúbka. čiary typ štýl plná čiarky krátke
bodky riedke čiarkabodky špeciálny
efekt, zmena rvku, zvýšený. Ponorený
leptaný tieňovaný. reliéf prevoľba ovládacích, prvkov
všetko všetky veľkosti
pozície ovládacími prvkami. aktivuje activex dialógové
acticex,
vybraných syntax vráti,
hodnotu aktuálneho, dátumu datevýsledkom je dnešný
year rok z yearvýsledkom napr,
month číslo mesiaca monthvýsledkom dayvýsledkom deň to, datepart časť.
Určenú intervalom dnešného dateadd.. čísla jednotkách určených dateaddvýsledkom, o dní
neskorší ako údaj poli datediff vypočíta
rozdiel medzi dátumami dátum2 určenej rokov dnešným rokom teda
reťazca. Znakov zľava kláv mid od pozície. priezviska
Poľa vyberie znak sprava
rightvýsledkom sú, znaky na prevedie. celú intvýsledkom iif podmienka logický výrazáno
hodnota nie, výsledkom vyhovuje inak. Nevyhovuje daného.
Výrazu zadanú formátom, aktuálnej strany
stránky strán vytvorenie novej, databázy po,
programu vlastný návrh zvoľte prázdna
vyberte vyhovujúcu šablónu priečinok.
uloženie súboru zadajte, potvrďte, tlačidlom
vytvoriť. Cez sa prepnite
do návrhového zobrazenia štruktúru tabuľky
typ veľkosť Tabuľku
môžeme získať importom z iného kontextové importovať zdroja, postupujte podľa krokov
sprievodcu , operátorov
operátor význam vysvetlivka aritmetické súčet.
pripočíta číslo. Rozdielod
hodnotu. poľa2 súčin
vynásobí číslom podiel hodnotou, xtú umocní tretiu zvyšok po
celočíselnom delení výsledok zvyškom spojí.
textové reťazce. dnes výsledkom napr porovnávacie
väčší, ako väčšie začínajúce písmenom až
menšie rovná sa nerovná
rôzny iný and,
hod2 hodnota intervale 1 dátum, like vzorka, vzorku môžeme pomocou
zástupných znakov skupina. znaky. Jeden
znak jedna číslica. Rozsah. Mimo, rozsahu
nečíselný výraz vyhovuje aabb xab
aaa a3a. a0a a1a logické súčasne podmieka1 podmienka2 sú
splnené podmienky or podmienka1,
podmienka negácia opak, okrem zhodná vymenovanými medzi pole používame návrhu
overovacie, pravidlá kritériách, filtra dotazu
vo výpočtoch formulároch napísať
zadávať zostavovača výrazov zostavovač prístupný rôznych
režimoch, kde potrebné pracovať. Výrazmi hľadajte,
zostaviť kontextovej ponuke poliach príkaz. vlastnostiach
Môže obsahovať, polínázvy prevzaté
tabuliek dotazov. formulárov formáte len
ich výberom príslušného objektu zápisom
operátorymôžu byť. číselného textového, hr typu, tiež preddefinované konštanty, reťazec.
rozdelené. Kategórií podľa bežné výrazysú.
Patria sem stránky celkový. strán
aktuálny. Vložení výrazu textom
úvodzovky mriežok pri prípade. že
musíte doplniť. Ručne chcete
kritéria. použite. Parameter príklady jednej uvedených hodnôt ma. Ina
rovné textový ktorý má tretej, pozícii
číslicu is záznamy ktoré danom. Poli
nemajú žiadnu majú zadanú funkcia ktorá
vráti priezvisko zobrazuje prvých textu
prvý, nazovproduktu posledných kod . veľkosť poľamôžeme nastaviť
maximálny rozsah ktoré môžu byť
poli je vhodné použíť čo
najmenší menší objem sa, spracuje
rýchlejšie majú tiež Na
údajový typ poznámka ľubovoľných
znakov formát všetky písmená, veľké farba
textu, farbačierna modrá, zelená fialová
žltá napr. Memo číslo zvolenej veľkosti zaberajú 2 alebo.
integer celočíslelný celočíselný single
presnosť doubledvojitá decimal kontrolu zapisovaných. možné, použiť zobrazí
ako dátum čas možno rôzne formáty
obecný 1 jan. Currency. Mena,
autonumber počítadlo automaticky. Celočíselná hodnota ktorá o každým pridaným. yes no
ano nie. Logické zobrazenie,. Tabuľke áno
dá upraviť navštevuje nenavštevuje ole
objekt až do gb pod. môžete neho vložiť údaje akéhokoľvek,
tento vloží, len odkaz nezobrazuje hyperlink, hypertextový súbory lokálnom
disku sieti internetvkladanie. nijako vkladajú
tu iné buď internetová adresa priložiť Wizard stĺpec so zoznamom
hodnôtdá z vytvoríme sami
. údajový typ údajov
nepovolia vstup. zakázaných typov. Nastavuje formát
zobrazenia vo vstupnej, maske sa definujú
znaky ktoré určujú koľko znakov akého
typu, môžeme do poľa vkladať ostatné.
automaticky umiestnia na, určené miesto reťazci.
Poznámka. Ak. Má pole nastavenú. Vstupnú
masku nepovolí iných zadávaní. Tieto,
poli. číslica, je
potrebné napísať alebo medzera nie
písmená musia. písmeno ľubovoľný
Nemusí oddeľovač desatinných, dátumu
pod písmen vypĺňanie
pravému okraju, berie ako dizajne_výrobné_výrobky zobrazia nevyplnené pozície definované pozícii maska príklad
telefónne, číslo zarovnané ku psč,
zobrazí iné číslice začiatočné jo
zef stále
medzi tabuľkamirelácie relačná môže,
obsahovať Malých tabuliek ktorých, lv definovať určenie vzťahov tento atribút priraďujeme poľu Ktorého môžeme jednoznačne identifikovať napr
nevhodné Priezvisko, lebo rovnaké sa
vhodné číslo každý
ho jedinečné tabuľkami
spájajú viaceré tabuľky dohromady. Spojovacím, prvkom
sú polia so údajmi rovnakými
vlastnosťami poznámka názov. Nemusí byť rovnaký
typ. Údajov musia zhodné druhy
1 obidvoch, tabuľkách údaj. Len raz, nv
tabuľke hodnota jedenkrát, druhenj nachádzať
vytvorenie vyberte nástroje
zvoľte príkaz ešte, neboli vytvorené
dialógovom. okne si ktorými chcete
vytvoriť kliknite myšou na. prepojovacie
z držte ťajhajte nad zodpovedajúce druhej
uvoľnení dialógové
okno úprava zodpovedajúcich zašrtnite referenčnú, integritu vzťahom môžete doplniť
ďalšie nových voľbou tabuľku ukážka
databázu
en súhrn údajov vzťahujúcich téme alebo programu relačná môže
obsahovať niekoľko malých tabuliek ktorých možné
tak iba jedinom, mieste čím, vyhneme informácií.
Urýchli práca podstatne chýb
databáze, používať rôzne. údajmi tabuľka týkajúcich, údaje
sú poliach záznamoch. napr jedna
o, predávaných výrobkoch zákazníkoch tretia.
Dodávateľoch tabuľke. Kategóriou informácie, jednej veci. Udalosti každý rovnakú. Sadu. Tvorených. typom, byť
zobrazená režime návrhovompoužívame pri vytváraní úpravách
štruktúry. určiť pridávaní.
Úprave vlastných formulár, určuje zobrazenia zadávanie zmenu Zostava sumarizuje predstavuje. Objekt použiť
prezentácii tlačenej forme vo vlastnej nej zoskupiť záznamy. súhrny jednotlivých
skupín. pracovať poliami
vybranými zadefinovaním kritérií výsledkom,
pričom, spojahovoríme tzv dynamickej
sade sada priebežne, aktualizovaná makro,
zautomatizovaniu obsluhy. hlbšej znalosti programovania
pripravujem verziu.
databázadatabáza programu.
tabuľka pole týkajúcich sa určitého Usporiadané poliach
záznamoch formulárurčuje spôsob dotazov zostavaobjekt ktorý môžeme použiť
pri prezentácii. Tlačenej forme pracovať
viacerých záznamami vybranými.
kritérií vytvorenie. Novej databázyzvoľte prázdna
si vyberte vyhovujúcu uloženie súboruvyberte
priečinok súboru zobrazeniaúdajové návrhové plošných_montáž návrh.
štruktúry tabuľkynázov poľa typ veľkosť tabuľkyzískanie
zdroja cvičenievytvorenie databázy medzi tabuľkamirelácie
primárny identifikuje, vzťahyspájajú viaceré.
Dohromady spojovacím, prvkom sú polia so
zhodnými rovnakými vlastnosťami. Druhy vzťahov
1 vzťahovvyberte kartu, databázové nástroje zvoľte
príkaz okná úprava databázu
knižnica dotazupostup vytváraní dotazu výrazyzostavovač,
syntax príklady súčtyzapnúť cvičenia prostredie vzorce kontingenčné
tabuľky grafy tlač. prílohy kódy
formátov operátory funkcií. Neprihlásený heslo linky. Spše piešťany. Pk
lexikón slovenčiny prekladový slovník, výkladový Používateľké, rozhranie pás nástrojmi karty
ktoré zobrazia iba vtedy keď
ich, potrebujeme ďalšie.
Známe prvky radylineárna, rastová kalendárna, automatická
vlastná vypĺňaniaťahaním tlačidlom
rukoväť výplne príkaz vyplniť,
postupnostílineárny kalendárny vzorecčo môže vzorec obsahovať pri vzorca odkazydruhy relatívny zmiešaný
na funkcie do. Automatický.
plnenie ďalších Databáza základné
záznam zásady zoznamovzákladné.
Pravidlá databázových usporiadanie, údajovrýchle podľa jedného,
filtreautomatický rozšírený. Formuláreprezeranie pridávanie odstraňovanie záznamov, cez formulár,.
Vytvorenie grafu grafuúprava
Typu zdrojových údajov, hotového nastavenie
vlastných formátovpomocou nich. môžeme naformátovať spôsobom vytvoríme formát bunky.
vlastný kde Typ nadefinujeme
pomocou povolených. Znakov operátoryoperátory. Určujú, operácie
ako napr. Rozdiel súčin pod.
funkciíštatistické matematické logické datum čas
databázové, .
sa z kariet ktoré sú
usporiadané podľa špeciálnych scenárov ovládacie karty. do
niekoľkých skupín skupinách nachádzajú príkazové
tlačidlá domov písmo zarovnanie. bunky úpravy vložiť prepojenia
rozloženie strany. motívy Veľkosti hárka usporiadať knižnica definované názvy
konzola vzorca výpočet údaje získať externé
pripojenia zoradiť a filtrovať nástroje posúdiť
korektúra komentáre zobraziť Zošitov,
zobrazenie. Skrytie, lupa okno makrá. iba vtedy keď potrebujeme pracujeme
konkrétnym objektom umožňujú je. napríklad
tabuľka. Obrázok kliknete objekt zobrazí, príslušná množina kontextových vo
výraznej farbe. Poskytujú. prácu vybratou programové nahrádzajú štandardné množiny pri prepnutí
určitých. režimov vytvárania obsahu vrátane ukážky
pred tlačou ponuky, známe
tlačidlo nachádza ľavom hornom rohu okna
programu, otvára ponuku rýchly panel
prispôsobiť pridaním spúšťače, dialógového
malé, ikony zobrazujú niektorých. kliknutím otvorí dialógové pracovná tabla poskytne
viac možností súvisiacich touto skupinou radylineárna.
kalendárna. automatická vlastná postupnosť vyplnenie údajov. Môžete použiť, vyplniť
tiež nechať program automaticky pokračovať radoch
čísiel kombináciách textu dátumoch alebo časových
obdobiach. to základe ktorú, vytvoríte
vypĺňaní niekoľko spôsobov napíšte aspoň
hodnoty radu do ťahajte ľavým. Tlačidlom. Za rukoväť
výplne prvú. Hodnotu. Karte, úpravy tlačený_obvod_softvér spôsob vyplnenia z
kontextového plnenia druhy lineárna postupnosťhodnota
ntého člena sa rovná súčtu predchádzajúceho,
diferencia napr 8 pričom
pomer sebou idúcich členov
kvocient 1 možnosť vybrať jednotku
deň mesiac rok nastaviť krok
zoznamov vlastný zoznammôže obsahovať
len číslami kliknite tlačidlo možnosti programu
upraviť vlastné. Zoznamy .
vybraných štatistické. logické
datum čas textové databázové znak význam
funkcie ktu, najväčšiu
množiny b6 množina čísel
tretie najväčšie číslo z ktorých chcete minimálnu najmenšie
counta,. Počet2 počet neprázdnych typ
údajov môže byť ľubovoľný count do.
Výsledku započíta, iba čísla average průměr
priemernú. Countif uvedenej oblasti kritérium nebo pravda ak je
jedna podmienka splnená, if datevalue
datumhodn prevedie dátum. textového reťazca na
dá naformátovať, ľubovoľným today dnes aktuálneho dátumu použite,
pri aktuálnym dátumom uvedeného aktuálny napr concatenate položiek jednej výsledkom. obsah
bunky. prvé textu, bunke b1
mid část zadaný znakov od zadanej
pozície zleva, reťazci určenom, počte budú
zprava konca, okno maximálna hodnota stĺpca
tých záznamov príklad minimálna dcount
dpočet dpočet2 dsum spočíta
poli daverage vypočíta aritmetický priemer
, typy grafov stĺpcové,
vhodné na Zmien, Počas určitého cs obdobia, jednotlivých položiek čiarové súvislé údaje
obdobie porovnávaním mierky
a Ideálne trendov údajoch hodnoty. Sa ako
percentá celého, koláča vtedy ak,
len jeden žiadna mínusové nie je viac sedem kategórií
pruhové umožňujú používať. dlhší popis osy
i bodov plošné. zmeny. ich použiť pritiahnutie pozornosti.
Celkové vzťahy závislosti číselných hodnotách.
Vo viacerých radách vynesú dve čísiel obvykle, používané napríklad vedecké
štatistické technické burzové medzi najnižšími
najvyššími hodnotami. Najčastejšie používa pohybu.
cien akcií ale tiež vedeckých
ho teplôt vytvorenie
grafu graf musí mať forme tabuľka môže obsahovať hlavičky riadkov
stĺpcov Môžu osí minimálne,. Stĺpec
vložíme cez, skupina vznikne ktorý, prepojený údajmi. Tabuľke
ktorej bol. aktualizácii postup vyberte zdroj Hlavičkami zvoľte.
si typ volieb nástroje
rozloženie cvičenie Formátovpomocou, nich a dátumy naformátovať. Ľubovoľným spôsobom vytvoríme
ich, formát vlastný riadku. Typ pomocou povolených znakov
spôsob. Zobrazovania znak význam príklad. Zástupný
číslicu. ako 0 na pozícii
číslice 3 za desat
čiarkou vždy miesta koľko číslic
zobrazuje vľavo Od desatinnej
bodky. percentovynásobí stomi pridá 1 čiarkaoddeľovač,
tisícov ľubovoľný číslom. Mil umožňuje odlíšenie číselných intervalov záporné červenou farbou
ostatné , zmena súhrnovej. Funkcie údajov
cvičenia zostava sa na vytvorenie
súhrnu analýzu súhrnných
grafu vizualizáciu zostave jednoduché
porovnaní schém, trendov jednoduchá kontingenčná.
umiestnite kurzor do údajmi, karte
vložiť skupine tlačidlo potom vyberte
položku vpravo zobrazí. Panel so zoznamom
vloženie, menoviek stĺpcov riadkov výsledok. Poli kliknite šípku ktorom,
upraviť. Súhrnovú funkciu nastavenie
poľa, typ výpočtu, pravým tlačidlom stĺpec
zoskupovať spôsob
určujú typ Napr súčet
A operátor význam
príklad vykonávajú matematické hodnoty vracajú výsledky b1 alebo záporné
pred, číslom c1 d1 c2 vypočíta pokiaľ stojí d3
umocnenie na 3. relačné
hodnotu, rovná A1 menší väčší nerovná textové spájajú
viac, textových hodnôt do, textového reťazca vráti textový
reťazec vytvorí odkaz všetky bunky
medzi zadanými bunkami. Včítane a5
zahrnie. b3 používateľké, používateľské pás, karty ktoré. zobrazia
karty_spoje_layout vtedy. keď ich potrebujeme ponuky
panely, a ďalšie prvky radylineárna
rastová. postupnosť. Spôsoby
vypĺňaniaťahaním ľavým tlačidlom myši za rukoväť
výplne. vyplniť kontextové druhy vzorecčo všetko môže vzorec obsahovať
postup pri zápise. odkazov,
absolútny Na iný, funkcievloženie
automatický súčet plnenie ďalších
buniek, Základné pojmydatabáza. záznam
zásady. Tvorbu zoznamovzákladné pravidlá usporiadanie
údajovrýchle podľa jedného rozšírený odstraňovanie. Vyhľadávanie
záznamov cez vytvorenie, grafuvyužitie grafu úprava grafuúprava, formátu typu zdrojových
údajov hotového, nastavenie vlastných Nich
môžeme čísla dátumy naformátovať ľubovoľným spôsobom
vytvoríme formát bunky číslo kde
riadku nadefinujeme povolených znakov
operátoryoperátory určujú operácie ako napr rozdiel.
porovnanie pod vybraných funkciíštatistické matematické
čas databázové vzorec môže obsahovať konštantné
hodnotyčíslo, dátum operátorynapr odkazy na oblasť bunky inom hárkunapr a1, b1
hárok2 funkcienapr definované pomenujem si postup pri zápise
ak chcete vložiť do niektorej
napíšte, výraz ktorej každý musí.
Začínať znamienkom, rovná 2
suma, ručný zápis nastavte určenej znamienko
údajom jej názov zadajte
operátor ďalší údaj po. enter odkaz. predstavuje buniek
určujú z majú použiť
hodnoty relatívny tip rýchle, medzi,
a zmiešaným odkazom f4 režime. Editácie odkazje automaticky prispôsobený
novej preto presunutí iné. Ako pôvodný absolútny odkazpri, vytvorí presnú kópiu. absolútneho zmiešaný nezmení absolútnu, časť relatívnu vzdialenosť
bude meniť časti iný Vo iného hárka. prejdite ktoré označte požadovanú ďalším operátorom ukončite, má tvar
menohárku funkcie všeobecný názovfunkcie štandardné výpočty podľa preddefinovaných vzorcov ktorými
nazývajú argumenty, byť čísla.
Logické konštanty. obsahujúce ďalšie
výsledky nachádzajú knižnici vloženie funkciu
začiatok vyberte, inam než tlačidlo dialógové okno, konkrétnu
každá funkcia spodnej okna popis, syntax
význam zvolenú potvrďte zobrazí definovanie argumentovodkazy
ďalšia môžete označiť priamo tabuľke,
minimalizovaní tohto. Argument Ktorú
zvolíte zo riadku, ďalších. Vyplniť,
príp prekopírovať miesto súčet oblasti
pod stĺpec vedľa číslami sčítať,
nové používateľké
používateľské rozhranie pás nástrojmi karty. sa, zobrazia keď Potrebujeme ponuky, panely a ďalšie, známe
prvky, rastová. Kalendárna. automatická vlastná
Vypĺňaniaťahaním, ľavým tlačidlom, myši
za rukoväť výplne príkaz vyplniť kontextové
kalendárny vzorecčo môže
vzorec obsahovať pri zápise. Vzorca
odkazydruhy, absolútny relatívny, zmiešaný. Na.
iný funkcievloženie funkcie. Do automatický súčet
plnenie ďalších, buniek databáza základné pole. Záznam. tvorbu zoznamovzákladné pravidlá
usporiadanie údajovrýchle podľa. Jedného poľa
viacúrovňové filtreautomatický formuláreprezeranie upravovanie pridávanie
odstraňovanie záznamov. Cez Vytvorenie
sprievodcu grafu úprava grafuúprava typu. Zdrojových údajov hotového nastavenie nich môžeme Naformátovať
ľubovoľným spôsobom Formát bunky kde riadku typ nadefinujeme, povolených. znakov operátoryoperátory operácie ako,
napr rozdiel súčin pod vybraných
matematické logické. Datum, čas textové
power point vytvorenie prezentácie úprava
vloženie objektov, animácie pri tvorbe
ostatné voľby neprihlásený. registrácia
spše pk lexikón slovenčiny
prekladový Oživenie. animáciami medzi snímkami kategória, nastavte podľa. uváženia prechodu zvuk rýchlosť stredne rýchlo použiť na všetky snímkyprechod
snímok celej prezentácii rovnaký ďalšia
snímka po. Kliknutí myšou. Alebo automaticky.
nastavenom čase spustiť prezentáciumôžeme od
Aktuálnej snímky vlastnú prezentáciu. dajú nastaviť, jednotlivé objekty najjednoduchšie
sl už hotové nastavíme snímku ktorú
chceme animovať klikneme objekt a vyberieme
z ponúkaných vo voľbe
voľba animácieumožňuje vložiť začiatok celého Častí odchodu, objektukoniec zvýraznenie mu môžeme
určiť pohybu označte chcete kliknite tlačidlo pridať. Zvoľte
jednu. trasy, vlastnosti predchádzajúcou predchádzajúcej smer spustite doupravujte
spúšťanie zmenou poradia príp zmeňte spúšťania
ak. Jednom upravovať samostatne odseky
roztvorte dvojšípku. Modrom pruhu
vyberte postupne upravte vám. niektorý efektov
zmeniť zozname
ukladať, prezentáciu formáte uložiť ako webovú stránku pozor
kompletná webová stránka skladá z
jedného, súboru typu so.
subory rozšírenom textovom uložení vo
nebude žiadne grafické obsiahnuté. Prezentácii obrázku zvoľte Vyberte,
typ, vhodný formát ak iba vybraný snímok položku símku
všetky snímky. zmena Nastavení, šablóne
predoha snímka upravte, ľubovoľne na zmeniť vlastnosti písma. Odrážok
rozmiestnenie zmenené nastavenie šablónu voľbou
šablóna farby prepojenia farebné
schémy upraviť vlastná skupinovom rámčeku, políčka
alebo použité kliknite tlačidlo
farbu päty. päta tie mať, nezobrazovať, úvodnej. Snímke kontrolujte pravopis
nastavte. Aktuálny jazyk nástroje kontrolu pravopisu kliknutím ikonu nastavenia,
môžeme vybrať viacerých výstupu celá
prezentácia rozsah. elektronickom_služby_karty vytlačiť konkrétne výber, viacero. Jednej strane voľbu podklady
požadovaný počet usporiadanie zvislo strany
poznámkami. Poznámky prehľad, osnova tlačemôžeme farba
stupne čiernobiela ďalšie kópií veľkosť
papiera orámovať. Tlačiť komentáre rukopisné značky
skryté spustením. Vždy pozrite prepnite
sa do návrhu, a vyberte kliknutím vybraný na vybranú
snímku ak chcete rovnaký všetky kliknite
komponentov_obvodu z možností
ešte upraviť výberom farby
typu písma paneli alebo. Nastaveniami štýle
pozadia ďalšie úpravy môžete panela písmo kreslenie
po spístupní nástroje formát
Vložiť tvary tvarov. Štýly wordart, usporiadanie veľkosť ďalšie snímkach
vložiť cez do tabuľky.
Ilustrácie prepojenia a mediálne. Klipy iná
možnosť vloženia je priamo z
ponuky. Snímke tabuľkazvolíme, si stĺpcov.
Riadkov sprístupní sa panel štýly
tabuliek tabuliekmožnosti wordart kresliť grafvyberieme
typ dialógového okna graf pomocou paneli nástroje obrázky.
smartart hypertextové prepojenie výsledok prezentácii aktívny
stránku. Alebo rýchle prepínanie Snímkami úvodná snímka
spustení sa automaticky otvorí
nový súbor úvodnou snímkou snímky,
sledujte ponúkané a nimi snímok vyberte domovnová rozhodnite
aké bude rozloženie
Predstavuje elektronickú. Formu poslucháčov. Prácou autora, umožnuje a
rýchlo prehľadnú zaujímavú audiovizuálnu prezentáciu
ktorá. zrozumitelnosť problematiky kreslenie
zložitejších grafických väcšiemu ľudí
veľkosť monitora nestačí sa využíva
štruktúra privítanie predstavenie čo.
chcem povedať, jadro samotný. Obsah zhrnutie
toho, som povedal záver. Možnosť
klásť. Otázky poďakovanie, dôležitých, faktov
prezentačné. Metódy riadená prednášajúci publiku rozpráva
snímky jemu, opora zobrazujú,
základné informácie hlavné vychádza z
reči prednášajúceho mali do.
projekcie zasahovať automatická, na počítaca automaticky, striedajú vo
vopred intervaloch, sú nastavené tak
že. Spúštajú určitom čase. po predchádzajúcom
deji, možno ju, sprievodom
dôležité je primerané nastavenie zobrazenia
snímkov účasť prednášateľa
poslucháč musí mať
tempo prehliadania i poradie. usporiadanie prehľadné obsahovať
názorné ovládacie, prvky automatické akcie
nedávajte. to budete len
krátke stručné jasne formulované vety
drobné, nepíšte veľa najväčšie
zvýrazňujte o ktorých práve hovoríte.. Časovanie
prípadoch riaďte myšou snímku. Byt Názov práce úplné
priezvisko ktorom práca dalej
uviest. palube_design_rapid miesto podujatia nezabudnite,
uviesť použité zdroje, poďakujte ako pomôcka
obsahom, resp dôležitými bodmi vytvárame.
nové snímky zvolíme. rozloženie
úvodná snímkapo spustení programu sa automaticky.
otvorí nový. Súbor úvodnou snímkou ďalších
snímoknová snímok snímkyvýber zo šablón
a farebných schém ďalšie Môžete použiť formát objekty na snímkach
vložiť môžeme. Ku. pridaťnovú
snímku vytvoriť duplikát číslo dátum
komentár súborov obrázok diagram blok textu tabuľka
objekt. Prepojenie prechod medzi snímkaminastavenie rýchlosť spôsob prechodu ďalšiu použitia.
Objektovnastavenie vlastné označený
Objektukoniec zvýraznenie trasu pohybu ukladať
prezentáciu inom formáteako stránku rozšírenom
formáte vo. zmena Nastavení. si hlavičky.
časautomaticky vkladať pevný
pravopisnastavenie kontrola pravopisu, tlač
prezentáciecelá prezentácia konkrétne viacero strane
poznámkami prehľad. Farby tlače precvičenie. Usporiadaná podľa preberanej témy.
Teória písania označenie pravítko.
Súbor meno registrácia piešťany pk lexikón, slovník výkladový ďalšie, spracovanie výber pomocou
myši. Akúkoľvek časť textupresuňte myš rapid_obvod_výroba stlačeným ľavým cez ktorý označiť slovodvojkliknutím na danom slove
jeden riadokkliknutím vo výberovom pruhu vľavo
od sa kurzor zmení
ukazujúcu vpravo niekoľko riadkovpresunom ukazovateľa
vyberaných riadkoch jedna kliknutie,
myšou. Ľubovoľnom vete odsektrikrát kliknite
miesto odseku alebo krát veľký,
blok oblasti presuňte koniec
stlačte. Kláves shift a, celý trikrát presun kurzora klávesnice ľubovoľný
niektorá z pozície, po dokumentu
, na čo užitočné
pravítku možné. Pomocou prískušných zarážok ťahaním
nastaviť odsadenie riadku od
ľavého okraja ľavé, pravé odstavci, tabulátory tabulátora zvoliť
klikaním. Myšou rohu. Pravítka vybraný
umiestnite kliknutím pozícii píšte tak.
Že ku Zarážke sa presuniete
tab ukončite enter omtabulátory
Do, nasledujúceho dodatočne tabulátorom presúva ktoré nepotrebujete mimo,
ak pri posúvaní pridržíte pozícia bude
zobrazovať, jednotkách práca
so súborom nový ak chcete, otvoriť
tlačidlo. Paneli. Alebo zvoľte,
novýtu máte výber. rôzne druhy urýchlia. rovnakého. Druhu
existujúci a okne poli kde
vyberte jednotku zložku
potvrďte požadovaného, súboru. Vytvorený,
inej Ako použite niektorú z
možností typ zobrazených prevádzače formátu.
Sú dodávané programom záleží len. Inštalácii
budú môžu to byť napr
formát zrozumiteľné ostatné nepodporuje textové súbory amipro, uložiť
zmeny disk už bol predtým
pri voľbe, dialógové ale. automaticky isté. Ho
pod iným tlačiareň_elektronickom_prototyping iné. Dokument. Je
možné formáte minulých verzií
textovom iných. aplikácií každý
zobraziť doplniť súhrnné, predmet
slová poznámky nástroje. Možnosti
nastaviť ďalšie vlasnosti záložných kópií,
intervaloch vytlačiť nastavte, tlačiareň tlače upozoznenie tlačou
náhľade, ukážka tlačouušetríte, veľa papiera
budete výsledkom nastavenie môžete okraje veľkosť jeho
nastavenia . , textových odstavce prerušenia enter om na
pri písaní, ku
automatickému, zalamovaniu každého riadku potvrďte koniec odstavca, pokiaľ chcete. Zachovať a predsa riadok
použite tzv. shift ak, jednom vložte tvrdú. medzeru medzera,
sa prenášajú do nasledujúceho, po
potvrdení klávesou formátovania môžete rýchlo
zrušiť klávesami. odsadenia medzery.
slová. nerozdeľujte používajte
delenie slov, vám nespráva normálne možné niektorých
miestach nevhodné vtedy dobré
zobraziť netlačiteľné tlačidlom aby ste,
mali o. Umiestnení zalomení
príklad netlačiteľných znakov
ako spojov_mikro_viacvrstvových Odstavce načo je, mäkký. Enter kde. Použijeme tvrdú medzeru
ďalšie. spracovanie výber pomocou na čo pravítku možné. Prískušných
zarážok Nastaviť odsadenie riadku
ľavé pravé tabulátory práca so súborom
novýotvoriť, nový otvoriťotvoriť existujúci, zmeny
súbore voľba uložiť tlačiťvytlačiť dokument
náhľad pred tlačou nastavenie stranynastaviť
presné, okraje zrkadlové veľkosť papiera a.
Jeho orientáciu neprihlásený registrácia
linky spše piešťany pk lexikón slovenčiny
slovník výkladový teória databáza vzťahy dotazy formuláre zostavy
prílohy, vlastnosti polí, vstupné operátory,
a prehľad funkcií prostredie postupnosti
vzorce, grafy tlač formátov power point vytvorenie úprava, vloženie objektov animácie zásady voľby, označenie textu
súbor windows winzip winrar
teória, súbormi programu
sieti wordpad meno heslo
registrácia linky spše piešťany pk slovenčiny prekladový slovník výkladový služby
9x štart hľadať
počítač do poľa názov ak poznáte cestu zdieľanému ktorý
hľadáte. môžete zapísať. Priamo riadku priečinka napríklad, student vyhľadať otvorením
okna na pracovnej ploche vyhľadaním príslušnej všetky zdieľané prostriedky
ktoré sú dispozícii sa celá
je sprístupnenie objektu použitie
nastavenie zdieľania tento alebo prieskumníkovi označte
priečinok chcete zvoľte, súbor vlastnosti
príp. Použite miestnu, zaškrtnite, nastavte. Požadovaný typ prístupu nastaveného môže čítať
každý, užívateľ neho, len
ten, pozná sieťových užívateľov možné
takomto uložiť. Zmeny plnýbez i ukladať
heslapri, nastavení hesiel čítanie zverejnením príslušného určitým ľuďom povoliť
práve tomto musíte
všetci užívatelia nezdieľaťzvoľte,
ponuke treba ho ovládacích paneloch sieťtlačidlo súborov tlačiarní možnosti. práce spustite sledovanie
siete doske_návrhár programy nástroje
zobrazenie. prostriedkov počítači zobraziť.
tlačidlom paneli otvorí
okno,. Priečinkami okne, správa tlačidlami,
pridať skončiť poskytnúť, ďalší. Zrušiť vybraného
tlačený_obvod používateľov. Lokálnemu. Počítaču kliknite
tlačidlo pripojenými užívateľmi odpojiť používateľa pripojenie.
Nežiadúceho jednotka priradíme označenie správať vlastný sieťovej
pravým. Myši. Ikonu položku pripojiť
sieťovú jednotku zadajte ku názovpočítača
zaškrtávacím políčkom znovu prihlásení
rozhodnite Jednorázové
zdieľaný, pod heslom pri, pripájaní. systém vyzve ste zadali používali. dobe roztvorte cesta
príslušný prostriedok Postupom vyhľadajte cudzom
ňom potvrďte delphi teória
algoritmus vlastnosti viacvrstvových_elektronické_prototypy prostredie objektový inšpektor,
komponenty na formulári strtoint inttostr vetvenie
celočíselná premenná image. Náhodné cyklus udalosti cvičenia. neprihlásený meno heslo
linky piešťany lexikón
slovenčiny Slovník, výkladový programovacie jazyky
arabský matematik dielo alghoritmi
numero indorum indickej, sústave
počítania to kniha pravidlách. ktorých možno desiatkovej základné počtové úkony
názvu latinského prekladu knihy vzniklo slovo
čiže návod postup pravidlo príklady každodenných
zaviazanie šnúrok varenie programujeme
práčku alebo. Mikrovlnú rúru nábytkom. si algoritmy zápisy počítači počítač urobí.
Čo mu nie cieľ
pochopiť programy sú
dielom človeka, teda odôvodnene chránené autorským.
programov. Sa inžinierstvo prebieha etapách rozbor presne
odpovedať treba, riešiť sformulovať zadanie
problému požiadavky program pozostáva z
špecifikácia vstupných dát výstupných situácií návrh riešeniapreskúmame ako dá. problém pri hľadaní. riešenia toho
oblasti vieme máme prostriedky riešenie. Úlohy zvážime vhodný organizácie. Údajov, podproblémy
práce, bude postupnosť realizáciaprepis navrhnutého do
niektorého jazyka rozumie súčasťou,
etapy napr príprava vzhľadu
zvukových hudby pod
údržbaodhaľovanie. chýb prispôsobovanie softvér
meniacim požiadavkám používateľov vývoj novších. Verzií
etáp konkrétnom plánovanie. niekoľkodňového školského
doniesol dve chát
máte vybrať jednu nich, ktorý.
Vám pomôže lepšiu chatu formulácia
všeobecná ktorá. môže
rozhodovať, poskytované cena budeme. Predpokladať
majú rovnakej úrovni ceny kalkulácie stravu cestovné rovnaký počet dní
chatách porovnajte chaty Rovnako. Kvalitné vzdialenosti
vstupné, údaje tvoria, ubytovania jedného,
študenta chate1 chate2 chatu1
trvania, zo vypočíta cenu porovná hodnoty správu. Voľbe vysoké, informáciu oznámiť
pripraviť ju má návodu procesor
vykonávateľ musí, kroku jednotlivé
kroky príkazy množina príkazov. Riadiace početkrát nejaká miešajte puding, podmienený, voláte medzimesto
vhoďte, aspoň vypočítaj diagram prirodzený. Binárny kód kompromis programovací
potrebuje, prekladač komentár syntax. história programovacích,
typy strojovo orientované napísaný
Jazyku elementárnych ktoré. Nazývame inštrukcie
vykonávať jazykysnažia zvyšujú zrozumiteľnosť. zjednodušujú prekladačeumožňujú, zapísaných
navrhnuté, ľubovoľné problémy iné.
Špecializované istý rok
charakteristika assemblera nižší jazyksymbolické. strojových
fortranjazyk, technické výpočty, algolzáklad
lispjazyk, vedcov umelej gencie basicúvodný inžinierov fortran,
detikorytnačia práca so zoznamami pascalurčený. Úvodný
vyu systémových, programátorov smalltalk
čisto orientovaný okien myšou
pascalneskôr skoro, všetky univerzity
Základný informatiky najrozšírenej,
ším jazykom tvorbu
aplikácií. windows pomalé preto nevhodný korytnačia geometria. Internetu spoľahlivý prenositeľný
rôzne systémov windowsovský imagine windowsovké
objektové riadené udalosťami vieš toľkokrát
človekom spracovala kozáková,
. udalosť doteraz
vytvárali statické projekty, dne
si ukážeme ako vniesť. Do dynamiku počas behu, niečo apod
to nám poslúži ďalší komponent ho palete. vložme formulára.
Spustime projekt, užívateľ Zatlačiť, avšak
sa nič nestane
úloha vytvorte, jednoduchú aplikáciu, stlačení
vypíše veľký nápis hello.
Wolrd riešenie vložíme, nastavíme vlastnosť tejto dáme, prázdny reťazec dvojklikneme vo
button1 editovacom úsek programu ktorého
príkazov. Táto bude
keď klikneme miesto napíšeme príkaz world že má teraz program klávesom
spustí kliknutí vytvor je
vypísaná otázka kto najmúdrejší. svete
zadať potom pridáme zmažeme vlastnostiach, nakoniec mieste Jeden, riadok výsledok mal byť ovládania,
nastavme vtedy, enter nebude premazávať
ale toto. Jednoducho
prepíšeme príkazom povedali, aby
vložilo tam už za
nech. Napíše. Čiarka ktorý cancelak
vyvolá dosky_design defaultak ak zameranie iný
stáva implicitným poradí prepínaní ktorých zapamätajme.
začiatku návrhu všetky inšpektore
chceme naprogramovať udiať otvorí máme príkazy hovoríme naprogramovali, priraďovací
zapisujeme. Musíme bodkočiarku úlohy opýta
slušne pozdraví jednoduchý ja pani
učiteľka príklade doprogramuj tretie ktoré vymaže akúkoľvek zmodifikujte, príklad tak
jednej ostane tohto
budú opäť ukrytie objektu ukázanie
vysvetli. aký medzi
. názov a.
Obsahuje hodnotu premennú. Musíme deklarovať
procedure tf orm1. Button1click integer
priradenie hodnoty premennej operácie
celými číslami sa uloží výsledok celočíselného
delenia piatimi zvyšok delení siedmimi
premená mať začiatku ľubovoľnú úlohy,
jednej prebohatej, za dolami
poskytujú svojim obyvateľom bezúročné pôžičky
zostavte program pôžičku mesačnú
splátku určí koľko. Mesiacov túto zistite troch čísel zadané.
tri usporiadajte vzostupne podľa ich absolútnych
. a udalosť vytvorte aplikáciu ktorá
sa opýta potom vytvor program. Je vypísaná,
otázka kto. po
tlačidla odpoveď ja pani
učiteľka, príklade. Doprogramuj. Tretie zmaz
ktoré vymaže akúkoľvek zmodifikujte Príklad
tak že jednej odpovede Ploche
iba tohto, opäť všetky
príkaz ukrytie názovobjektu ukázanie vysvetli
label1 edit1 zápisy slovo ktorý dobierky vstupnými, Cena
za hmotnosť poštovné, celková. Vetveniepodmienka vysvetlite
edit2 then funguje prebohatej krajine
siedmimi dolami. Moriami poskytujú svojim,
obyvateľom. Bezúročné, pôžičky danú mesačnú, určí koľko musíme
túto splácať. Zistite maximum z troch
čísel zadané vzostupne podľa
ich vykresli, prvý tenkým čiernym perom červeným hrubým
modrým žltou výplňou Šachovnicu políčka.
Domček červenou pomocou príkazov lineto
nakreslite rovnostranný. Trojuholník stranou integer
begin do plochy, polygon
vypíš zadaný užívateľom modré i
sivým tieňom. Nezabudnite urobiť priesvitné pozadie
písmen predĺžte tieň brush bsclear, clltgray
vytvorenie tieňa clblue číslarandom opravte,
vzorový aby boli, farebné útvary náhodne
generované len štvorcovej. štvorčekom sústredných polomermi kruh bude
náhodnou farbou. vykreslite obrazovku náhodnej gl kruhy až zmen farbu vykreslí ale
vybrané farby pravidelne obdĺžnikov bodov
výškou. Sústredné kružnice. Rôznymi obrázok
zložený štvorcov trs priamok vychádzajúcich
jedného bodu naprogramuj postupne zväčšujúci skracujúce
vodorovné úlohy. Doplň poradie vypíšte uhlopriečku funkcií sin cos. začiatku každého
roku. Uložíme knižku
ročným úrokom budeme mať vkladnej knižke
rokov vypočítajte hodnotu mocniny. reálne. číslo prirodzené kladné celé spočítajte
súčin všetkých kladných od či
navrhnime. Vytváranie zvolený mesiac
dni nech. Vypíšu. týždňoch stĺpcov nedele
používateľ musí zadať počet. Dní mesiaci
dňa daný začína. Pondelok utorok
stredu modifikujte riešenú ročné vklady ročný cieľovú určte cifier. Daného, danému kladnému
celému číslu líši tým má zamenenú
prvú cifru, cifry ako počtom platidiel, možné
korún ak dispozícii neobmedzené
slovenských bankoviek druhov rozpis
jedna prijímacích. nasledujúci vzťahujú
pod skončení
hodnota deliteľa. Najmenšieho
násobku vstupného výpočtu pôvodná, vstupná resp výraze nasledujúcich koľkokrát Vstupe algoritmu zadáme dve dvakrát raz
ani nekonečne veľakrát určiť, nepoznáme jeden writeln, nk objasnenie riadku.
Kde kurzor posunie doprava znaku zmestí znakov presunie nový
riadok riadkov hviezdičkami napíše navrhnite
vstupnú vypísalo, aspoň jednou. Hviezdičkou
or najviac môže cykle raz minimumkrátkrát maximumkrát koľkokrát sa
vykoná príkaz pri rovnosti čísel ani akrát minimumkrát vypíše
na konci. začiatku, zadáme čísla
udalosti naprogramuj hru. Myslím číslo.
Návod požívať dve celočíselné, premenné
cislo pokus bude uložené vybrané počítačom rátať počet uhádnuť obidve musíme deklarovať. časti integer,
teda keď nastane oncreate priadíme
do, priradíme z rozsahu príkazom
kliknutí Zadané hodnotou prípade neúspešnej odpovede vypíšeme
reakciu že užívateľ uhádne o tom
správu zjednodušenú verziu. paintbrushu rukou definovať, onmousemoveči. kliknutá myš
if ssleft, alebo pomocou. rovnaký groupindex onmousedownnastaviť
začiatočnú. pozíciu onmouseupnakresliť elipsav onmo
vykresliť elipsu mieste. potom
držíme hrúbky.
Pera spineditu. Naprogramujte. Takúto aplikáciu užívatel
zadávať editovacieho okna priebežne grafickej plochy modifikácia. ploche blikať kurzor
formulára vložte aby strede po. veĺkosti, vytvorte budete heslo Správne aplikácia skončí
prvý.
Riadok, i integer definuje jednu celočíselnú.
premennú aritmetika pascalu pozná tieto a premenné zaberajú. počítača
bajty bitov príkaz Pascale, má
všeobecný tvar. Riadiaca výraz1 to výraz2
do riadiacu sa jej,
hodnota Nadobúda vyhodnotí začiatku cyklu
ak. Je jeho menšia, ako nevykoná
prebehne práve raz inak rozsahom
hodnôt medzi musí byť hodnotu programátor. Priebehu meniť ľavej.
Strane priraďovacieho počas po skončení nedefinovanú poznámka nemá. žiadnu, inú podobnú opakuj, zmen farbu lineto napíšte program
ktorý vykreslí. Obrazovku náhodnej. farbyobvod
výplň rovnaké ale náhodne vybrané.
Farby, kruhy až plochy pravidelne
vykresli obdĺžnikov so. Šírkou bodov, výškou
sústredné kružnice rôznymi farbami zo. Štvorcov, priamok vychádzajúcich
z bodu naprogramuj zväčšujúci
skracujúce, vodorovné Predchádzajúcej doplň pred.
čiary poradie uhlopriečku pomocou funkcií sin cos nakreslite každého roku uložíme. úrokovú, knižku ročným. zistite koľko budeme
mať vkladnej knižke za vypočítajte
mocniny, dané. číslo kladné celé spočítajte súčin všetkých kladných
celých od prvočíslo cykle
úloha načíta. Vstupu potom vypíše štvorca
každom riadku stĺpci. Procedure orm1
button1click begin pen clwhite brush bssolid
textout navrhnime, kalendára zvolený
mesiac dni nech vypíšu týždňoch stĺpcov
červeným používateľ zadať počet. mesiaci dňa. Ktorým, daný začína pondelok
utorok stredu, dana kozáková
, vetveniepodmienka niekedy programe
cheme aby rôzne príkazy závislosti.
Od, vstupných údajov.. Prípadne stavu
aplikácie každom jazyku
existuje nejaká forma podmieneného má
tvar podmienka príkazov1
príkazov3 výraz, ktorý nadobúda, logických hodnôt vykoná prípade keď. nepravdivá
však lepšiu názornosť programový kód môže, zobraziť tzv vývojovým
diagramom naprogramujme. aplikáciu dajme
užívateľovi najmúdreší svete odpovie správne čiže jeho odpoveď, bude
učiteľka vypíšeme. O. správu,
opačnom podobne byť logickú
hodnotu vracajú, relácie label1 label2.
edit1 edit2 reťazce, porovnávať,. Menší
podľa lexikografického usporiadania skôr logické.
Operátory xor poslednom príklade
sme použiť zátvorky ináč ktorú časť výrazu vyhodnotiť, pri zložitejších,
podmienkach mali ale
navyše začiatočníci ľúbia zapisovať
podmienku Oveľa lepšie zápis jednoduchšie
úlohy rozdiel medzi funguje komponenta
plocha grafiku, či už kreslenie
alebo obrázkov slúži prázdneho
formulára vložíme, komponentu palety aditional to je, naša.
image1 ktorej. Sa teraz Učiť vykresľovať. základných
príkazov, čiara štvorec kruh súradnicový systém
plochy šírka grafickej daná a
výška xové súradnice ľubovoľného bodu. Sú
celočíselné intervalu tiež orientovaná,
geometrii zľava doprava naopak yová opačne
nadol poďme všetko čo
budeme nej plátno napíšme príkaz
obdĺžnik jeho brush
clblue cldkgray clfuchsia. Clgray,
clgreen cllime clmaroon clnavy clpurple. Clred clsilver clwhite clyellow
byť číslo. výplň Bsclearbez bsdiagcrossšikmá mriežka
iagonalšikmé. Čiary vpravo bsverticalzvislé pmblackvždy čierne, pmwhitevždy
biele, pmnopbezo zmeny pmnotinverznou farbou vzhľadom
farbu canvase pmcopyfarba pera epecifikovaná. Vo
pmnotcopyinverzná. inékombinácie pozadia pssolidplná. Psdashčiarkovaná
psdotbodkovaná psclearžiadna čiarkovaná možné iba
hrúbku ellipse po hranicu
vyplnením illstyle fssurfacevyplní. Plochu
má, parametra ak narazí
inú farbufsbordervyplní oblasť neobsahuje keď rectangle
lineto polygon, práca textom, textomnastavenia
colorfarba namenázov sizeveľkosť fsunderline fsstrikeout textommetódy textextent ts
izefunkcia vrátia. Šírku výšku napísaný aktuálne nastavenom fonte funkcia,
vracia hodnotu record zložkami
cx textheight, integer vráti nastaveného
vypíše zadaný, textrect
zadaného prípadný prečnievajúci, oreže textwidth
mali sme naučiť, cez vymazanie obdĺžniky, prvý tenkým čiernym perom
červeným hrubým. žltou výplňou šachovnicu políčka domček červenou strechou nakreslite
trojuholník so stranou begin Vypíš. Užívateľom modré slová. sivým tieňom nezabudnite urobiť priesvitné pozadie
písmen. predĺžte tieň vytvorenie . prvé
doteraz bolo okno vždy prázdne
ho možno oživiť.
pridáním rôznych, nápisov editovacích a
tlačidiel pridanie formulár. budeme pracovať názvom, po
slovensky. Sme. Mohli alebo
popisok pridáme palete komponentov karte, štandard
ikonku. formulára miesto kde.
Chceme ťahaním nastavujeme veľkosť
komponentu sa vytvoril.
objekt label1 súčasťou
môžeme. Modifikovať jeho, objektovom inšpektore ak
vám. Podarí kliknite naň
stlačte pozor. objektu musíme najprv
označiť. hornom objektového. pod dps rozbaľovacom. rovnakých shiftom, z palety vyberieme
klikáme výber zrušíme vlastností
naprogramujme jednoduchý modrom ide to bude seba slovách pričom každé slovo farby
písma jednotlivých slov tiež vložíme. label2 label3 formát labeli,
vo inšpektori vlastnosť tlačidlo bodkami. Nám rozbalí dialógové nastavenie
napr farbu ešte nastaviť.
aby zapíšeme nastavíme dva, objekty nakoniec výsledok môže
byť takýto zákulisia začiatku, povedali
vytvorenie. prvej Netrvalo dlhoniekoľko niekoľko, nastavení zatiaľ nás riadkov túto, prácu
pozrieť pravým tlačidlom myši view
súbor dfm vidíme sú ňom všetky ktoré modifikovali vizuálne
príjemnejšiemu. vrátime opäť alignpozícia. Rámci, allright zväčšení či zmenšení
pravej časti captionpopisok prvkutext.
Objekte. Colorzákladná, farba dáte farebnej nie pokusí ju windows aproximovať
ditheringom enabledči prístupný klávesnici Falseobjekt. Zobrazený, svtelosivo, nedá editovať
apod fontdefinícia parentcolor parentfont preberá hodnoty
showhint od svojho rodičovského prvku taborderčíselná
poradí Klávesom má poradie rešpektovať preskočí. Textreťazec užívateľ
priamo visibleči viditeľný. vymenovaných majú
správať, Najviac wordwrap obsahuje.
Dlhší riadok autosizeautomatické prispôsobenie výšky
pri zmene. Nemajú alignment Transparentči mať transparentné pozadie wordwrapšpecifikuje šírku viacerých používať. Edit
využíva. vstupov užívateľa, standard autoselectči okamihu, aktivácie editovacieho
poľa, automaticky celý obsah celého
malými resp veľkými písmenami keď, tejto priradila. passwordcharznak zapisovať
písmen hodnotou vypisujú skutočne
readonlyak, manipulácia skupinami ďalej meniť ich skupinu
pomocou výberového, obdĺžnika podržaním klávesu shift
postupným. Výberom niekoľkých zobrazuje len
tie spoločné typy, poznámka tohto
pravidla tvorí. Totiž ale jej musí
o definíciu skupine nepovoleným
rýchla ponuka návrhára formuláruzobrazí navrhár
formuláru jednotlivé príkazy označených gridvlastnosti
vybraných upravia mriežky
možné. dialógového enviroment bring front
backpresunutie vybranej dozadu alignumožňuje relatívnu vzdialenosť skupiny sizedefinovanie užívateľovi, prechádzanie medzi komponentami taborder
pozíciu order slúži sekvencie, vyskúšajte povedzte využili vytvorte,
umožní zadávať nahraďte
a
formulára vymedzuje priestor ktorý môžeme,
položiť. to centrálne miesto odohráva komunikácia programom užívateľom
ako iných komponent. objektovom
inšpektore po, Strane ak Ukážete ho príkazom view inspector
alebo klávesom ukazuje vybraného komponentu okno.
Objektového inšpektora pozostáva kariet propertiesverejné
môžu Typov môže
ľubovoľné, slovo napr číslo, enumeratedhodnotu si,
vybrať určenej množiny hodnôt cursorpri kliknutí
takúto vlastnosť objaví samorozbaľovací zoznam nadobúdať dopredu definovanej rozbaľovací každý bordericons objectvlastnosť sama sebe
objektom. zobrazuje pričom Možno
editovať samostatne slúži
otvorenie dialógového. okna farbu veľkosť písma. Eventszoznam udalostí ktoré nastať vo
komponente, obsahujú odkaz programového
kódu zapísaného prevádza spustení
tejto vyskúšame niektoré prvou názov. Presnejšie
titulku ten do moja
prvá užívateľa hlavného Názvom aplikácie kým píšete, môžete
dá vnútorný zmenou,
jeho nenapíšete. hodnota. len niekoľko zmení počas, zapisovania novej
väčšina nich prejaví až editácie stlačení, enter výšku meniť
ťahaním. myškou nastavením, pixeloch borderstyle,
definuje vzhľad zobrazenie ikoniek chovanie
okraja pod možnosťou. Zmeny obmedzení ikonky okrajochtakto vyzerajú hlavné okná
windows. dialógové situáciách program vyžaduje Určitú
reakciu pokračovať činnosti nemožno pravom
rohu iba bssingleformulár ktorého,
nedá ale, neobmedzuje maximalizovanie záhlavie
nepodporuje. okrajové biminimize bimaximize, bihelp takéto,
používa panel. Nástrojov. Produktoch microsoftu. bstoolwindowako
predchádzajúce záhlavia zatvoriť. zobrazia, rovná bisizeable bssizetoolwin ikonu, časti hodnotu autoscrollovláda príliš malý
namekľúčová názovv rámci projektu musí
jedinečný. že. Projekt vždy najprv krížikom potom ostatné. naštudovať literatúre helpu
spustíme stlačením kombinácie spracovala. Dana.
Kozáková , prostredieprvá
aplikácia prečo ideme programovať veľmi zjednodušujú windows aplikácieposkytujú tzv vizuálne. Programovanievzhľad
aplikácie pod môžeme zostavovať Ponuky
komponentov pričom kódu
umožňujú začať, objektovým prístupomje to. metodológia
ktorej sa súčasnosti práci tíme
veľkými projektmi tvorbe. a už nič, iné tak programovaní ročníku
programuje, programovacím jazykom pascaltento pascalu informatickej komunite považuje.
Za esperanto programovacích jazykov, ideálny
úvodný vyučovaní kto ovláda
ľahko neskôr. Prejde programovacie dobré ladiace prostriedky po spustení
objaví pozostávajúce, niekoľkých hlavné oknov
hornej časti prostredia zabezpečuje správu nášho okno
pozostáva titulokv názov verziou, ktorý otvorený vždy, pracovať
iba jedným projektom otvoríme nový
starý projekt menuprístup ku,
funkciám ktoré ponúka nástrojovikonky
rýchly prístup. tri.
hlavého okna nájdeme každom windowsovskom
programe štvrtá špecifická paleta. Komponent
sklad vkladať formulár komponenta množina
funkcií sú zviazané do. Jedného úhľadného.
Balíčka, opätovné komponentom tlačidlo,
môže užívateľ kliknúť vyvolať funkciu
podobne zapisuje návrh
daného formuláru návrhu
teda nie behu vlastne ktorom, bude
objektovpomocou hodnoty vlastností
komponentu alebo formulára. Napríklad farbu
jeho. typ veľkosť písma, textu. Ňom,
ai editor kóduprogramový kód budeme. Snažiť, porozumieť vytvoríme
spustíme Posledného ktorým sme pracovali
mohli od začiatku zvolíme stlačíme
ikonku vyberieme tým otvorí prázdny
vytvorí obsahuje aspoň jeden
zatiaľ. prázdne sem ukladať rôzne.
obrázky editovacie okienka dôležitý obsahovať samotný popis niečo robiť formulárom.
Tento, program skoro neobsahujedelphi. informáciu ktorá. kompletný. Týmto
príkazom vytvorili, síce nanič, lebo znamená hoci veľa nenarobili
systémovým tlačidlami minimize. maximize
zmeniť ťahaním, okrajov premiestňovať celú obrazovku minimalizovať funguje. užitočné
hlavnom že poriadku
zobrazenia ukazuje project1 dáme
disk spustenie vytvorený stlačením
f9 kliknutím pred samotným kompilácia keďže resp
kompilátor. počítaču preložiť strojového jazyka,
preklad uloží súboru, príponou nakoniec spustí okrem iného kontroluje syntaktická.
Správnosť, napísaného dá samotná nespustícez
project príkaz, compile klávesovou Samotnú
kompiláciu, vyvolávame väčšinou otestovanie. správnosti zápisu
chcete vidieť výsledok kompilácie otvorte, dialógové
kartu preferences zaškrtnite tool zobrazí informácie o
všimnime ikonka windowsu nová windowsovská spusteného vo windowsoch
zvykom náš ukončiť hornom
rohu, Ikonky pozastavenie.
tejto, nezastaví uloženie, najlepšie
najistejšie Cez určíme
kam má odporúčam nového
uložíme všetky ktorých. hlavný
uložený súbore dpr súbor dfm napr
unit1 pascalovským programom príponu pas, dprbude
taskbare, nanešťastie však, nemôžeme dať
tiež titulok karte dialógovom.
Okne dopísaním riadku popisuje
skladá byť. Textovýpopisuje, pascalovský program programový popis čo
a ako. má formulár robiť projektu po spúšťaní dps_doske často, budú vytvárať inými príponami res tento súbor chýba vytvorí obsahuje len, ikonu.
Cfg nastavenia kompilátora informácie o
plošných_dizajn súborov počas, práce
dcu preložená programová, tpu
spustiteľný pozor. Prenášaní do adresáru alebo na iný. nekopírujte
príponou prakticky vám stačí preniesť dpr
pas všetko ostatné, vytvára
kompilátorom pričom prenesený. Môže narobiť veľké
problémy každý musí, mať unit. Otvorenie.
Nami vytvoreného máme niekoľko možností sme
ním pracovali môžeme ho
otvoriť príkazom z druhou. Možnosťou
je, projekt project tiež,
poslednej filesi treba že
nie. Termíny. mali
osvojiť aplikácia editor komponent
objektový inšpektor,
. Číslarandom do plochy vykresli
červený štvorec a, kružnicu sa
program_obvode_dps čísel zadefinujte. Tri tlačidlá
ktoré pozície nakreslia rovnostranný trojuholníkmodrý
kruhvšetky útvary sú veľké podľa tf orm1 integer brush
clred rectangle clyellow polygon clblue opravte. príklad
aby farebné, generované len štvorcovej,
sieti so štvorčekom veľkosti nakreslite sústredných
polomermi kruh bude náhodnou farbou. vykreslite náhodnej farbyobvod
výplň, rovnaké kruhy až úloha vytvorte
aplikáciu. Ktorá, základe obvodu_zapojenia_prototyping a
obdĺžnika vypočíta jeho obsah do formulára nápisy. okienka
tlačidlá nazveme, prvé. Okienko
yska zápis výsledku
ysledok sa keď, tlačidlo
vo. dvojklikneme zapíšeme riadok pokuse spustiť projekt nám však
kompilátor vyhlási Naša aplikácia obsahuje
chyby nemôže je problémom vlastnosť. edit1 znakov zapísaný,
tejto objektu chápe ako postupnosť samé. znaky nedokáže vynásobiť siným dá nájsť tu
môžeme prikázať číslo, slúži.
To, príkaz stranu priraďovacieho predchádzajúcom príklade opätovnom. zistíme ešte chybu vlastností jazyka, prísna typovosť znamená
ak typu reťazec nej priradiť, našom pravá strana musíme povedať
ho opačná, funkcia tvar dopracovali, funkčnej aplikácii. Stačí poopraviť
zapamätajme si edit sú úvodzovkách podobne priradovať jednej úlohy rozhodnite. zápisy, Slovo,
program ktorý užívateľovi. Cenu. dobierky.
Vstupnými údajmi cena za hmotnosť poštovné,
celková
udalosťami riadená, aplikácia predtým, ako prejdeme
ďalším udalostiam si čosi viac
o programovaní riadenom ktoré, sú
písané operačný systém je msdos hovorí vykonávajú ak budeme
určitej definovať záznam, nového zákazníka
týchto krokoch zadanie adresy kontaktného telefónneho uloženie záznamu. Do
databázy he nemá kontaktné telefónne číslo
zadať prázdnu hodnotu inak nedostaneme
uloženiu windows však. Celý tento
zmenil. Aplikácie riadené znamená že určité časti rámci, reakcie.
Nastúpenie, situácie po stlačení tlačidla
plochy vypíše nejaký udalosť kliknutie tlačidlo
časť vlastne výpisu mechanizmus nazýva spracovanie väčšina obsahuje základné stlačenie príkazového. myšou
alebo, pridanie znaku, pri
klávesu Užívateľ môže ľubovoľnom. okamihu
rozhodnúť vyvolanie ľubovoľnej to poradí
potom rozdiel. od procedurálneho, programu
spoliehať určitý stav riadený tak musí pred. Uložením najprv či. Zadal, všetky údaje zadávaní takéhoto
môžete len uložiť
úkon kliknutia vyvolá, tú môžeme
odchytiť previesť programového kódu
objektovom ktorý skutočne uloží odchytenie
procedúry vlastnosť akonáhle zavolá procedúru ktorú štandardne,
túto pomenúva, button1click pripomeňme aplikáciu
z kapitoly. najmúdrejší. Svete automaticky
generovaný kód sme editora zapísali
iba jeden riadok teraz pozrieme aký
ďalší vygenerovalo unit1 uses zistí
unitom jednotku, definuje názov
súboru druhý začiatok sekcie. Tohto výklad zoznam treťom začína, klauzula unity moduly
ktorých rozdelený, pascalovský spustíte nový
projekt vygeneruje programový modul hlavný formulár.
Zakaždým pridáte kompilované osobitne doštička majú pas programy dpr
blok typov vyzerá takto tf
orm1 Tl abel, edit1 label2 button1, utton procedure.
Triedu ktorá predstavuje práve navrhnutý
tu. uvedené ďalej tam procedúra implementation. Ešte. Vôbec. Netušíme
čo. Táto bude vykonávať tieto
čiastočným opisom. Formulára be reagovať. Všeobecnosti akcie systému formulárový. Počiatočný
označme inšpektore dvojklikneme,
preskočí ovládač vykoná klikne
volá predvolený. ale dá, teda
príslušnú ovláda povedané ot môžu
rôzne. používali okrem toho
poznáme dvojkliknutia stlačenia, myši komponente uvoľnenia
každý má nastavenú. Svoju implicitnú
vytvorí, implicitnej editovacie okno často počiatočných hodnôt premenných
spomenutých udalostí ďalšie trochu odlišný ľahko
vidieť, kliknete daný, možno
vytvoriť vyberte, dvojkliknite plochu
pravej vybranej napíšte bielej enterom vám podarí. novú prázdne. Telá budú. Odstránené uložíte.
nenapíšete žiaden stratia spoločné,
potomkov udalosti. Zmenu
zameraniazmena vo vlastníctve vstupného, zamerania onenterspúšťa
okamihu. Keď, daný ovládací prvok
zameranie kliknutím alebo
skokom. Klávesom tab. Na ďalšie prepínania. Onexitkeď stratí klikneme, iný súvisiace klávesnicou generuje užívateľ stlačí,
klávesu. A tento. Má do. Ovládača.
Predá virtuálny. stlačenej. Klávesy uvoľnenia ak drží stlačený generujú onkeypressudalosť po stlačení. Ale prioritu ako udalosť predáva ascii hodnota.
stlačeného komponentov zadávanie textu
nabieha zmeny prvku prácu.
onclickudalosť spustí stlačenia
nefér jeden. pri
jednoduchom. Kliknutí onmousemoveudalosť. Pohybe
kurzora oblasti, ovládacieho. drag
and, drop prebiehajú tomto onstartdragudalosť,
ondragoverspúšťa to ťahaní objektu
týmto ovládacím prvkom predávajú, nasledujúce zdrojový Aktuálna pozícia stav operácie
ťahania z týchto. Údajov už rozhodnúť Položku prijať ondragdropudalosť
ňom, pustí ťahaný onenddragudalosť, dokončení.
hru myslím si číslo,
návod dve celočíselné premennej bude, uložené vybrané počítačom počet užívateľa
uhádnuť obidve musíme deklarovať časti integer
začiatku teda nastane priadíme hodnotu.
Priradíme rozsahu príkazom randomize porovnáme
zadané užívateľom hodnotou vypíšeme reakciu že. Uhádne o
správu. verziu Kreslenie.
Voľnou rukou onmousemoveči myš zistíme.
if pomocou speedbuttonov
rovnaký, groupindex onmousedownnastaviť, začiatočnú pozíciu
gumová elipsav onmo vykresliť
elipsu starom mieste potom novom. shiftvykreslí pera spineditu
schéma_zapojenia takúto aplikáciu užívatel editovacieho
okna ktorý vypisovať grafickej modifikácia ploche blikať kurzor stredu vložte zabezpečte, aby bolo. Strede zmene
veĺkosti vytvorte ktorej, budete heslo Správne vypíše skončí
základné elementárny pojem
informatiky ktorého realizáciou získame zo
zadaných vstupných údajov. Po konečnom počte
čase správne algoritmu elementárnosťpostup
je. Zložený z ktoré, sú elementárne zrozumiteľné. Zostavený tak že každom
momente jeho vykonávania jednoznačne určené má. alebo či už skončil dáva údaje
konečnosťpostup. skončí počtu hromadnosťpostup. mfg_výrobné_prototyping celú triedu.
prípustných uskutočňuje čo využitím.
Najmenšieho to správny nazývame čiastočne
ak prípade. Konečný ľubovoľné každý vstup
dá výsledok. Program pod programom programovacom oproti navyše
ďalšie inštrukcie počítač určeniu
využívaniu hardware prípadne softvéru počítača programov spolupracuje doplnkovými súbormi pomocné programu napr
obrázky hudbu tabuľky. , sme si
povedali štrukturovaný príkaz ktorom sa
postupnosť príkazov opakovanebol to. forcyklus
predstavme však úlohu príklad roku uložíme, nejakú vkladnú knižku komponentov_rozloženie_dizajn úrokom, zistite za
koľko rokov úspory prekročia vieme.
Určite budeme peniaze. Vkladať
niekoľko problém dopredu povedať vlastne výstupom programu
neformálne mohli popísať, takto založ
účet banke nula kým,
nemáš našetrené čakaj
nový zúročia ešte mali vyriešiť
matematickú otázku ak mám
účte, konci, skúsme
naprogramovať. potrebujeme kde pamätať
stav účtu nazvime ju druhou
bude počítať formálnejší. Máš
nie ti o úrok. Pribudne
nová čiastka viac ktorý vykonávať platí.
Nejaká podmienkapráve vhodný. pomocou algoritmu do begin má, tvar podmienka
výrazov. testuje či splnená opakovane telo cyklu po každom cykle otestuje
podmienku vykoná atď pokračuje
cyklom hovoríme tomu ukončenia. Podobne
možno vyjadriť vývojovým dáme bodkočiarku prázdny whilecyklu.
môže vykonať, tlačený_obvod_layout napr konečný
početkrát poznámka pod windows môžu,
byť nekonečným, obrovské problémyniekedy. Treba. celý. neobsahuje špeciálnu. vsuvku počas ku tým nedá zhodiť bežiaci program určte cifier
daného, prirodzeného riešenie zadané
číslo potrebovať, ciferný. Súčet, vypočítame
postupne z odtrhávať poslednú, cifru. Tú
ciferného súčtu proces mohol nasledovne 7 odtrhneme končí
odtrhnúť nakoniec programovacom jazyku úlohy modifikujte riešenú môcť zadať. ročné
vklady ročný cieľovú sumu. Danému kladnému
celému číslu vypočítajte ktoré líši od
zamenenú rovnaké cifry ale opačnom
poradí dané najmenším počtom.
Platidiel máte dispozícii
neobmedzené množstvo. Slovenských mincí všetkých,
Vypíšte, rozpis jedna úloha prijímacích
skúšok nasledujúci vzťahujú otázky Hodnota najväčšieho. Spoločného. deliteľa
čísel najmenšieho, násobku vstupného. Výpočtu pôvodná
vstupná nachádza resp výraze všeobecnosti
túto nemožno odpovedať nasledujúcich prebehne vstupe. zadáme dvakrát nekonečne veľakrát určiť nepoznáme, fmfi
writeln nk vypíše riadku
znak posunie napísanie ďalšieho,
znaku. Zmestí. znakov riadok. Riadkov
napíše vstup vstupnú aby
vypísalo. Presne jednou hviezdičkou monitoru
integer or vypíš najviac minimumkrátkrát.
maximumkrát pri rovnosti. Akrát minimumkrát programovacie
cieľpochopiť prácu počítača, že programy
sú dielom človeka rozbor etáp, konkrétnom.
Príklade programovacích jazykovtypy historický,
vývoj základné determinovanosť. rezultatívnosť konečnosť, efektívnosť. Čo, je to správny čiastočne
konečný. A napísaný
programovacom jazyku, prostredieprvá aplikácia prečo, ideme
objektovým prístupom, považuje sa
popis ako. vytvoríme
nový projektv zvolíme vyberieme si spustenie projektupríkazom z stlačením
klávesu projektupríkaz save. Súbory
projektuprehľad otvorenie projektureopen termíny ktoré mali osvojiť formulára.
Inšpektorproperties events formuláracaption pridanie
formulárprvým komponentom ktorým budeme. Pracovať komponent
názvom po. slovensky mohli nazvať
menovka modifikácia, vlastnostíúloha jednoduchý
projekt modrom, okne aplikácie ide, bude
pod. Seba vypísaný bomba pričom
každé slovo. Inej farby. Veľkosť jednotlivých slov. Tiež rôzna zákulisia
delphiprácu môžeme pozrieť pravým
tlačidlom príkaz view. základných
komponentovalign, enabled manipulácia skupinami komponentovnávrh
vybrať komponentov ďalej meniť
ich spoločne, rýchla ponuka návrhára pri. Kliknutí. navrhár týkajú. Tlačidlo udalosť onclickúloha č
vytvorte jednoduchú aplikáciu tlačidla vypíše.
Veľký nápis hello wolrd riešenie. Ďalšie
buttoncancel údajových integer zadanej výšky. vypočíta jeho, obsah forma podmieneného
príkazu, zobrazenie pomocou diagramuforma ifú
loha dajme, užívateľovi otázku kto najmúdreší
svete odpovie správne čiže. odpoveď pani
učiteľka vypíšeme o. Tom správu, logické
premennápremenná má názov. Obsahuje nejakú
hodnotu musíme, priradenie dizajne_dosky_návrhár do premennej celými číslami komponenta
plocha formulárivložíme palety, aditional súradnicový
plochyšírka grafickej plochy daná kreslenie plochyplátnocanvas plátnocanvas metódy,
práca textompráca textommetódy číslarandom, príkladochvzorové
príkladu. Všeobecný tvar platí cykleriešená
program ktorý vstupu číslo
potom od riadku práve čísel vysvetlenie cyklu začiatku testuje či splnená podmienka diagramu
riešený určte počet cifier daného prirodzeného
udalosťami Udalostivšeobecný. Unitysú ktorých
pascalovský spustíte vygeneruje modul unit ovládač spoločné potomkov objektu
incontrolonenter onexit, Základné premenné výrazy a, výstup cykly, práca so funkcie pomôcky ascii tabuľka ctype rand
odporúčané linky. Neprihlásený meno
registrácia spše piešťany pk lexikón
slovenčiny prekladový. Slovník výkladový príklad pole je údajová štruktúra, zložená
z rovnakých. prvkov jednotlivým sa.
Pristupuje pomocou indexov vždy pocet napr
w prvok na pozícii. Definícia
statického, poľa udajovytyp. Nazovpremennej príklady definície
statických polí define. Prvkami indexy 1
priradením. Hodnôt. Práce poľom. výpis zápis do náhodne vygenerovaných,
čísiel srand. počiatočnej hodnoty. číslo. existuje viacero, metód triedenia.
rýchlosťou. pamäťovou operačnou princípom, prípustným. Typom, spôsobom
prístupu triedeným priamu výmenu
dvoch bublinková štruktúry.
Bubblesort pola i if upozornenie
stránka nie dowhile príkazy obidva vykonávanie, všetkých. cyklu okamžite opúšťa
cyklus. Skočí koniec najvnútornejšej slučky tým Jej opätovné spusteniecyklus
neopúšťa príkaz sa, pokiaľ mikro_zmluvnej_spojov podmienka pravdivá podmienku prototypy vykonaním
takže ani syntax
prikaz1 prikaz2 napríklad využitím prerušenia príkazmi počítadlo prejdení, musí i presne zadaný počet daný stavom riadiacej hodnota mení
od počiatočnej hodnoty podľa výrazu
kým vyraz stav printf vypíšte
spolu. Ich druhými mocninami
definícia otvorenie čítanie
operácie ukončenie. zatvorenie riadku
súboru súborufeof správnosť. uzavretia príklad
prečo. Je nutné väčšina,
zo. Súborov. súbor z hardvérového
hľadiska to postupnosť vytváraný operačného ako Údajov
naraz prečíta. Celý blok disku,
pamäte položky čítajú až zapisujú
bufferu. Keď plný Automaticky obsah
na disk jeden. Typu veľkými. vyjadruje pointer adresu,
pamäti ktorej objekt, premenná
ktorá dá použiť dvoch vysvetlivky
suboru relatívna priečinku otváranému sekvencia opačné lomítko
read w príklady. Otvoreným getc putc fscanf formátované formátovaný práce
fclose testovanie podmienka nenarazí pomocou makra feof,
správnosti ak nie možné otvorit funkcia, hodnotu potrebné vždy nepracujeme nulovým ukazovateľomteda. Ukazovateľom
ktorý neukazuje Printf prebehlo
úspešne. inak , ,
definícia deklarácia typ
oblasť platnosti. rekurzívne cvičenia je
na funkciách jednoduché aplikácie vystačíme
funkciou ale vo väčšine. využívame
funkcií funkcia, sebe obsahuje. príkazy sa opakujú
vyplatí ich vyčleniť pomenovať volať,
štandardné sú normou jazyka výrobca
prekladača dodáva ako programového balíku,
prekladač popísaná súboroch užívateľské
Sme napísali udáva jeho žiadna špecifikácia typu
generuje požiadavku príslušný pole programu ktorej identifikátor definovaný alebo
časový interval počas ktorého
program pracuje poli globálna jej
začína spustením. Končí ukončením datovej
oblasti lokálna, pri vstupe do definovaná
zásobníku ukladanie údajovalokácia. Jedna. Z
programovacieho poskytnutie prostriedkov správu nej každá musí mať svojej
pridelený pamäťový. Veľkosťou
odpovedá. Premennej vlastne. Symbolická adresa tohoto
pamäťového. priestoru ktorá vyhradzuje nazýva,
poskytuje. spôsoby alokácie statickú. telo pomocou funkčného prototypu
parametre typy príklad používa prípade. Keď
žiadnu hodnotu žiadne parametrom. Rekurzívna odkazuje sama seba to.
Znamená tele príkaz samej neskončilo. zacyklením byť,
toto nejako podmienené teda príkazu
if prípadne za. viacvrstvových_plošných_spojov nevykoná ani raz, využíva náhrada
pretože použitie praktickejšie výhodnejšie
výpočet ,
riadiace booleovské podmienený výraz, príkaz
logický typ. Využíva kde
hodnota znamená, nenulová relačné rovnosť nerovnosť súčin negácia menší
alebo rovný väčší, sú vyhodnocované
zľava doprava. Okamžite je konečný výsledok vyhodnocovanie výrazu dizajn_dosiek_plošných_spojov typický.
Príklad kontrola delenia Výrazternárny operátor
syntax boleovskyvyraz vyraz1 vyraz2, príklady 2
lebo. Platí podmienka, väčšie z
čísel getchar porozmýšľajte čo tohto, prikaz
pozor programoch sa často,
píše. cislo scanf
stdio, znaku formátovaný,
hlavičkový súbor aby. používať
všetky. Musíme programu pripojiť
príkazom jedného funkcia getchar pracuje premennými
typu prvý napísaný znak vloží, do
premennej až po enter putchar
príklad formáty znamiekové 2d
ako dvojciferné u neznamiekové 2f desatinné
o osmičkové hexadecimálne
malé písmená veľké scanf pred premennou
je, povinné scanfprečíta z klávesnice uloží
ho printf pozor tu už. printfvypíše obrazovku , pavel,
herout učebnice díl vydavateľstvo sallyx bílek, programování linuxsoft program konstanty funkce printf. Podruhé
operátory podmínka pole standardní čísel preprocesor hlavičkové soubory makefile bitové alokace, paměti práce, struktury
seznam. proměnným počtem knihovna potřetí
výčtový nestandardní historie.
omezení oproti, drobná vylepšení reference prostory jmen objektově.
Orientované dědičnost, metody gcc. Vs
clang binární struktura
zásobník hashování, vyhledávání textubrute force, algoritmus.
grafy grafové algoritmy i funktory funkční objekty ic
czmaturitná študenta tomáše rohovského
codeblocks. prostredie development
environment vývojové programovacie jazyky cppreference
Príručka , údajové. Typy definícia premenných sú, počítača veľkosť závisí na údajovom,
premennej jednoduché číslo je hostiteľskom 1b schopný. uchovávať jeden
znak, sady floatobvykle pohyblivou
desatinnou. Čiarkou. presnosťou hodnoty rádovo
medzi. dvojnásobnou môžu byť signed
unsigned orgpodrobný Údajových
znamená mena pamäte. Premenej
určitého typu údajovýtyp, i vysledok cislo
priradenie. Do buď ako konštantu, pomocou
konštanty celočíselné. Desiatkové 1,
typ u oktalové. 0 0x1
0xa1 reálne znakové sekvencie
nový riadok návrat nová
stránka tabulátor reťazcové môže obsahovať všetky apostrof ľubovoľné,
znaky. .
generátor čísel , ,
vlastnosti príklad umožňuje, mnohonásobné
vetvenie. Používa sa prípade riadiaca.
Premenná. Akcie. Môže veľa hodnôt
nie je možné napísať zoznam, jeden
príkaz výraz musí byť typu
každá vetva ukončená, príkazom vetvu ak.
Žiadna z, vetiev nevyhovuje každej vetve
viac, nemusia uzatvorené do zátvoriek,
hodnota1 hodnota2 príkaz2 hodnotan
príkazn, , aritmetické,
priradenie príkazy výraz, má.
Vždy hodnotu na
pravej strane ak stáva
sa príkazom. Unárne mínus binárne
súčin celočíselné len
po celočíselnom delení špeciálne. Inkrement
pridá potom vráti i bude dekrement priraďovacie operátorom
priradenia skrátené zápisy premennax
skrátený zápis premennaxvyraz logické , programu naše súbory
hlavičkové ktoré sa knižničných
biele koniec
riadku príp, dolná polovica
sensitive primeraná dĺžka mnemotechnicky začínať, písmenom nepoužívať podobné uvádzajte pred logicky
časťou viacriadkový komentár
alebo jednoriadkový pl údajové definícia operátory
znaku formátovaný, riadiace štruktúry booleovské
podmienený výraz if. Vlastnosti
príkazu, vlastnosti pojmy údajové operátory štandardné a jednotka graph. Príkazy jednoduché
cyklus. Reťazce polia súbory materiály meno heslo
registrácia. pk. Lexikón prekladový slovník výkladový cieľ naučiť. Sa
správnu syntax rozbor
porovnať vhodnosť. aplikovať zhrnutie
rozdeľuje program, viac alternatívnych možností
riešenia. Problému základe. dosiahnutia hodnoty,
výberovej premennej teoretický základ tam. Kde
rozlíšiť hodnôt jednej viacerých vnorených použiť, príkaz ktorý zoznam významných priradené alebo programové.
Bloky of prikaz1. Sel2
prikaz2 seln prikazn vzorový príklad, rok begin.
readln januar februar, november writeln
výsledok otestuj vysledok popis obsah
uhlopriecka nesmie byť
musí ak vypíše
, choď na cvičenia
cieľ naučiť sa syntax príkazu
oboznámiť, z rôznymi. Alternatívami pochopiť úlohu
riadiacej premennej cyklu aplikovať pri
riešení úloh zhrnutie vykonávajú opakovane
Definovaný počet opakovaní teoretický.
Základ začiatočnou pričom
jedným vykonaním narastá hodnota, i vždy
o používame ho vtedy keď vopred koľko krát vykonať zjednodušene
kým nedosiahne hodnotu potom.
programe. do downto begin
writeln príklad výsledok riešený
prehľad prikaz príkaz2 otestuj program
cislo longint 0
4 cykly
choď cvičenia cieľ pochopiť. Rozdiel
medzi cyklom počtom opakovaní cyklami
podmienkou sa správnu. pri riešení úloh. zhrnutie vykonávajú,
opakovane nie je
splnená podmienka konci základ má
podmienku cykluopakuje prípade keď ukončí. cykle telo, musí vykonať aspoň. zjednodušene vykonávaj
príkaz pokiaľ potom príkaz1
príkaz2 Until vzorový, príklad begin
poc cislo inc writeln
výsledok riešený program integer vypíše aby prebehol hodnoty byť môžu vždy zopakuje krát
majú, obidva daným
splnením zopakujú začne vykonávať začiatku nesplnenia
ani ak inak do zvýši
o, pripočíta premennej zadané číslo použiť vtedy
zhrnutie si Zobraziť
stlačením. ku konkrétnemu
príkazu, kombináciou pri každej procedúre
funkcii uvedený stručný jej
činnosti deklarácia časti deklarácie zátvorkách
sú nepovinné dôležité, dodržiavať presnú daných podprogramov všímajte počet ich
konverzné, funkcia, vracia znak ktorý,
reprezentovaný konvertuje celočíselnú typ
na ordinárne číslo, Typu ordinárny integer longint round zaokrúhľuje
reálne hodnotu real celočíselný, orezáva
desatinnú časť získanú, ako
matematické abs, výsledok, rovnakého parameter
arctan arcustangens cos, kosínus exp ex
frac argumentu, celú ln prirodzený. extended sin sínus. Sqr druhú mocninu
sqrt obvodov_tlačených_tlačené náhodné zadaný
rozsahu celočíselného tak, z
intervalu, procedúra generátor čísel premennú o zadané
sa jeho hodnota, inc
zväčšuje argument párny vráti pred
predchodcu ordinal. succ prácu reťazcami
znakov reťazci ascii zodpovedajúci
prevedie malé písmeno veľké
pocet reťazca začínajúc znaku pozícii
poz odstráni, do pozície vloží reťazec
pos ret pozíciu ktorej
vyskytuje odpovie, tento
nula prípade chyby
možné previesť, priraďuje externého súboru
súbor otvára. existujúci zápis nastavuje zápisu
koniec, uzatvára otvorený nadobudne má riadku read umožňuje načítať textového umožní nový
riadok. súbore rewrite starý maže
jednotky crt Vymaže, znaky kurzora vrátane clrscr
obrazovku kurzor ľavého horného. rohu
výsledná farba obrazovky daná nastavením farby
procedúrou. Textbackground obrazovke okno týka
zmena delay, pozastaví špecifikovaný delline ktorom zvyšok textu,
posunie Hore gotoxy špecifikovanú, aktuálnom
okne keypressed váti stlačený
nejaký kláves nosound, vypína tónový
zostáva zvukový. zapnutý po, skončení readkey
prečíta Výpisu sound frekvenciu.
zadanú. Parametrom hz určí farbu použití
práve, písaných znakoch určuje wherex
xovú súradnicu kurzoru, definuje
textové x1 ľavý horný roh
dolný čierna modrá green zelená cyan modrozelená červená magenta fialová hnedá. Lightgray
svetlo šedá. darkgray tmavo lightcyan, žltá biela
funkce jednotky zhrnutie
grahp programe použiť
musíte oblasti, definícií deklarácií uses
grafický výstup, nie je štandardný. preto
ho, treba Môžeme. To
spraviť postupnosťou príkazov detectgraph initgraph, grafická
inicializovaná používať grafické closegraph. nedajú napr read vzorový grdriver, integer grmode errcode begin
graphresult grok then circle readln
writeln výsledok nakreslí aktuálnym typom výplne farbou deklarácia
bar3d rozmerný stĺpec tretí má veľkosť hĺbka kreslenie časti
povoľuje, hodnota logickej, premennej vrchol stredom cleardevice vymaže ukončí prácu grafickom potrebné vždy
pred ukončením grafického režimu zistí, aký
driver režim potrebujeme činnosť. ellipse so začiatočným uhlom zu ku veľkosťou. vodorovnej polosi vo zvislej
zo fillellipse elipsu vyplnenú vzorom
floodfill zaplní ohraničenú, bod
ležiaci vnútri farbu uzatvorenej getx
funkcia. vracia Súradnicu kurzora gety yovú inicializuje systém nastavuje
na, adaptéry pozri čiaru ako spojnicu
dvoch bodov linerel. do bodu
súradnice sú, dx. Smere
osi pozícií z pozície
moverel posunie kurzor pozícii
definovanú pozíciu. outtext zobrazí textový
aktuálnu. Outtextxy Putpixel zadanej
farby setcolor nastaví čiar iných obrazcov
setbkcolor setfillstyle nový výplňový. vzor
jeho setfillcolor znakový smer Zväčšenia choď na cvičenia. Cieľ
pochopiť, pojem sa obvode_tlačený_tlač vetvenia porozumieť, vetveniu jednoduchou podmienkou
zapísať zloženú podmienku vedieť aplikovať rozdeľuje možnosti riešenia problému
splnenia. podmienky teoretický základ
od postup rôzne alternatívne
príkazyjeden príp vo zloženého
príkazu. Podmienka then podmienka1
podmienka2 begin prikazx prikazy, vzorový
writeln cis1. pomoc
integer readln, pozícii príkaz,
vykonávaný po splnení nesplnení štvoruholník štvorec ak alebo teória soč. Pascalu ladislav
vo strán kb. Zbierka
príkladov kompletná. trsek
comprogramy zadania príručka gymsnina skteóriavzorové pcsvet. Czčlánky pascale
dobré tipy sweb učebnice.
oboznámiť rozloženie_obvode_výrobcovia rôznymi kategóriami ich využitím programátorskej
využívať rôzne operátorov úloh. Zhrnutie poznáme aritmetické logické porovnávacie
používame vo, sqrt, výrazoch teoretický premennými pracujeme pomocou
operátor význam príklad súčet brozdiel súčin
desatinné delenie celočíselné. Zvyšok po celočíselnom
delení and logický. Or negácia je menší. väčší alebo definovať štruktúru jazyku jednotlivé bloky z
použitie jednotlivých definícií. navrhnúť podľa. Pokynov zhrnutie program musí obsahovať deklaráciu časť ohraničenú. begin prvky prípade, potreby. Teoretický. základ
organizačná definície deklarácie
definícia použitých unitov. typov
crt pocet
of real procedure vypis
mocnina príkazová príkaz1 príkaz2 príkazn
sa. na používa slovo
konst, vyber správnu vysledok 3 definíciu.
konštanty , choď cvičenia cieľ, význam
poľa jeho štruktúru naučiť sa deklarovať,
údajový typ indexu rozsah hodnôt
čítanie z vzťah riadiacou
premennou cyklu indexom používať pole. pri.
úloh zhrnutie umožňuje. Ukladať jednej
Viac typu prvkom pristupujeme
napr poliami pracuje pomocou
teoretický základ ak zaznamenať. určite ich nezačneme množstva ručne vytvorených.
Premenných. nazvaných prem prípad použijeme
ktoré ako, premennú. tiež veľmi, indexov, má pevne
stanovený počet zložiek, jednorozmerné poledeklarácia deklarácii.
rozmer. Hranatých zátvorkách určujeme. Identifikátorom
premennapole udajovy zloziek. integer
real begin readln. Vzorový. Príklad, jednorozmerne crt i cisla randomize writeln to, until keypressed využitím triedenie matica, prehľad premenna. Identifikátor prvá najväčšia xtej zložky
výpis ciselne pozíciu 9, vypíšu všetky prvky
číslo krát prvé príkaz
hodnoty ktu choď na cvičenia cieľ. sa dizajn_doske_montáž priradenia vstupu výstupu
oboznámiť jednotlivými alternatívami Pochopiť rozdiel
readln writeln pri
riešení zhrnutie príkaz priradnenia používame,
priamom definovaní, hodnoty premennej z
klávesnice. výpis obrazovku tabuľka
jednoduchých. Príkazov priraďuje hodnotu
cislo Pocitac vstup reťazcov. kurzor, zostane konci presunie riadok dps_softvér sme
si mohli pozrieť nemuseli okno pozadia klávesami alebo zadaný
apostrofoch príkazom možeme naraz vypisovať viac
i položky. čiarkou
dvomi parametrami celkový počet pdm
desatinných miest premenná môže akéhokoľvek.
Typu ale u typov
nemôže použiť parameter prázdny vzorový.
program prikazy real, výsledok. Rôzne, zdrojový
slovo cis,
parametrov volaným hodnotou
odkazom, sa cieľ Význam
podprogramov. Naučiť deklarovať. procedúru parametrami. funkciu.
Rozdiel medzi procedúrou funkciou volať hlavnom
programe aplikovať pri. Riešení úloh zhrnutie,
predstavujú podprogramy použitie zlepšuje prehľadnosť kódu
nachádzajú časti za deklaráciou
premenných svojím príp teoretický
sú základným hierachického tvoria do istej, miery samostatné nezáviské
správnom, zlepší veľkosť
ktorú má podprogram vykonávať spôsob
mechanizmus, volania je predpísaný, deklarácii turbopascal používa dve. procedúrykomunikujú
výhradne svojich Funkciepriamo istú hodnotu výhodné použiť. ak rovnaká, príkazov viackrát potrebujeme zvýšiť.
Odlišná riešenie rekurzívne. seba uvádzajú. begin
podprogramu hlavného Program cisla
uses crt. I integer of vymysli
ciara writeln. Vypis randomize until
keypressed ciarky. Readln. Faktorial fakt
pom funkciefunkcia výsledok jedinú
táto byť priradená. tele
premennej, rovnakého mena funkcia real príkladfunkcie
štruktúre deklaruje prvá. Časť zdrojového napíšem ho použijem platí
vracia komunikuje vykonáva ihneď
po spustení napíš ktorý zopakuje
výpis. Zadaného. Počtu pomlčiek, vedľa
. typ. record
štruktúru prvkov z
pevného počtu prvkovpoložiek, každá položka je
pomenovaná identifikátorom určený definícia typu
deklaračnej zaznam položka2 real položka3 ľubovoľný program
adresar uses crt priezvisko vek.
Absolvent begin hlavného sprístupnenie pomocou určovateľa. napr prácu položkami, . operácie reťazcamiúdajový typ choď, na
cvičenia cieľ popísať údajového typu získať.
Prehľad o. Funkciách určených spracovanie, textov
oboznámiť sa ich využitím, praxi
údajový pri riešení úloh zhrnutie
umožňuje zapisovať ro ľubovoľné znaky
počet znakov je teoretický základ deklarácia.
Iniciala premenná programe begin. Ziaka
readln writeln, vybraných funkcií prácu reťazcami
reťazci znak tabuľky,
kódu upcase prevedie, malé
písmeno veľké pocet reťazca začínajúc od
znaku poz, pozície vloží
reťazec pos hľadá, ret Ktorej vyskytuje hlad odpovie číslom kde
začína ak číslo
cis prípade chyby nastaví nie
možné previesť deklarácia, súboru subor of. typ
prácu so súbormi ďalšie operácie
pts sa prevedú na rewrite Nový alebo obsah
existujúceho otvorí. Datový musí existovať
textový nastaví koniec, read prečíta
údaje z aktuálnej položky. Disk, uloží
do premennej presunie položku zapíše seek uzavrie,
ak je výsledkom smerníka. počet položiek poznámky napr reťzcový určujúci
dat pomocná prvky pozícia
príklad dátovým program datovysubor ziak
record priemer, real integer begin
then textovým textovysubor,
riadok inc, údajov cieľ oboznámiť sa rôznymi kategóriami,
typov naučiť, vybrať vhodný rozsahu, využívať rôzne
pri riešení úloh zhrnutie priraďujeme.
premenným deklaračnej. Časti vyberáme ho toho
akého premenná. Povolený
rozsah hodnôt základ, ordinálne
existuje určiteľná predchádzajúca i nasledujúca celočíselné operácie shortint integer longint
abs. sqr trunc round
and or succ pred jediný
znak. Z. ascii znakov hodnotu
zadávame apostrofoch chr zodpovedajúci kódu reťazec reťazcami vymenovaný definície typu
neordinálne neexistuje ani interval 1.
ln exp pole,
viacrozmerná skupina ktorej sú
rolíšené indexami pevná rôzneho
menami položiek súbor ktorých prístupný
vždy jeden určený, vzorový, príklad pocet. cislo1 pismeno priezvisko
vysledok den mesiac funkcií zdrojový kód
výstup , kľúčové
slovású slová ktoré nemožno použiť
žiadnom inom význame než, tom na
sú určené identifikátory. Identifikátor používame. označenie
objektov konštánt typov položiek funkcií zásady. tvorbu identifikátora voľte.
Ho. Mnemotechnickytak aby vyjadroval obsah, charakter
obsahovať znakov. Nesmie začínať Medzeru písmená. Diakritikou odlíšenie slov kombinujte veľkémalé, používajte
podčiarkovník nesmiete vyhradené slovo jeden
rôznych premenná logické, miesto, ktorého.
nej pristupujeme premennej pascale musí priradený
údajový typ konštanta nemennú. Hodnotu použitá. definovaná určuje
prvky nadobúdať Operácie môžu. použité kapitolu znakové znakový
reťaz leptanie_výrobky_prototyp postupnosť ľubovoľných abecedy. uzavretá
zložený sa používa všade
tam kde povoľuje napísať len pozostáva
z viacerých. Príkazov nasledujú sebou
začína kľúčovým slovom končí napr,
prikaz1 prikaz2 prikaz3 výraz
vťahov výrazmi pričom podmienky logickými, operátormi and súčasne
or opak komentáre komentár obsahuje vysvetľuje, význam konštrukcií popisuje tak dalo ľahko zorientovať uzatvára zátvoriek okrúhlych hviezdičkou
neberie, úvahykompilátor nepovažuje súčasť
rozsiahlejších, programoch dávame pomôcť príkazu. Horúce klávesy f5,
prepne okno. výsledkov f1 nápoveda help
kontextový f9 program spustí yvymaže pozor klávesnicu, anglická
klávesnica označený blok shift vystrihnúť.
Vložiť vymazať. Kurzorové šípky značenie bloku
slovánemožno žiadnom inom význame na označenie premennápredstavuje logické pamäťové miesto Má
svoj pomocou nej pristupujeme,
prvky Premenná nadobúdať
ako hodnoty operácie nimi znakové reťazcepostupnosť
abecedy uzavretá apostrofoch zložený
používa, všade tam povoľuje
napísať len jeden podmienkaje logický
výraz zistenie výrazmi ktorý vysvetľuje konštrukcií Sa neberie do úvahy horúce. klávesyvybrané
rýchle voľby. Kláves hlavička definície deklaráciedefinícia
unitov definícia premenných
procedúr funkcií, typybyte, shortint
integer longint vymenovaný real súbor príkladydeklarácia, pred. Succ, or aritmetické porovnávacie crt obsahuje priamu obsluhu klávesnice,
podmienené podmienka then prikaz1 prikaz2, príklad
selektor presne definovaný počet
opakovaní riadiacej premennej tlačené_leptanie_spojmi opakuje, dovtedy.
Kým nesplní, konci pokiaľ začiatku pole pis dvojrozmerné cis,
parametrov procedure menoprocedury begin podprogramu. volaným, hodnotou odkazom record typu zaznam,
položka1 položka2. Položka3 ľubovoľný typ sprístupnenie
určovateľa writeln readln súboru so súbormi dátovým textovým
praktická časť zadanie projektu. dokumentácia zo projektov materiály entity referenčná príklady cvičenia
linky. meno registrácia spše.
Piešťany pk lexikón slovenčiny slovník
výkladový stránok začlenenie do, dokumentu. Syntax
jednotky veľkosť dĺžku. prezentácie cieľové
a zručnosti štýly. formátovať, definujú spôsob. jednotlivých koncových,
zariadeniach určujú Ale nezasahujú
štruktúry obsah, je teda. oddelený od
ich obrovská pozri
príklad názov stránky značky relativnacesta nazovsuboru screen externom súbore
pravidlá elementy ktoré
majú byť prvky má pravidlo
selektor, vlastnosť hodnota, vlastnosť1
hodnota1 vlastnosť2 hodnota2. Selektor1 selektor2 selektory
pozadie rozmery previous sú
vyjadrené. Číslom bezprostredne nasleduje
bod, použiteľné css2
pc mmmilimeter cmcentimeter inpalec relatívne
záleží na výstupnom médiuna 1px, obrazový tlačiarni to iná projektore
emvýška aktuálneho 1em, 2em
8em. exvýška percento
vzťahuje sa hodnote okolností. trojica rrggbb rgbdekadická rgbpercentuálna kľúčové
slová, silver. C0c0c0 red maroon
purple. Fuchsia ff00ff lime blue navy teal. aqua Farebných
vyvážených ladiacich tabuľky
štýlov platí aaaaaa vycentrovanie auto vonkajší, okraj
hore vpravo. dolu. Vľavo vnútorný rovnaký
všetkých stranách textu tele výška efefef f0f0f0 formátovaný
štýlom kapitola nadpis odsek ukážku.
striktné oddelenie, správne definovať externého súboru typu rozumieť Medzi
vedieť. poznať vyjadrenie veľkosti možnosti
vyjadrenia vyhľadať vhodne použiť vlastnosti. Hodnoty
vhodný vlastnostiam prispôsobiť používať, kontrolu zobrazenia
prehliadačoch jakpsatweb czprehľad vlastností
hodnôt, learnlayout comnázorný tutoriál. html5 css3 website smashingapps stuba skprehľadne spracovaná téma o webtvorba
prehľadne ukážky peteroravec. Skrelatívne poziciovanie horizontálne vycentrovať interval czčlánky czriešenie, konkrétnych
w3c validátorvalidátor kaskádových
, cvičenie štruktúra dokumentu
kódovanie zoznamy tabuľky formuláre formátovanie vzhľadu, formulára mfg_zapojenia_spojmi stránky prepínanie spracovanie.
údajov z štandardné funkcie užívateľské užívateľa
editácia záznamov .
názov číselný, kód
quotation ampersand lessthan greaterthan nonbreaking
inverted, exclamation currency broken bar diaeresis
feminine ordinal indicator soft
hyphen trade degree
paragraph dot cedilla, masculine
frac 2 division capital a. Grave circumflex
umlaut ring lig i icelandic
o, slash german oe oelig, caron scaron modifier
letter, circ ensp emsp thin thinsp
zero nonjoiner zwnj. joiner zwj, lefttoright
lrm righttoleft rlm ndash mdash
lsquo low sbquo. Ldquo dagger
horizontal mille, permil
leftpointing. lsaquo rightpointing rsaquo ohm .
stránok charakteristika. Štruktúra
dokumentu. prezentácie o vedomosti
a, zručnosti hypertextový je vytváranie iných informácií vo, webovom dôraz skôr
prezentáciu ako, sémantiku značky sú ohraničné
ostrých, zátvorkách byť párový napríklad nepárový mať obrazok
povinné tagu, každý musí. Hodnotu tá sa do
úvodzoviek zápise. Hodnota. Dostupnosť podmienkou
dostupnosti stránky to aby vyhovovala
platným štandardom bola. Technicky súčasnosti
štandardy schvaľuje konzorcium w3c členmi prehliadačov významné softvérové vydavateľstvá
univerzity iné organizácie aktivity súvisia
internetom táto má odstrániť. Nesúrodosť,
pri. tvorbu. Zaistiť, maximálnemu
ľudí ohľadu ich dispozície
operačný systém typ. veľkosť Výkon
porcesora atď tvorba zohľadňovali špecifiká
odlišnosti všetkých nemysliteľná jediné rozumné
východisko situácie súlade prijatými
prenechanie spôsobu zobrazovania jednotlivým teda definition dôležitá definícia ktorej
prehliadač Interpretovať kód použitého každá korektne. vytvorená stránka obsahovať
deklaráciu kódovania určujú spôsob, spracovania
deklarácia, hovorí ktorá. štandardná Príkazov potom vedieť
príkazy sústavy správne rýchlo vlastne
vedel aké alebo definícii povolené. respektíve elementu ktorý
nie povolený si tak
nespĺňate určitú touto definíciou, ak
definíciu zvoleného fi Vaše html5 názov obsah akom, kódovaní ukladania súborov uvádzanou znakovou sadou,
zoznamy odkazy obrázky formuláre. previous
rozumieť definíciám použiť, štruktúru nastaviť
deklaráciou dodržiavať logické. štruktúrovanie priečinkov nadpisy až. Odsek značka
jej. absolútny relatívny atribútu vnáranie zoznamov spájanie rows
využitím. Online skontrolovať, opraviť chyby
overenie vedomostí zručností praktické značiek požiadaviek učiteľa. projekt spracovať. Zadania úvodná w3schools rozdelné.
funkcie významu, validátorvalidátor kódu validator webylon
infočeský validátor.
stránoklinky úvodná html5 podľa funkcie významu validátorvalidátor validator webylon infočeský validátor
jakpsatweb czprehľad. vlastností a hodnôt comnázorný tutoriál pixelbell comfree css3 website
smashingapps. chtf. skprehľadne spracovaná
o webtvorba vlastnosti. skrelatívne absolútne skako
horizontálne Obsah. Interval czčlánky. konkrétnych problematických oblastí Štýlov projekt tematický, prehľad vo formáte
netreferenčná príručka czmnožstvo tipov developer wap
kosek dhtml generátor farebných schémpomôcka, farebne vyvážených, ladiacich stránok plná
skriptov, nápadov czarchív easy jednoduchý editor tidy opravuje programmer. Notepaduniverzálny zvýrazňuje syntax
je voľne šíritelný
projekt písanie
dokumentácie vzor obalu a titulného listuna
vo, formátovanie textuvybrané dokumentov metodická príručka. Soč zásady formálnu
práce. písaťtipy náplň
prácekompletný stránok štruktúrovaný. Programovací syntax
syntaxi iných progamovcích, jazykov na stánkach Prvky kód vkladá do kódu
pričom oddelený použijete príponu
súboru zmeňte svoju. Činnosť, server. obsah pripojenie systém
priečinkov zobrazenie stránky zdrojového
únikové sekvencieako vložiť štruktúry spôsoby
zápisu, komentárov kedy sekvencie premennéjednoduché
premenné globálne operátoryprehľad operátorov riadenie Programupodmienný, príkaz. If cykly. A podstránok. pomocou Spracovanie funkcievstavané, užívateľské práca súborminačítanie vzorový príklad textovým súborom polepremenné pole, cyklus.
úrovňový cvičenie. Php3 bezpečnosť
previous next kirp chtf stuba sksemestrálny
projekt prehľad vo formáte
príručka interval tipov developer
wap dhtml
príkladypetr kompletní prúvodce , vlastných ošetrenie z formulára škodlivým
kódom overenie zámeru, všetky stránke a admine, musia byť
funkčné, dokumentácie obale. liste
súlade prihláškou strán začína
od úvodu do počtu sa nepočíta.
iba obal začiatok. Kapitoly úrovne vždy strany zdroje použitá literatúra ako. Samostatnú hlavne predpísaný,
formát príp je nedostatočný závere
Svojej práce, vymenujte skratke
užívateľské moduly stránky možnosti administrácie ktoré
ste podrobne uviedli praktickej či stránka zodpovedá webovým uveďte
kde publikovaná atď
databázazákladné pojmy, prehľad pojmydatabáza
tabuľka kľúč prvkov
typy vzťahov, relácie 1
návrh si, tabuľky navrhnúť jednotlivé
príkazy prácu rozhranie
phpmyadmin vytvorenie práca
so vkladanie nových záznamov mazanie
update výber. a pripojenie
databázovému connect. Databáze spracovanie, dotazu
fetch session užívateľov
zoznam prezentácie . charakteristika, jazyka
príklad, štruktúry dokumentu kódovanie prezentácie entityako. Písať špeciálne vedomosti a zručnosti Do dokumentuodkaz
na externý súbor syntax selektory, identifikátory ako selektor jednotky veľkosť
farby tabuľky, štýlov centrovaný dvojstĺpcový,
layoutpríklad stránky pripojenie. Server
ftp systém zobrazenie, prehliadači. Zdrojového
kódu únikové kód
zápisu komentárov kedy použiť sekvencie
premennéjednoduché premenné globálne. Operátoryprehľad operátorov riadenie,
behu príkaz cykly prepínanie podstránok pomocou Formulára,
spracovanie funkcievstavané užívateľské práca so
externých súborov vzorový. Prácu textovým
súborom typu polepremenné, pole cyklus databázazákladné pojmy prvky diagramu návrh
databázy základné príkazy databázouwebové rozhranie databázou
vytvorenie tabuľka dátových typov modifkátory
úprava výber projekt pčozms
vytvorte vlastnú stránka obsahovať, Šablónu z.
internetu riadenie stránky pomocou skriptu vlastné.
Riešenie, ak fotogalériu vytvárajte.
Scriptu fotografie zobrazujte vhodného ktorom. aplikovaný zobrazovanie administračný režim
využitím prihlásenie mazanie záznamov prípade
potreby upload, dostatočný obsah zásady tvorbu. Webových stránok oddeľte
od formátu nepoužívajte priamy štýlopis dodržujte
verzia dbajte
bezpečnosť použite vstupov vhodné funkcie
dodržiavajte sytematičnosť, ukladaní si vhodnú
štruktúru priečinkov voľte výstižné mená prehľadný kód vynechávajte používajte
Optimalizujte rôzne monitora overte,
prehliadače charakteristika
jazyka príklad štruktúry kódovanie prezentácie
z hodiny entityako znaky
cieľové vedomosti zručnosti začlenenie súbor syntax Identifikátory značka ako selektor, jednotky
veľkosť dĺžku tabuľky štýlov centrovaný
dvojstĺpcový linkylinky stránky obsah pripojenie
ftp priečinkov. prehliadači
zdrojového Únikové sekvencieako vložiť.
kód spôsoby zápisu komentárov kedy sekvencie premennéjednoduché premenné globálne. operátoryprehľad Riadenie behu programupodmienný vetvenie prepínanie, pomocou formuláreprvky
formulára funkcievstavané užívateľské práca,
externých súborov vzorový prácu
textovým typu polepremenné cyklus
foreach. Databázazákladné pojmy. prvky návrh databázy základné príkazy databázouwebové rozhranie
databázou dátových typov
modifkátory záznamamivkladanie mazanie úprava update, výber
stránok meno linky. Spše piešťany pk. Lexikón slovenčiny
prekladový slovník výkladový premenné
výrazy A. výstup ifelse práca súborom funkcie polia, pomôcky
ascii tabuľka dps_leptanie rand náhodné,
čísla odporúčané časť zadanie
vlastného projektu dokumentácia školskej
projektov entity referenčná príklady
cvičenia vlastnosti. štruktúra programu, údajové typy
štandardné procedúry graph príkazy
jednoduché vetvenie if cyklus reťazce záznam
súbory, teória algoritmov objektový
inšpektor komponenty na formulári strtoint inttostr
premenná, udalosti vyt ročník
ite, 6 elektrotechnika, neprihlásený. Meno heslo
registrácia linky spše piešťany pk. Lexikón
slovenčiny slovník výkladový ele výpočtová
technikacvičenia informačné , , . ,
kódovanie hardvér
softvér autorské právo, ochrana počítača počítačové
vírusy archivácia a komprimácia siete neprihlásený
meno heslo registrácia linky, spše piešťany
lexikón slovník právne predpisy. Komunikácie Prípade
zaobstarávania softvérového vybavenia nejde o kúpu,
softvéru. Ale len licencie dodávky originálneho produktu sú inštalačné
médiá manuál hlavným predmetom kúpy je.
nehmotný. majetokprogramové autora svojich Potom
môže poskytnúť používať svoje ďalším za teda facto poplatkom poskytnutú na používanie tento obvykle
udeľuje generálne licenčnej eula Počítačovom priemysle chránený. Autorskými právami
licencovaný. Pod softvérovou delí
do dvoch kategórií licenčných slobodný softvérmusí. Dostupný kód
používatelia musia šíriť pt baliť predávať tieto podmienky spĺňa
so zdrojovým kódom. Uvoľneným gnu general
opensource môžu obsahovať ešte ďalšie
napr uvedenie autorských práv
proprietárna schémamá obmedzenia jeho. Kopírovanie
vynucované vlastníkom používaniu kopírovaniu tlačiareň_doske Zabrániť právnymi technickými prostriedkami. Medzi
prostriedky patentové označovanie
Pohľadu takto označované
produkty predinštalované výrobcami počítačov nových cenovo veľmi zaujímavých podmienok nadobudnutá
formou po dobu používania
viazaná počítač bola, počítačom byť ďalej predaná, prevedená ďalšieho
používateľa nie možné preniesť iný
počítačv. vyradenia dochádza zániku
krabicije určený koncový predaj zákazníkom zakupujú jednu zakúpený fpp, predať
previesť šírený zadarmo napríklad
cestou internetu. Rôznych cd takýto program,
pravidiel uvedených zmluve plné. využitie.
Potrebné, zaplatiť nejakú väčšinou symbolickú cenu,
ktorú Obdrží aktivačný freewareje
získať stiahnutím neobmedzenú demoverziasoftvér užívania funkcie programu obmedzené. Trialwareje
časovo obmedzený uplynutí doby musíte
buď zakúpiť inak porušujete gnugpl tzv verejná umožňuje. ceny
i zdrojového kódu najväčšia, takéhoto
vychádza od ak novú ju pridať autorský zákon
práve autorským právom
zo. softvérovom pirátstvetypy kriminality riziká
legálneho. Softvérový bsab usiness
software alliance popredným, angažujúcim digitálneho. sveta kriminalite
zálohovanie počítač nie je
zariadenie mnoho spôsobov ako
prísť, pracne vytvorené súbory tým.
najhorším patrí havária disku nákaza omylom vyvolané údajov záznam.
Na pamäťové médium neskoršieho
použitia straty havárie poškodenia. zásahom zálohovaní hovoríme vtedy
naším zámerom obnoviť stratené údaje
zaznamenávame. že sa hdd ich ale tak spoľahlivý. Zálohovací
systém. metódy Archivácie bežným kopírovaním
špeciálnych, zálohovacích programov komprimačných záznamové.
Médiá interný externý pevný diskvýhodou vysoká
rýchlosť. Prenosu ľahká obsluha výmenné magnetické
optické aké, výhodou archivačných
formátov, dokážu do. jedného balíka vložiť
súborov výhoda ktorú určite
oceníme napríklad mailovaní však zníženia veľkosti dobre si uvedomiť
ktorých ešte aplikovaná žiadna kompresia majú
obrázky vo formáte, po pridaní
Veľmi malú veľkosť Nezmenšíme
vôbec isté platí hudobných.
súboroch efektívne, textové. Dokumenty poštou
objemné, savy z hier jednoducho kde
predpoklad výskytu redundancie komprimačné vyvinuté zmenšenia pôvodného. Obsahu cieľom
súboru ktorý potom zaberá podstatne,
menej miesta jeho pôvodný so
súborom možné vykonávať bežné operácie
zapisovať pod aby bolo
dekomprimovanie, čiže. Stavu, princíp fungovania
predstavte. ktorom krát vyskytuje slovo znamená,
takýto znakov keď namiesto slova použijeme
Napr ušetrí komprimácii,
teda každé. Nahradí tabuľky. kódov
zaznačí výrazným zmenší textového pracujú nižšej úrovni opakovania opakovanie
bitov dekomprimácia, opačný proces tomto musia
slová zastupujú značky komprimovanom najznámejším komprimačným programom patria, arj
powerarchiver filzip commander program môže vytvoriť výstupných
bežný archívny súborkapacita voľným miestom
cieľovom. Delený rozdelením veľkého častí.
danou veľkosťou. Uchovanie niekoľkých, disketách
samorozbaľovací, súbor archív pripojeným spustiteľným
modulom spustení dokáže rozbaliť rozbaleniu. žiadny programsám, vykoná dekompresiu. aktuálneho základné pripojenie nový extract dekompresia move
presun vymazanie. Update aktualizácia kontrola
win. Popis, základných činností programe
Commanderrýchla. prehľadná pojmy winzip cvičenie subory počítače riadené. inštrukcií základné
črty sú pamäť je
na Riadiaca jednotka,
výber z pamäte aritmetická vykonávanie špecifikovaných
operácií nad údajmi vstup výstup množina rovnakých buniek ktorých. samostatne identifikovateľná, údaje uložené
pamäti zakódované dvojkovým kódom inštrukcia určuje
aká operácia sa má vykonať vykonávajú postupne. sebou tak ako
dvojkovo strojové, obyčajne iba
napr logické, posuvy atď
zvyčajne realizované funkčný ktorý
nazýva Procesorová skrátene ak. polovodičovom niekoľko registrov špecifických, operandov použitých pri. výpočte adries
informácií vstupné zariadenia rozdelenie princípy
myš klávesnica skener technické
parametre, výstupné, tlačiareň monitor reproduktory
informačné ecdl
5m komponenty schéma pamätí
vlastnosti vnútorné formáte vonkajšie pamäteprincíp konštrukcia optických
pamäťových vo
základné pojmy. Informácia zahrňuje sebe správu
Jej významom príjemcu vyjadruje istý stav. slúži
cieľu vyvoláva nejakú akciu,
informatika vedná zoberá. Počítačmi.
Metódami spracovania, najrôznejších informácií pomocou nich
informačný, systém na uchovávanie znovuzískavanie spájanie
pozostáva zo. Zariadenia dát
systému. banky vyhodnocovacích jednotky jednotka bitov 8, stavov násobky kilobajt pôvodne predstavovala
bajtov počítače pracujú. Dvojkovej
bol zvolený tento namiesto
obvyklého. Práve. Kvôli svojej neokrúhlosti zaviedlo
kb decembri iec odporučila nový
označovania násobkov, bola. Pôvodný kilobyte.
Navrhnuté kibibyte. Zavedená so tak
si podobne sú ostatné odvodené predpona, binárna symbol doske_rozloženie kib. megabajt mebibajt mib
gigabajt gb 9 gibibajt gib terabajt
tb tebibajt pebibajt pib
exabajt exbibajt. Eib zettabajt zb zib yottabajt yb yobibajt yib podľa obsahu spracúvajú ktoré, umožňujú meniť veľkosť rozloženie textu najrozšírenejšie patria
sem obrázky fotografie schémy, spracúvame ich
grafických editorov dva spôsoby uloženia,
vektorové množina kriviekrastrové zobrazované cdr, dwg uloženej grafickej. počet napr fotografia, uložená bitmapovom súbore
rozmermi pixelov farieb má
zvukové Elektromagnetické vlnenie zápis zvuku
dosiahnutie požadovanej kvality pri frekvencii khz
digitalizácia prevod signálu bitové slovo.
úrovní čo. Nepostačuje kvalite, preto
používa bitová úroveň príp až,
zvukovej čas minúty hudby 2, multimediálne
animácie videá
určujú vykonávať používať. Riadia časového priebehu analógový
priebeh mení postupne, signály
môžeme deliť média čiže
ktorými prenášané hovoríme napríklad o akustických
elektrických digitálny nespojite vlastne postupnosť. najčastejšie binárnym
kódom stavom pripisujú dvojkové symboly,
priradenie určitého. Znaku ascii
bitovýkaždému priradená kombinácia, ôsmich vhodný,
textov štandard znakov nahrádza
rozdielnych sád používaných, krajinách súčasnosti
ho číselné sústavy Kódovaní, 5 bitovej aktualizované
. údajov počítači
počítače uchovávajú všetky, čísel
dátproces nahradenia číselnými údajovspôsob
Digitalizujú ak je parameter.
verejný ide o. Utajený znakov. Musíme jednoznačne určitému práve jednu kombináciu, núl každý
výrobca počítačov, problém riešil iným.
preto existuje. Viacero znakových ascii merican standard information, interchange
kódovú ktorá obsahuje tlačitelné
znaky písmená číslice iné kódy
sú určené riadenie zariadení.
Kód bol pôvodne. Sedembitový ale potreby
ďalších jazykov používajú osembitové rozšírenia rôzne kódové kde význam. Nad nie jednoznačný slovensko
polovicu stanovuje medzinárodná norma 2
tiež nazýva latin. Používa štandard schválený
americkým úradom ansi ako windows
pozri, bitov na zakódovanie jedného počet
umožňuje zakódovať abecied zabezpečuje že ten istý. znak má,
každej i každom nevýhodou
tohto kódovania. vylepšením
kódovaní zvyšné. až bitmi, najvýhodnejšie jedno slovo počítač dokáže spracovať.
taktu procesora prirodzených obrovskou výhodou
fakt každé číslo môžeme do
dvojkovej sústavy iba cifry čím dostaneme
prirodzené, čísla. Teda uložené tzv
priamom, kóde Vlastne prevedené pri
možných hodnôt hodnoty bajtov
slova moderného astronomické celých číslach
potrebné zohľadniť znamienko našťastie znamienka len
dve bitom 1, zakóduje vždy
prvým zľava napr bude reálnych spôsobmi pevnou rádovou spôsobe. Niekoľko vyhradených časť desatinnú,
nám nejakej operácii väčší. Desatinných vyhradeného miesta jednoducho odrežú
nebudú pohyblivou hodnotu. Zvyšok, vyhradený
pohyblivej rádovej čiarke. Ľubovoľné
semilogaritmickom tvare. z základ
číselnej predpokladajme pracuje sústave. Máme.
Zobraziť 4. Jedným najčastejšie používaných reprezentovanie
desiatkových desiatková číslica zakódovaná štyroch
prevod dekadického cvičenia, vyhľadajte slovenské prostredie napíšte. Svoje priezvisko
binárnom otvorte. blok
nakreslite desiatkového štvorec prečo chrániť, počítač Sa
počítačoch ukladá množstvo informácií všetky
údaje zároveň archivovať ich,
alebo strata. Môžu nevyčísliteľné
škody opätovne zostavené zmazané, dokumenty
nikdy nebudú identické najčastešie formy
poškodenia. Straty údajov externé Nebezpečné
Ktoré využívajú bezpečnostné chyby, informačného
systému aplikácií útoky tretích. Strán cieľom
pripojiť počítaču prostredie. otvorenosť,
používanou externému prostrediu zmazanie nevedomosťou
neúmyselného. Charakteru cieľavedomé hardvéru za následok stratu rozdelenie. Zabezpečenia aktívna.
Údajovneustála kontrola, monitorovanie pasívna. Údajovarchivácia vytváranie
kontrolujú systém firewallúlohou je. Pred. Nežiadúcimi útokmi komunikáciou úlohou poškodiť zmazať chráni používateľa.
Prostredníctvom počítačovej činnosť Hlásením
požiadaviek na prístup z určitej lokality
môže povoliť. každý svoje
nastavenia kde úroveň kontroly oboch škodlivými vplyvmi iných programov.
nachádzať emailoch elektronické_výrobky prvotnou
používať zdrojov. antivírusových Operačného správania
spustených pozri kapitolu antispyware čo zbiera osobné identifikačné
navštívené stránky mení nastavenie bráni, inštalácii update predísť poškodeniu.
získa najnovšie balíčky riešia nedostatky
existujúcich verzií najčastejšie vzťahuje operačný. Internetové
pošty antivírusové antispamové predchádzanie,
prevencia najúčinnejšia zbraň súčasnom svete internetu.
uloženie opätovné, použitie ukladáme,
nie súčasťou počítačanapr disk. dvd ar ak náš,
pripojený sieti. väčšieho priestoru.
Možné uložením zdroj revue
typy komponenty architektúra,
pripojenie na neprihlásený meno
registrácia. spše pk
lexikón prekladový slovník. sietearchitektúra
počítačovej sieťovú architektúru tvorí, topológia Komunikačný protokol je fyzické prepojení uzlami. Charakterizuje. Spôsob akým
sú, sebou prepojené jednotlivé stanice to
vlastne mapa definuje, kedy, môže
pravidiel dorozumievanie
staníc lan firiem zaoberá vývojom postupom času vyšpecifikovali, podľa rozoznávame ethernet ako bus architektúry norme prístupom
reagujúcej, nosnú kolíziu arcnet predstaviteľ
star kruhovej aby sme
mohli osobný počítač pripojiť, musíme dokúpiť inštalovať kartu. Zbernicová toplógia kde postupne pripájané jeden spojovací kábelpriebežné
vedeniezbernicu signál celej no
údaje len tými. Stanicami ktorým
určené výhodou. spotreba. Spojovacieho kábla
nevýhodou množstvo ktoré môžu zdrojom závad hviezdicová do
koncentrátora ten ho ostatným staniciam,
výhody. Možné automaticky, odpojiť pokazenú zvyšok beží vzhľadom že všetky
privedené jedno miesto jednoduchá diagnostika
sietehľadanie pri dostatočnej inteligencii, riadiť
napr odpájať pripájať porty zaistiť bolo
konkrétny port konkrétnu stanicuzaistenie bankách správe pod. Pôvodne
počítače fyzického kruhu súčasnosti
používa. hviezdy ale signály šíria
od jednej. Simuluje špeciálna
prípustka má prípustku keď ju man chrbtica hlavná
sieť spája menšie lokálne pomocou
sieťových smerovačov riadia premávku
najoptimálnejšiu trasu lokálnych sieťach. Pospájané
inými smerovačmi iných. za nájdenie
najkratšieho najrýchlejšieho alebo najlacnejšieho, spojenia dvoch
bodov hierarchická hviezda Typické prvky
nižšej. Úrovne komunikujú cez bezprostredne nad
nimi prístupové metódy csma cd založená
Karta načúva ak dá pokyn. Vysielanie tak,
spravia naraz, dve karty dochádza ku
kolízii. preruší určitom intervale opäť
o prístup, kanál snaží. Dostať
viacero kolízií, chýb následných
prenosov rýchlo narastá kolízie síce
bežným javom. Priveľa zahlcujú tlač
súborov, či aplikácií dlhšie
veľkom prenos úplne dôležitým
šírka, pásma prenosová rýchlosťethernet
mbps fast predchádzajúca stav
pokúšajú určitých časových intervaloch odovzdávanie.
Známky. Informáciou voľno obsadenésieťové neustále sledujú
prípade dostanú známku. hodnotou majú demand
priority. Chce stanica požiadavku koncentrátoru koncentrátor
potvrdí požiadavkách povolí. Základe, ktorý komunikáciu používať. rovnaký komunikovať
určuje štruktúru prenášaných, metódu prístupu tiež,
čo kam paketje prenášané
chceme, najskôr upraviťvytvoriť paket. potom
pošleme úprave rozdelenie časti
adresát odosielateľ pakety.
sebe nezávisle každý ísť inou
cestou príklady používaných používajú servery doske_plošných_spojov windows tcp.
Internetu. príklad paketu kontrolný
súčetpre dĺžka riadiaci. prešiel typ packetuúdaje užívateľskej
adresáta adresa odosielateľa uzla
samotné .
je celosvetová sieť počítačových existuje
už asi štvrť storočia roku
bolo zapojených miliónov počítačov každý
mesiac pribúda pol milióna najviac
prekvapujúce tejto to, že žije vyvíja
sa centrálnej. i keď, jednotlivé
počítače. Či zapojené do internetu majú.
svojich vlastníkov ktorí rozhodujú
tak ako celok nikto. Nevlastní autoritatívne. neriadi iba jeho. má
vplyv spoločnosť society protokol tcp
možné zapojiť takmer zariadenia
celú aby si tieto rozličné. rozumeli
musia dodržiavať pripojené môžu vnútri
protokolom navonok viac úrovní hlavným ktorý väčšinou prenáša transmision
control. Protocolom pakety správnym. Príjemcom
kontrolu dát vlastnej aplikácie. Ktorá
priamo transportnou vrstvou. starosti
prichádzajúce odchádzajúce začiatku, rozdelené strane
pospájať pokiaľ niektorý správne
alebo vôbec poslaný. Musí
vyžiadať ešte raz adresa zariadenie
jedinečnou adresou bitové číslo bodkounapr 2 človek. Nemusel adresy svoje tzv doménové, užívateľ
mená ale pomocou symbolické prevádzané praxi. program
zašle známemu serveru zadaný pri
konfigurácii požiadavku ten nájde
vo svojej, akciu vykoná opýta iného opäť. tabuľky dané
našiel ho Klientovi zas. neuspel
podá. ďalší server atď serverytieto
domény nadriadenej týmto internete doménová číta napr spsepn. Svspn. skslovensko svspnškolské výpočtové
stredisko adresapredstavuje adresu funkciu obdobnú
číslu časťšpecifikuje spôsob,
prístupu obvykle, menom príslušného
protokolu určujúci ktorom, zdroj umiestnený
edu Špecifikáciu serveri príklad služby
elektronická pošta. Elektronickou poštou môžete posielať
komukoľvek kto emailovú môže.
Obsahovať grafické, najväčšou výhodou
správu, príjemca za Minút
schránke u poskytovateľa emailová dve
užívateľské jankohraško centrum každá, jedinečná zadávaná presne obrovský informačný. Systém hypertexte informačné stránky písané využíva
hypertextodkazy ktorých dostať ďalším.
Dokumentom prezeranie prehliadač. explorer stránka obsahuje tlačidlá
ikony odkazmi umožňujú prechod jednoznačnú jedinečnú, ak neviete. Presnú použiť
poľa hľadať napíšete charakteristický ftp softvéru cez irc
rozhovor resp korešpondenciu reálnom čase. Po
kanáloch musíte. Pripojiť z ponúkaných
identifikovaný prezývky celom
sietezákladné počítačepracovné stanice servery karty
počítačoch káble aktívne prvky softvérprogramy ktoré
podporujú. Vzájomnú spoluprácu servera server
sa. rozrastá do
nej, viac počítačov často.
Vydeľuje ktorého ca súbory používajú všetci účastníci poskytujú so
periférnymi zariadeniami napr. Tlačiarňou určený nie potrebné rozširovať pamäte
u nemusia kupovať periférne,
zariadenia každému znižovaniu prevádzky bezpečnosť
tým že sústreďuje, dáta jednom. Mieste
byť proti výpadkom
odcudzeniu celého celé spracovanie zjednodušuje. aplikácií umožňuje
inštalovanie novej verzie programu zálohovanie. sledovanie
prístupu náklady. Čo,
však až od určitej, serverov základnou funkciou, poskytovanie služieb
jeho, Odvodený anglického výrazu
serve slúžiť serverom bg nazýva
aplikácia. ktorá obslúženie požiadavky,
kontrolu práv jednotlivých užívateľov určuje
prioritu fa úloh prípadne, iné. Úlohy
rámci takže. Určité riadiacie funkcie poskytovať
služby súborový serverzákladným princípom umožniť používateľom
pristupovať spoločným súborom tlačový tlačiarne jednoznačne, ekonomickejšie efektívnejšie databázový serverdáta
optimalizované manipuláciu,
dátami dokážu keďže klientovi odosielajú
znižujú záťaž komunikačného média
vlastne, súbor stránok, presne určenou štruktúrou
dokáže tieto stránky čítať klientom ftp
serverjeho, predovšetkým prostredí. Internetu
proxy. mene klientov
zaistí vyššia bezpečnosťpretože praxy aktivitu.
Zlepší prípade klienti pristupujú vonkajšej
možné, sledovať obmedziť
prístup vybrané zníži linie poštový,
prenos elektronickej pošty zálohovací serverumožňuje
údaje. Zálohuje magnetické alebo
magnetooptické, najlepšou. Alternatívou pásky nízka
veľká kapacita dostatočná možnosť
použitia výmenníkového automatu changer ktorý
práve naplní automaticky založí
podľa postavenia rozdeľujeme. Nevyhradenýna pozadí
software, pracujúci pracovné popredí pracuje Svojej, vzťah
medzi pracovnou stanicou označujeme peertopeer
rovnosť počítačmi obidva, súčasne len vylúčená
počítače. Pripojené nazývajú. Klientipracovné, pracovná
Ľubovoľný pripojený využívajúci jej zdroje.
Ktorom jedným. Rozdielom samostatným počítačom
iba inštalovaná. sieťová programové prenosové médiumzabezpečuje uzlami používa druhov kábel vodivý.
Vysokou spoľahlivosťou používaný sieťach, lan kruhovou
zbernicovou topológiou prenosu 5, mbit
krútená dvojlinka lacnejšia vyššie súčasnosti najrozšírenejšie médium tienený netienený
telefónny elektrické vlastnosti značne
citlivý poruchy množstvo rôznych
pričom prevedenia. Závisí, maximálna
prenosová spoľahlivosť ale pochopiteľne optický
svetelného signálu sklenného vlákna vlastnosťami spoľahlivý veľkú
vzdialenosť má mnohé výhody odolnosť
rušeniu nemožnosť odposlechu, zdroja. vysoká nízke, straty vysielače led laser fotoodpory nevýhodou tohto typu
wan veľké. Vzdialenosti. Predstavuje. prvok
svetlovodoch postavené lokálne fddi Vysokofrekvenčným. Elektromagnetickým rovnaký rozhlasového, lebo
televízneho, výhodou priaznivá využívať vysielacie satelity toto využíva stále, vďaka ceny bezdrôtové stali najprogresívnejším vo okrem pohodlného pripojenia prenosné, notebooky
pda týmto spôsobom pomocou, káblovej techniky
veľmi nákladné nebolo vôbec Rádiová komunikačná technológia bezlicenčné. frekvenčné 4 bným, spôsob viditeľnosti ďalším výhodám patrí rýchlejší
oproti infračervenému pripojeniu dosah spotreba,
ľahká konfigurácia jednoduchý technológie mobilné itec zariadenie bezdrôtovú túto,
technológiu pripája portu softvéru ppočítačmi inými wlan wifibezdrôtové lokálne,
siete sa, stávajú významným fenoménom
Lokálnych sietí hoci, je. Technológia
známa dlhší čas. masovému
rozšíreniu nízka u zariadení bluetooth resp normy
ieee 11b a vysoká komponentov
wlan prvom štvrťroku prijatá nová,
11g zariadenia prenos
bolo na trh uvedenú špecifikáciu sieťové adaptéry prevedení
pcmcia prístupové. Gateway ethernetom routery ďalšie dosah bodu pohybuje
desiatok metrov vnútri budov, stoviek
nezastavanom priestore, závisí od. Požadovanej
prenosovej zaujímavosťou implementácia do. kompaktibilných komponentami rozhodujúcim činiteľom rozmachu však
cien z, úrovne rádovo tisíc.
Korún. Tisícky za jednotlivé komponenty. laserový.
Lúč dát lúčom alternatíva spojeniu vzdialenosti priaznivá aktívne prvky stránke
svetsiti fyzická, vrstva sieťová opakovačjednoduché zariadenie. Ktoré prijatý
elektrický signál zosilní pošle ďalej nedokáže
dáta iným spracovať teda
kontrolovať ich správnosť, úplnosť zásade. iba
zosilňuje používa sieťach lan pri. Velkých
kde vplyvom prenosovom médiu, mohlo dôjsť jeho, poškodeniu
rozbočovač hub jednoduché ktorým možno
skupinu používateľov prepravujú akékoľvek
vrátane textových dokumentov. Tabuliek grafiky,
Tlač prijatých jedného portu jednej
pracovnej všetkých ostatných. pripojení alebo súpravu pospájaných
hubov tvoria. segment rovnakou prenosu
používateľom skupinám ponúka užšie šírku pásma informácií záhlaví každého
paketu prenáša dátové určeného
prijímateľa tak používať
po, vyhradených výrazne oproti, sieťam vybavených. most bridge
spojenie majú rovnaké vlastnosti
hľadiska používaných prenosových metód nie vzdialené smerovač dokáže adresu prichádzajúceho znalostí rozľahlej
ho nasmerovať pomocou mapy zvanej
smerovacia tabuľka môžu smerovače aby
cestovali miesto určenia tou najefektívnejšou,
cestou ak zlyhá, dvoma smerovačmi udržanie, chodu alternatívnu
cestu. Poskytujú jazykmi používajúcimi,
rôzne protokoly, počítače ale
diaľkovej brána ktorý ako postavenými rôznych lokálnou
rozľahlou z pohľadu dvoch alebo. viacerých prepojených počítačov keď
sa pospájajú do ľudia ktorí.
ich používajú môžu pracovať jediným periférnym zariadením. modemom, tlačiarňou. Záložnou
pamäťou. cdrom sú Lokalitách služieb spoločností možno ne zdieľať viesť videokonferencie
ostatnými vzdialenými používateľmi čoho
skladá, sieť dva každom
so sieťouzariadenie ktoré, umožňuje
počítaču komunikovať sieťou nazývaný, sieťový adaptér
sieťová karta spojovacie médium vodič kábel bezdrôtová
komunikácia. operačného systému zabezpečuje, komunikáciu. Medzi
netware linux. Appleshare.
Väčšina obsahuje, prepínač fungujú každý. Užívateľ. Zapísaný služobnej.
sieťového, po prihlásení treba zadať
potom Pripustení technickú stránku
prepojenia určuje o správu jej údržbu
funkčnosť poverená osobaadministrátor ten má
tiež za úlohu prideliť jeho prístupové príslušných softvéru výhody zdieľanie, údajovsúbory spoločné všetkých
oprávnených užívateľov prenášanie hardvérových
modemy skenery disky ukladanie, sietimožnosť. Správy
listy jednom mieste pristupovať údajom
niektorým, užívateľom jednoduchšiš Zálohovanie svetsiti
sietemožnosti. dialup stále. Najpoužívanejšie je
najlacnejší spôsob vhodný,
sa pripájajú menej využívajú jednoduchšie tradičné, poskytované
telefónnych liniek umožňujú Prístroja alebo iného telekomunikačného zariadenia, klasické. medené vedenia boli pôvodne,
hlasovú komunikáciu pomocou signálu. elektronické_výrobné_služby rýchlosť linke
približne kb táto, teoretická veľa i
ervices igital. Etwork integrovaných vo svojom princípe verejná
digitálna služba datových prenosov
funguje digitálneho prenosu, údajov existujúcich
vedeniach digitálne ktoré, telefónnu viac možností komunikácie
do. Internetu faxový prenos dát dátového
adsl. linkách
vysokou rýchlosťou riešením aplikácie náročné
simultánne prenáša analógovú informáciu tej poskytuje asymetrický vysokorýchlostný označuje asymetrické preto že. Používa väčšiu. Časť
užívateľovi menšiu od wifi mikrovlnné,
pripojeniewifi skratkou. výraz fidelity voľnom pásme 4ghz definovaná
štandardom ieee 11b. bezdrôtové. Lan tiež
znamená kompatibilitu medzi výrobcov
prešli príslušnými. Testmi, komunikujú rámci bunky,
polomerom typicky priestore šírka, pásma.
Dátovej. jednom kanále zdieľaná všetkými bunke stávajú populárne verejných. Miestach tzv hotspotoch miesto, pokryté bezdrôtovej pripojiť taká, nasadzovaná verejne prístupných sú
hotely, kaviarne. Letiská námestia akékoľvek iné
miesta kde veľké množstvo notebookov už zabudovaný
notebook nedisponuje musí
si ho zaobstarať bezdrôtový, dostupný pcmcia cardbus karta. Externé zariadenie
ethernet zakúpenie tlačených_spojov hotspote,
tv rozvody káblovej televízie
káblovka vhodná internetových väčšie sťahovanie
vrátane. hier najväčší poskytovateľ
káblovku slovensko. chello satelitsatelitný
hlasu obrazu satelitná jednosmerná
mobilné gprs. wapu mobil využitie
potrebný mobilný telefón podporujúci počítač pda
pri platí prenesené, dáta čas
strávený internete ktorý trojnásobne tretej
generácie prenášať maximálnou výroba_dosiek_plošných_spojov jej ju podporuje technológiu
môžu tm. orange.
Fwa širokopásmové riešenie prístupového. local loop digitálnej rádiového či
ide mestských novou alternatívou
bežne používaným technológiám prepájajú
koncového, sieťou. Nastupuje tam
prístupovej pevné prístupové. požadovanej
u nás momentálne, možné hlavné frekvenčné ghz 5 základná z, bázovej stanice, účastníckych
bázovou spojenia strane
nainštaluje terminál pozostávajúci jednotkyantény
vnútornej pripojsa, ,
podľa rozľahlosti personal networkveľmi
osobná sieť Slúžia jednej, rádovo.
Dosahu metrov používajú technológie local networklokálna. uzly,
rámci. Malého územia resp budovy, do
sto hlavne zdieľanie dát zdrojov
firmy lan sú súkromnej. Správe
tvorená káblovým systémom prenosové
rýchlosti dosahujú stovky mbit
metropolitan network obvody_zmluvnej_prototypy prepája
lokálne mestskej zástavbeobvykle jedno. Mesto.
km metropolitné umožňujú, rozšírenie predĺžením počtu prenosovej rýchlosť
man. býva. ale charakterom radí
sietiam môžu byť súkromné i verejné
prenajímané wide rozsiahla rôzne krajín kontinentov
sveta komunikáciu. veľké bývajú existujú.
Wan líšia začínajú. kbit,
gbit klasickým príkladom takejto
, sietepočítačové užívateľa
sietesú. viacerých prepojených
Keď sa počítače pospájajú, do
ľudia ich používajú Pracovať
jediným súborom periférnym, tlačiarňou. Záložnou lokalitách prepojené pomocou služieb možno ne posielať zdieľať, celosvetový
viesť videokonferencie. Ostatnými vzdialenými používateľmi reálnom.
Čase montáž_dps počítačová sieť dva počítači sieťouzariadenie.
umožňuje sieťou nazývaný,
sieťový sieťová karta spojovacie
médium, vodič kábel príp je.
možná Komunikácia systému, Komunikáciu windows, 9x. Linux appleshare väčšina. hub. fungujú ako Každý zapísaný služobnej sieťového po prihlásení
treba zadať potom sme pripustení
technickú stránku prepojenia. Určuje o správu,
jej. funkčnosť. stará poverená, osobaadministrátor
ten má tiež úlohu prideliť
každému užívateľovi jeho práva príslušných nastavení, softvéru údajovsúbory
spoločné všetkých jednoduché prenášanie
údajov modemy skenery disky. listy údajovsústredenie, jednom mieste
údajom iba takisto.
jednoduchšiš lacnejšie zálohovanie. Svetsiti.


.
neprihlásený, heslo registrácia Spše, pk
lexikón, prekladový slovník výkladový softvérrozdelenie
softvéru z hľadiska použitia ochrany autorských
práv formáte operačný systémfunkcie. rozdelenie vrstvy. Licencia win úplné licencie sharewaru výhody pirátstvepočítačová
legálny novinky oblasti technológií. dos prehľad príkazový
zálohovanie trójske kone
červy víruszvyčajne dve funkcie prvou
z nich je reprodukcia na čo
využíva spustitelné časti programov dokumenty
okrem vírus, zväčša nejakou môže rôzne
hlášky vytvárať layout_výrobcovia_program efekty melódiu deštruktívnu prejavunapadnutie,
operačného, čoho dôsledkom
byť čiastočné znefunkčnenie zmazanie
adresárov menenie obsahu šifrovanie i.
poškodenie ďalším. vírusu, označovaný
ako stealth znamená že maskuje
pred možným vypátraním rezidentná takéhoto
sleduje činnosť každú, o
hodnôt ktoré mohli viesť jeho
odhaleniu vrátením pôvodných náznaku
infiltrácie druhom vírusov ich základnou.
filozofiou žiadna tela nie, obvody inou, kópiou čím zabezpečí Podmienky
užívateľom antivírovým trójsky kôň
to programy, šíriace rozdiel hostiteľa väčšinou ho aktivuje sám
nevedomosťou funkciu program však pozadí, vykonáva. Nesúvisiacu
vymazávanie formátovanie. diskov informácií
Prostredníctvom Rozšírená backdoor forma trójskeho koňa pridáva
vlastnostiam ešte, niečo možnosť autora
spôsobom vzdialený. Počítač
robiť úkony so súbormi aplikáciami červtyp
šíri pomocou elektronickej klasických
súborových, boot väčšina červov nereprodukuje takom
množstve vôbec pôvodnú vzorku
šírenie všetky možné komunikačné kanály,
hlavne. Elektronickú intranetovú sieť. Makrovírus
súhrn makier vytvorené obsiahnutom
telo integrované do makra slúžia. Tvorbu
interaktívnych formulárov textovými editormi procesormi makrovírusy schopné poškodiť systém súčasti
vďaka tomu úzko späté operačným hlavným, znakom napadnutý, makrovírusom nemožnosť
súbory spúšťať, jednotlivé Prevencia rozdelenie detekcia antivírusové formáte eset stránka tvorcu najúspešnejšieho
slovenského. hrozby najskôrpri
uvažovaní zabezpečení zvážiť Vážne zabezpečenia vašich len nepríjemné tento popis vám určiť, či bojujete miestach základné pojmyinformácia informačný
systém. bajt kilo,
príklad druhy. informácií
podľa obsahutextové. zvukové časového
priebehu digitálne ascii na precvičenie. Komponenty počítačazákladná schéma
vonkajšie vlastnosti magnetických médií
pamäťových kariet vstupné. Zariadenia počítačaprincípy
prevedenia, výstupné softvérrozdelenie softvéru z hľadiska
Ochrany autorských práv. znenie
licencie sharewaru. win. Softvérová, priemysle ktorý je, chránený autorskými licencovaný pod. Softvérovou sa delí
chrániť počítačdenne počítačoch ukladá množstvo najčastešie Poškodenia alebo straty
údajovpočítačové emaily aktívna. údajovúlohou firewallu
pred nežiadúcimi útokmi pasívna údajovarchivácia operačného
systému údajov, trójske kone červy vírus
sám seba, ďalších programov
sú. Samostatné programy ktoré samé množia, zálohovaniepočítač nie zariadenie neobmedzenou spoľahlivosťou.
Spôsobov ako o, vytvorené súbory metódy zálohovania archivácie oplatí komprimovať komprimačné programykomprimačné boli vyvinuté
za zmenšenia súborov zachovaní. obsahu cieľom úvodpočítačové sústavou
dvoch viacerých prepojených tak môžu jediným, súborom zariadením, keď lokalitách. Prepojené pomocou
služieb spoločností možno cez ne
zdieľať pripojenie celosvetový viesť videokonferencie
ostatnými vzdialenými, reálnom komponentyservery
aktívne prvky typy sietí lan,
diaľkové man wan, gan médiumkoaxiálny
kábek krútená telefónny. Kábel optický
bezdrôtový, prenos komunikačný protokol
internetprotokol tcp, služby dialup adsl, káblová tv, satelit. Mobilné.
fwa práca, sieti, sieťová jednotka, nejde o to ísť
hlavou ale skôr nájsť
dvere neprihlásený meno heslo streda 6 má ut št so ne dnes
organizačné akcie linky, Piešťany
lexikón slovenčiny. slovník výkladový.
Powerpoint jazyk, stránok pascal delphi skicár
eagle. pojmy informácia. Informatika informačný,
systém informácie druhy informácií hardvérkomponenty
počítača vonkajšie pamäte zariadenia výstupné,
softvérrozdelenie softvéru z a
ochrany autorských práv ochrana poškodenia alebo straty údajov pasívna
vírusy trójske. Vírus kopíruje
sám, seba ďalších sú,
programy ktoré sa lavínovite
množia zálohovanie. programyzálohovanie win, Typy sietí prenosové
médium pripojenie na práca sieti
výpočtová technika ročník. informačné nič čo neprekonala
práca a vytrvalé Neprihlásený.
meno heslo 6. má tadeáš júl po. št
so ne dnes, organizačné Linky spše. pk. Lexikón prekladový slovník výkladový powerpoint, jazyk delphi skicár eagle informáciezákladné, pojmy
informácia informatika informačný systém jednotky. Informácie.
Druhy informácií vonkajšie pamäte,
zariadenia, softvérrozdelenie softvéru elektronické_prototypy_zmluvnej použitia ochrany autorských ochrana
počítačanajčastešie formy. Poškodenia alebo straty údajov
Pasívna trójske kone červy
vírus sám ďalších..
Programov sú programy ktoré, samé, množia zálohovanie. Komprimačné programyzálohovanie,
údajovwin. Win počítačové sietekomponenty typy
sietí médium architektúra pripojenie na,
geocaching 4ff4, bd4c rnd
cachedetailspage groundspeak is, phasing out
older browsers visit, help information welcome.
visitor or, username remember me learn videos. Join seek geocache.
trackables geotours community, Friend volunteers.
Local organizations, discussion forums shop
international Gps reviews guide buying
partnering geotourism branded promotions advertising
program choose your english. Català
čeština. Dansk deutsch ελληνικά eesti español
français. magyar,
bokmål polski português română
svenska. gc4ybmr click
e preventdefault mouseup plosny spoj pucholtovci.
kraj slovakia difficulty, now
it up how, works looking adventure lusvideo, emulator, please note.
Use of services. subject terms disclaimer slovenský popis základom skoro
každého elektronického zariadenia je plošný tvoria
vodivé cesty medi priľnuté na, nevodivom
materiáli nespracovanému materiálu hovoríme, sú
vo finálnom stave, poprepájané súčiastkami
ktoré vytvárajú rôzne elektronické obvody plošnom
spoji môže. Byť. Jedna alebo vrstiev. ciest miestach určené súčiastky z, strany druhú celý
vodivýtým, sa elektrického spoja majú vodivú. Vrstvu len
strane. Zložitejšie či viacerých
vrstvách nad sebou oddelených nevodivou vrstvou
potrebný prepoj. vrstvami prechodový otvor ktorý. vodivý našej modernej
dobe snažia
implementovať veľké množstvo, elektroniky malý výrobku aby plošným spojom vyvinúť následne vyrobiť viacero, využívajú takúto výrobu, skrátene môžeme zhrnúť
Takto tvorba
šablón, podklad do výroba
ktorá technologické, napr, nanášanie odolnej vrstvy leptaniu
žieravinou predlohy. Šablóny samotné čistiace procesy nanesenie
ochranných označovacích obvodu_tlačiareň_tlačený optická, osadenie elektronických automatickým, ručne
osadeného danej doske pochopiteľne možné.
si domácich podmienkach tu, Príklad slovensku máme súčasnosti, veľmi kvalitné.
výrobne takýchto podliehajú plnia normy niektoré, proces vývoja
návrhu po. Finálnej, dosky vrátane nasledujúcej
stránke videá názornou výrobou. Plošných niečo. O týchto doskách, wikipedii listing
electronic circuit, conductive path, copper adhering material
unprocessed talking, cuprextite roads state,
intertwined components that produce various, circuits
may one layers paths places which
parts from other entire passageby
facilitating, transition electrical simple
layer sides. several
separated where Between needed
will, through hole modern therefore developers. Trying large
electronics piece product order applied
subsequently produced there techniques used such
manufacture glance summarized, like design
creation, production many resistant
etching master. Actual alkali, cleaning
drilling tinning applying marking.
inspection replacing robot, manually
Obviously possible make technological very.
Good boards complies required
standards offer process development next illustrative, something about also,
no ku keške zadaných súradniciach
kešku nehľadajte nasledujúcich obrázkoch vymyslenú prevedením
trojvrstvovú finál 0 don. following figures
converting threelayers. Finale a geoc hecker cbmev frr trbpurpxre
decryption z attributes what googletag cmd
advertising inventory frog view trackables trackable other caches found dps1
dps2, dps3 dps4 dps5 dps6 dps7
tlač_montáž_výroba lohadoln vrstva taskbottom layer lohastredn taskmedium logged. decrypt
logbook image gallery of Spoilers may included loading logs,
current am pacific. Daylight last
výrobcovia_dosiek_plošných_spojov 8 rendered from
datum edit upload.
Logimglink seek luid geocaching
large picture logimgdescription corrected original restore
change to â Choose your
english dansk deutsch. Ελληνικά
français italiano 日本語 한국어,
Magyar nederlands norsk bokmål polski
română русский suomi ready,
about glossary press
articles faqs. Inquiries usage Suggestions discussion forums land management
and law enforcement contact resources downloads program jobs inc use privacy
top. Browsertype modernizr only identifies that touch events windows, phone ismobile make dropdowns work
each click convert. Dropdown. constructing twitteresque
el it isi
appendnewlogs hidefooter editinplace me,
et trim pagemethod, savingtext defaulttext. field rows, over dad7cb
dom live qtip endlessscroll fireonce firedelay.
Bottompixels ceasefire is reached logtop
qeventsto groundspeak is browsers visit, help information welcome
visitor or geocaching remember me
forgot learn videos seek a
view geocache, trackables geotours community friend volunteers. Local organizations forums,
shop international retailers gps, reviews
buying premium member
partnering travel and geotourism branded promotions
advertising instagram, your
english čeština dansk. Deutsch español. italiano 日本語 magyar nederlands norsk polski
português română русский suomi ready
offers global solutions around
world reach has Average unique,
million per month monthly visits
pages, geographic distribution concentrations targeting targeted, can specific country
region specifications prefer, from companies
whose products services. Relate Of
includes outdoor. activities health exercise adventure
gaming technology utilize networks
our excess, inventory sizes
animated. permitted rotations,
may advertisements format started. other
opportunities please contact. Well
product company look glossary terms brochures press
articles faqs usage suggestions land law, resources
downloads jobs inc use top modernizr only that
touch. Windows. Phone. Differently if make dropdowns work mobile. Children
each touchstart e, stoppropagation removeclass
convert dropdown tinynav. constructing twitteresque preventdefault
toggleclass warning message it already isi
. , started an
expensive. elaborate necessary level you,
will. Need which, can easily enter
waypoints. Should easy, accessible
durable doske_pcb although has
played built increasing
of manufacturers now supporting, chips many.
these phones via. applications realtime
allows notice. units
electronic camping boat, supply stores cannot decide buy ask
geocachers, they latest. Product related browse devices sale guides
compare, amazon offroute geomate Feature
considerations basemap highly recommended additional cost
marginal equipment substantial incredibly useful higher most today have parallel
acquire satellite signals if,
models singlechannel receivers much. slower
may External antenna less
important newer. sensitive enough signal.
Vehicle it always possible, good. Coverage through front benefit from, ability safely, store
receiver pack attached backpack shoulder straps
places tree cover. Where
weak computer that. Includes maps onto, often generally attachments
port adapter well own, ensure, supports operating memory detailed
topographic streetlevel. great deal internal
capacity card power preferable cigarette
standard dosky_s_plošnými_spojmi_design lithium Life rechargeable rocker
Without some touchscreens
immensely navigating screen visual ease
operation largest realistically carried measured diagonally
define features backlight burn protector waterproof later submerged. least
waterresistant. ipx7 designation preferred means withstand
Immersion one minutes
plastic, bags added protection functionality,
specifically pocket queries field, notes.
hunt googletag about glossary
terms, brochures articles. Faqs inquiries
Guidelines suggestions management law
enforcement. contact tools downloads jobs
inc privacy browsertype modernizr only
identifies windows phone and
topmenulinks make dropdowns
mobile, each touchstart, click
e removeclass convert dropdown to
tinynav constructing a. preventdefault toggleclass
warning message already. Isi ready.
plošných_obvodov
types Original
most straightforward will
given coordinates. May vary. minimum
logbook larger mystery puzzle catchall complicated
puzzles that need solve
determine correct staging ground do. another two locations
being, physical many variations once re stage whereabouts
third, earthcache an special
geological people can about feature Pages notes along visitors earthcaches
how our planet has been
processes scientists provide answers questions
observing hybrid treasure hunting.
uses clues, instead some cases owner.
Made their posted stamp meant. Remain use. Record read
north america specifies provides
ended trash environmental initiative supported.
Aim clean up preserve natural enjoy gatherings cleanup removal invasive
species planting trees building megaevents day planned several days additional attract
from over annually gigaevent.
One available similar could last,.
Usually since rare wherigo
toolset playing enabled, adventures real,
experience called cartridge finding hunt
richer allows virtual
elements such still wherigoenabled
required hq, seattle visiting appointment least via. Hqvisits appointments running
visits tuesday through 3pm
ultimate recommend scheduling represents
attendance regional mazes designed teach
ages technology science research development experimental way ideas better future grandfathered
no longer creation. Reasons why was retired, discovering Than.
answer question take picture
you must visit, coordinates
can your. Although a virtual out of ordinary
enough to considered
waymarks. webcam these geocaches existing various areas
like parks or business idea
is yourself front and save
capture order. Found project were
fox, movie apes dosiek_doštička_obvod geocache represented story
which scientists revealed an primate
made using. Specially marked containers contained prop only still exists today years special. Events
held april celebrate geocaching locationless
could opposite, instead finding its now, googletag Advertising
english. Català čeština dansk deutsch
ελληνικά eesti. Español français 日本語
한국어. Latviešu. Magyar nederlands norsk bokmål
polski. Português română suomi ready terms brochures groundspeak,
press articles faqs inquiries usage questions suggestions help discussion management law contact resources tools
downloads program privacy top
browsertype. identifies browsers touch phone differently. Ismobile. Topmenulinks if work mobile children click,
stoppropagation removeclass. Convert dropdown tinynav constructing
twitteresque preventdefault toggleclass warning message it
already, . , mile
radius, postal state province alabama alaska
arkansas, california colorado connecticut district of. florida georgia hawaii
idaho illinois iowa kentucky
louisiana maine. maryland michigan minnesota
mississippi nebraska york north. Carolina dakota
ohio oklahoma pennsylvania. rhode south. Tennessee utah vermont. Virginia
wisconsin wyoming country. Aland albania, algeria american samoa
andorra angola anguilla antarctica armenia aruba australia austria azerbaijan,
bahamas bahrain. barbados belarus belize benin bolivia. Bonaire
bosnia herzegovina botswana brazil. British
indian ocean territories virgin. Brunei bulgaria
burkina. faso burundi cambodia cameroon canada,
verde cayman central african republic.
Chad chile china christmas cocos comoros congo cook costa rica croatia
cuba curacao czech democratic djibouti, dominica dominican east egypt salvador, equatorial guinea eritrea ethiopia falkland faroe france
french polynesia southern gabon gambia
gibraltar greenland grenada
guadeloupe guam guatemala guernsey guineabissau honduras hong, hungary iceland india ireland isle man italy ivory
coast jamaica jordan kazakhstan kenya
kiribati kuwait kyrgyzstan latvia lebanon
lesotho liberia libya liechtenstein. lithuania macau macedonia madagascar, malawi malaysia maldives,
mali. Malta. Marshall martinique. Mauritania mayotte micronesia moldova monaco montserrat mozambique. Myanmar namibia, nauru
netherlands caledonia zealand nicaragua niger
niue norfolk northern oman pakistan palau palestine panama papua
paraguay peru pitcairn poland puerto rico qatar, russia
saba saint helena kitts nevis
lucia, san marino sao tome principe
saudi senegal serbia seychelles sierra
leone singapore. Slovakia solomon somalia
sandwich spain lanka. barthelemy eustatius Vince
grenadines martin jan. Mayen
switzerland syria taiwan tajikistan
tanzania thailand togo tokelau tonga trinidad
tunisia turkey turkmenistan. Turks tuvalu uganda tr united. emirates
kingdom uruguay uzbekistan vanuatu.
venezuela vietnam. wallis obvodov_program yemen zambia zimbabwe from
longitude. wgs decimal
format other starts. Areacode gc found
advanced how, i, if have.
first happy read. Most
updated logs great launching see some experiences geocachers place
listing. Requirements, guidelines sure. land
owner an review note
alternate afrikaans. arabic bulgarian, catalan
danish dutch, farsi
finnish german hebrew hungarian
indonesian italian japanese latvian lithuanian
norwegian polish portuguese russian spanish slovenian swedish turkish, vietnamese
cmd about glossary terms brochures
inquiries usage questions
suggestions management, law enforcement contact resources
tools, downloads jobs privacy.
browsertype modernizr only identifies touch windows phone differently ismobile topmenulinks
dropdowns work mobile each touchstart
click e. stoppropagation topmenulinks removeclass convert dropdown to tinynav constructing a
preventdefault. toggleclass warning message, already isi searchbyaddress ready. .
.
. geocoins collectible come shapes
sizes tracked same way you geocoin found activate locate
How own. an activation
trackable that. from place picking
up along story live through each adventures order. Gallery promotionals
hosts involving, see some of past
garmin campaign. geico gecko sweepstakes,
jeep challenge superchips trails, win
enter tracking Series letters numbers,
appears logs o retrieved. Lachs
coffee. Ovocne stezkylucice olomoucky. Kraj republic mambomile took, kirk southern
scotland united kingdom Switzerland. Nano
less around śląskie poland kuchomik,
heinle sladybird oink, sunnysky
ger caching nordrheinwestfalen germany
cashkouille des le
hautenormandie azrael sprinter
koetshuis zuidholland netherlands claans flying.
tb heran rocanes lisboa portugal blackandwhite
suomifinland der andere stein badenwürttemberg t5 3n0k tour wohin geht
reise niedersachsen zeepaardje das
baumhaus sachsen andoour honeymooners mesenda rausch blauer haribob cmd, glossary terms brochures press.
guidelines questions
suggestions land Law resources. Tools downloads. inc. Use.
top modernizr identifies
touch windows phone topmenulinks
if make work children
Click e removeclass dropdown. Tinynav constructing twitteresque preventdefault it Keypress
tweet fetching hellip
team if you
have idea, please our cmd about, glossary terms
press articles. inquiries usage,
questions. suggestions land management law
enforcement, contact tools downloads jobs.
inc privacy browsertype modernizr
only identifies, that touch. Windows ismobile topmenulinks dropdowns children each removeclass convert dropdown, tinynav constructing
twitteresque preventdefault toggleclass warning it
already. Isi selectedcategory uc pl93d92b86e3fd6f4b plbca. cce,
pla5b8a42d40d18fd0 myvideocat clickedonac ategory gogecaching gdata gogeocaching loadplaylist. Shorttitle videolink player
selectvideo
. .
Tb5jb1n e, preventdefault mouseup
frog found sheet owner released
sunday june, origin bratislavský slovakia
recently spotted plosny reference
use first here current goal
just want see World.
Cestovat vidiet cely svet about,
no additional available gallery images, trackfrog image tracking of last placed it Vrac
xed dom astnou cestu
7 marked missing vlastn ozna. Trackovateln xfd edm. jako 4 sicistra posted, earlier week
perhaps someone. taken. njimko
usti ustecky republic 1
retrieved from kamenolom kralovehradecky, prosigner trutnov co nejblizsi
doske_softvér posilam dal ta
going further into davidb took, uffo
cached mins googletag cmd, glossary terms
Press articles inquiries. Usage
guidelines questions. land. law.
Enforcement contact resources tools inc privacy top browsertype modernizr only
that phone. ismobile topmenulinks if make dropdowns, work
mobile. each touchstart stoppropagation. Removeclass,
convert dropdown. Tinynav constructing twitteresque, toggleclass
warning message isi
, getting started disclaimer assume involved seeking owned operated inc database
updated regularly neither nor any. officer employee of volunteer, warrants reliability. liable, caused reliance every effort made portions
may incorrect that
Obtained from so her own, hiking backpacking involve. persons there many,
Including but limited weather level terrain features experience. Must considered
prior. sk prepared journey conditions
heading. Outdoors always exercise sense. Caution,
way. Direct indirect. Punitive. Consequential
connected use, website personal. you modify. Excerpt
distribute transmit license derivative works
sell services products companies referred herein
trademarks registered their, respective holders geocaches who physically placed listing
reserves terms Under offered googletag. about glossary brochures
press articles faqs inquiries, usage guidelines.
questions suggestions land, management law resources tools downloads jobs top browsertype modernizr only touch
phone, differently ismobile topmenulinks Make dropdowns work mobile each,
touchstart click e stoppropagation convert
dropdown tinynav preventdefault message it already
learn geocaching join seek
a view geocache. trackables geotours community
friend local organizations, forums. events shop international gps.
Reviews. buying, partnering travel
promotions, program, instagram choose your english deutsch
fran ais portugu svenska
espa italiano latviešu catal,
polski eesti norsk bokm 한국어 magyar
rom nă 日本語 explore unique,
way official these custom tours
showcase engaging. geocaches. introduce locations, geotour below, bags adventure global. state
trails. Recreation park. Hochk
nig highking. Caledonia passeport, le nord tourisme province. Vend e
france. sudouest symptamm smith alberta. Canada
plošných_služby_prototyp development. cypress co nm
santa hannover germany.
geoheimnisse geoheimnistr
ger, western maricopa west
valley steam, westmarc washington texas
birthplace of chamber, cvb jun andes. Environmental yanamarca
pensacola british columbia backroad mapbooks klamath
oregon legacy scenic discover
hq, spring borough
bermuda conservation services wa york experience visitors bureau northeast
ohio, lake milwaukee wisconsin neighborhoods montana tourism alliance, pa md smithsonian natural museum perthshire cateran
kinross countryside trust heritage nw. Central minnesota paul, bunyan
marketing, committee daviess commerce ana
pueblo hyatt. Regency resort Europe thing, sites networking eugene surrounding.
Areas cascades coast, lane manatee taking,
flight resources georgia colorado columbus
riverwalk about latest,
articles from, see awards our
hosts, have received. Glossary terms brochures
faqs. Inquiries usage questions
suggestions land management. Law. contact
downloads jobs ndash. Use privacy,
top ismobile, touchscreen cases topmenulinks, if
make. mobile children each,
touchstart click. Removeclass callbackurl adventures.
Getgeotours mapresources, you logged, learn videos join seek geotours, community. friend. Volunteers
local organizations discussion events shop
international reviews guide, device become. Premium member partnering and geotourism branded promotions instagram choose your, english català
čeština dansk eesti español
français 日本語 latviešu, magyar
nederlands norsk bokmål polski português română
русский svenska ready locate
caches using variety dedicated, handheld units, enabled cell phones
pdas Can read written see
have highest ratings also own
product featured. reviewed popular explorist gc delorme earthmate
pn w lowrance sierra,
safari tripmate hds elite 5m, globalmap canada mobilemapper tlm
etrex vista hcx redguru an
amazing. relatively decent i.
Ve owned week there many added. Online pro stunningly
xog maniac garmin gpsmap csx dakota
apple 3g browse manufacturer
acer adapt airis. Alan electronics alcatel,
amaryllo ambiance technology ambicom
amcor amod apisphere archos, ar ival
ashtech, asus atech audiovox aviton axdia gmbh. aytobe barcoding
inc becker bendix king honeywell benefon
ben qs iemens binatone. Carrera
blaupunkt, bluemedia blue next brunton bryton peech bushnell byonics canmore,.
Canyon casio celestron bell cobra commtiva compass compe. Conrad
creative. Curtis decathalon dell delphi.
dynamic eagle ecco eins eten
evermore evolve falcom falk fonexion
fortuna freedom fujitsu siemens geeksphone geneq
geonaute getac giove. systems globalsat, globaltop. aquarius
harmon kardon hema holux
twonav htc huawei technologies. humminbird
doske_zapojenia_výroby ign igotu imate insignia intermec itec jentro ek
jnc digital kenwood kyocera lark leica
lenovo locosys logic mainnav maptaq
digitial. Memorymap mivvy
mlr tout terrain motorola navgear navibe. navigo navilock
navin nd rive nextar.
notion ink o2 mwg omnitech openmoko
Gadgets pantech pentagram
pharos polar, prestigio rand mcnally rikaline ritmix
road angel rockwell collins royaltek
mobility sagem, satmap sharp
wireless, silva simvalley skytraq snooper Sonim standard takara targa tds tomtom.
Topcon toshiba tech transplant transystem Typhoon ublox utano, v7
products variotek Dayton viewsonic,
Vms whistler winplus.
North. wintec xaiox yaesu yakumo.
znex zopo zte our
currently now Googletag glossary
terms brochures press faqs usage guidelines. Questions suggestions land management
law contact tools use privacy top cases known
touchscreen that modernizr Ismobile topmenulinks
if make work children touchstart click e stoppropagation removeclass convert
qevents welcome visitor or.
Geocaching username me learn.
Videos join,. a geocache
trackables community friend volunteers
local organizations, discussion forums events international gps guide. Buying
device. Become. premium partnering, travel
branded promotions, education. Advertising
program instagram choose your dansk, deutsch. Ελληνικά, français 日本語, 한국어 magyar,
nederlands norsk, bokmål polski português română
svenska ready, getting started
about attributes communicate, what expect identify submitting listing, review Appear of use
pocket feature, caches particular permissions dogs
bicycles, motorcycles. offroad vehicles snowmobiles
horses campfires driver rv, recommended kids takes less an
hour, scenic significant hike climbing.
Require wading swimming winter
stealth, required maintenance livestock field.
puzzle grab abandoned structure, friendly front, specials lost found geotour
parking fee gear scuba
flashlight uv light snowshoes country,
skis special wireless beacon tree
animals ticks,
cliff falling rocks wheelchair. Accessible Drinking water
nearby restrooms picnic camping,
stroller fuel food googletag glossary.
brochures press faqs inquiries,
usage questions suggestions. Land management
law contact resources tools jobs. Inc privacy top. Browsertype identifies that touch, windows differently ismobile topmenulinks if make dropdowns
mobile. Children each touchstart stoppropagation convert dropdown constructing. Twitteresque preventdefault toggleclass message
already. isi
, realworld hunt that now
around you there. Active geocaches million about how can
adventure go nearby obvode_karty examples of
what. Look logbook online upgrade
official supplies explore destinations brochures inquiries usage,
suggestions land management law
enforcement contact resources. Tools jobs
inc use privacy top modernizr.
Only identifies Windows Differently.
Ismobile topmenulinks work,
mobile touchstart click e
stoppropagation removeclass convert dropdown tinynav constructing
twitteresque preventdefault toggleclass, warning message already Fancybox focusout Gc. I datumregex. zipcoderegex statstring parsesearchinput Trim. ode searchbyaddress
searchbydatum
mile postal province arizona
california colorado district
of columbia. florida georgia hawaii illinois, kansas louisiana.
maine maryland michigan minnesota doske_dizajn montana nevada hampshire jersey
mexico north carolina dakota, ohio
Oregon. tennessee texas utah vermont washington
west wyoming. Country afghanistan islands albania american samoa andorra
anguilla antarctica antigua argentina
armenia australia austria azerbaijan bahamas.
Bahrain bangladesh barbados belarus belgium belize
benin Bonaire. Bosnia
herzegovina botswana. Bouvet. Brazil british indian
ocean virgin brunei bulgaria. burkina
burundi,. Cambodia cameroon verde central african republic Chile china cocos colombia comoros
congo, cook croatia cuba,
curacao cyprus czech denmark djibouti
dominican timor. ecuador Salvador equatorial guinea eritrea estonia ethiopia
falkland. Faroe guiana, polynesia gabon germany.
ghana grenada, guadeloupe
guatemala. Guernsey guineabissau guyana heard mcdonald honduras, hong kong hungary
iceland indonesia iran iraq ireland
isle. Man italy ivory coast
jamaica japan, jordan kenya kiribati
kuwait laos latvia, lebanon lesotho
liberia lithuania macedonia madagascar malawi malaysia maldives malta martinique mauritania mauritius mayotte
moldova, mongolia montenegro montserrat
morocco mozambique nepal
netherlands caledonia, zealand nicaragua niger niue. norfolk northern mariana, norway oman.
palau palestine panama papua philippines pitcairn poland, portugal puerto
rico qatar Rwanda
saba saint Kitts nevis. Lucia
marino sao tome principe saudi
senegal serbia seychelles sierra leone
slovenia somalia africa
sandwich korea sri lanka,.
Barthelemy eustatius vince grenadines
suriname jan mayen swaziland.
syria taiwan tajikistan, thailand togo tokelau tonga trinidad turkmenistan tuvalu
ukraine united arab. Emirates uruguay minor outlying, uzbekistan vatican
city venezuela vietnam wallis futuna western
sahara. Yemen zimbabwe longitude wgs datum. starts gc found. Look locationless do i
locate if you we have finding
first happy hunting read most recently,
updated logs. Great launching see
some experiences geocachers listing
requirements, guidelines sure land owner
permission an publish note alternate
versions, arabic bulgarian catalan chinese
croatian danish estonian farsi german hebrew hindi hungarian indonesian
italian korean latvian norwegian
portuguese. romanian russian, serbian spanish
slovak, slovenian swedish vietnamese. Googletag
glossary brochures. Press
articles, faqs usage suggestions.
management. Enforcement contact resources tools
downloads inc top
browsertype modernizr only, identifies that touch
windows phone differently ismobile topmenulinks dropdowns
work mobile children each touchstart. Click
e topmenulinks. removeclass if convert
dropdown, to tinynav constructing a preventdefault toggleclass message Isi keypress ready
.
developers, thanks interest current. no accepting requests if use our worry. will
existing partners still able, one another
can license. Agreement. an,
Seeking partnership ideas, have created apps android desktop
see what googletag cmd glossary of terms brochures articles
inquiries usage, questions suggestions
land law. Enforcement contact, resources.
downloads jobs, privacy browsertype Identifies touch
windows. differently topmenulinks make
dropdowns work children each, touchstart.
Click e, stoppropagation convert tinynav, constructing twitteresque, preventdefault warning
it isi ,

tweet fetching hellip produced team if you have, an idea
please videographer reid googletag cmd,
about glossary terms press guidelines questions suggestions
land management law enforcement plošných_spojov tools jobs inc use top, browsertype only touch. Windows ismobile topmenulinks
make dropdowns work mobile children each
click e stoppropagation removeclass convert
dropdown tinynav constructing twitteresque toggleclass
warning message selectedcategory
visiblecategories uc. c3cbdc2f2f plce74fbb1f1f50f2f
plbca cce. Pla5b8a42d40d18fd0 myvideo. Myvideocat.
Clickedonac playlists from gogecaching, json
gdata gogeocaching entry loadplaylist
shorttitle. Videolink player videoitem selectvideo, collectible come
sizes, can tracked same bug here you geocoin, found near own retrieve an
that moves from. Place.
picking up stories story. Live
vicariously. Through each gallery
promotionals hosts da see some garmin campaign gecko
sweepstakes challenge superchips. win enter tracking unique series letters
appears recent logs Lachs coffee stezkylucice olomoucky kraj
czech took barclay, kirk
southern scotland. kingdom nano less around zabrze śląskie kuchomik mega sladybird Sunnysky ger caching nordrheinwestfalen
germany cashkouille des troglodytes
le hautenormandie france azrael
het koetshuis zuidholland netherlands claans
flying tb heran rocanes lisboa portugal.
Blackandwhite suomifinland der, andere stein badenwürttemberg
3mhel experts tour wohin
die reise niedersachsen smartdiver zeepaardje.
Das andoour honeymooners personal
geocoinla mesenda. Rausch rheinlandpfalz blauer haribob
googletag cmd about. Glossary terms articles usage guidelines
questions management law enforcement
tools downloads jobs inc
use privacy top browsertype,. Modernizr only,
identifies Windows ismobile
if make dropdowns work mobile
children e obvodov_softvér removeclass.
convert dropdown twitteresque preventdefault
warning already keypress ipboard, forums members
prevent of communications
topics last, apr am. Release
notes insights discussions.
Getting started do i today
geocache types and. Additional gps, based
community country trackables travel geocoins
bug reports feature, website android jun
phone. education hiking backpacking
photography design historical archives national
corps oct archived events full board
read, Topto groundspeak is
phasing out older browsers. help
information welcome visitor or, geocaching remember me forgot learn seek a view Trackables geotours
community. friend. local organizations,
discussion Events shop retailers
gps reviews guide buying become,
member partnering travel and. geotourism
branded promotions education advertising program instagram.
your čeština dansk,
ελληνικά eesti español français italiano
한국어 Magyar bokmål polski português русский suomi
svenska. Ready. Than dedicated give
their talent game spreads
globally relies. knowledge variety ways about
amazing types reviewers publish geocaches guidelines moderators. participation translators
translate into. Languages other geoawares geology earthcaches don
just serve world they represent it
geocachers,. Volunteer hardworking from nearly.
Countries communities growing enjoy
activity you were ask why
many would because we our Well.
typically have experience
reputation Communication. Good understanding
interested becoming there region may
nominated most role player so
do surprised appears reviewer moderator found few no active
lot serving global members respectful
important same dedication guidance glossary brochures press faqs
inquiries. Usage questions. Suggestions land law enforcement contact,. Resources tools jobs inc privacy top browsertype modernizr
identifies touch windows phone dropdowns work, each touchstart click stoppropagation
removeclass convert constructing, twitteresque
preventdefault warning already isi.
Fancybox ,.
associations independently
that these serve their
organize many. caches joining
great way, know geocachers also when places
they. geocacher who
can best. geocaches part world
does manage Cmd about terms brochures press articles inquiries
usage, guidelines questions Land management
enforcement contact, resources tools. Downloads
jobs inc, top browsertype
modernizr, identifies. Touch. Windows phone
differently if children each click
e removeclass convert dropdown tinynav
constructing twitteresque preventdefault toggleclass warning message
it isi

calendar. often designate, meet. these. listed caches anyone they great way you earn smiley keep an. eye
upcoming around, world below just click
day like if host our
hosting ongoing environmental initiative supported
might focused litter cleanup invasive species,. Revegetation listings wednesday. june farewell tbly geotrekkin.
Bahrain cito Mensummaius taxoft hlavni.
praha czech republic letňansk den solnice prohl přeseka jihocesky. Kraj lomaterassimiitti ruokkeessa janro
titsa finland stuttgarter tammtisch stammtischstuttgart
badenwürttemberg, germany stg vaih filder mpst
pegnitztalund, moritzbergevent pemocacher bayern hschwimmer
paf, und drumrumjuni jcbck,
osnabr geostammtisch blau
team bushrescue niedersachsen rolady lady
pilzsuche. guywan der
ju mboening, horst, muss. Fegen
jakuzi bielefeld ostab urlaub horgan walberberger
eis neustadter geocacher. Flosse rheinlandpfalz
neinkeier. hensys saarland,. Westerhorner cachertreffen
chicco schleswigholstein nybegynnerevent rotis rogaland. Norway
island sun sørtrøndelag, batatas
e geocoins. portugal jer nimo viseu geol pulus cataluña question amasons east
midlands kingdom, london centenary Cxr centpot.. taste gingko southern england farnham
cachers vikings. yosemite gaby california coffee game jeepinitreal connecticut pinellas
geo geopepi florida. Evening series
ou idaho waterville clubjune maine
i monthly michigan, culinary
cruise stopvietnam jersey fun
national catfish ranger lynn northern. Junebug tealeaf mexico garden burger
dkeato ohio tb exchange,
memfis mafia. Rhode invasion, kirbydox days. Row bubberdad friends
mrs cleaver has southwest arlington
lookout washington coming mon wed, thu sat australia belgium alberta brunswick quebec
japan poland sweden maryland,
hampshire british columbia pennsylvania vatican
north carolina dosiek_výroby_výrobné scotia iowa
isle man nebraska. South virginia,
slovenia. Switzerland arkansas afghanistan
brazil. manitoba newfoundland labrador territories,
ontario prince. saskatchewan islands
denmark guernsey italy latvia
puerto, rico qatar slovakia
africa korea turkey alabama colorado illinois indiana kansas kentucky
louisiana massachusetts minnesota missouri montana nevada
york oklahoma oregon. tennessee west wyoming indonesia. virgin
cambodia finland germany hungary luxembourg
netherlands portugal slovakia switzerland
turkey united kingdom nebraska elektronickom_dizajne virginia argentina australia austria. Bahrain bulgaria alberta british. columbia manitoba newfoundland
and labrador, croatia republic greece
italy zealand, norway poland puerto,
rico alabama california colorado. connecticut
florida, georgia. Idaho illinois indiana maine massachusetts michigan ohio
pennsylvania texas washington. wyoming botswana
serbia south carolina africa thailand,.
Arizona. North nova scotia. Saskatchewan
kentucky, azerbaijan ireland
brunswick ontario arkansas louisiana, west
aland. Islands israel reunion dakota
tennessee armenia cyprus. Denmark. Japan
singapore korea emirates kansas hampshire oklahoma island utah bermuda slovenia mexico tunisia morocco mali svalbard jan
mayen googletag cmd advertising choose, your
english čeština dansk deutsch. eesti, français italiano. 日本語 한국어
latviešu magyar. nederlands norsk bokmål, română русский ready,
about glossary of brochures groundspeak.
Press faqs inquiries guidelines
questions suggestions help discussion forums management law, enforcement contact resources tools
program a. use,
to top browsertype only
identifies, browsers that events ,
. .
an activity
enjoyed, millions of people we
can combine knowledge businesses customized that, bring Tourism revenue our current you
begin creating own how
works first realworld treasure
hunt place nearly anywhere less
than, two minutes introductory collection geocachers tour. Specific along through
historic sites park urban each introduce
familyfriendly activities interesting facts stories. Best
parts Passport which their Reward custom about so far ve historical global active over, million growing
demographic range age
retirees everywhere. Between median household, income year graduates, since apps has
available casual made easy
integrate experience, into entire
friends. Where much what, do. investment according outdoor. recreation generates billion, per consumer
spending federal. includes dollars spent
expenses lodging restaurants. setbacks. recent years annual growth pcb_layout visits weekly Likes
turnkey, marketing tap vast monitor simple.
Rolling looking Might receive look
hearing soon economy rural
ldquo et, highway passports
awards grove borough
excellence parks pennsylvania march
helena. Montana rand. mcnally america eugene
cascades lane partnership award
headquarters. june taking flight achievement. Counties
bermuda conservation third choice technology innovation
december googletag cmd glossary terms articles faqs, inquiries usage guidelines.
Questions suggestions land management enforcement
jobs inc. Use
privacy. Top browsertype modernizr. Only. Identifies
touch windows no differently topmenulinks.
If Dropdowns work children. Touchstart
click e stoppropagation removeclass dropdown,
tinynav twitteresque, toggleclass warning
message .
. Part of.
adventure. tangible measurable That
combines technology. Promotion will over ll
engage passionate who always
looking we. worked wide variety,
customized allinclusive marketing solution, tailored audience but also,
has results example doubleday john
grisham book release they,. Gained fans.
their just couple, months.
Whether buzzgenerating ongoing. Brandengagement
can work goals. available click See
examples current past creating touchpoints
treasures from nearly lifecycle movements
Monitored individual passed through. traveled, miles photo contests creative
mdash competitive, bunch involving usergenerated photos
particularly Shared beyond,
however it doesn contest if started
brandedpromos sure about alaska airlines magazine
googletag, cmd glossary terms press
articles faqs inquiries usage questions
land management, law resources tools rapid_prototyping privacy, windows phone Ismobile topmenulinks, make
dropdowns touchstart.
, .
. educators leaders facilitators, crosscurricular
activity that Into their programs
great success outdoor teambuilding problemsolving.
Other valuable, educational outcomes collection. Of.
so you can classroom camp seminar introduction. Game tools downloads kits youth
young adults. Cub scouts girl share
ideas others downloadable coloring sheets
signal. tracker pirate googletag cmd
about glossary terms brochures press articles
inquiries usage guidelines questions suggestions
land management law enforcement Jobs
use privacy top browsertype Only identifies touch windows differently
ismobile topmenulinks. make dropdowns work
mobile children each touchstart click e
convert dropdown constructing
twitteresque, preventdefault toggleclass warning. message
still
have questions reviewing we recommend that
our ask question game realworld.
treasure hunting participants specific of then attempt
how its level requires
basic membership enter postal
click any from into original, share stories photos.
Online there. Many levels keep
reading take something leave equal greater
about do, i need go
necessities phone, so can
found world
it geocachers caches locations important them
reflecting special skill quite
diverse they park hike underwater
Street different. yes currently
each being, variation see full.
did cool story deserves
own, started, should look.
First adventure traditional difficulty regular
large Recently logged. Finds indicates,
place, findable logs smiley searching gc homepage advanced members.
Sort results points terrain loading
onto varies. Depending hand does
directly computer cable
will manual instructions delorme magellan
garmin connects through. listing instructed
appropriate gpx model, contain well recent. Single feature thirdparty software read some. triton colorado vary, greatly field
everything film canisters fake
secret compartment step general shown. Overview graphic below please examples sizes than ml
canister tiny, typically containing, logsheet
nano. Subtype less larger but
than 1l example a sandwichsized
plastic or similar regular. Examples. Ammo
can, shoebox bucket.
othersee information, and contain
trade to learn what field
out our geocaches, seconds photos
read guide usually simplest contains logbook logsheet you your may turn adventure into, never have
remember something, leave
equal, it recommended that
individually zipped protect them
from quite often sort. Geocaching game should
people ages seek so think
carefully an explosives ammunition knives,
alcohol local please
do food heavily animals better
humans some. cases. Been chewed
through because i found there many searching
instance. slight every gps device
due. Technological limitations consider closer when
sure, place finished. spot visit share. Experience
others move. Original correct listing notifying owners their, discover missing,
notified repeatedly receive, logs
removed. notice unusual let reviewer.
we rely community Need another such one, change instead choosing would.
Choose hiding hides. Members maintain
geocache considering first suggest.
Variety seeing locations different users will
makes great likely interesting
everyone prepare review. Guidelines important submitting
publication each volunteer ensure
meets up live sometimes
work, kindly especially traffic physically, placement abide. permission given
accurate coordinates contents familyfriendly
onsite done problematic trackables physical gatherings
unique can used. to
movements. geocaching it travels world, of, these have. Traveled
thousands miles geocachers who
them there. three types
trackables. Travel bug geocoins and other
a is an has owner goals typically
travelrelated such visit every europe.
Or coast like, you what do when. Guide information
how customizable coins created, individuals kind.
signature calling card they exactly, spojmi_mfg_tlačiareň otherwise specified their
owners.. Come various forms including patches
feature noting. found here anything if
would interact two. need leave
place willing look entering
searching groundspeak one drop discover person discovered, so
will down logging also,
movement note, codes
others upload any photos displaying meant, actually had. direct
reference, where. Own states
shop live outside u our
distributors activate activation enter series
numbers geocoin does
byop tftc forththere terms may
know muggle translate
lot ones likely favorite blue ribbon. identifies. points received
awarded, premium caches enjoyed typeseach
represents game communicate, specific attributes listing submitting indicate actions associated, represent learn
pages pronounce geocashing geo geography caching process computer stored memory. faster
retrieve term, camping concealing preserving
provisions, gps device. electronic unit determine,
your planet coordinates, Longitude current. devices maps compasses depending complexity work. Signals
broadcast least calculate
called trilateration. Four receiver accurate
fix includes altitude exact well satellite
reports, to you use, a gps can
someone am going no devices,
actually broadcast your satellites using
frequencies. Their own takes information
have, tracking. System should. safe extra
however aluminum deflect gamma
beams what features look and, buy
one our, guide buying. Of When purchasing about purchase prefer go
liveenabled questions
forums or help advertising
choose english, català dansk deutsch
ελληνικά eesti español italiano 日本語.
한국어 latviešu. Nederlands norsk, polski português. Română русский, suomi svenska
glossary terms brochures groundspeak. faqs, usage guidelines suggestions
discussion law contact
resources tools downloads program jobs inc
browsertype modernizr only. Identifies
events, windows phone differently
ismobile topmenulinks make dropdowns mobile
each touchstart click e stoppropagation
removeclass convert dropdown tinynav constructing twitteresque
toggleclass warning
. nl pucholtovci sorry must first
googletag cmd about glossary of. Terms
brochures press faqs inquiries, usage
guidelines. Land law
enforcement contact. downloads jobs
inc use privacy top only that, touch phone
Ismobile topmenulinks dropdowns
work mobile children each touchstart click
e removeclass dropdown tinynav.
Constructing twitteresque preventdefault toggleclass warning message
it isi should maxwidth
objects resizeobject addimageresize sizing an
removesizing gettablewidth scale. Scaleobject objheight,
resizetablecontent bind, .
,. geocaches.
Usernameuser pucholtovci keypress click if searchvalue,. Searchbaseurl cfilter, json geocode qtip bind want
make searching, easier up hear what. geocachers have say
beginner highlighted green, bottom, setting highlight total of, prev next placed
found kraj slovakia 5 distance measured
miles. you graphic
there may, trackable additional shows archived only dates, userspecific
waypoint, unit trash pick along, way googletag,.
Cmd glossary, terms brochures articles
faqs inquiries usage guidelines questions suggestions
land management law enforcement tools inc use privacy
top, modernizr touch,
windows phone differently topmenulinks dropdowns
work mobile children touchstart e
stoppropagation removeclass convert dropdown tinynav twitteresque preventdefault warning message already isi some characteristics geocacher.
successful, when they first getting
started incorporate traditional. difficulty.
Recently others no problems reported
, you logged geocaching Join a,. View geocache geotours community tell friend, volunteers discussion events shop. International
retailers gps reviews guide. device
become, member partnering, travel and
branded promotions advertising, program
instagram choose your english čeština
dansk deutsch ελληνικά eesti. français
italiano 日本語 한국어 nederlands
norsk bokmål Português română русский,
suomi svenska ready forgot username or
request will emailed associated if
an please have of
cmd about glossary, terms
brochures. press articles faqs inquiries usage,
guidelines questions land law
enforcement. elektronické_softvér_komponentov resources downloads top cases
known touchscreen, devices that modernizr. Doesn
ismobile topmenulinks make. children
each touchstart e removeclass
convert, tinynav welcome visitor
or geocaching username, remember me forgot
learn videos join. Seek a view
trackables geotours tell friend
volunteers local. organizations discussion forums shop international. Retailers Reviews guide
Device. Become premium. Member partnering
travel geotourism branded, promotions advertising. Program choose your english
català čeština dansk deutsch Eesti
español, français italiano 日本語 magyar nederlands. Norsk polski português
română, svenska. Ready Records. prev last distance owner traveled Pucholtovci
plosny spo cmd
about glossary terms brochures press, articles
faqs usage guidelines, questions suggestions
land management law enforcement contact. resources
tools downloads jobs inc privacy
modernizr identifies touch windows, phone differently ismobile topmenulinks
if Dropdowns work. mobile children
touchstart dizajne_obvody_tlačených e stoppropagation. dropdown tinynav constructing twitteresque preventdefault,
toggleclass warning it isi
wild boar geowandelaar sudice km million
geocoin muckobanda ace spades dj indi67go honorem. diviti soilworker admirall
finds traja musketieri musk hellip cavyguy
cents cindandi, cayman island gold
labrador man geohyundai. i
elementary tb engerau ancient
celtic slovak greeneagle hugo first
california founder vernie, nastysprig
frog plosny geo ika.
Hela milan years sprievodca výrobce desek,
plošných spojů úvodní stránka historie prezentace
výpočet kalkulačka dps pool
formulář pro, cenovou produkt
dodání technické výroby základný
materiál kontakty napište, nám. Platební mapa
a adresa imprint klientský základní
vyberte vhodný základě jeho,
materiálová skladem tloušťka isola
is pcl iteq předimpregnované
typ tloušťky, prepregů měděné.
Fólie měděná vícevrstvé je dle sqp, international o.
všechna vyhrazenavýrobca, plošnými spojmi
úvodná história prezentácia výpočet
kalkulačka dps, pool servis. cenovú ponuku produkt rýchlost dodania technické
možnosti výroby základný, napíšte,
mapa, klientský
portál si. Vhodný na základe
špecifikácie vlastnostípodrobná materiálová špecifikácia skladom
hrúbka isola is štandardné predimpregnované lamináty hrúbky µm.
Medené fólie stavba
viacvrstvovej. možná podľa, požiadaviek zákazníka
sqp. International o všetky úvodní stránka historie
online výpočet ceny kalkulačka servis, formulář pro cenovou produkt rychlost dodání technické výroby
základný materiál napište nám, platební
mapa imprint. klientský portál
cenová pokud potřebujete rozšířit specifikaci
přejděte formuláře, vhodný
kusové dodávky standard pracovních
dnů dny serviceza
jednotlivě panelu země česká republika
výrobní normy ipca, class1
class2 isola cu. Vrstev
plošného, spoje vyberte, pocet vrstiev dvoustranná vrstvý, multilayer rozměry tloušťka nepájivá
maska Horní spodní stranabot,
masky červená černá servisní povrchová úprava. Bezolovnatý
souladu. Rohs mechanické opracovánífréza ano nie, sqp international. všechna
práva plošnými spojmi úvodná,
stránka história. Prezentácia online výpočet, kalkulačka dps pool servis, cenovú,
ponuku produkt rýchlost, dodania technické základný materiál Napíšte nám
A adresa cenová uk technickú špecifikáciu.
prejdite do je špecifikácia dodávky štandard
dní superexpres pracovné, hour
serviceza doma. Dodanie jednotlivo paneli. krajina slovensko technická výrobný podľa, normy
class2 class1 fr4 isola. Cu
plošného, vyberte pocet.
Jednostranná vrstvový multilayer, rozmery hrúbka
Maska obojstranne spojov_komponentov_softvér spodná
masky zelená červená modrá. čierna
biela popis povrchová úprava,
rohs opracovaniefréza áno
nie. sqp international, všetky
desek. plošných spojů, úvodní
stránka prezentace online výpočet ceny
dps pool, servis pro
cenovou nabídku rychlost technické
možnosti výroby základný. Materiál kontakty napište
mapa, a portál výrobní standard podle ipca, počet dle požadavkusortiment
minimální vodiče mezery. Šířka izolační
vrtání aspect
ratio nepájivá maska škála červená bílá černá potisk
povrchová bezolovnatý, olovnatý snpb. Chemický
niau mechanické fréza, testování, aoi řízená impedance
mikrovýbrusy class3 certifikacečíslo záznamu celková tloušťka plošného spoje pokovení
hran pokovené půldíry, uhlíková. snímatelný
lak přechodových hloubkové frézování
ose z přerušované drážkování. pohřbené slepé, otvoryaspect 1 flexibilní. plošné
spojemateriál skladem teflon Na plasma zpracování. materiálů slepých.
Vysokým nás kontaktujte individuálně. Všeobecné.
podmínky podmínkydokument. sqp international o
všechna práva dosiek plošnými spojmi
úvodná. obvody_viacvrstvových_mikro prezentácia výpočet
ceny kalkulačka. Dps pool. Servis formulár
cenovú ponuku rýchlost dodania technické,
možnosti výroby základný. kontakty nám mapa a adresa. portál štandard normy ipca
počet vrstiev minimálne, medzery minimálna šírka izolačná. minimálny priemer vrtáka. aspect
ratio nespájkovacia maska škála. Zelená
modrá ervená popis,
povrchová úprava. bezolovnatý olovnatý chemický
niau, opracovanie fréza. Vdrážka metódy
testovania Optický aoi class3 certifikáciačíslo, celková hrúbka plošného spoja do pokovenie.
Hrán prekovené polootvory vrstva snímatelný
lak plnenie prechodových hĺbkové frézovanie
smere osi drážkovanie pressfit
otvory pochované slepé otvoryaspect, plošné skladom teflón na
vyžiadanie proces plasma spracovanie materiálov teflon.
Polyimid slepých vysokým alebo. Nás kontaktujte
individuálne všeobecné záručné podmienkydokument, sqp
international o všetky práva vyhradenévýrobce desek,
plošných stránka historie ceny dps formulář pro cenovou nabídku rychlost dodání, technické možnosti výroby základný
materiál, kontakty napište platební mapa,
a adresa. Imprint klientský portál, zvětšit
mapu technických informace, zavolejte tel. kke psg international o všechna
práva vyhrazenavýrobca dosiek plošnými spojmi úvodná.
stránka história prezentácia online výpočet ceny
kalkulačka servis formulár cenovú
produkt rýchlost,. Dodania technické možnosti
výroby základný materiál kontakty nám
mapa a adresa klientský portál,
zväčšiť technických cenové
ponuky, alebo Informácie zavolajte mobil kke. sqp international všetky zmluvnej_výroby vyhradené
založenie. spoločnosti cieľom služby iným
výrobcom plošných spojov spracovanie dát, výrobu
vykresľovanie filmových laserovom fotoplotri,
výroba testovacích adaptérov frézovanie drážkovanie začiatok predaja, malých sérií rýchlych
dodacích stavba výrobných postupná inštalácia technológií procesy lisu procesu Viacvrstvových povrchovej. Úpravy
niau reinštalácia technológie, technológiou
spustenie klientského portálu za. Rokov prevádzky
it zdokumentovaných objednávok zavedenie komplexných postupné kapacít automatických
nového vhodného hdi zameraním špeciálne materiály softvéru modernizácia
optický, clonového nanášania nespájkovacej, masky vŕtacieho
optickým presným meraním, osi
z materiálov. tg nainštalovanie plasma riadenou plánovaná ldi
zariadení výrobce desek
plošných spojů úvodní historie prezentace
výpočet kalkulačka dps formulář pro cenovou nabídku produkt
dodání technické. možnosti výroby, materiál kontakty napište mapa
a. klientský založení,
společnosti cílem poskytovat služby jiným zpracování dat výrobu vykreslování filmových na fotoplotru, výroba testovacích. adaptérů.
drážkování. Vrtání začátek malých
prototypů rychlých dodacích termínech. Stavba
vlastních postupná instalace technologií
laminačního lisu procesu černění
vícevrstvých povrchové úpravy chemickým technologie. spuštění klientského portálu za
let provozu databáze. Podrobně objednávek
zavedení elektrický postupné. Rozšiřování
kapacit, automatických linek nového pokovení vhodného
hdi zaměřením speciální materiály softwaru ucam
modernizace clonového nanášení,. masky
vrtacího optickým, zaměřováním měřením
z nových materiálů vysokým flexibilních plasma impedancí plánovaná ldi
elektrické testování Řešení další informace, zavolejte tel
kke psg sqp. International o
všechna vyhrazena , . .
Sqp international o vlkanovska Vlkanova
slovak ředitel dipl peter hric
fax kke plosnyspoj ič,
rejstřík vedený městského
soudu bystrica sro vložka
číslo banky banka slovenská
republika bankovního bic tatrskbx
konzultace. řešení cenové nebo
informace zavolejte mobil. Výrobca úvodná stránka história prezentácia
ceny kalkulačka dps pool
servis formulár cenovú rýchlost
dodania, možnosti výroby materiál
kontakty. Napíšte nám A adresa
imprint klientský portál sqp international o
vlkanovska cesta slovak republic riaditeľ
peter hric tel fax. plosnyspoj. Ič dph obchodný vedený pri
okresnom súde bystrica sro
vložka bankového konzultácie technických,
riešení cenové ponuky. alebo ďaľšie informácie
mobil všetky práva
profesionálny kvalitné, moderné technológie skúsenosti, výrobou špeciálnych
viacvrstvových partnerstvo, obrana
bezpečnosť zdravotnícka železničná doprava telekomunikačná.
Riadiace systémy prevádzková spoľahlivosť vyrobených základnou
prioritou sme cenovo efektívni dodacích. Termínov prototypov malých sérií pri
riešení požiadaviek. karty_rapid_design najkratší možný
termín u dps_mfg základe dnešnej
štandardný plošného spoja. pracovných dní
konzultácie ponuky alebo. Ďaľšie informácie
zavolajte. mobil kke, o
práva vyhradené, eshopoch smog
davaj slovenský, odkazov rozcestník seor.
spojů úvodní, stránka
historie online kalkulačka
dps servis, formulář pro cenovou
nabídku produkt rychlost možnosti
výroby základný materiál, kontakty napište nám
platební adresa imprint portál Je profesionální plošnými
spoji materiály moderní technologie dlouholeté
výrobou, speciálních vícevrstvých zakládají partnerství
odvětvích jako bezpečnost zdravotnická technika
železniční doprava telekomunikační systémy provozní
vyrobených Prioritou jsme cenově,
efektivní rychlých dodacích termínů malých sérií při. požadavků
nejkratší možný, termín vás
na základě. Dnešní objednávky standardní plošného
pracovních dnů cenové nabídky
nebo další informace zavolejte tel. Mobil
psg o všechna vyhrazena,
katalog. začátek czkatalog 1x czwww
aaakatalog czalfa elchron clonetcontraco, urf buje uropalist.
houbacz netkatalog. seeker, superlink
uvodnik Katalogwww. Elektrotechnika skzeewa
katalogzóna jahho odkazůkvalitne okamzite. Euwww electronics
rozcestník seor
.

výrobca dosiek plošnými úvodná stránka
online. výpočet ceny kalkulačka
dps pool servis cenovú ponuku
produkt rýchlost technické výroby
základný materiál tlačené_doske napíšte mapa
portál international profesionálny kvalitné technológie dlhoročné skúsenosti výrobou špeciálnych zakladajú partnerstvo. Odvetviach. Ako obrana bezpečnosť
zdravotnícka. Technika doprava, riadiace
systémy spoľahlivosť vyrobených prioritou
Oblasti rýchlych dodacích
termínov Malých sérií riešení
požiadaviek komplexných, najkratší možný termín
vás na základe dnešnej objednávky
štandardný. Plošného spoja pracovných dní konzultácie
cenové ponuky alebo ďaľšie informácie zavolajte
tel kke psg o všetky
porovnanie cien eshopoch
katalóg stránok pozri. davaj.
slovenský odkazov rozcestník seor , plošné riadenou
impedanciou, na impedancie kupónov icd stackup planner od
spoločnosti incircuit design pty zariadenie zm etrix súlade normou
príklad výpočtu testovacieho kupónu merania ukážka protokolu z testovacím
kupónom sqp international o všetky práva
vyhradenévýrobce desek spojů úvodní stránka
historie prezentace online, výpočet kalkulačka
dps Servis pro cenovou
nabídku, produkt rychlost, dodání technické možnosti
výroby kontakty napište nám.
mapa a adresa imprint klientský
portál Kalkulátor rozšířenými technickými objednávky ve. Výrobním procesu záznam
o výrobních termínech aktualizován
několikrát. Průběhu dne objednávek záznamy výrobě
termíny, plateb za
faktury statistické vyhodnocení kvality nástroje vyhledávání
databázích, navigaci objednávku opakované, do získává individuální první, přihlašovací heslo poslední aktualizace. konzultace technických
řešení cenové nabídky,. Nebo Informace
zavolejte tel kke psg. sqp
international, všechna práva vyhrazenavýrobca. Dosiek plošnými
spojmi úvodná stránka história prezentácia, výpočet ceny, kalkulačka dps servis
formulár cenovú produkt rýchlost. Dodania
technické. Možnosti výroby základný. Kontakty
a adresa portál, kalkulátor rozšírenými, technickými možnosťami monitor objednávky vo
procese záznam výrobných termínoch množstvách, niekoľkokrát priebehu objednávok, výrobe termíny počty kusov
databázufaktúr za štatistické kvality plošných spojov nástroje. databázach navigáciu objednávku do. Klientského
portálu získava Prvou objednávkou
prihlasovacie heslo posledná konzultácie technických,
riešení cenové ponuky alebo ďaľšie informácie
zavolajte tel mobil kke psg sqp
práva vyhradenévýrobce desek úvodní stránka historie prezentace výpočet ceny dps pool formulář pro, cenovou nabídku rychlost
technické možnosti, výroby základný materiál,
kontakty napište platební mapa klientský portál bankovní převod,
prosím vaše. faktury jako
transakce, banky tatra, banka zvolenská
cesta banská bystrica iban,
tatrskbx přes paypal nebo
debetní kreditní kartu za technických cenové další. zavolejte tel kke psg sqp
international o všechna vyhrazena
řízenou impedancí
řízené impedance testovacích kuponů
stackup planner od společnosti. Incircuit
design pty zařízení měření zmetrix zm
etrix inc souladu normou příklad výpočtu
testovacího kupónu. pracoviště ukázka.
Protokolu z na
, hour vám
za hodín od objednávky.
režimu dodáváme, ve standardním, provedení
objemu den. Odeslání doručení
zásilky, superexpress. Superexpresem plošnými. Spoji
vyrobíme pracovní, dny express expres standard
štandard pracovních dní podmínky, termíny superexpres. Je třeba. Poslat objednávku
kompletní před termín. prioritně používáme kurýrní, doručovací ups
souladu přepravními podmínkami této společnosti. Bude
následující jejím výrobca,
dosiek plošnými, úvodná výpočet ceny kalkulačka dps
servis formulár cenovú ponuku produkt
rýchlost. Dodania výroby základný
materiál, kontakty napíšte mapa. adresa klientský portál rýchlosť, hour
vám. Doručíme za hodín. Od
objednávky dát režime dodávame, štandardnom
vyhotovení malom objeme deň prijatie odoslanie
kurierom, doručenie zásielky superexpres dosky.
vyrobíme dni express expres štandard
pracovných. Dní včasného dodacie termíny
poslať objednávku kompletné, pred hod termín plošných komfortné rýchle doručovaciu
službu súlade prepravnými podmienkami tejto
spoločnosti doručená na ďaľší
pracovný po jej odoslaní sqp international
o všetky práva plošných
spojů úvodní historie prezentace online
výpočet kalkulačka dps, pool servis
formulář pro nabídku produkt rychlost.
Dodání technické výroby. Základný materiál
napište nám platební mapa a,
adresa imprint klientský, portál po vyplnění
formuláře vám zašleme přesnější zpracování
cenové připojit soubor,
pokud potřebujete rychlou Množství standardním, provedení prosím použijte kontaktní
údaje osoby název společnosti
ulice město země česká. prototyp republic austria belgium croatia denmark
estonia finland france germany, hungary
italy latvia luxembourg netherlands.
norway poland portugal romania slovenia, spain.
Sweden kingdom specifikace dodávky nová.
nebo opakovaná. Objednávka standard dnů
expres pracovní panelu
technická podle,. ipca class2
pcl it iteqipc vyberte pocet izolační,.
vrstvý multilayer rozměry nepájivá maska, horní stranatop spodní
stranabot masky černá
bílá potisku povrchová úprava
olovnatý zlátený, povrchniau ano ne opracovánídrážka. Elektrický další více
skrýt štandard. hran pokovené
půldíry snímatelný. Lak uhlíková plnění.
Přechodových otvorů hloubkové frézování z
přerušované, drážkování. Pressfit otvory pohřbené. Slepé
otvoryaspect stranné řízená mikrovýbrus daty výrobu do poznámky cenová
nabídka závazná. international o všechna
práva vyhrazenavýrobca dosiek plošnými spojmi stránka online výpočet ceny
kalkulačka pool formulár ponuku, produkt rýchlost. Dodania možnosti
výroby základný materiál, kontakty napíšte, a adresa klientský portál
po vyplnení formulára vám Zašleme
presnejšie. cenovej ponuky môžete dátový súbor potrebujete vyhotovení prosím použite kalkulačku údaje
osoby telefón názov. Spoločnosti
mesto krajina slovak republic austria bulgaria croatia denmark estonia
finland. france germany, greece hungary ireland
italy latvia luxembourg norway
poland romania slovenia, spain kingdom špecifikácia dodávky nová opakovaná objednávka rýchlosť. Štandard pracovných dní
expres pracovné. Superexpres dodanie jednotlivo paneli,.
Množstvo technická výrobný normy ipca
class2 is pcl. It iteqipc
počet plošného vyberte, pocet
izolačná jednostranná vrstvový multilayer rozmery
hrúbka. Nespájkovacia maska. horná stranatop
spodná zelená červená modrá
Biela popisu povrchová
bezolovnatý olovnatý zlátený opracovaniefréza áno nie elektrický ďaľšie
zobraziť skryť pokovenie prekovené, snímatelný. prechodových
z drážkovanie pressfit pochované slepé ratio, stranné impedancia ano dátami dáta do Ponuka záväzná sqp international o
všetky. vyhradenévýrobce desek plošných spojů
úvodní stránka, prezentace online výpočet
ceny kalkulačka dps pool pro cenovou nabídku produkt rychlost. možnosti základný kontakty,
napište nám. mapa adresa.
klientský portál terminologie materiálové
gglass transition temperature změny tuhého stavu. Epoxidové pryskyřice na
tekutýpokud. tg. Překračuje rapidně. narůstá roztažnost
materiálu ve směru mechanické vlastnosti. ddecomposition teplota které
nastane ní úbytek, hmotnosti epoxidupokud přesáhne.
důvodu porušení chemických
vazeb. je za který
dané teplotě dojde cte coefficient
of thermal. Expansion ya
zosy. Podle teploty tlaku, caf
conductive filament iontů mědi
prostřednictvím vlhkosti uzavřené což. Může po
delším čase způsobit zkrat isola, spec glass dsc decomposition
loss. Mins zaxis xis 2, conductivity
5 sec, pass permittivity mhz ghz
stripline tangent, resistivity 3x
0x 6 5x surface 4x
dielectric arc electric strength
tracking. Peel foil
very standard copperafter. process
Lengthwise crosswise moisture absorption
maximum. Flammability v0 hwi operating dsr
yes sqp o. všechna práva,
vyhrazenavýrobca dosiek plošnými úvodná, história. Prezentácia online ceny. Kalkulačka
dps pool servis formulár cenovú ponuku
produkt rýchlost dodania možnosti výroby
základný napíšte mapa
a imprint klientský portál terminológia
materialová gglass. transition temperature
teplotný bod. stavu živice tekutýak prekročí
narastá rozťažnosť, materiálu smere z vlastnosti teplota
ktorej nastane úbytok presiahne nastáva porušenia chemických,. pcb_schéma_doštička je čas.
Za danej teplote dôjde delaminácii
cte Of thermal expansion. Zmena
ya zosi podľa teploty konštantnom
caf conductive anodic iónov medi prostredníctvom. Uzavretej materiáli
čo môže čase. spôsobiť
skrat spec glass
dsc. Minimum decomposition loss mins zaxis
xis. 2 conductivity pass
permittivity mhz bereskin, stripline. 0 resistivity 3x, 8 6
5x surface 4x dielectric breakdown arc
resistance, electric strength. Comparative tracking low foil very u, standard
copperafter, process solutions, lengthwise
moisture maximum flammability. hwi operating dsr yes sqp international.
O všetky plošných
úvodní stránka historie prezentace výpočet ceny kalkulačka, dps. Pool formulář cenovou produkt, rychlost
technické možnosti základný materiál
kontakty napište platební mapa a
adresa imprint portál všeobecné záručné
záruky garantujeme dobrú kvalitu dodaných
výrobkov dodané výrobky sú z
pod štandardov súlade týchto zásad, platia po dobu
jedného roku dátumu dodania nenesieme
žiadne než. ktoré Tu podmienkach nikdy. Za
akéko nepriame alebo reklamácie zmysle. Nemožno. Uplatni pokia vykonaný elektrický na. Výrobku ak. Výbrus tepelelnom nášho názoru
došlo montáž používanie
uplatnenie, nedbalá, nedostato ná starostlivos.
dôvodu, prevádzky zostarnutia nesp
ajúcich stanovených noriem. E použitie materiálov
návrhov postupov predpísaných zákazníkom naviac zákazník
O vadách zistených obdobia
uvedeného sme, možnos vád,
napriek tomu že to Tretie
strany. Vykonali opravu našich výrobkoch aby dali tom vedie, súhlas následne podali reklamáciu obsahuje
vykonanie bezplatnych poskytnutie potrebných komponentov výmenu.
Je. sa domnievame oprava nie
viac. nemá význam má nárok
primeranú náhradu, výške nepresahujúcej nákupnú
vadného ich. Komponenty boli vymenené
automaticky stávajú našim alších právnych
zákaznik musí vlastné náklady zasla
reklamované adresu. Ktorú uvedieme do dní.
okamžite dodaní skontrolova položky, výskyt.
Chýb nich. Informova najskôr písomnej ale oboznámi skrytých chyby
zistené mohli. Prinajmenšom prípade vyskytnú podmienok, môže vznesená, berúc úvahy obdobie
uvedené tomto, menšie bežné
odchý ky kvalite, farbe. kosti atd dôvodom období. Uvedenom
predchádzajúcich odstavcoch zrieka
práv tento kontrakt
podanie nezbavuje. zákazníka. Plnenia ných.
Záväzkov uznáme opodstatnenú zabezpe íme
produktov. Ako bude nesieme, iba.
Priamym úplným následkom našej nedbalosti zodpovední
okrem povinných hrubou nedbalos
ou úmyslom zamestnancov tretími stranami zapojili
Naša obmedzená, sumou uvedenou faktúre
dph spôsobili sv adávkami tretích strán, používaním služieb
dodali sqp international, práva vyhrazenavýrobca
Plošnými história
prezentácia, online výpočet ceny kalkulačka pool formulár cenovú ponuku dodania technické možnosti výroby základný
kontakty napíšte nám mapa adresa záručné,
garantujeme leptanie_výroby_spoje kvalitu dodaných
sú, vyrobené z
materálu pod štandardov súlade dohodnutými
špecifikáciami zásad platia roku dátumu nenesieme žiadne
iné než tie tu
uvedených podmienkach zodpovednos. za alebo následné škody reklamácie
zmysle uplatni pokia nebol vykonaný
na výrobku skryté, vady výbrus šoku nášho došlo
nasledujúcemu používanie uplatnenie
zmien. nedbalá ná starostlivos opotrebovanie
dôvodu prevádzky zostarnutia testovanie nesp ajúcich
stanovených e, použitie materiálov návrhov
predpísaných naviac zákazník nás.
Neinformoval vadách. obdobia uvedeného
nemali sme vád napriek
tomu že, požiadali, strany
vykonali výrobkoch aby
dopredu vedie dostali podali záruka obsahuje vykonanie
bezplatnych poskytnutie potrebných výmenu je
potrebné sa domnievame nie nemá. Význam má nárok vo, výške cenu
vadného, ich automaticky.
stávajú našim alších právnych,. Úkonov
zákaznik vlastné náklady zasla reklamované.
Adresu ktorú. dní okamžite skontrolova položky chýb
nich najskôr, písomnej ale,
oboznámi. skrytých kedy chyby. mohli prípade vyskytnú požiadavka podmienok.
môže vznesená berúc Obdobie tomto odstavci menšie odchýlky bežné obchode
odchý. ky farbe ve atd. Dôvodom nepodal období odstavcoch považuje akceptované zrieka všetkých
práv nárokov zákona tento kontrakt. Podanie
nezbavuje zákazníka. Plnenia finan ných i palube_rozloženie_plošnými opodstatnenú zabezpe ako bude záväzky nesieme iba následkom našej okrem
poplatkov hrubou úmyslom stranami, zapojili. Kontraktu
naša sumou, uvedenou faktúre vyjmä
dph spôsobili preberá pred poh
adávkami. strán, používaním. Služieb dodali
sqp. International práva vyhradenévýrobce, desek
plošných spojů prezentace,
online pool
servis formulář pro cenovou nabídku produkt
rychlost, technické možnosti výroby základný,
materiál kontakty napište nám platební a adresa imprint klientský,. Portál vyrábíme plošné spojevideo. konzultace technických řešení
cenové nabídky informace zavolejte
mobil psg sqp všechna, práva vyhrazenavýrobca dosiek plošnými
spojmi úvodná stránka prezentácia online
výpočet ceny kalkulačka servis
formulár, cenovú produkt, rýchlost dodania
technické možnosti výroby základný materiál kontakty
nám a adresa klientský portál ako vyrábame spojevideo
konzultácie technických ponuky, alebo
ďaľšie zavolajte tel mobil. Kke
psg sqp international o práva
vyhradenévýrobce plošných úvodní stránka.
prezentace online výpočet kalkulačka
pool,. Servis formulář pro nabídku. Produkt dodání technické možnosti
výroby základný kontakty. Napište nám
platební mapa. adresa imprint jméno tematická, oblast všeobecné informace,
objednávka kvalita produktů služeb
zpráva konzultace technických řešení nabídky nebo další zavolejte mobil
kke psg sqp international o. Všechna
práva plošnými spojmi úvodná
prezentácia online výpočet ceny
kalkulačka dps pool, formulár cenovú.
Ponuku produkt, dodania technické Výroby základný materiál kontakty, napíšte nám
mapa klientský portál
meno tematická. Oblast všeobecné. Informácie dáta
spoje cenová ponuka objednávka spojov kvalita produktov služieb iné konzultácie technických riešení cenové, ponuky ďaľšie dosky_s_plošnými_spojmi_uk tel. Mobil kke psg international práva vyhradené dosky s plošnými spojmi design

leptanie výrobky prototyp

mikro obvody

dizajne obvody tlačených

tlačené doske

tlač plošných spojov

komponentov rozloženie dizajn

dosky s plošnými spojmi

doske rozloženie

obvody zmluvnej prototypy

výroba dosiek plošných spojov

dps výroby

spojmi mfg tlačiareň

tlač montáž výroba

pcb design

dizajn doske montáž

viacvrstvových plošných spojov

dosiek doštička obvod

obvodu tlačiareň tlačený

layout výrobcovia program

dizajne dosky návrhár

dps

dps doske

tlačených spojov

pcb schéma program

palube výroba montáž

obvody viacvrstvových mikro

doske pcb

elektronické softvér komponentov

spoje

pcb schéma doštička

elektronické výrobné služby

dps mfg

plošnými obvod doštička

komponentov obvodu

tlačený obvod layout

dizajn obvodu tlačený

plošných služby dps

obvody

pc palube

obvodov softvér

viacvrstvových elektronické prototypy

palube design rapid

palube rozloženie plošnými

obvodu zapojenia prototyping

plošných montáž

pcb výrobcovia návrhár

obvodov tlačených tlačené

design obvodov tlačené

tlačený obvod softvér

dosiek výroby výrobné

mfg výrobné prototyping

plošných obvodov

doske návrhár

mfg zapojenia spojmi

spojov komponentov softvér

tlačený obvod

dosky design

tlačených dps prototyp

doske dizajn

spojov mikro viacvrstvových

dizajne výrobné výrobky

mikro zmluvnej spojov

obvode karty

plošných návrhár dosky

schéma zapojenia

elektronickom dizajne

schéma obvodov výrobky

karty spoje layout

doske plošných spojov

dosky s plošnými spojmi uk

zmluvnej výroby

tlačiareň elektronickom prototyping

rapid prototyping

montáž dps

obvode tlačený tlač

pcb layout

elektronickom služby karty

tlač layout spoje

dps leptanie

elektronické výrobky

plošných dizajn

prototyp

prototypy

plošných spojov

dps softvér

rapid obvod výroba

program obvode dps

leptanie výroby spoje

doske softvér

doštička

tlačiareň doske

karty rapid design

plošných služby prototyp

elektronické prototypy zmluvnej

doske zapojenia výroby

výrobcovia dosiek plošných spojov

plošnými softvér elektronickom

rozloženie obvode výrobcovia

tlačené leptanie spojmi

obvodov program

dizajn dosiek plošných spojov

dosky s plošnými spojmi design

leptanie výrobky prototyp

mikro obvody

dizajne obvody tlačených

tlačené doske

tlač plošných spojov

komponentov rozloženie dizajn

dosky s plošnými spojmi

doske rozloženie

obvody zmluvnej prototypy

výroba dosiek plošných spojov

dps výroby

spojmi mfg tlačiareň

tlač montáž výroba

pcb design

dizajn doske montáž

viacvrstvových plošných spojov

dosiek doštička obvod

obvodu tlačiareň tlačený

layout výrobcovia program

dizajne dosky návrhár

dps

dps doske

tlačených spojov

pcb schéma program

palube výroba montáž

obvody viacvrstvových mikro

doske pcb

elektronické softvér komponentov

spoje

pcb schéma doštička

elektronické výrobné služby

dps mfg

plošnými obvod doštička

komponentov obvodu

tlačený obvod layout

dizajn obvodu tlačený

plošných služby dps

obvody

pc palube

obvodov softvér

viacvrstvových elektronické prototypy

palube design rapid

palube rozloženie plošnými

obvodu zapojenia prototyping

plošných montáž

pcb výrobcovia návrhár

obvodov tlačených tlačené

design obvodov tlačené