Softvér. Doske Plošných Spojov. Plošných Dosky. Mfg Tlačiareň. whizzywig
spše rozvrh hodín
suplovanie známky škola aktuality história. Dokumenty
podávanie informácií zmluvy, objednávky faktúry verejné
obstarávanie fotogaléria štúdium školský vzdelávací program
maturity poriadok. palube_výroba_montáž školského roka prijímacie
konanie mimoškolská činnosť súťaže krúžky predmetové
spoločenskovedná.. Cudzích jazykov. odbornáelektro odbornástrojárska
odbornáinformatika odbornáprax telesnej výchovy internát
ši školská jedáleň projekty, napíšte
nám oznamy. Dôležité žiakov, ročníka žiadam
štvrtého. Aby si, pozorne preštudovali. Rozpis
tčoz prípadné chyby je potrebné. Okamžite
oznámiť hrčkovi mailovú adresu hrcka anton
spsepn alebo cez pracovnú. telefonicky. Prípade mailovej komunikácie uvedte svoje
číslo všetky zmeny mali Uvedené súbore skontrolujte údaje súboroch prehlad
trieda a jednotlivé predmety ak nie
sú súlade ma farebné zodpovedať
rozpise hrčka zápis do prvého
šk bude dňa od hod školy námestie snp č, piešťany prineste
prosím sebou, zápisný lístok milan
tupý riaditeľ prijímacích skúšok boli
prijímacou komisiou o zoradené. Podľa
počtu získaných. Bodov schválených kritérií nájdete
identifikačného, čísla ktoré. Bolo prihláške zákonný
zástupca ktorí skončili tis. Miesta
vrátane. Ele, po obdržaní rozhodnutia riaditeľa
môžu podať odvolanie výsledka zameranie európske
solárne dni. mája sa pod heslom
za, svetlú budúcnosť uskutoční ďalší ročník,
kampane. cieľom posunúť svet kde.
Teraz miesto potrebuje spotrebiteľov tom
ako. Sami generovať,. Energiu šetriť,. Náklady
elektrinu teplo, dočítate vyhlásenie zaplatenej. dane prospech prevzatie tlačiva tu,.
Rodičovské združenietriedne zasadnutie zároveň rady
rodičov všetci srdečne vítaní celoštátnej
zenit programovaní elektronike dňoch. Až februára
spojenej škole banskej bystrici konal kategórii
elektrotechnika obsadil jakub krošlák súťažné tímy
4 ročníkov,. Stredných dizajne_výrobné_výrobky obsadili žiaci
adam. šipický petrina, súťažiacim,
ďakujem úspešnú reprezentáciu, deň otvorených, dverí
stredná. Priemyselná elektrotechnická pozýva deviateho. Zš
sprievode, výchovných poradcov, ktorý dobe
elektrotechnikek rajské, kolo kategória trnave konalo
krajské elektrotechnike prvé žiak triedy
šieste michal farkaš i lackovič
webdizajner mikuláš iv bezák zúčastneným
víťazom. Úprimne blahoželám vzornú dodavatelem,. Školní
verze konstrukčního 2d 3d programu proge
professional konstrukční vývojová kancelář solipredmetová Maturity monitor. štandardy učebne dokumenty známky
žiakov, odkazovník študijné materiály texty
tester a laboratórny poriadok po zvonení
exkurzie soč súťaže projekty pelemele
konferencie. semináre Pokyny študentom pos
its kam na vš prehľad. z, perličky novinky vo svete it,
vitajte stránkach sekcie počítačových systémov. sieťových
technológií spše piešťanoch pk, informatiky sme
si istí že. každý našich nájde
niečo užitočné zadania cvičení rôzne
dôležité oznamy aktuálne informácie o maturitách,
krúžkoch kách súťažiach novinkách výpočtových
učebniach atď vyučujúci tematické, plány predmetov
výučbu projektoch ostatní,. Zamestnanci školy verejnosť
všetci spoločne dianí náplni jednotlivých vzťahu
ku štúdijným odborom zo
iek maturít akcií uskutočnených študentov upozorňujem.
Ročníkov do októbra mali rozhodnúť
akou formou chcú vykonať praktickú maturitnú
skúšku ak, rozhodnú samostatný projekt mať
tému svojej práce pripravenú odsúhlasenú. Konzultantom
uchádzač formu maturitnej. musí
konzultanta Učiteľov, našej aprobáciou
ktorá korešponduje. so zvolenou budú
prípade potreby priebežne aktualizované získanie prvého..
obsahu kurzov môžu prejsť školskom intranete pondelok 2 uskutoční prvé
stretnutie sšeiř rožnov telekonferencie termíny stretnutí,
sú štandardne semester ccna stredu. Učebni.
U stránke uskutočnilo slávnostné odovzdávanie
certifikátov prvým absolventom semestra. Informácia zaujímavosti pozrite novinku stránkezaujímavosti. Predpovede
aktualizovane, sklená guľapredpovede testov najbližšie obdobie
chýbali ste, častejšie poslednom. Období, vyučovaní
čo máte pripraviť akých tém,
vás čakajú testy kde nájdete ktorých
treba skús použiť sklenú, guľua vyvešti
stránku pripravuje jaromír tříska posledná aktualizácia
je streda 6. Všetkým ktorí no krásne meno tadeáš srdečne meninámwhizzywig
spše na edupage hodín suplovanie
známky. Škola história dokumenty podávanie
informácií zmluvy objednávky faktúry verejné obstarávanie
fotogaléria štúdium. Školský vzdelávací program poriadok organizácia školského, roka prijímacie konanie,
mimoškolská činnosť. súťaže krúžky predmetové, komisie
spoločenskovedná, cudzích jazykov odbornástrojárska odbornáinformatika.
ekonomiky odbornáprax telesnej výchovy internát informácie.
Ši jedáleň projekty napíšte oznamy. dôležité žiakov ročníka si pozorne rozpis tčoz
prípadné chyby je potrebné okamžite hrčkovi mailovú. Adresu hrcka anton spsepn
alebo, cez pracovnú dobu. Telefonicky
prípade uvedte svoje telefónne
číslo všetky zmeny mali, uvedené
súbore skontrolujte údaje,. prehlad trieda
a jednotlivé, predmety ak nie, sú
súlade. Kontaktujte ma farebné zodpovedať zmenám
rozpise hrčka zápis, do prvého šk.
Bude dňa od hod, budove školy
námestie, snp č piešťany prineste prosím.
zo sebou zápisný. Lístok riaditeľ, výsledky prijímacích skúšok boli schválené.
Prijímacou komisiou o zoradené. Podľa počtu
získaných bodov schválených kritérií nájdete identifikačného
čísla ktoré prihláške. Zákonný zástupca
ktorí skončili zameraní tis miesta vrátane
ele po obdržaní riaditeľa môžu.
podať odvolanie výsledka zameranie európske solárne
dni mája pod heslom za
svetlú budúcnosť Ďalší ročník tejto
kampane posunúť. Svet kde teraz
potrebuje vzdelávaním spotrebiteľov. Tom ako
sami generovať energiu šetriť náklady elektrinu
teplo viac vyhlásenie zaplatenej,
dane prospech prevzatie tlačiva tu rodičovské
združenietriedne. uč rady rodičov
všetci ste srdečne vítaní. Celoštátnej zenit,
programovaní elektronike dňoch až februára spojenej
škole. banskej bystrici konal, kategórii elektrotechnika
obsadil jakub krošlák tímy 4
ročníkov stredných škôl obsadili, žiaci adam
šipický stanislav petrina všetkým súťažiacim ďakujem.
reprezentáciu deň otvorených dverí stredná
elektrotechnická pozýva deviateho sprievode
výchovných poradcov konať dobe elektrotechnikek
rajské,. Kolo kategória konalo zenitu elektrotechnike žiak triedy, šieste
michal farkaš i druhé lackovič webdizajner
jozef mikuláš iv bezák. Zúčastneným víťazom
úprimne. Blahoželám. Vzornú dodavatelem školní verze
konstrukčního, 2d 3d programu, professional
konstrukční vývojová. Kancelář, soliúvod office, programovanie
grafika učebné, texty tematické plány autorka
ktorá bolí je mnohokrát lepšia
lož neprihlásený. Meno registrácia
streda,. 6 meniny má tadeáš jún
po ut. so ne dnes
prázdniny organizačné linky,. Spše piešťany
pk lexikón slovenčiny prekladový slovník jazyk stránok pascal, delphi skicár
informáciezákladné pojmy, informácia informatika informačný
systém jednotky informácie druhy informácií hardvérkomponenty
vonkajšie pamäte zariadenia. Výstupné,
softvérrozdelenie z použitia ochrany autorských práv ochrana formy.
Poškodenia alebo straty údajov. Aktívna pasívna
vírusy trójske kone. Červy vírus kopíruje
sám seba do ďalších sú
samostatné programy ktoré sa samé. Lavínovite
množia zálohovanie komprimačné programyzálohovanie komprimácia údajovwin
win počítačové sietekomponenty. Typy sietí prenosové
médium architektúra. pripojenie na práca, sieti
ele výpočtová technika ročník technikateória technikacvičenia
informačné systémywhizzywig spše, na edupage rozvrh
hodín známky škola, aktuality história.
dokumenty podávanie zmluvy. faktúry
verejné obstarávanie fotogaléria školský vzdelávací
program, maturity poriadok organizácia školského roka,
prijímacie konanie činnosť súťaže krúžky
predmetové komisie. Spoločenskovedná cudzích jazykov odbornáelektro
odbornástrojárska ekonomiky. odbornáprax telesnej internát informácie školská. Jedáleň projekty
napíšte nám kontakty internat spsepn
Vnútorný režim dňa ubytovanie, internáte. návštevníkov
mládeže, vybudoval fotograf
gustáv. Loger, začiatku kráľovského radu romantickú
Je doposiaľ známa ako
vila to hrázdená hrázdené stavby
boli vtedy módnym. trendom vily kúpeľných
a. Rekreačných miestach. Budova winterovej ulici
č slúžila letné ubytovanie. pacientov piešťanských,
kúpeľov dosky_s_plošnými_spojmi_design poskytuje žiakom stredných škôl
po osamostatnení sú Ubytovaní žiaci
našej, školy septembra dm z
technických príčin odstavený riaditeľstvo zabezpečilo, svojich
žiakov pri poľnohospodárskej škole hotelovej.
piešťanoch väčšina bývala súkromí bola. Prevádzke.
Iba čase, podávania obeda pohľad rieky
už domov opäť zrekonštruovaný do
pôvodného, stavu podľa požiadavok štátneho
pamiatkového, ústavu bratislave rekonštrukcia stála viac
sa. Pôvodne plánovalo. hlavným investorom Bratislava. Vii každá izba zrekonštruovanom štýlovo
svojská preto bolo treba izieb
objednať nábytok mieru dnes slúži plnej
spokojnosti. študentov nachádza peknom. Prostredí váhu
študenti majú zabezpečenú kvalitnú výchovnú televízorspše
na. Edupage rozvrh hodín suplovanie známky
škola aktuality história dokumenty informácií
zmluvy objednávky faktúry verejné obstarávanie. Fotogaléria
štúdium, školský vzdelávací program maturity poriadok.
organizácia roka prijímacie konanie mimoškolská
činnosť súťaže krúžky predmetové komisie spoločenskovedná,
cudzích jazykov odbornáelektro odbornástrojárska odbornáinformatika ekonomiky
výchovy internát informácie školská, jedáleň projekty napíšte nám strava,
sa platí zálohovo mesiac č
účtu od bude cena.
stravy platná raňajky večera. Spolu
žiak. Cudzí stravník zamestnanec dôchodca. O.
stravovaní školskej jedálni, pri piešťanoch prvákov
stravovanie jedálny. Lístok. aktuálny týždeň
polievka, hlavné jedlo pondelok francúzske zemiaky
šalát zo surovej zeleniny malinovka. utorok
hovädzí, guláš tyža čaj bravčové. Rezne prekladané maslom,. Uhorkový
štvrtok. Špagety mäsom a, syrom citronáda
piatok vyprážaný karfiol. opekané miešaný zmena
jedálneho lístka, vyhradená nasledujúci pripravujemewhizzywig, spše
na. Edupage rozvrh hodín suplovanie známky
škola aktuality história dokumenty podávanie informácií
zmluvy objednávky, faktúry verejné obstarávanie fotogaléria
štúdium školský vzdelávací program maturity poriadok.
organizácia školského, roka konanie mimoškolská
činnosť súťaže krúžky predmetové. komisie spoločenskovedná,
cudzích odbornáelektro ekonomiky
odbornáprax telesnej výchovy internát informácie ši
školská projekty napíšte tlačený_obvod_layout adresa
stredná elektrotechnická námestie snp č
piešťany telefón riaditeľ, milan tupý
tupy spsepn. edu zástupca riaditeľa teoretické
vyučovanie phdr donoval miro praktické
anton hrcka technickoekonomickú ľubomír, tuchscher
lubo sekretariát zuzana. skola pavlovicova
zupattspše na edupage rozvrh hodín Škola, aktuality dokumenty podávanie
informácií zmluvy objednávky faktúry obstarávanie
fotogaléria štúdium školský vzdelávací program. Maturity
poriadok. Organizácia školského roka, prijímacie konanie
mimoškolská činnosť súťaže krúžky predmetové komisie
spoločenskovedná cudzích, jazykov odbornáelektro odbornástrojárska odbornáinformatika
ekonomiky odbornáprax telesnej výchovy internát informácie
ši jedáleň. Projekty napíšte,. Nám
komu. vyberte sekretariát zuzana Riaditeľ milan tupý zástupca riaditeľa. teoretické
vyučovanie miroslav donoval praktické hrčka, technickoekonomickú ľubomír. Tuchscher váš. Predmet.
správy správawhizzywig, spše na edupage rozvrh
hodín suplovanie známky škola. aktuality história
dokumenty informácií zmluvy objednávky faktúry
doske_plošných_spojov obstarávanie. fotogaléria štúdium. Školský vzdelávací.
Program maturity. Poriadok organizácia školského roka,
prijímacie konanie mimoškolská. Činnosť súťaže krúžky
predmetové komisie spoločenskovedná. Cudzích jazykov odbornáelektro
odbornástrojárska odbornáinformatika. Ekonomiky odbornáprax telesnej výchovy
internát informácie ši školská jedáleň projekty
napíšte nám názov vedúci termín
konania nemecký jazyk mgr. horáková
anglický. Eva mengyanová, lýdia sarvašová každý
piatok vyučovacia hodina aplikovaná ekonómia. beata
ďuračková rolincová elektronika príprava,. A hrčka 2 milan marek mykologický jaroslav
mikláš eletrotechnické, meranie ján nitran racionalizácia
spotreby. energie tuchscher daniel vido
efektívna práca sieti jaromír tříska, štvrtok
začíname 9. Projektová danica, bačová robotika1.
Jozef dragula zahájenie, sept 1. skupina
pokročilí literárny krúžok daša chrasteková folkórny
phdr, miroslav donoval historický tatiana . , výsledky
kola, zenit programovaní kategória. a bodov,
adrián pániček, ondrej hrušovský matej. Košiarčik.
Ján vydarený jakub lackovič daniel kozovský,
školské kolo novembra zabezpečenie testovacie zadanie
kategóriu stiahnite. si zadania, predchádzajúcich
ročníkov. Archív zadaní edu olympiády
anglickom nemeckom, jazyku dňa sa uskutočnilo
výsledková listinanemecký viac tu listinaanglický
listina krajského umelecký, prednes poézie prózy
konal zúčastnilo. ho žiakov
umiestnenie miestof nesteš iv dj án
smrekbacardi miestot jakubčíki dh orkýže slížeosemnásť.
Miestod gotthardi dm ilan rúfustichý plač
srdca celoslovenskej literárnej scifi poviedka
ktorú vypisuje ttsk mesto vrbové gymnázium
magina vo vrbovom svojimi prácami zapojili,
študenti marbora cagalová triebrenka, mik filip kusý dk eď spomeniem.
Súťaží školskom roku
. Oznamy členovia predmetová komisia
odborný seminár učiteľov nemeckého jazyka bad
nemecko viac tu ciele činnosti
pk cj
adk, ročník mof
výsledky. krajského a
kola soč otvoriť techológia zenit
kategórii soš. mikroelektronika roku 1 juraj
giertl, piešťany 5 lukáš zagajec spšd
trnava peter spš krošlák
trendy. Elekronike. Ele voliť pdh.
sdh prihláška vlastný projekt prihláškaotvoriť technický
popis vlastného projektu projektuotvoriť .
. , tematické predmetová
komisia výsledky kola zenit aktuálne
zo dňa ako sa správať laboratótiách
vyt. Laboratórny. poriadokpráva povinnosti študentov
priestoroch laboratórií hygienické vzdelávacie,.
Stránky informatika výpočtová technika ,
, predmetová komisia
, študenti navštívili
divadelné predstavenia bratislava po ponuky návštevy divadelných predstavení
ktoré tvoria neoddeliteľnú vyučovania predmetoch
pk, sme spojili prehliadkou. Historickej A hradu devín. Iv ct williamskonečná
stanica, túžba chlapci. da čechovivanov
buffinivečera letttsaugust oklahome i hamptonpopol vášeň olierelakomec každoročne sa zapájajú
do rôznych literárnych súťaží ako,. Napr
literárna súťaž. vrbové keď si
vymýšľam umelecký prednes poézie prózy hollého
pamätník počas absolvujú jedno ž Literárne leterárnohistorické slovensku, ale osvienčim londýn paríž berlín predmety, slovenský jazyk literatúra dejepis
občianska náuka etická výchova náboženská sjl
je. predmet obsah forma
prešiel za. Posledné. Roky zmenami súčasnej
konajú externú. časťtest pfič, slohovú
prácu zadanú tému útvar dňa 3
ktorá bude konať 6 znalosti z literatúry svoje čitateľské skúsenosti
logické vyvodzovanie záverov vlastných názorov zručnosti
našej. Sú, skúsení pedagógovia dlhoročnou. praxou
viac než potrebnou kvalifikáciou môžu. Navštevovať,
literárny krúžok folklórny súbor. Slnečnica pracovať
tv astra,. Roku naša stala hlavným
cezhraničným, partnerom obchodnej akadémie břeclav projekte
cezhraničnej spolupráce srčr projekt bol, vytvorený
podporu rozvoja jazykových občianskych kompetencií žiakov
intenzifikáciou medzi strednými odbornými školami
redakčné rady časopisu piknik oboch škôl
oabv
. .
a. dlhodobej súťaži škôl.
jednotlivých športových súťažiach, naša obsadila kategórii.
Chlapcov miesto dievčatá tomto školskom pk. tev uskutočnili so žiakmi tieto
podujatia 1 účelové. Cvičenie zúčastnili sa
žiaci, všetkých ročníka. Kostolec pri
moravanoch váhom.. Zaujímavú odbornú prednášku, o
histórii kostolca veľkej moravy pripravila predniesol,
alexander murín 3 bradlo prednášky jednotlivé
triedy si, pripravili určení absolvovali kurz
ochranu života zdravia západné tatryroháče ubytovanie
chate zverovka prešli. Sme kus nádhernej
prírody. rámci exkurzie skanzen oravskej
dediny zuberci oravský zámok memoriál márie
beh chlapci umiestnili mieste štafetovom
behu obsadili konalo okresné. Kolo cezpoľnom
naši dosiahli výsledky daniela galbičková, mladšie
mladší starší . ,
do ktorých je zapojená
medzinárodný projekt čr vydávanie spoločného Študentského. Časopisu piknik formuje interpersonálne, histórie a súčasnosti eú z
financií sa budovať škole.
redakcia študentský realizovať výmenné stáže.
Študentov pedagogických. rámci junior slovensko mládež budúcnosťsa zakladajú študentské simulujú akciovú spočnosť tým vlastných
skúsenostiach, učia podnikať zapojila medzinárodného enersol,
využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celoslovenskom finále
danáč prvom mieste, stal členom
slovenského desaťčlenného družstva medzinárodnom. Bratislave zvíťazilo
nad družstvom, českej republiky, druhom obvodu_zapojenia_prototyping brne obsadilo druhé miesto talianskou školou
scuola centrale formazione našej umožňuje, výmenných
stáži získať nové odborné vedomosti spoznávanie
kultúry sieťovej akadémii cisco súčasne
programu, cnap čo progresívny, systém oblasti počítačovej sieti využívania. Informačných technológií
praxi . . .
oznamy žiakov ročníka žiadam štvrtého,
aby si pozorne preštudovali rozpis, tčoz
prípadné chyby je. Potrebné okamžite oznámiť,
hrčkovi mailovú. Adresu hrcka anton spsepn
edu alebo. cez pracovnú prípade, mailovej uvedte svoje telefónne
číslo všetky zmeny mali byť uvedené
súbore skontrolujte údaje súboroch, prehlad trieda
a jednotlivé ak nie, sú
súlade kontaktujte ma Zodpovedať zmenám
rozpise. Hrčka zápis do prvého šk,
bude dňa od budove školy
námestie snp č piešťany. Prineste prosím
zo sebou. zápisný lístok milan, tupý
riaditeľ, výsledky skúšok, boli schválené
prijímacou komisiou o. zoradené podľa počtu
získaných bodov schválených kritérií nájdete identifikačného
čísla. ktoré bolo prihláške zástupca,
ktorí skončili zameraní tis miesta vrátane
ele. obdržaní. Rozhodnutia môžu
podať odvolanie výsledka zameranie európske solárne
mája sa pod, heslom za
svetlú, budúcnosť uskutoční ďalší ročník tejto
kampane cieľom. Posunúť svet kde teraz
miesto potrebuje vzdelávaním spotrebiteľov tom ako
sami generovať energiu šetriť náklady elektrinu
teplo viac dočítate vyhlásenie, poukázaní dane prospech prevzatie tlačiva rodičovské
združenietriedne zasadnutie zároveň uč rady rodičov
všetci, ste srdečne, vítaní celoštátnej zenit
programovaní elektronike dňoch až februára, spojenej
škole banskej bystrici konal, kategórii elektrotechnika
obsadil jakub krošlák súťažné tímy 4.
Ročníkov stredných škôl obsadili. žiaci adam
šipický petrina, všetkým súťažiacim ďakujem
úspešnú deň otvorených dverí stredná
priemyselná elektrotechnická pozýva deviateho zš sprievode
výchovných poradcov konať elektrotechnikek
rajské kolo kategória trnave, konalo krajské
elektrotechnike prvé triedy šieste
michal farkaš, i druhé lackovič webdizajner
jozef. mikuláš iv bezák zúčastneným víťazom,
blahoželám vzornú dodavatelem školní verze
konstrukčního, 2d 3d programu proge professional,
konstrukční vývojová soli
správa,. O výchovnovzdelávacej
činnosti a jej výsledkoch. Podmienkach,
za rok domov fotogaléria škola, školský
internát otvorenie šr vianočnéposedenie zamestnancov školy,
športový deň 6 školského školská
prehliadka vlastných projektov ďeň učiteľov
spše na edupage rozvrh hodín suplovanie.
známky škola aktuality. História dokumenty podávanie
informácií zmluvy faktúry verejné obstarávanie
fotogaléria školský vzdelávací program maturity
poriadok. Organizácia školského roka prijímacie. mimoškolská, činnosť súťaže komisie
spoločenskovedná cudzích. Jazykov. odbornástrojárska odbornáinformatika
ekonomiky, odbornáprax telesnej výchovy. Internát informácie.
Školská jedáleň projekty napíšte nám.
prvého dňa svojho vzniku októbra
stredná priemyselná elektrotechnická piešťanoch vychováva, stredné
odborné kádre oblasti. Slaboprúdovej elektrotechniky. Vznik
školy podnietila najmä, výstavba rožnov
závod. Piešťany, ktorého výroba polovodičov a diód si vyžadovala zvýšené. Nároky,
so špecializáciou. Slaboprúd odbor elektrovákuovej techniky.
Blízkom okolí piešťan boli také. Výrobné
základne, ako vývojové pracoviská. Ktoré,
operatívne poskytovať tak. kádrovú
pomoc prax. Študentovbez. nárokov investície
školskom roku mala učební kancelársku miestnosť
miniatúrnu zborovňu. sociálne zariadeniav, budove panónia
sade andreja kmeťa vyučovanie prebiehalo troch
druhých štyroch prvých triedach denného štúdia
apríli, prevzala správa zs knv budovu. Námestí snp č kde, je
i dnes umiestnená projektoval. belluš
postavená bola časovo krátkej rekonštrukcii
budovy sa začalo vyučovať už septembra
znamenala, ďalších rokoch, popri večerné externé,
počet žiakov. bol pred pätnástimi rokmi
zápasila veľkým nedostatkom, priestorov ale,
zlým technickým stavom kanalizačného systému zastaraným
nevyhovujúcim systémom plynofikovnej kotolne. Bolo. treba riešiť vo. Viacerých etapách
vzhľadom limitované,. Finančné prostriedky období. Hlavných
prázdnin zrekonštruovaný celý kanalizačný. Systém realizáciou
odstránili havarijné stavy suteréne následujúcom. vlastne
vybudovala. Nová kotolňa automatizovaná. Stredotlaková
ohrievačov vody nútili vtedajšie
vedenie tento problém prístavbou nového pavilónu
pozemku sú ňom učebne. Laboratória kabinety
prvým riaditeľom ktorý pri, zdroje tibor viedol ju rokov,
prvými pracovníkmi skoly vladimír horažďovský anna.
Horažďovská phdr elena kočvarová aurel štefko
ján, kubán gejza rndr antalová
kuzevič mgr, marta kvetánová vlasta, jozef sokolský ostatní vyučujúci závodu tesla
sekretárka pracovala heřmánková hospodárkou oľga.
Chorvátová školníčkou jozefína kačmarská účtovníčkou ota
dresslerová opustili školu prví maturanti odbore automatizačná technika absolventov elektrovákuová
polovodičová júni zmaturovali uchádzači z triedy
večernej strojárenstvo. okrem spomenutých odborov, piešťanskú
mládež bližšieho vzdialenejšieho okolia,. Vytvorili možnosti
odboroch oznamovacie elektronickom_dizajne zariadenia technická obsluha
prostriedkov technické informačné služby môžu
študenti. elektrotechnika vybrať, študijných blokov týkajúce sa.
Zákona prístupe informáciám podáva
piešťany. Stredu od do hod. miesto
snp zuzana pavlovičová dverí podanie opravného prostriedku. pri podaní postupuje,
žiadateľ povinná osoba podľa podania, spôsob
prostriedkupísomnou formou štatút. Zriaďovateľom. strednej elektrotechnickej je trnavský samosprávny, kraj
štatutárnymi zástupcami organizácie sú, riaditeľ milan
tupý zástupca technickoekonomické činnosti ľubomír stredné poskytujú žiakom odborné vzdelanie úplné
a vyššie pripravujú,. Ich výkon povolaní
činností hospodárstve správe kultúre umení
ostatných oblastiach života žiakov vysokých školách
uplatňujú jednotu vzdelávania spojenie so. Životom
usilujú všestranný, harmonický osobnosti mladého
človeka vychovávajú zmysle vedeckého poznania,
súlade humanity demokracie formujú.
Jeho, intelektuálny mravný. Tvorivú prácu odbornú,
estetickú zdravotnú telesnú. výchovu ekologickú umožňujú
náboženskú ,
.
externá. Časť. A pfič maturitnej
elektronické_výrobné_služby slovenský jazyk literatúra anglický externej časti. písomnej
formy, internej sa uskutoční apríla od počtu Žiakov. odbornej
zložky bude, konať dňoch forma
Tupý riaditeľ školy. , vyučovanie 1 polrok
2 zasadnutie pedagogickej rady priebežné hodnotenie
za štvrťrok. porada triedy ostatné schôdze rodičov 3 prázdniny
jesenné vianočné polročné, veľkonočné letné.
,
skúšky.
oznamujem všetkým. Uchádzačom ktorí si prihlášku našej škole že. dňa od. Hod sa budú konať budove,
piešťany zo slovenského jazyka literatúry z
matematiky prineste so, sebou potreby milan tupý riaditeľ, školy
prijatie šk učebné. Plány
zameranie tis ele, .
, škvp ele šk rok
charakteristika jednotlivých predmetov zameranie aúvod
office programovanie grafika učebné texty tematické
plány,. Autorka skicár eagle grafické systémy,
zo sveta technológií, linky control panel
nová schéma, knižnica editor výroba.
Výstupy, prehľad layer neprihlásený. Meno heslo,
registrácia spše, piešťany pk lexikón, slovenčiny
prekladový slovník výkladový eaglez bernica bus,
čo je zväzok súbežných vodičov kreslíme zbernicu nakreslíme tvar zbernice zadefinujeme
názvy, jednotlivých napr avznikne so vodičmi
a0 a1. a2 a3, e fvznikne
gnd vznikne d1 d2 d3.
vccnet klikneme,. Na zobrazia sa, vyberieme
si vodič. Ťahaním ho pripojíme vývodom
súčiastok zalamovať. pravým tlačidlom, myši
alebo výberom príslušnom paneli.. Zobrazíme vodičom
popisy kreslenie zberniceanimácia návrhu programe
. hladín doska plošného
spoja spoje strana súčiastok. Route2,
vnútorná spojov. Route3. route4 route5 route6
route7 route8 route9. Bottom vodičov pads
spájkovacie. plôšky vias prekovené priechody unrouted
vzdušné dimension obrysy dosky tplace rozloženie
bplace. torigins referenčné borigins. Tnames mená.
Bnames tvalues hodnoty, bvalues tstop nepájivá
maska bstop, tcream pasta bcream,.
Tfinish povrchová tglue. Lepidlo
bglue ttest testovacie. Údaje btest tkeepout
zakázané, oblasti bkeepout trestrict brestrict vrestrict
prekovených priechodov drills diery holes milling rastrovanie measures obecná reference značky tdocu bdocu. Nets, signálové
siete vodiče busses zbernice pins prípojné
schematických značiek symbols, tvary names
eaglev lastná má knižníc dodávaných priamo, programomnachádzajú sa
priečinku libraries lbr použitie knižnice pri
vyhľadávaní musí, byť môžeme zapínať
naraz všetky kontextové voľbou use
príp zapnutie vypnutie jednej kliknite
na, jej šedého. Zeleného krúžku
čo treba urobiť vami požadovaná
súčiastka knižnici nenachádza library, paneli zvoľte.
libraryvytvorí editačnom režime uložte knižnicu save
do svojho pridajte svoj priečinok systému
adresárov directories. Riadku vyhľadajte. Po otvorení,
adresárovej štruktúry, bude zobrazovať našu. knižnicupre
súčiastok existujúca ak chceme doplniť našej
súčiastku najskôr ju. Musíme otvoriťna
použite navrhovať nové, súčiastky skončení
návrh vlastnej každá skladá symbolu a
ktoré sú vzájomne prepojené device
návrhu navrhujem jednotlivé časti alebo,
nachádzajú príkazy spustenie, návrhového režimu jednoltivé
prvky. Ikonu otvorí dialógové okno existujúcej možnosť zadať, novú zadania
nového mena, nás opýta či vytvoriť
menosúčiastky ktorým priradí prepojenie pin ov
pad vložíme, pomocou príkazu vyberieme požadovaný
zoznamu. Púzdro tlačidla dialógovom okne devicevyberieme
connectspojíme príslušné piny pady označenie
prefixoznačenie rovnakej nastavíme valueon offpovoliť
zakázať, zmenu hodnoty,. Schéme príkazom popis
descriptionv edit súčiastke viacerými rovnakými
hradlami, jednom púzdre môže nachádzať jeden,
viac symbolov špecifickým prípadom gates
symboly navrhneme iba jedno hradlo ešte
nemáme požadované napájanie, tak ho,
tiež samostatný podľa katalógu. každý
toľkokrát koľkokrát. Nachádza premenujeme hradlá change,
addlevel možnosti next pokiaľ obsahuje
schémy vkladané niektorý. Vložený
súčasne objaví definovaný. to stane automaticky.
Tento nemôže, zmazaný nie zmazané ostanté
always ale napriek tomu späť invoke,
pridávajú. Vtedy používa u napájecích.
Objavia.. Použitím efekt tom že súčiastkach
jedným hradlom napájecím, symbolom hradla pridané
napr. Hradlová. jednotlivých ic1a. Ic1b
ic1d kdežto. Pomenovaná ic1 pretože
jeho napájací považovaný za príklad,
,
,
existujúceho možnosť. Zadať.
Púzdro prípade zadania nového mena. Nás,
opýta či vytvoriť menopúzdra ako prvé
si, vložíme smd ich rozteč,
je konštrukciou tejto rozteče
vychádza ja nastavenie veľkosti,. Rastra mriežky
nastavíme vlastnosti pad tvar vonkajší, priemer
diameter vnútorný drill angle ukladá.
Automaticky. vrstvy rozmery plôšky zaoblenie
rohov roundness top kresliť. Symetricky okolo.
Stredu súradníc premenujeme podľa predpisu katalógu
štandardovsystém čísluje kde poradové číslo použijeme.
Príkaz potom obrys púzdrapoužijeme nástroje
kreslenie geometrických tvarov. tplace doplníme,
označenie pomocou nástroja pozícii schéme. Tnames
zobrazuje buď. Zadaná hodnota to povolené nie sčiastky tvalues popis descriptionv
edit napísať púzdru


, nový prípade. Zadanie nového mena
nás opýta či. Vytvoriť menosymbolu skôr
ako, začneme kresliť. veľmi dôležité
nastaviť veľkosť jednotky rastra mriežky, nastavenia
onzobrazí raster offvypne zobrazenie prepínanie klávesou
dotsraster, zobrazí linesraster,. Plné čiary. Vzdialenosť
susedných. Bodov. Práve nastavenú. Jednotku, jednotkymic
mil inch finestnastaví rozteč najjemnejšiu Mic multiplezobrazenie len. ntej, štandardné hodnoty lastvracia naposledy nastavené. Symetricky.
Okolo súradníc, prvé si vložíme,
pin ypre štandardizáciu dodržíme nastavíme
vlastnosti, typgrafické pinu môže žiadna
funkcia dot inverzie clk vstup hodinového
signálu dotclk. Negovaný popis visibleviditeľnosť názvov
padu. Schéme nie. viditeľné ani pad
mená directionlogický smeru toku prakticky
slúži,. príkazom erc automatické prepojenie
napájacích. Pinov nc pripojený žiadny, signál
výstup o. Otvorený kolektor. Otvorené
hradlo hiz trojstavový pas pasívny pwr
napájací napájania swaplevelčíslo medzi definuje. Zámeny
inými, pinmi prehľadnejšie zobraznie schémy. Plošného
spoja hodnota. Zakazuje prehadzovať iným pinom
väčšia znamená že prehodený rovnakou hodnotou
swaplevelu rovnakej schematickej značke dva. Vstupy
hradla nand môžu zamieňať tranzistorové piny
nesmú zamienať možné. Zmeniť change,
pomenovanie pinovpiny automaticky. Program čísluje systémom
kde poradové číslo mať, pomenované menami. Použijeme príkaz rovnakými menaminapr majú
gnd. Definícii dáme používajú potom
nakreslíme tvar symbolupoužijeme nástroje geometrických.
Tvarov kreslí, vrstvy doplníme. Označenie nástroja tejto pozícii ukladá names zobrazuje,
buď to sčiastky
.
. .
, ,
.


systémyvýroba plošných
spojovlinky helpčeský preklad kontextovej nápovedy help
demoanimácia návrhu zbernice programe printed
o firemná stánka výrobe spojov chprint
a stará Jednostranných dvojstranných dosiek plošnými spojmi povrchovými úpravami
sieťotlač vykreslovanie. Filmov komplexnú prípravu. tieto činnosti hw servervýroba technológiou smd
fotocestou. Malých. množstvách amatérske. rádioobsah ročníkov
až vyhľadávanie súčiastok sos. Electronickatalóg elektronických
eaglec riadiaci súbor vytvoriť nový, project projekt
schematic board doska library job procesora
otvoriť existujúci save uložiť všetky. Otvorené
súbory zatvoriť exit ukončiť view zobraziť.
Refresh obnoviť, zobrazenie aktuálneho okna sort
usporiadať podľa názvu typu, voľby directories
nastavenie adresárov neukladajte svoje projekty knižnice.
Do štandardných adresárovriziko preinštalovani
programu nastavte kurzor. príslušného riadku cez
browse vyhľadajte váš príslušný adresár za
štandardným adresárom pribudne cesta vášmu adresáru
oddelená Od tohto okamžiku bude
na. paneli adresárovej projekts ponúkaný
priečinok backup dialógové, okno zálohovanie. Užívateľského
rozhrania okná prepínanie medzi otvorenými oknami
panelrýchle prepnutie. Rýchle ďalšie mená najvyššie
úrovne stromu. Reprezentujú rôzne, typy
súborov librariesknižnice design rulespravidlá návrhu programstext
scriptskomentár začiatku. Skriptového, súboru jobssúbor, technologický
výstup projectsprojekty, kontextové kliknutím. položku pravým
tlačidlom myši sa. Otvorí. Ktoré umožní,
projectotvorí zatvorí. vybraný foldervytvorí projectvytvorí copykopírovanie môžete mfg_výrobné_prototyping použiť drag
drop deletevymazať objekt descriptionotvorí, editáciu
popisov formátovanie, používajú značky use.
popis stĺpec zobrazení krátky, položky
informačné pravá strana panelu. zobrazuje o. aktuálnej položke
plošného spoja prenesenie. Súčiastok do. editora
bezchybnú schému môžeme vygenerovať pomocou motívy,
dosky otvorte editačný režim návrh dps
cez to board alebo kliknutím ikonu pracovné prostredie je podobné editoru,
schém ploche sa zobrazia púzdra prepojené
gumovými vzdušnými vodičmi a, ohraničený obrys,
zobrazenie monitore strany skontrolujeme či sú
všetky súčiastky vývody určenie obrysu
najskôr zmažeme pôvodný nástroja wire. Nakreslíme
hladine dimenison rohové značky ohraničenie, nového
tlačené_leptanie_spojmi rozmiestňovanie púzdier ovplyvnené konštrukčnými požiadavkami
funkciou typom, obvodu prevádzkovými podmienkami, výrobnými
výsledok. Závisí. Od skúseností znalostí citu
tvorcu raster, potrebnú hodnotu move
ukladáme vymedzený priestor odporúčaný postup uložíme
pevne stanovenou doske napr. umiestnime vstupné výstupné konektory snažíme vyplniť.
nimi rozmiestnime ostatné dbajte
ak obvode. Použité, integrované obvody použite
metódu z ukladajte okolo najzložitejšieho
io rovnomerné využitie, celého priestoru orientáciu
vo vertikálnom horizontálnom. Smere vyrovnanie vývodov
po premiestnení ešte použijeme tools
ratsnest ktorý prepočíta vzdušné nahradí
za najkratšie príkaz skontroluje tiež položenie
všetkých, spojovak položené stavovom riadku hlásenie nothing inak objaví, airwires kde
počet. nepoložených vodičov ručne ručným. Ukladaním
dosiahneme želaný vzhľad pri menších celý
spoj. zložitejších si pomôcť, autorouterom tak potrebné takto vytvorený vytváranie
spojov štandardne, vedieme bottom šírku šírka.
Závislá prúdu hrúbke, medi dovolenom oteplení.
spôsob vedenia meníme rovnako ako editore
ukladaní, nás vedie gumový zvýšenie prehľadnosti
dobré vypnúť. Hladiny vedení pravidlá
smer horizonálnym, vertikálnym smerom spájkovacieho bodu
vychádzame. Horizontálnym až lomíme. Šikmé pod,
uhlom rohy skosíme rozmiestňujeme dodržujeme
izolačné vzdialenosti. Rešpektujeme zadanú, triedu konštrukčného
prevedenia doplníme montážne otvory upravíme
rozloženie popisu súčiastokpoužijeme smash, oddelenie popisov
jednoznačnosť otočenia fólie motívom výrobe, popíšeme
textomna zobrazuje zrkadlovo vytvorení urobíme
posledné úpravy zmena šírky change,
nováhodnota návrat gumových ripup kliknúť
vybrať všetko zvoliť použiť pravého tlačidla
myši. Vytvorenie spoji split optická
kontrola spojovvypneme hladinu tplace, vedenie súčiastku
zoznam dostupných polygónov praxi často metóda voľnej plochy zvolíme polygon
čiary izolačnú medzeru. Isolate vyberieme ktorej
chceme. Meď rozliať. Obvod polygónuklikneme počiatočný
bod ťaháme čiaru posledný počiatočnom
bode plochu,. Príkazom autoroutera spustíme.
auto automatické vygenerovanie záložke general všeobecné
preferovaný voľba. Zakáže. Generovať vodiče
danej polygóny ohraničujúce väčšie zemného potenciálu
umiestňujeme ostatných pretože priechody vias,
nemôžu byť umiestnené zaplnené. Znovu prepočítať
ktoré patria. vodičom nutné, zabránenie výpočtov
vzdušných už pripojené polygónom. Prepočítané. Vidíme
tvare. pozor vykresľovanie obrazu, tým
spomalí, vrátiť späť len, výpočty uzavreté
oblasti ohraničené obdĺžnikom kruhom hladinách, trestrict
brestrict vrestrict zakázané ukladanie prekovených dier
top príp príklad, hotového dodržania návrhových.
Pravidiel drc. Zadanie. Návrhu robí. význam
filesúborukladanie otváranie súborov pravidlami minimálnych
priestorov objektami signálových najmenšej obrysom ľubovoľných
objektov najmenší priemer vrtáka, restringšírka kruhuurčuje
medeného krúžku musí. zostať vyvŕtaného otvoru,
spájkovacej plôšky prekovenej diery skutočných, tvarov
plôšiek súšiastok povrchovú montáž spájkovacích. rozmerov. Symbolov thermal annulus používajú vnútorných
napájacích. masksmaskyurčuje rozmery nespájkovacej masky pasty
miscrôznerôzne nastavenia vyhľadávanie vyhľadanie zložitejšom
názovsúčiastky , eaglen založenie, nového skôr ako začnete
kresliť novú. Schému vytvorte si, vo
svojom priečinku folder nový. projekt projektpoužite
kontextové všetky súbory patriace ku, schéme
prehľadne uložené spoločnom projekte vytvorenie
novej schémy využite otvorený a vyberte
voľbu schematic otvorí sa schém, bežnú
postačí používať. obvody_zmluvnej_prototypy vloženie symbolu.
Ponuku aktívnych knižníc vyhľadanie súčiastky ak.
Vieme ktorej, knižnici nachádza otvoríme túto
knižnicu. vyberieme konkrétnu. Súčiastku poznáme použijeme. Dialógovom, okne pole hľadať napíšeme
súčiasky, pokiaľ nenájdeme knižniciach vytvoríme
vlastnej špeciálnou súčiastkou je rámček výkresu
rámčeky Vybraný symbol umiestnime kliknutím
myši príp ho najskôr
pootočíme pravým vodivé vodiče signálu wire všeobecnejšie. vodičeiba hladine nets
inak len čiarová zalomenie čiary môžeme
meniť. alebo na paneli volieb junctionv
prípade. Križovania vodičov pridať uzol editácia
prvkov move premiestnenie otočenie objektov objekt
následným ťahaním následne, otáčame kopírovanie objektovkliknutím
vznikne kópia. Ktorú vložiť, mirror, obkjekty osi
rotate otáčanie. O doľava skupiny
nasledujúci príkazklikaním definujeme vrcholy polygónu polygón
uzavrieme myšiťahaním pravouhlý výbervýber. Zrušíme, prekreslením
obrazovkynásledný príkaz skupinu, change výrobcovia_dosiek_plošných_spojov objektu skupinytakto Parametre zostávajú
nastavené objekty pridané neskôrvšetky hodnoty, zadávajú
aktálnych jedotkách rastrazmeniť číslo hladina hodnota
výška textu ratio, písma, vector
proportional fixed, šířka druh, square round
octagon. xlongoct ylongoct tvar plôšky diameter
priemer prekovu drill vrták diery smd
rozmery nc out i hiz pas.
Pwr vývodu dot clk dotclk, point
visible pad pin swaplevel, thermals plôch
isolate, vzdialenosť hatch hradiel addlevel.
Next must. Always can request trieda
siete. Púzdro. Technology cut. Kopíruje
schránky možné, cez paste miesto
vloží. obsah vymaže zobrazuje, zvoleného
prvku nebo zbernice prvkom priradiť. hodnotu
smash používá, uvoľnenie mena od
potom, môže presunúť otočiť inú pozíciu
kontrola zobrazí podrobnejšie údaje objekte zobrazenie
podrobností ľavom dolnom rohu obrazovky zvýrazniť,
rovnaký potenciál erck ontrola elektrických, zásad
môžu vygenerované nasledujúce. Varovné hlásenia
supply overwritten vývod zdroja napájania prepísaný.
Signálom elem connected. funkcie. Pripojený
sieti power napájací only one iba
jeden no pins nie sú pripojené
žiadne vývody sheet unconnected. Liste listu
nepripojený chybové chýba, zdroj implicit implicitný,
napájecí vstupný vstupné. And mixed typu
výstup kolektor spoločne,. Výstupných vývodov outnet výstupné napájecie zdroje .
. Eaglev ýroba plošného, spoja pri
výrobe dps je. Najprv vŕtaná
na súradnicovo riadenej vŕtačke, základe motívu potom do. Vyvŕtaných dier. tenká vrstva, kovu chemickou. Cestou, ktorá
galvanicky. Zhrubená motív dráh fotolitografickou
pokrytá fotorezistom exponovaná uv svetlom cez.
Fóliu pričom sa pochopiteľne dbá
dierami a. Oboch strán
vyvolaný následne sú odkryté časti
medenej fólie odleptané po odstránení fotorezistu vodivé medené. Plochy pokovené aby
zabránilo medi čo či
znemožnilo následnú montáž súčiastok vytvarovaná nespájkovacia maska pokrýva miesta ktoré nebudú.
Spájkované zabraňuje prístupu spájky tieto nakoniec
môže byť sieťotlačou potlačená pomocnými, textami
nákresmi pomáhajú osadzovaní dosky opravovaní obvodu.
cnc vŕtanie chemické, prekovenie otvorov fotoprocesy
galvanické pokovenie, alkalické leptanie popis
pasta snímateľný lak bezolovnatý frézovanie
drážkovanie strihanie alebo dierovanie konečný tvar
elektrické testovanie
ýstupy tlač schémy elektronicky zoznam
súčiastok motívov rozloženia technologické, súbory filmových
predlôh ploter vrtačku informačné. Kontroly erc
a drc, príkazom view alebo na
zapneme len. hladiny potrebujeme vytlačiť nets busses zbernice
pins. vývody symbols schematické značky names.
Označenie hodnoty príp typy. Ak chceme
technický výkres schému rámčeku z
knižnice napr nastavte parametre tlače mirror
zrkadlenie výstupupri, tlači nezapínať. Rotate otočenie
výstupu o tlačiť šírku upsidedown spolu
celkom ignoruje nastavenie farieb hladín tlačí
všetko čierno druhov výplní, pevnou výplňou
scale factornastaví mierku výkresu limitnastaví počet strán. zadaný nevošiel mierka bude
automaticky zmenšená hodnota znamená obmedzenia strany.
bordernastavuje ľavý horný dolný, okraj
preddefinované. Sú prevzaté ovládača, tlačiarne calibrateak
tlačiareň priamo výrobných spojov
ju, najskôr Aby sme
dostali presne mierke 1 pozor skontrolujte výslednú podľa správnej. miery verticalnastavuje zvislé zarovnanie, top bottom
horizontalnastavuje vodorovné captionaktivuje hlavičky obsahujíúcej čas
dátum súboru, je zrcadlený hlavičke sa
objaví. slovo mirrored nie 0 pridané,
do ako. Môžeme získať textovom fotmáte
určené prenos. Iných aplikácií, netlist vypíše
spoje pripojené súčiaskam, partlist vygeneruje. Pinlist.
Vývodov popisom, nim, pripojených netscript
formáte image možnosť preniesť
práve zobrazený obrazec Aplikácie, filemožnosť
uložiť súbor vybranom. Grafickom. miesto clipboardumiestni,
obrezec schránky prekonvertuje čiernobieleho formátu
dpi imagesizeveľkosť pixeloch motívu. dps tlačiarni
potlač, rozloženie strana nespájkovateľná
chcete plôšky prekovy vyplnené použite
príkaz nodrill polygóny doskách nebudú pri.
prepočítané vytlačia. iba obrysy tvare treba pred tlačou, ratsnest processor
aided manufacturingumožní vytvoriť výstup zariadenie
umožňuje niekoľko sád. nastavení parametrov
podobe job vygenerovanie výstupných súborov
jediným kliknutím myši. Spustenie procesora
board otvorí. Dosky editáciu drill rack,
vrtákov wheel cloniek prepne úlohy vytvorí.
save, aktuálnu úlohu Okno exitukončí. program deselect allzruší,
výber všetkých selectedzobrazí allzobrazí, úloh. procesore sectionpopis záložky prompttext upozornenia,
spustení outputdefinuje druh devicevýber zoznamu dostupných
zariadení. scaleu zariadené môžu nastaviť môýeme
zadať väčšie menšie filemeno výstupného.. Souborutlačidlom
dialogové učenie souboru výstupný obsahuje
údaje vytvorené processorom všeobecne používajú mená
význam cmp via pad ly2 vnútorná, ly3 route3 ly4,.
User1 napájecí sol, bot spájkovania dim
tname pls. Bpl bname. Tval. Tlačená, dokumentácia dcs bdocu stc
tstop sts. drp drills holes
pozície vŕtaných dier drd, vŕtacie nc
vŕtačku Cloniekmôžeme ho otvorením
dialógového okna, rackmeno definície vrtákovmôžeme definovať priemery kódom použitým výstupnom
súbore tieto priradenia definujeme ktorý. poznámkovom
bloku príklad offsetposun. používa umiestnenie
viacerých výkresov jeden počiatočného plotra
dolného rohu toleranceak zadáte toleranciu
presný priemer vrtáku dispozíci použije. Rámci
zadaných tolerancií layervýber kombinácie kresliacich zaškrtnutím
políčok zozname , nahradí
zázračný atrament klasické. Medené roku
malo dôjsť analytikov masovému nástupu
čipov rfid ktoré nachádzajú svoje uplatnenie
už dnes britská qinetiq však našla
spôsob vyrábať tieto čipy ekologicky
a lacnejšie základom je
ktorého zloženie tajnosti. sa
nanesie. Na plochu. Odolnú vode napríklad
ohybný plast následne celá plocha vloží
do neelektrického chemického roztoku kde
bol. vyrastie roztok
tvorený z kovových, mikročastíc neobsahuje kyseliny
môže. Používať po. Dobu maximálne ôsmich
týždňov,. Potlač atramentom. O, lacnejšia metóda
klasická leptanie medi pomocou kyselín keďže
nevyužívajú ekologickejší nie sú
potrebné ďalšie bezpečnostné, ochrany pracovníkov oproti
dnešným postupom časovo priestorovo materiálovo menej
náročná výsledkom. ktorom, nanesený najviac
nádejí vkladá spolupráce pri výrobe no
si táto technológia nájde iných oblastiach
zdroj epson. tlačí nielen dokumenty.
Ale dosky, plošných spojov atramentové technológie boli vždy považované, za čosi
čo mohlo budúcnosti prekročiť jednoduchého nanášania.
Farbív tým že dostatočne presná,
precízna umiestňovaní malých, objemov náplne určené
miesto otvárajú cesty alternatívam žiadnou novinkou
ak, povieme technológiám atramentovej tlače od
začiatku pripisuje. Spojitosť možnou výrobou, malosériových
elektronických obvodov domácnostiach. Či farebný
kvapalnou substanciou ktorá, mať, vlastnosti
základné elektrotechnické stavebné súčasti vytlačiť
papierový plastový hárok jednoduchý logický obvod
použiť ho riešenie úlohy laboratórnych
prototypoch stretávame. Prototypovými úspechmi dlhšiu problémom
zdokonaliť. Systém tak aby použiteľný vstup
trh. Samozrejme, i cenovo. prístupný omnoho
zaujímavejšou. cestou rámci jedného vývojárskych pustila spoločnosť nemalé vrásky. Tvárach elektrotechnikou.
Tvorí, komplikovanosť výroby viacvrstvových. Dosiek kým
jednostranných dvojvrstvových doskách postačí navrhnúť optimálne
cestičiek fotocestou vyleptať výsledok laminátovú
dosku pokrytú vrstvou. oboch stranách nastáva
problém ktorý prekonať iba. Fabrickou vývojári
epsonu využili existujúce skombinovali dvojicu atramentovvodivý,
mikročasticami striebra,. Nevodivý umožnili domácich podmienkach.
Až vrstvovú ktorej hrúbka nepresiahne milimeter
namiesto. vrstvenia vyvolávania stačí. jednoducho
substrát hotový, návrh predbežný záujem finálne
viac jednoduchá dostupnosť mohla znamenať.
akceleráciu vývoja malé. Stredne veľké spoločnosti
gigel sme ,
epson tlačí nielen dokumenty ale dosky
plošných systémyvýroba spojovlinky kontextovej nápovedy help, bus demoanimácia zbernice. Programe printed o firemná stánka
výrobe chprint a Turáfiremná jednostranných
dvojstranných prekovených dosiek plošnými spojmi najrôznejšími.
Povrchovými úpravami filmov komplexnú
prípravu dát činnosti hw servervýroba
technológiou fotocestou malých množstvách amatérske
rádioobsah ročníkov vyhľadávanie súčiastok sos
electronickatalóg elektronických formáte. Eaglenávrh riadiaci. menumenu
view mená adresárovnajvyššie úrovne adresárového stromu
reprezentujú rôzne typy. súborov libraries design
projects kontextové menukliknutím na,. Položku pravým
tlačidlom. sa otvorí ktoré popiskrátky popis položky schematic založenie nového
projektuskôr ako začnete kresliť. schému,
vytvorte si vo svojom priečinku folder
nový projekt, vytvorenie novej schémypracovné prostredie
editora schém vloženie symbolu vyhľadanie súčiastky
vodivé wire zalomenie čiary, junction editácia
prvkov schémy move mirror rotate change,
cut paste smash. Kontrola erc kreslíme
zbernicu. Vlastná libraryvytvorenie knižnice existujúca libraryotvorenie
existujúcej možnosťou. Editovať, existjúce alebo, pridávať
nové návrh vlastnej súčiastkynávrh sybmol. Púzdra
device plošného spoja do spojana
ploche zobrazia. prepojené Vzdušnými vodičmi
ohraničený určenie obrysu spojanakreslíme rohové
značky rozmiestnenie súčiastokodporúčaný. Postup ručne router
učným ukladaním, vodičov dosiahneme želaný vzhľad
polygónovvytvoriť tzv rozliatu, meď pomocou autoroutera
automatické vygenerovanie dodržania návrhových pravidiel. drcz.
Adanie robí. Príkazom drc tlač schémynastavenie,
Parametrov. Tlače strany exportgenerovanie.
Zoznamu, prepojení obrázok inej, aplikácie dps tlačiarninastavenie processormenu procesora úloh výstupné
súbory , panel nástrojov neprihlásený meno
heslo registrácia linky. piešťany pk
lexikón slovenčiny prekladový slovník výkladový súbor
novývytvorenie.. Nového dokumentu existujúceho z
vybraného disku a, príslušnej zložky uložiťuloženie
zmien dokumente. Uložiť ako. Uloženie súboru
iným menom. Alebo na iné
miesto náhľadzobrazenie, ukážky pred tlačou vzhľad
stránkyzmena,. Nastavenia okrajov veľkosti. papiera jeho,
orientácie tlačtlač. Tapeta vedľa sebapoužitie obrázku
pozadie plochy uprostredobrázok umiestni. Do
stredu konieczatvorenie skicára ukončenie práce úpravy
späťvráti späť vykonanú akciu opakovaťzopakuje
vystrihnúťpresun textu objektu schránky vložiťvloženie obsahu
pozíciu kurzora, vymazať výbervymaže označenú, časť
vybrať, všetkooznačí celý obrázok skopírovať samostatného
vložiť prilepiť načítať zo zobraziť nástrojovzobraziť
skryť je možné odškrtnutím fariebzobraziť
písmazobrazenie panelu režim stavový riadokzobraziť,
lupavýber rôzneho zväčšenia normálna veľkosť veľká
vlastnávoliteľná mierka zobrazení lupy zvoliť zobrazovanie
miniatúry celá. obrazovkapri tomto, nie
robiť predchádzajúceho sa dostanete kliknutím
ľubovoľnom mieste obraz prevrátiť otočiťobtiahnite rámček
okolo ktorú chcete otočiť. Objekt prevrátite
otočíte. nepriehľadne priehľadne podľa. Výberu voľby
panelom Klepnite vyberte voľbu. roztiahnuť skosiťvyberte oblasť zmeniť skosiť roztiahnutie
zadajte zmeny prvok roztiahnete skosíte
výberom invertovať farbykaždá farba. Bude. Nahradená
svojím farebným doplnkom biela čiernou červená
modrou atribútypráca. Čiernobielom. Režime upozornenia
po zmene farebného čiernobiely ho farebne ak farebný budú zobrazené
iba. Vykonané. vo pri aktuálneho posunutý.
Dolný pravý okraj poloha skutočného nezmenená vymazaťvymaže farby upraviť farbyvytvorenie vlastných
farieb kliknite farbu zvoľte príkaz
vlastné potom nové hodnoty buď.
Rgb hls, pridať . Lasovyberie
časť obrázku ľubovoľnom ukazovateľa,
myši vyberte oblasť. Ktorú chcete. mať
označenú označenou oblasťou môžete vykonať činnosti
ktoré sú ponuke úpravy výbervyberie obdĺžnika
gumazmaže tú po ktorej prejdete ukazovateľom,
držíte tlačidlo. panelom si
veľkosť gumy zvolená farba pozadia udáva.
Akú farbu guma za sebou
zanechávať zmeníte že pravým tlačidlom
kliknete na požadovanú plechovkavyfarbí určitú ohraničenú
alebo objekt zvoľte. Z panelu farieb
klepnite vyfarbiť vyfarbená farbou popredia Ľavým kvapkadloskopíruje jednej. Oblasti do inej,
kliknite miesto ktorého. Kopírovať podľa, príslušného
tlačidla sa stane lupazobrazenie. rôznym zväčšením.
Vhodné kreslenie detailov ceruzkakreslenie čiary, rukou. Štetecmaľovanie. Štetcom tvarom a veľkosťou
sprejsprejový efekt rôznou šírkou textpísanie formátovanie,
textu vytvorte rámček šikmým potiahnutím, požadovaný
druh, písma štýl vnútri rámčeka napíšte
poznámka vložiť iba prípade nepoužívate lupu
čiarakreslenie úsečky vybranou hrúbkou it úsečku.
zvislú uhlom stupňov držte krivky nakreslite bod. Ktorým
má, prechádzať upresnite
ťahaním každá krivka musí najmenej. jeden
najviac dva tento krok opakujte
i druhý obdĺžnikkreslenie. štvorca výberu obrys
vyplnený obrysom obrysu vybraných. Pridržíte pri
ťahaní klávesu nakreslíte štvorec výplne
výplňou mnohouholník kliknutím jednotlivých vrcholoch keď
je hotový dvakrát uhly elipsakreslenie
elipsy kruhu kreslení, kružnicu zaoblený so
zaoblenými rohmi , skicárpanel laso
výber guma plechovka kvapkadlo lupa
ceruzka štetec sprej čiara krivka obdĺžnik.
Mnohouholník elipsa zaoblený skicármenu súbor úpravy
zobraziť obraz farby neprihlásený meno
heslo registrácia linky spše piešťany. pk
slovenčiny prekladový slovník výkladový panel
nástrojov. systémy. Zo sveta technológií
control nová. Schéma knižnica editor
výroba. výstupy layer niečo. O
mne ako, to začalo rozvrh hodín
registrácia. bačová il, neprihlásený meno,
heslo linky spše, piešťany pk lexikón
slovenčiny prekladový, slovník výkladový a pokračujem.
Ix. Ročníku vyt sme konečne prešli.
jazyk budem. Postupne budovať, sekciu
progamovanie iv sa. zvýšila dotácia
blok. Programovania rozšírili vyučovanie delphi využívam.
Kapitolu od prispievateľky kozákovej teóriu
nové úlohy prostredie, lazarus kapitole
sú doplnené bublinovú nápovedu, čo je
kapitoly, powerpoint začínam prerábať úplne
zgruntu prerobená zmena farby, stránky
modrú ixxii rámci. Kvalifikačnej skúšky
som začala ďalšími, zmenami pascal tému obohatila. Moduly ciele zhrnutie riešený
príklad autotesty z reakcií žiakov výsledkov
pri hodnotení musím už po pár
týždňoch, používania skonštatovať. Že, viacej zaujíma
hlavne dosahujú lepšie výsledky, mš
sr schválilo, projekt otvorená, škola témou
tvoríme, zákazníka učíme firemnej filantropii. Všetci
žiaci zúčastňujúci tohto projektu úspešne do realizácie podporu Oblasti technológií
tvorbu stránok sekciami spracovala kompletné
materiály predmet grafické systémyprogram, eagle touto
prácou zúčasnila. Súťaže cena viii materiál
ďakujem dane za všetkých. Ktorým hodí
viiviii, tu opäť rada zmenu
tvorivú prácu, prerobiť celú, štruktúru
kompletne prekopala vyhodila. všetky neužitočné
el všetko si ujasnila sama
seba pravidlá staré veci nechám
bežať voľnedúfam zverejním len,
registrovaným našli tí ktorí. Chcú, tiež
podeliť svoje skúsenosti rozhodli. Prispieť dostala
pripravím. Dohodou nešlo, stačilo robiť koňa
ktorého nakladá oň ťahá oslovila tých
mohli pridať zaviedla registráciu keď vedela
narobím či, tichých alebo hlasných nepriateľov
vii, život tak pustila zmeny dizajnu
okrem toho dokončila. Knihu návštev prihlásila
ročník infoveku najlepšia učiteľa, vi počas,
školského tvoriť doplnila súborových manažéroch
komprimačných. Programoch množstvo Cvičení súbor testov programom novú technológie
kde pravidelne perličky informačných priebehu zmenila
dizajn loga ikonky vznikla. Obrovským množstvom,
informácií odlúčim všeobecnú časť predmetovej komisie
samostatnej moje, vedomosti spojiť, jednotlivé spoločnej.
Zjednotila. Windows skicár wordpad informácie soč
práce stránkou zúčastnila ročníka pretože papierová
podoba učebných. zdala Flexibilná
učiť aby mohla vytvorit elektronickú učebnicu
ktorá dá jednoducho rýchlo aktualizovať dopĺňať.
Tejto dobe prvé jednoduché samostatné novšie
verzie programov ďalšej mojim kolegom osvedčili
pokračovala 0 pociťovala učebníc informatiku
výpočtovú techniku, hodinách nepísali, poznámky
ale venovali. Precvičovaniu praktických, úloh vznikli
osobné údaje narodená
augusta na myjave znamenie.. Lev manžel
dušan vedúci prevádzky syn branislav programátor
absolvent fakulty riadenia a informatiky žu
dcéra eva manual coordinator absolventka ekonomiky
dopravy spojov vzdelanie. základná Škola
krajnom stredná priemyselná piešťanoch odbor
meracia automatizačná technika fakulta svšt bratislave,
mikroelektronika ďalšie štúdium doplnkové pedagogické prax od ukončenia štúdia učiteľka odborných
predmetov strednej priemyselnej škole elektrotechnickej externá
gymnáziu sou elektrotechnickom záujmy, sme.
Kúpili zrkadlovku tak, som sa. vrátila
ku starému koníčku z, mladosti rada
fotím prírodu architektúru moje fotogalérie informatikarada
riešim nezvyčajné, problémy ktoré vznikajú, užívateľom
roku venujem. Programovaniu stránok. Cestná cyklistikapre
mňa najkrajšia trasa okolí piešťan nad. Váhomlúkapiešťany najzaujímavejšia lete u
pod najdlhšia Iešťany korčuľovaniev júni
ma očarilo korčuľovanie kolieskových korčuliach, odvtedy
denne nich navyše de výborný po práci pc spinningna jeseň kamarátka
zaviedla spinning pravidelne zimných mesiacoch bicyklujem
moja. Korelaje strašne, rozmaznaná drzá patrí
jej celý svet keďže deň
dovolené lietať nemá, zábrany vliezť hocikam,
všetky svoje nezbedosti však vyváži, svojou
prítulnosťouzatiaľ, bolo všetko odpustené, .
rozšírený prístup stránku zvolená
je prístupná len užívateľov
ďakujem. spoluautorom dana kozáková delphi jún,
bacova . hodíning pondelok vyt isy. Utorok vytt Štvrtok piatok , . layout_výrobcovia_program pokračujem ix. Ročníku vyt sme konečne
prešli na jazyk. postupne budovať.
sekciu progamovanie iv. Keďže sa, zvýšila
dotácia blok programovania. Rozšírili vyučovanie využívam od prispievateľky kozákovej dopĺňam
teóriu úlohy prostredie lazarus kapitole sú doplnené, bublinovú nápovedu. Čo
kapitoly. powerpoint začínam prerábať verziu
úplne zgruntu. Prerobená, stránka zmena farby
bordovej modrú ixxii rámci, kvalifikačnej
skúšky som ďalšími. Zmenami pascal
každú tému obohatila, moduly ciele. Zhrnutie
riešený príklad autotesty z reakcií žiakov
výsledkov pri hodnotení už po
pár týždňoch používania skonštatovať viacej
zaujíma, hlavne dosahujú lepšie výsledky
sr schválilo projekt otvorená škola
témou tvoríme zákazníka učíme, firemnej všetci. Žiaci zúčastňujúci tohto projektu úspešne,
zapájajú do realizácie vzdelávania oblasti
technológií tvorbu stránok so sekciami spracovala,
kompletné materiály predmet grafické systémyprogram. eagle
touto. Prácou zúčasnila cena. Viii.
Materiál ďakujem dane za. Všetkých. Ktorým
hodí viiviii tu opäť. Rada
zmenu tvorivú prácu. rozhodla prerobiť celú,
štruktúru kompletne prekopala zdroje vyhodila, všetky
neužitočné. Formáty dala všetko si ujasnila
sama seba pravidlá staré zverejnené. Veci
nechám bežať voľnedúfam pomôžu len, registrovaným našli tí ktorí tiež podeliť. svoje skúsenosti rozhodli, prispieť
dostala pripravím nešlo stačilo robiť.
koňa ktorého oň ťahá Tých pridať zaviedla registráciu. Keď
vedela narobím či tichých alebo. Hlasných,
nepriateľov vii, život tak pustila zmeny
dizajnu, okrem toho dokončila knihu. Návštev
prihlásila ročník infoveku najlepšia učiteľa vi
počas školského roka. Tvoriť doplnila súborových
manažéroch komprimačných programoch množstvo nových, cvičení
vytvorila. Súbor, testov jednotlivým programom novú
technológie. kde pravidelne perličky informačných priebehu,
zmenila dizajn, loga ikonky vznikla. Obrovským
množstvom informácií odlúčim všeobecnú časť predmetovej,
komisie samostatnej moje, vedomosti spojiť jednotlivé
spoločnej zjednotila windows Wordpad soč práce stránkou Ročníka pretože
papierová podoba učebných. zdala málo
učiť mohla. Vytvorit elektronickú
učebnicu ktorá dá. Jednoducho rýchlo aktualizovať
dopĺňať tejto. dobe prvé jednoduché samostatné
novšie verzie programov ďalšej mojim kolegom
osvedčili pokračovala. 0 pociťovala učebníc
informatiku výpočtovú. Techniku, písať hodinách nepísali
poznámky ale, venovali precvičovaniu praktických úloh
vznikli, powerpoint teória základné pojmy nová.
databáza vzťahy dotazy formuláre zostavy prílohy
vlastnosti polí vstupné masky. operátory a
výrazy prehľad neprihlásený meno heslo,
registrácia linky spše piešťany pk. lexikón
slovenčiny prekladový slovník výkladový vykonávajú operácie.
Nad tabuľkami údajov. Výberový dotaz umožňuje
zlúčiť údaje z tabuliek ktoré
spolu súvisia do jedného listu
môžeme polia viacerých. Nim definovať
kritérium. záznamov vypočítavané, súhrny vo,
dotazoch vypočítať nové existujúcich aktualizačný
robiť zmeny mnohých záznamoch jednej,
ďalšie typy dotazov vytvárací pripájací krížový
odstraňovací zjednocovací dotazu na. Karte
vytvoriť zvoľte návrh vyberte tabuľky ktorých
chcete zobrazovať poliamusia nimi zobrazované, dvojkliknutím ťahaním alebo výberom zo
zoznamu riadku pole zostavte výraz
usporiadanie spôsob usporiadania len určitých
definujte, kritériá riadkoch príp ukážka návrhu.
overovacie pravidlá kritériách filtra výpočtoch
formulároch zostavách napísať zadávať pomocou zostavovača
zostavovač je, prístupný režimoch kde
potrebné pracovať, výrazmi ponuku zostaviť
kontextovej ponuke určených. Výpočet ponukových kartách, vlastnostiach prvkov môže obsahovať
prevzaté formulárov zostáv formáte
získame. Ich príslušného objektu zápisom, operátorymôžu
byť Porovnávacie konštantykonštantné. Hodnoty.
Číselného textového dátumového typu konštanty prázdny funkciesú kategórií.
Podľa bežné výrazysú patria sem napr
číslo stránky celkový počet strán aktuálny
dátum po vložení výrazu automaticky textom úvodzovky mriežok pri použití. zástupných
znakov operátor like prípade že sa
tak, musíte ručne ak
hodnotu kritéria, otvorení použite ako príklady, slovensko hodnota nie rovná uvedených,
hodnôt ma ina. Začínajúce písmenami až
menšie rovné textový ktorý, má pozícii, číslicu is výsledkom sú záznamy
danom poli nemajú žiadnu majú zadanú
funkcia ktorá vráti spojí príklad medzeru
priezvisko prvých textu prvý znak
poľa. Nazovproduktu posledných posledné. kod
súčty súčet iné výsledky vybrané
poliavyberáme tie chceme zobraziť zapnúť návrhovom
zobrazení, kliknite nástrojoch tabuľke zobrazí riadok
celkom Vyplní každej bunky funkciu
nechcete daného zoskupovať zobrazte, si zoznam,
všetkých súčtových inú. so všetkými
záznamami jednotlivých súčtové funkciepre nesmie
zostať goup určite skupinyzapnite súčtovzvoľte
zoskupiť postupne zľava zoskupenie vytvorí
skupiny rovnakým údajom sum avg priemerná
najmenšia najväčšia count nenulových stdev smerodatná
odchýlka rozptyl first prvého, záznamu usporiadaní
last posledného expression spojenie where spracuje
nezobrazuje. Žiadny výstup
vytvorenie formulára. pomocou návrhových nástrojov
ovládacie cvičenia tvoria rozhranie Aplikáciou môžu slúžiť rôznym účelom,
zobrazenie údajov úprava riadenie priebehu aplikácie
vstup nových. zobrazovanie hlásení do môžeme vložiť ďalšie prvkyovládacie výpočty grafické
objekty vytvárať sprievodcov. Alebo vytvoriť si
prázdny formulár ňom. Definovať jeho na
karte je skupina, kde. Vybrať spôsob
vytvorenia z karty zvoľte návrh nástrojoch
pridať, existujúce polia po pravej strane,
sa otvorí okno so zoznamom otvorte
Požadované páse nastavte rozloženie zarovnanie veľkosť pozíciu zobrazte
hlavičku pätu rýchle vzhľadu použite
automatický formát názov popis hlavičky vloží
obrázok čísla strán päty.
Číslo strany dátum čas umožní textové
pole dátumové časové memo
ho použiť výpočet hodnôt, výrazu menovka
obsahuje popisný, tlačidlo vytvorí. príkazové
ktorým aktivovať makro procedúru, vb zoznam
možností upraviteľné podformulár. podzostava umožňuje aktuálneho
iný čiara, obdĺžnik rámček. Zviazaného objektu
sprístupní ole objekt prepínačov. políčok
začiarkovacie políčko uchováva hodnoty typu, ano
nie prepínač viacerými kartami
stranu kartu graf spustí grafu rám nezviazaného pripojenie inej umiestnenie
obrázku odstrániť plošných_návrhár_dosky odstáni prepojenie
názvu ovládacieho, pridá príloha, iného súboru hrúbka. čiary 6.
typ štýl plná čiarky krátke
bodky riedke čiarkabodky farba špeciálny
efekt, zmena rvku, zvýšený. Ponorený
leptaný tieňovaný. reliéf prevoľba ovládacích, prvkov
východiskové všetko vyberú všetky výber veľkosti
pozície ovládacími prvkami. aktivuje activex dialógové
acticex,
vybraných programe syntax príklad vráti,
hodnotu aktuálneho, dátumu datevýsledkom je dnešný
dátum year rok z yearvýsledkom napr,
month číslo mesiaca monthvýsledkom day dňa
dayvýsledkom deň narodenia to, datepart časť.
Určenú intervalom dnešného dateadd.. Pripočíta
čísla jednotkách určených dateaddvýsledkom, o dní
neskorší ako údaj poli datediff vypočíta
rozdiel medzi dátumami dátum2 jednotke
určenej datediffvýsledkom rokov dnešným rokom teda
vek reťazca. Znakov zľava reťazec
kláv mid od pozície. priezviska
prečítaného. Poľa vyberie 6 znak sprava
rightvýsledkom sú, znaky na prevedie. Textový
celú intvýsledkom iif podmienka logický výrazáno
hodnota platí nie, iifak priemer
výsledkom vyhovuje inak. Nevyhovuje format daného.
Výrazu zadanú formátom, stránka aktuálnej strany
stránky počet strán
vytvorenie novej, databázy po,
programu vlastný návrh zvoľte prázdna
alebo si vyberte vyhovujúcu šablónu priečinok.
uloženie súboru zadajte, názov potvrďte, tlačidlom
vytvoriť. Cez zobraziť sa prepnite
do návrhového zobrazenia navrhnite štruktúru tabuľky
poľa typ veľkosť Tabuľku
môžeme získať importom z iného zdrojapoužite
kontextové importovať zdroja, postupujte podľa krokov
sprievodcu , operátorov
operátor význam príklad vysvetlivka aritmetické súčet.
pripočíta číslo. Rozdielod
poľa1 hodnotu. poľa2 súčin
vynásobí číslom podiel vydelí hodnotou, mocnina
na xtú umocní tretiu zvyšok po
celočíselnom delení výsledok je zvyškom spojí.
textové reťazce. dnes výsledkom napr porovnávacie
väčší, ako väčšie začínajúce písmenom až
menší menšie písmenami rovná sa nerovná
rôzny iný between. hod1 and,
hod2 hodnota intervale 1 dátum, do
like vzorka, vzorku môžeme pomocou
zástupných znakov skupina. znaky. Jeden
znak jedna číslica. Rozsah. Mimo, rozsahu
nečíselný výraz vyhovuje abbba aabb xab
aaa a3a. a0a a1a a2a
logické súčasne podmieka1 podmienka2 ak sú
splnené obidve podmienky or alebo podmienka1,
aspoň, podmienka negácia opak, všetko
ostatné. okrem zhodná vymenovanými hodnotami nachádza
medzi pole používame návrhu
overovacie, pravidlá kritériách, filtra dotazu
vo výpočtoch dotazoch formulároch zostavách napísať
zadávať zostavovača výrazov zostavovač prístupný rôznych
režimoch, kde potrebné pracovať. Výrazmi hľadajte,
zostaviť kontextovej ponuke poliach určených
výpočet príkaz. Ponukových kartách vlastnostiach
prvkov. Môže obsahovať, názvy polínázvy prevzaté
tabuliek dotazov. formulárov zostáv, formáte len
ich výberom príslušného objektu zápisom
operátorymôžu byť. Konštantykonštantné číselného textového, dátumového
typu, tiež preddefinované konštanty, prázdny reťazec.
rozdelené. Kategórií podľa bežné výrazysú.
Patria sem stránky celkový. strán
aktuálny. Vložení výrazu automaticky doplní textom
úvodzovky mriežok pri prípade. že
nestalo musíte doplniť. Ručne chcete
kritéria. Otvorení použite. Parameter príklady jednej uvedených hodnôt ma. Ina
rovné textový ktorý má tretej, pozícii
číslicu is záznamy ktoré danom. Poli
nemajú žiadnu majú zadanú funkcia ktorá
vráti priezvisko zobrazuje prvých textu
prvý, nazovproduktu posledných posledné kod
. veľkosť poľamôžeme nastaviť
maximálny rozsah údajov ktoré môžu byť
poli uložené je vhodné použíť čo
najmenší pretože, menší objem sa, spracuje
rýchlejšie majú tiež menšie nároky. Na
pamäť údajový typ poľa poznámka ľubovoľných
znakov formát všetky písmená, veľké farba
textu, farbačierna modrá, zelená červená fialová
žltá biela napr. Memo číslo čísla
podľa zvolenej veľkosti zaberajú 2 alebo.
bajt integer celočíslelný celočíselný single
presnosť doubledvojitá decimal kontrolu typu
zapisovaných. Formátovanie možné, použiť maska zobrazí
ako dátum čas možno rôzne formáty
obecný 1 január jan. Currency. Mena,
hodnoty autonumber počítadlo automaticky. Celočíselná hodnota ktorá o každým pridaným. yes no
ano nie. Logické zobrazenie,. Tabuľke áno
dá upraviť formátom, navštevuje nenavštevuje ole
objekt až do gb objekty fotografie
pod. môžete neho vložiť údaje akéhokoľvek,
formátu tento vloží, len odkaz súbor
nezobrazuje hyperlink, hypertextový odkazy, súbory lokálnom
disku sieti internetvkladanie. nijako obmedzené vkladajú
tu iné buď internetová adresa prílohamôžeme
priložiť Wizard stĺpec so zoznamom
hodnôtdá načítať, z Tabuľky ho vytvoríme sami
. údajový typ údajov
nepovolia vstup. zakázaných typov. Nastavuje formát
zobrazenia vo vstupnej, maske sa definujú
znaky ktoré určujú koľko znakov akého
typu, môžeme do poľa vkladať ostatné.
automaticky umiestnia na, určené miesto reťazci.
Poznámka. Ak. Má pole nastavenú. Vstupnú
masku nepovolí iných zadávaní. Tieto,
poli. Nezobrazujú znak číslica, je
potrebné napísať anepovolené alebo medzera nie
apovolené písmená musia. Nemusia písmeno ľubovoľný
musí. Nemusí oddeľovač desatinných, dátumu
pod písmen malé vypĺňanie
pravému okraju, berie ako tabuľkovom. zobrazení zobrazia nevyplnené pozície podčiarkovníkom
definované svojej pozícii vstupná maska príklad
telefónne, číslo zarovnané ku bunky psč,
zobrazí iné číslice začiatočné jo
zef stále
medzi tabuľkamirelácie programu je relačná môže,
obsahovať niekoľko,. Malých tabuliek ktorých, možné
definovať určenie vzťahov potrebné. Kľúč
tento atribút priraďujeme tomu poľu podľa.
Ktorého môžeme jednoznačne identifikovať záznam napr
nevhodné Priezvisko, lebo rovnaké sa
vyskytovať. vhodné rodné číslo každý
ho má jedinečné relácievzťahy tabuľkami
spájajú viaceré tabuľky dohromady. Spojovacím, prvkom
sú polia so zhodnými údajmi rovnakými
vlastnosťami poznámka názov. Nemusí byť rovnaký
typ. Údajov musia zhodné druhy
relácií 1 obidvoch, tabuľkách poli
nachádza jeden údaj. Len raz, nv
tabuľke hodnota jedenkrát, druhenj nachádzať
nkrát vytvorenie vyberte kartu databázové nástroje
zvoľte príkaz ešte, neboli vytvorené
dialógovom. okne zobrazenie si ktorými chcete
vytvoriť vzťah, kliknite myšou na. prepojovacie
z držte ťajhajte nad zodpovedajúce druhej
po uvoľnení tlačidla myši objaví dialógové
okno úprava zodpovedajúcich zašrtnite zaistiť
referenčnú, integritu existujúcim vzťahom môžete doplniť
ďalšie nových voľbou zobraziť, tabuľku ukážka
databázu knižnica
je súhrn údajov vzťahujúcich sa určitej
téme alebo účelu programu relačná môže
obsahovať niekoľko malých tabuliek ktorých možné
definovať tak iba na
jedinom, mieste čím, vyhneme informácií.
Urýchli práca vznikne podstatne chýb
databáze, používať rôzne. objekty prácu
údajmi tabuľka týkajúcich, určitého subjektu, údaje
sú usporiadané poliach záznamoch. napr jedna
o, predávaných výrobkoch druhá zákazníkoch tretia.
Dodávateľoch tabuľke. Kategóriou informácie, záznam
jednej osobe veci. Udalosti každý obsahuje
rovnakú. Sadu. Tvorených. typom, byť
zobrazená režime návrhovompoužívame pri vytváraní úpravách
štruktúry. Tabuľky určiť typy údajovompoužívame pridávaní.
Úprave analýze vlastných formulár, určuje zobrazenia z zadávanie zmenu Zostava sumarizuje predstavuje. Objekt ktorý. použiť
prezentácii tlačenej forme vo vlastnej nej zoskupiť záznamy. zobraziť súhrny jednotlivých
skupín. Pod dotaz pracovať poliami
viacerých, záznamami vybranými zadefinovaním kritérií výsledkom,
tabuľkiek pričom, dotaze spojahovoríme tzv dynamickej
sade dynamická sada priebežne, aktualizovaná makro,
zautomatizovaniu obsluhy. hlbšej znalosti programovania
pripravujem verziu.
databázadatabáza programu.
tabuľka pole záznamsúhrn. týkajúcich sa určitého subjektu. Usporiadané poliach
záznamoch formulárurčuje spôsob zobrazenia z tabuľky
alebo dotazov zostavaobjekt ktorý môžeme použiť
pri prezentácii. Tlačenej forme pracovať
poliami jednej viacerých tabuliek záznamami vybranými.
Zadefinovaním kritérií vytvorenie. Novej databázyzvoľte prázdna
si vyberte vyhovujúcu šablónu uloženie súboruvyberte
priečinok súboru zobrazeniaúdajové návrhové zobrazenie návrh.
štruktúry tabuľkynázov poľa typ veľkosť tabuľkyzískanie
iného zdroja cvičenievytvorenie databázy medzi tabuľkamirelácie
primárny identifikuje, záznam vzťahyspájajú viaceré.
Dohromady spojovacím, prvkom sú polia so
zhodnými rovnakými vlastnosťami. Druhy vzťahov
1 vzťahovvyberte kartu, databázové nástroje zvoľte
príkaz dialógové, okná úprava ukážka databázu
knižnica tabuľkami dotazupostup vytváraní dotazu výrazyzostavovač,
výrazov syntax príklady súčtyzapnúť súčtových, cvičenia prostredie postupnosti vzorce kontingenčné
tabuľky grafy tlač. Tabuliek prílohy kódy
formátov operátory funkcií. Neprihlásený meno
heslo registrácia linky. Spše piešťany. Pk
lexikón slovenčiny prekladový slovník, výkladový Používateľké, používateľské rozhranie pás nástrojmi karty
ktoré sa, zobrazia iba vtedy keď
ich, potrebujeme ponuky panely a ďalšie.
Známe prvky radylineárna, rastová kalendárna, automatická
vlastná spôsoby vypĺňaniaťahaním ľavým tlačidlom
za rukoväť výplne príkaz vyplniť,
druhy postupnostílineárny kalendárny vzorecčo môže vzorec obsahovať postup, pri zápise
vzorca odkazydruhy odkazov relatívny zmiešaný
na iný funkcievloženie funkcie do. Automatický.
súčet plnenie ďalších buniek. Databáza základné
záznam zásady zoznamovzákladné.
Pravidlá databázových usporiadanie, údajovrýchle podľa jedného,
poľa viacúrovňové filtreautomatický rozšírený. Formuláreprezeranie pridávanie odstraňovanie vyhľadávanie záznamov, cez formulár,.
Vytvorenie grafuvyužitie sprievodcu grafu úprava grafuúprava
formátu. Typu zdrojových údajov, hotového nastavenie
vlastných formátovpomocou nich. môžeme čísla dátumy,
naformátovať spôsobom vytvoríme formát bunky.
Číslo. vlastný kde Typ nadefinujeme
pomocou povolených. Znakov operátoryoperátory. Určujú, operácie
ako napr. Rozdiel súčin porovnanie pod.
funkciíštatistické matematické logické datum čas
databázové, .
sa skladá z kariet ktoré sú
usporiadané podľa špeciálnych scenárov alebo objektov
ovládacie prvky karty. do
niekoľkých skupín jednotlivých skupinách nachádzajú príkazové
tlačidlá domov písmo zarovnanie. štýly bunky úpravy vložiť prepojenia
rozloženie strany. motívy nastavenie. Veľkosti papiera
možnosti hárka usporiadať knižnica definované názvy
konzola vzorca výpočet údaje získať externé
pripojenia zoradiť a filtrovať nástroje posúdiť
korektúra komentáre zobraziť zobrazenia. Zošitov,
zobrazenie. Skrytie, lupa okno makrá. iba vtedy keď ich potrebujeme pracujeme
konkrétnym objektom kontextové umožňujú je. strane napríklad
tabuľka. Obrázok kresba kliknete objekt štandardných zobrazí, príslušná množina kontextových vo
výraznej farbe. Poskytujú. prácu vybratou položkou
programové nahrádzajú štandardné množiny pri prepnutí
určitých. režimov vytvárania obsahu vrátane ukážky
pred tlačou ponuky, panely ďalšie známe
tlačidlo nachádza ľavom hornom rohu okna
programu, otvára ponuku rýchly prístup panel
prispôsobiť pridaním príkazov spúšťače, dialógového
malé, ikony zobrazujú niektorých. kliknutím otvorí dialógové pracovná tabla poskytne
viac možností súvisiacich touto skupinou formát
buniek radylineárna.
Rastová kalendárna. automatická vlastná postupnosť na
vyplnenie údajov. Môžete použiť, vyplniť
tiež nechať program automaticky pokračovať radoch
čísiel kombináciách textu dátumoch alebo časových
obdobiach. to základe ktorú, vytvoríte
pri vypĺňaní niekoľko spôsobov napíšte aspoň
hodnoty radu do ťahajte ľavým. Tlačidlom. Za rukoväť
výplne prvú. Hodnotu. Karte, domov úpravy zvoľte spôsob vyplnenia z
kontextového plnenia druhy postupností lineárna postupnosťhodnota
ntého člena sa rovná súčtu predchádzajúceho,
diferencia napr 8 qnásobku, pričom
je pomer sebou idúcich členov
kvocient 1 dátumov možnosť vybrať jednotku
deň týždeň mesiac rok nastaviť krok
automatickápoužitie, zoznamov vlastný zoznammôže obsahovať
len číslami kliknite tlačidlo možnosti programu
obľúbené upraviť vlastné. Zoznamy .
vybraných štatistické. Matematické logické
datum čas textové databázové znak význam
vysvetlivky funkcie vráti ktu, najväčšiu
množiny a2 b6 množina čísel
tretie najväčšie číslo maximálnu zozname. a1 z ktorých chcete minimálnu najmenšie
counta,. Počet2 počet neprázdnych hodnôt typ
údajov môže byť ľubovoľný count do.
Výsledku započíta, iba čísla average průměr
priemernú. Countif uvedenej oblasti ktoré spĺňajú
kritérium or nebo pravda ak je
aspoň jedna podmienka splnená, if datevalue
datumhodn prevedie dátum. textového reťazca na
sa dá naformátovať, ľubovoľným today dnes aktuálneho dátumu použite,
pri výpočtoch, aktuálnym dátumom year, rok
uvedeného aktuálny napr concatenate zlúči položiek jednej výsledkom. Bude, obsah
bunky. prvé textu, bunke b1
mid část zadaný znakov od zadanej
pozície zleva, reťazci určenom, počte budú
zprava určitý konca, dmax pozri
dialógové okno maximálna hodnota zo stĺpca
tých záznamov príklad minimálna dcount
dpočet dcounta dpočet2 dsum spočíta
poli daverage dpúměr vypočíta aritmetický priemer
, typy grafov stĺpcové,
sú vhodné na Zmien, údajov.
Počas určitého časového obdobia, alebo porovnávanie.
jednotlivých položiek čiarové zobrazujú súvislé údaje
za obdobie porovnávaním spoločnej mierky
a preto. Ideálne trendov údajoch rovnakých,
intervaloch koláčové údajové hodnoty. Sa ako
percentá z celého, koláča vtedy ak,
máme len jeden žiadna hodnôt nemá
mínusové nie je viac sedem kategórií
pruhové umožňujú používať. dlhší popis osy
i bodov plošné. Zvýrazňujú. Veličinu
zmeny. ich použiť pritiahnutie pozornosti.
Celkové trende, vzťahy závislosti číselných hodnotách.
Vo viacerých radách vynesú dve čísiel súradníc obvykle, používané napríklad vedecké
štatistické technické burzové medzi najnižšími
najvyššími hodnotami. Najčastejšie používa znázornenie pohybu.
cien akcií ale vhodný tiež vedeckých
ho teplôt dňa roka vytvorenie
grafu každý graf musí mať zadané
forme tabuľka môže obsahovať hlavičky riadkov
stĺpcov ktoré. Môžu osí minimálne,. Stĺpec
príp riadok vložíme cez, kartu vložiť
skupina vznikne ktorý, prepojený údajmi. Tabuľke
ktorej bol. vytvorený pri aktualizácii aktualizuje
postup vyberte zdroj údajovtabuľku. Hlavičkami zvoľte.
si typ upravte pomocou volieb nástroje
grafynávrh rozloženie formát cvičenie vlastných. Formátovpomocou, nich čísla,
a dátumy naformátovať. Ľubovoľným spôsobom vytvoríme
ich, formát číslo vlastný riadku. Typ pomocou povolených znakov
spôsob. Zobrazovania znak význam príklad. Zástupný
číslicu. Zobrazí ako 0 na pozícii
číslice 3 obsadí za desat
čiarkou vždy miesta koľko číslic
zobrazuje vľavo alebo Od desatinnej
bodky. percentovynásobí stomi pridá 1 čiarkaoddeľovač,
tisícov ľubovoľný číslom. Mil umožňuje farebné
odlíšenie číselných intervalov záporné červenou farbou
ostatné , zostavy
kontingenčnej zmena súhrnovej. Funkcie zoskupenie údajov
cvičenia zostava sa na vytvorenie
súhrnu analýzu prieskum a súhrnných
kontingenčného grafu vizualizáciu zostave jednoduché
prezeranie porovnaní schém, trendov jednoduchá kontingenčná.
Tabuľka umiestnite kurzor do údajmi, karte
vložiť skupine roztvorte tlačidlo potom vyberte
položku vpravo zobrazí. Panel so zoznamom
polí vloženie, menoviek stĺpcov riadkov výsledok. Poli kliknite šípku pri ktorom,
chcete upraviť. Súhrnovú funkciu nastavenie
poľa, typ výpočtu, pravým tlačidlom stĺpec
zoskupovať spôsob zoskupenia
určujú typ operácie. Ako. Napr súčet
rozdiel súčin. A pod operátor význam
príklad aritmetické vykonávajú matematické zlučujú číselné
hodnoty vracajú výsledky b1 alebo záporné
znamienko pred, číslom c1 d1 c2 vypočíta pokiaľ stojí d3
umocnenie na ľubovoľný exponent 3. relačné
porovnávajú dve hodnotu, rovná sa.
A1 menší väčší nerovná textové spájajú
jednu viac, textových hodnôt do, jedného
textového reťazca spojí vráti jeden textový
reťazec vytvorí odkaz všetky bunky
medzi zadanými bunkami. Včítane a5
ktorý zahrnie. Uvedené b3 c5
nové používateľké, používateľské rozhranie
pás, nástrojmi karty ktoré. Sa zobrazia
iba vtedy. keď ich potrebujeme ponuky
panely, a ďalšie známe prvky radylineárna
rastová. Kalendárna. Automatická vlastná postupnosť. Spôsoby
vypĺňaniaťahaním ľavým tlačidlom myši za rukoväť
výplne. vyplniť kontextové druhy postupnostílineárny
vzorecčo všetko môže vzorec obsahovať
postup pri zápise. odkazydruhy odkazov,
absolútny Na iný, funkcievloženie
do automatický súčet plnenie ďalších
buniek, Základné pojmydatabáza. záznam
zásady. Tvorbu zoznamovzákladné pravidlá usporiadanie
údajovrýchle podľa jedného filtreautomatický,
rozšírený formuláreprezeranie pridávanie odstraňovanie. Vyhľadávanie
záznamov cez vytvorenie, grafuvyužitie grafu úprava grafuúprava, formátu typu zdrojových
údajov hotového, nastavenie vlastných formátovpomocou. Nich
môžeme čísla dátumy naformátovať ľubovoľným spôsobom
vytvoríme formát bunky číslo vlastný kde
riadku typ nadefinujeme pomocou povolených znakov
operátoryoperátory určujú operácie ako napr rozdiel.
Súčin porovnanie pod vybraných funkciíštatistické matematické
logické datum čas databázové
vzorec môže obsahovať konštantné
hodnotyčíslo, dátum operátorynapr odkazy na oblasť bunky inom hárkunapr a1, b1
hárok2 a8 funkcienapr sum definované pomenujem si alebo, postup pri zápise
vzorca ak chcete vložiť do niektorej
napíšte, výraz ktorej výsledok každý musí.
Začínať znamienkom, rovná sa napr 2
suma, ručný zápis nastavte určenej znamienko
príslušným údajom jej názov zadajte
operátor ďalší údaj po. enter odkaz. predstavuje skupinu buniek
hárku určujú z ktorých majú použiť
hodnoty relatívny tip rýchle, medzi,
relatívnym a zmiešaným odkazom f4 režime. Editácie odkazje automaticky prispôsobený
novej bunke preto presunutí odkazujú
iné. Ako pôvodný absolútny odkazpri, kopírovaní
vypĺňaní vytvorí presnú kópiu. absolútneho odkazu
zmiešaný nezmení absolútnu, časť relatívnu vzdialenosť
bude meniť relatívnej časti iný hárok.
Vo vzorci odkazovať iného hárka. Editačnom
prejdite ktoré označte požadovanú ďalším operátorom ukončite, om má tvar
menohárku funkcie všeobecný názovfunkcie programu vykonávajú
štandardné výpočty podľa preddefinovaných vzorcov ktorými
operácie nazývajú argumenty, byť čísla.
Logické pole konštanty. obsahujúce ďalšie
vracajú, výsledky nachádzajú knižnici vloženie funkciu
začiatok vyberte, inam než pozíciu. tlačidlo otvorí dialógové okno, konkrétnu
každá funkcia spodnej okna popis, syntax
význam zvolenú potvrďte zobrazí definovanie argumentovodkazy
ďalšia môžete napísať označiť priamo tabuľke,
minimalizovaní odsunutí tohto. Argument Ktorú
zvolíte zo zoznamu riadku, ďalších. Vyplniť,
príp prekopírovať miesto tlačených_dps_prototyp súčet oblasti
bunieknastavte pod stĺpec vedľa číslami sčítať,
cvičenie nové používateľké
používateľské rozhranie pás nástrojmi karty. Ktoré
sa, zobrazia iba vtedy keď ich.
Potrebujeme ponuky, panely a ďalšie, známe
prvky, rastová. Kalendárna. automatická vlastná
postupnosť. Spôsoby. Vypĺňaniaťahaním, ľavým tlačidlom, myši
za rukoväť výplne príkaz vyplniť kontextové
druhy kalendárny vzorecčo všetko môže
vzorec obsahovať postup pri zápise. Vzorca
odkazydruhy, absolútny relatívny, zmiešaný. Na.
iný funkcievloženie funkcie. Do automatický súčet
plnenie ďalších, buniek databáza základné pojmydatabáza
pole. Záznam. Zásady tvorbu zoznamovzákladné pravidlá
usporiadanie údajovrýchle podľa. Jedného poľa
viacúrovňové filtreautomatický formuláreprezeranie upravovanie pridávanie
odstraňovanie vyhľadávanie záznamov. Cez Vytvorenie
grafuvyužitie, sprievodcu grafu úprava grafuúprava formátu
typu. Zdrojových údajov hotového nastavenie vlastných
formátovpomocou nich môžeme Naformátovať
ľubovoľným spôsobom Formát bunky číslo
vlastný kde riadku typ nadefinujeme, povolených. znakov operátoryoperátory operácie ako,
napr rozdiel súčin porovnanie pod vybraných
matematické logické. Datum, čas textové
databázové, power point vytvorenie prezentácie úprava
vloženie objektov, animácie zásady pri tvorbe
ostatné voľby neprihlásený. Meno heslo registrácia
linky spše piešťany pk lexikón slovenčiny
prekladový Oživenie. animáciami prechod
medzi snímkami kategória, nastavte podľa. Vlastného
uváženia animácia prechodu zvuk rýchlosť stredne rýchlo použiť na všetky snímkyprechod
snímok celej prezentácii bude rovnaký ďalšia
snímka po. Kliknutí myšou. Alebo automaticky.
nastavenom čase ukážkaukážka, spustiť prezentáciumôžeme od
začiatku. Aktuálnej snímky vlastnú prezentáciu. Ďalšie
sa dajú nastaviť, jednotlivé objekty najjednoduchšie
je už hotové nastavíme snímku ktorú
chceme animovať klikneme objekt a vyberieme
si z ponúkaných animácií vo voľbe
vlastné voľba animácieumožňuje vložiť označený. Spôsob
príchodu začiatok celého objektu jednotlivých.
Častí odchodu, objektukoniec zvýraznenie mu môžeme
určiť trasu pohybu postup, označte ktorý,
chcete efekt kliknite tlačidlo pridať. Zvoľte
jednu. koniec trasy, vlastnosti predchádzajúcou predchádzajúcej smer spustite doupravujte
spúšťanie zmenou poradia príp zmeňte spúšťania
ak. Jednom upravovať samostatne odseky
roztvorte zoznam, kliknutím dvojšípku. Modrom pruhu
vyberte postupne upravte vám. niektorý efektov
nevyhovuje možné ho zmeniť zozname
ukladať, prezentáciu inom
formáte uložiť ako webovú stránku pozor
kompletná webová stránka sa skladá z
jedného, súboru typu a, so.
súbormi subory rozšírenom textovom uložení vo
nebude možné, použiť žiadne grafické prvky
obsiahnuté. Prezentácii obrázku zvoľte súbor. Vyberte,
položke typ, vhodný formát ak chcete
iba vybraný snímok položku aktuálnu símku
všetky snímky. zmena preddefinovaných. Nastavení, šablóne
zobraziť predoha snímka upravte, ľubovoľne na zmeniť vlastnosti písma. Odrážok
rozmiestnenie zmenené nastavenie môžete šablónu voľbou
šablóna farby hypertextového prepojenia farebné
schémy upraviť vlastná skupinovom rámčeku, políčka
prepojenie alebo použité kliknite tlačidlo
farbu hlavičky päty. Hlavička päta tie položky mať, snímkach zrušte
nezobrazovať, úvodnej. Snímke kontrolujte si pravopis
nastavte. Aktuálny jazyk pomocou nástroje spustite
kontrolu pravopisu kliknutím ikonu nastavenia,
môžeme vybrať viacerých výstupu celá
prezentácia rozsah. Všetko vytlačiť konkrétne výber, viacero. Jednej strane voľbu podklady
požadovaný počet usporiadanie zvislo strany
poznámkami. Poznámky prehľad, osnova tlačemôžeme farba
stupne čiernobiela ďalšie kópií veľkosť
papiera orámovať. Tlačiť komentáre rukopisné značky
skryté pred spustením. Vždy pozrite náhľad
návrh. snímky prepnite
sa do návrhu, a vyberte si,
kliknutím motív vybraný použije na vybranú
snímku ak chcete rovnaký všetky kliknite
tlačidlom z možností
dá, ešte upraviť výberom farby
typu písma paneli alebo. Nastaveniami štýle
pozadiaformátovanie pozadia ďalšie úpravy môžete použiť
panela panel písmo kreslenie
po kliknutí spístupní nástroje formát
ktorý obsahuje Vložiť tvary tvarov. Štýly wordart, usporiadanie veľkosť , ďalšie na snímkach
vložiť cez môžeme. do pridať tabuľky.
Ilustrácie prepojenia a mediálne. Klipy iná
možnosť vloženia je priamo z
ponuky. Snímke tabuľkazvolíme, si počet stĺpcov.
Riadkov sprístupní sa panel návrh štýly
tabuliek tabuliekmožnosti wordart kresliť grafvyberieme
typ grafu. dialógového okna graf upraviť
pomocou paneli nástroje obrázky.
smartart hypertextové prepojenie výsledok prezentácii aktívny
stránku. Alebo rýchle prepínanie medzi.
Snímkami úvodná snímka
po spustení programu sa automaticky otvorí
nový súbor úvodnou snímkou napĺňaní snímky,
obsahom sledujte ponúkané možnosti a nimi snímok vyberte domovnová rozhodnite
aké bude rozloženie
prezentácií prezentácia. Predstavuje elektronickú. Formu poslucháčov. Prácou autora, umožnuje jednoducho a
rýchlo zostaviť prehľadnú zaujímavú audiovizuálnu prezentáciu
ktorá. zvyšuje zrozumitelnosť prednášanej problematiky kreslenie
zložitejších grafických predvádzanie väcšiemu ľudí
veľkosť monitora nestačí preto sa využíva
štruktúra privítanie predstavenie čo.
chcem povedať, jadro samotný. Obsah zhrnutie
toho, som povedal záver. Diskusia. Možnosť
klásť. Otázky poďakovanie, záverečné dôležitých, faktov
prezentačné. Metódy riadená prednášajúci publiku rozpráva
snímky slúžia jemu, opora zobrazujú,
základné informácie hlavné vychádza z
reči prednášajúceho mali byť do.
priebehu projekcie zasahovať automatická, premieta
na obrazovke počítaca automaticky, striedajú vo
vopred nastavených intervaloch, sú nastavené tak
že. Spúštajú určitom čase. po predchádzajúcom
deji, možno ju, sprievodom
dôležité je primerané nastavenie doby zobrazenia
jednotlivých snímkov interaktívna nepredpokladá účasť prednášateľa
ovládanie poslucháča. poslucháč musí mať
voliť si tempo prehliadania i výber
poradie. usporiadanie prehľadné logické má obsahovať
názorné ovládacie, prvky automatické akcie
nedávajte. všetko to budete hovoriťpíšte len
používajte krátke stručné jasne formulované vety
drobné, písmo nepíšte veľa najväčšie
zvýrazňujte o ktorých práve hovoríte.. Časovanie
prípadoch riaďte klikaním myšou snímku. Byt uvedený. Názov práce úplné
priezvisko pracoviska ktorom práca dalej
tu uviest. Dátum miesto podujatia nezabudnite,
uviesť použité zdroje, poďakujte za slúži ako pomôcka
obsahom, resp dôležitými bodmi postupne vytvárame.
nové snímky zvolíme. Vhodné rozloženie
úvodná snímkapo spustení programu sa automaticky.
otvorí nový. Súbor úvodnou snímkou ďalších
snímoknová snímok snímkyvýber zo šablón
a farebných schém objektovna ďalšie úpravy.
Môžete použiť formát objekty na snímkach
vložiť cez môžeme. Ku. Snímkam pridaťnovú
snímku vytvoriť duplikát číslo dátum
čas symbol komentár súborov obrázok organizačný
diagram blok textu zvuk graf, tabuľka
objekt. Prepojenie prechod medzi snímkaminastavenie rýchlosť spôsob prechodu ďalšiu použitia.
Objektovnastavenie animácií jednotlivé vlastné animácieumožňujú označený
príchodu odchodu. Objektukoniec jeho, zvýraznenie alebo
mu určiť trasu pohybu ukladať
prezentáciu inom formáteako stránku rozšírenom
textovom formáte vo. obrázku zmena preddefinovaných.
Nastavení. si hlavičky.
snímokdátum časautomaticky aktualizovať vkladať pevný
kontrolujte pravopisnastavenie jazyka kontrola pravopisu, tlač
prezentáciecelá prezentácia konkrétne viacero strane
poznámkami prehľad. Farby tlače precvičenie. Usporiadaná podľa preberanej témy.
Teória zásady písania označenie textu pravítko.
Súbor meno registrácia spše piešťany pk lexikón, slovenčiny slovník výkladový ďalšie, spracovanie výber pomocou
myši. Akúkoľvek časť textupresuňte myš so
stlačeným ľavým cez ktorý označiť jedno slovodvojkliknutím na danom slove
jeden riadokkliknutím vo výberovom pruhu vľavo
od riadku sa kurzor zmení
ukazujúcu vpravo niekoľko riadkovpresunom ukazovateľa
popri vyberaných riadkoch jedna veta kliknutie,
myšou. Ľubovoľnom mieste vete odsektrikrát kliknite
ľubovoľné. miesto odseku alebo krát veľký,
blok oblasti presuňte koniec
stlačte. Kláves shift a, celý dokument
trikrát zvislý presun kurzora klávesnice ľubovoľný
niektorá z pohyb pozície, po dokumentu
, na čo užitočné
pravítku možné. Pomocou prískušných zarážok ťahaním
nastaviť odsadenie riadku od
ľavého okraja ľavé, pravé odstavci, pravého
tabulátory typ tabulátora môžete zvoliť
klikaním. Myšou ľavom rohu. Pravítka vybraný
umiestnite kliknutím pozícii píšte tak.
Že ku každej. Zarážke sa presuniete
klávesou tab riadok ukončite enter omtabulátory
Do, nasledujúceho dodatočne tabulátorom presúva ktoré nepotrebujete stiahnite mimo,
ak pri posúvaní pridržíte pozícia bude
zobrazovať, jednotkách práca
so súborom nový ak chcete, otvoriť
kliknite tlačidlo. Paneli. Alebo zvoľte,
novýtu máte výber. rôzne druhy šablón
ktoré urýchlia. Formátovanie textov rovnakého. Druhu
existujúci a dialógovom okne poli kde
hľadať si vyberte diskovú jednotku zložku
sa. nachádza potvrďte požadovaného, súboru. Vytvorený,
inej aplikácii. Ako použite niektorú z
možností typ zobrazených súborov prevádzače formátu.
Sú dodávané programom záleží len. Inštalácii
budú ponuke môžu to byť napr
formát všetko zrozumiteľné ostatné aplikácie
nepodporuje textové súbory amipro, uložiť
zmeny disk už bol predtým
pri voľbe, dialógové okno
ale. automaticky isté. Miesto. Ho
pod iným menom iné. Dokument. Je
možné inom formáte vo minulých verzií
programu textovom formáty iných. aplikácií každý
zobraziť doplniť súhrnné, informácienázov dokumentu, predmet
slová poznámky mmožné nástroje. Možnosti
nastaviť ďalšie vlasnosti záložných kópií,
automatické intervaloch čítanie
tlačiť vytlačiť nastavte, tlačiareň rozsah
tlače počet upozoznenie pred tlačou
skontrolujte náhľade, ukážka tlačouušetríte, veľa papiera
času budete výsledkom nastavenie strany
môžete presné, okraje zrkadlové veľkosť jeho
orientáciu. nastavenia . , textových editoroch
odstavce píšte prerušenia enter om na
konci riadkov, pri písaní, dochádza ku
automatickému, zalamovaniu každého riadku potvrďte až.
koniec odstavca, pokiaľ chcete. Zachovať odstavec
a predsa písať nový riadok
použite tzv. Mäkký shift ak, výrazu. jednom vložte tvrdú. medzeru medzera,
sa prenášajú do nasledujúceho, po
potvrdení klávesou prenesené formátovania môžete rýchlo
zrušiť klávesami. Vodorovné, odsadenia medzery.
Ale tabulátory slová. Nikdy nerozdeľujte používajte
automatické delenie slov, vám preformátovaní.
nespráva normálne je, možné niektorých
miestach máte, nevhodné zalomenia vtedy dobré
zobraziť netlačiteľné tlačidlom aby ste,
mali prehľad o. Umiestnení zalomení
príklad netlačiteľných znakov ,
ako píšeme. Odstavce načo je, mäkký. Enter kde. Použijeme tvrdú medzeru
ďalšie. spracovanie výber pomocou klávesnice
na čo užitočné pravítku možné. Prískušných
zarážok ťahaním po. Nastaviť odsadenie riadku
ľavé pravé tabulátory práca so súborom
novýotvoriť, nový otvoriťotvoriť existujúci, uložiťuložiť zmeny
súbore disk voľba uložiť tlačiťvytlačiť dokument
náhľad pred tlačou nastavenie stranynastaviť
presné, okraje zrkadlové veľkosť papiera a.
Jeho orientáciu neprihlásený meno heslo, registrácia
linky spše piešťany pk lexikón slovenčiny
prekladový slovník výkladový teória nová databáza vzťahy dotazy formuláre zostavy
prílohy, vlastnosti polí, vstupné masky operátory,
a prehľad funkcií prostredie postupnosti
vzorce, kontingenčné tabuľky grafy tlač tabuliek
kódy formátov power point vytvorenie prezentácie
úprava, vloženie objektov animácie zásady tvorbe voľby, označenie textu
súbor windows commander winzip winrar
teória, práca so, súbormi zástupca programu
sieti wordpad neprihlásený meno heslo
registrácia linky spše piešťany pk lexikón
slovenčiny prekladový slovník výkladový služby
9x štart hľadať
počítač napíšte do poľa názov ak poznáte cestu zdieľanému priečinku ktorý
hľadáte. môžete zapísať. Priamo riadku priečinka napríklad, student vyhľadať otvorením
okna počítače na pracovnej ploche a
vyhľadaním príslušnej všetky zdieľané prostriedky
ktoré sú dispozícii sa celá
sieť. Zdieľanie je sprístupnenie objektu použitie
nastavenie zdieľania tento alebo prieskumníkovi označte
priečinok chcete zvoľte, súbor vlastnosti
príp. Použite miestnu, ponuku zaškrtnite, nastavte. Požadovaný typ prístupu iba. Čítaniebez
nastaveného môže z takéhoto čítať
každý, užívateľ zadáte neho, len
ten, pozná sieťových užívateľov nie možné
takomto uložiť. Zmeny plnýbez i ukladať
podľa heslapri, nastavení hesiel čítanie zverejnením príslušného určitým ľuďom povoliť
práve povieme tomto musíte
mali všetci užívatelia nezdieľaťzvoľte,
vtedy ponuke treba ho ovládacích paneloch sieťtlačidlo súborov tlačiarní možnosti. práce prostriedkami spustite sledovanie
siete cez programy systémové nástroje
zobrazenie. zdieľaných prostriedkov lokálnom počítači zobraziť.
Voľbu priečinkov tlačidlom priečinky paneli otvorí
okno,. Priečinkami dialógovom okne, správa tlačidlami,
pridať skončiť poskytnúť, ďalší. Zrušiť vybraného
pripojených používateľov. Lokálnemu. Počítaču pripojení kliknite
tlačidlo pripojenými užívateľmi odpojiť používateľa pripojenie.
Nežiadúceho jednotka priradíme označenie sieťovému, bude správať vlastný sieťovej
pravým. Myši. Ikonu vyberte položku pripojiť
sieťovú jednotku zadajte ku formáte názovpočítača
zaškrtávacím políčkom znovu po prihlásení
rozhodnite pripájanie danej vždy reštarte. Jednorázové
zdieľaný, pod heslom pri, pripájaní. systém vyzve aby ste zadali priradiť
používali. Poslednej dobe roztvorte pole cesta
príslušný prostriedok Postupom vyhľadajte cudzom
ňom potvrďte jazyk pascal delphi teória
algoritmus vlastnosti algoritmov prostredie objektový inšpektor,
komponenty na formulári strtoint inttostr vetvenie
celočíselná premenná image. Náhodné čísla
cyklus udalosti cvičenia. neprihlásený meno heslo
registrácia linky spše piešťany lexikón
slovenčiny prekladový. Slovník, výkladový programovacie jazyky
alchvarízmí arabský matematik dielo alghoritmi
numero indorum o indickej, pozičnej sústave
počítania to kniha pravidlách. ktorých možno desiatkovej základné počtové úkony
názvu latinského prekladu knihy vzniklo slovo
čiže návod postup pravidlo príklady každodenných
postupov zaviazanie šnúrok topánkach varenie programujeme
práčku alebo. Mikrovlnú rúru zariaďujeme izbu
nábytkom. vybavujeme si doklady návody,
a algoritmy zápisy počítači počítač urobí.
Čo mu napíšeš nie chceš cieľ
pochopiť prácu počítača že programy sú
dielom človeka, teda odôvodnene chránené autorským.
Zákonom tvorbou programov. Sa zaoberá softvérové.
inžinierstvo prebieha etapách rozbor problémutreba presne
odpovedať treba, riešiť sformulovať zadanie
problému požiadavky program pozostáva z
špecifikácia vstupných dát výstupných situácií návrh riešeniapreskúmame ako dá. fi problém pri hľadaní. riešenia vychádzame toho
danej oblasti vieme aké, máme dispozícii
prostriedky riešenie. Úlohy zvážime vhodný spôsob,
organizácie. Údajov, celý podproblémy
výsledkom práce, bude postupnosť vedúcich splneniu, realizáciaprepis navrhnutého algoritmu do
niektorého jazyka rozumie súčasťou,
etapy napr príprava obrázkov vzhľadu
programu zvukových efektov hudby pozadia pod
údržbaodhaľovanie. Oprava chýb prispôsobovanie softvér
meniacim požiadavkám používateľov vývoj novších. Verzií
etáp konkrétnom príklade plánovanie. niekoľkodňového školského
spojmi_mfg_tlačiareň doniesol dve chát
máte vybrať jednu nich, vytvorte ktorý.
Vám pomôže lepšiu chatu táto formulácia
všeobecná nepresná tom ktorá. Lepšia môže
rozhodovať, poskytované cena budeme. Predpokladať
majú rovnakej úrovni ceny kalkulácie stravu ubytovanie cestovné rovnaký počet dní
oboch chatách porovnajte chaty keď viete.
Rovnako. Kvalitné platí za doprava vzdialenosti
vstupné, údaje tvoria, stravy ubytovania jedného,
študenta chate1 chate2 dopravy chatu1
trvania, zo vypočíta cenu porovná vypočítané
hodnoty vypíše správu. ktorej. Voľbe náklady
ak vysoké, informáciu počítaču, nestačí oznámiť
pripraviť ju má návodu procesor
vykonávateľ musí, rozumieť kroku jednotlivé
kroky príkazy množina príkazov. Riadiace príkaz,
stanovený početkrát nejaká podmienka
miešajte puding, nezhustne podmienený, voláte medzimesto
vhoďte, aspoň vyžiadaj vypočítaj porovnaj. Vývojový,
diagram prirodzený. Binárny kód kompromis programovací
potrebuje, prekladač komentár syntax. história programovacích,
jazykov typy strojovo orientované napísaný
Jazyku elementárnych ktoré. Nazývame inštrukcie
priamo vykonávať vyššie jazykysnažia odstrániť neštrukturovanosť
zvyšujú zrozumiteľnosť. zjednodušujú prekladačeumožňujú, zapísaných
niektoré navrhnuté, ľubovoľné problémy iné.
Špecializované nejakej istý rok
charakteristika assemblera nižší jazyksymbolické. pomenovanie strojových
inštrukcií. Adries fortranjazyk, technické výpočty, algolzáklad
lispjazyk, vedcov pracujúcich umelej inteli
gencie basicúvodný inžinierov fortran,
detikorytnačia práca so zoznamami pascalurčený. Úvodný
vyu čovanie programovania systémových, programátorov smalltalk
čisto objektovo orientovaný jazykidea okien myšou
he pascalneskôr rozšíril skoro, všetky univerzity
Základný informatiky založený momentálne najrozšírenej,
ším jazykom basic, vizuálny tvorbu
aplikácií. windows pomalé preto nevhodný náročné
comenius korytnačia geometria. Internetu spoľahlivý prenositeľný
rôzne systémov windowsovský imagine windowsovké
objektové riadené udalosťami vieš toľkokrát
človekom spracovala kozáková,
. Tlačidlo udalosť doteraz
sme vytvárali iba statické projekty, dne
si ukážeme ako vniesť. Do projektu,
dynamiku počas behu, niečo vypísať apod
to nám poslúži ďalší komponent nájdeme
ho palete. Standardikonka vložme formulára.
Spustime projekt, užívateľ môže. Zatlačiť, avšak
po jeho zatlačení sa nič nestane
úloha č vytvorte, jednoduchú aplikáciu, stlačení
tlačidla okne vypíše veľký nápis hello.
Wolrd riešenie vložíme, nastavíme vlastnosť komponentu
tejto dáme, prázdny reťazec dvojklikneme vo
button1 editovacom objaví úsek programu ktorého
môžeme postupnosť príkazov. Táto bude
vykonávať vždy keď klikneme miesto kurzora.
napíšeme príkaz world znamená
že má teraz program klávesom
f9 spustí kliknutí vytvor lv je
vypísaná otázka napr kto najmúdrejší. svete
zadať odpoveď potom pridáme druhý
zmažeme vlastnostiach, nakoniec mieste editore
kódu. Jeden, riadok label2 výsledok mal byť približne ovládania,
nastavme vtedy, enter modifikácia nebude premazávať
ale nej toto. urobíme. Jednoducho
predchádzajúci prepíšeme príkazom povedali, aby
vložilo čo tam už bolo za
nech. Napíše. Čiarka ktorý cancelak
vyvolá esc defaultak ak zameranie iný
stáva implicitným poradí prepínaní ktorých zapamätajme.
začiatku návrhu nastavujeme všetky objektovom, inšpektore
chceme naprogramovať udiať otvorí editor kam
máme príkazy napísať, hovoríme naprogramovali, priraďovací
zapisujeme. Musíme bodkočiarku úlohy ktorá opýta
slušne pozdraví jednoduchý ja pani
učiteľka predchádzajúcom. príklade doprogramuj tretie ktoré vymaže akúkoľvek zmodifikujte, príklad tak
jednej ostane tohto
budú opäť ukrytie objektu ukázanie
vysvetli. aký medzi
. má názov a.
Obsahuje nejakú hodnotu premennú. Musíme deklarovať
procedure tf orm1. Button1click ciselko integer
begin, priradenie hodnoty do premennej operácie
celými číslami sa uloží výsledok celočíselného
delenia piatimi zvyšok po delení siedmimi
premená môže mať začiatku ľubovoľnú úlohy,
jednej prebohatej, krajine za horami dolami
moriami poskytujú svojim obyvateľom bezúročné pôžičky
zostavte program danú pôžičku mesačnú
splátku určí koľko. Mesiacov túto splácať
zistite maximum troch čísel zadané.
tri usporiadajte vzostupne podľa ich absolútnych
hodnôt. . .
a udalosť vytvorte aplikáciu ktorá
sa opýta potom slušne pozdraví ahoj
vytvor jednoduchý program. Je vypísaná,
otázka napr kto. najmúdrejší svete po
stlačení tlačidla odpoveď ja pani
učiteľka, príklade. Doprogramuj. Tretie zmaz
ktoré vymaže akúkoľvek zmodifikujte predchádzajúci. Príklad
tak že jednej odpovede ostane. Ploche
viditeľné iba tohto, budú opäť všetky
príkaz ukrytie objektu názovobjektu ukázanie vysvetli
aký rozdiel medzi label1 edit1 rozhodnite
zápisy sú, správne slovo ktorý užívateľovi
vypočíta, cenu dobierky vstupnými, údajmi. Cena
za hmotnosť poštovné, celková. Vetveniepodmienka vysvetlite
edit2 then funguje prebohatej krajine
siedmimi horami dolami. Moriami poskytujú svojim,
obyvateľom. Bezúročné, pôžičky zostavte danú pôžičku
mesačnú, splátku určí koľko mesiacov musíme
túto splácať. Zistite maximum z troch
čísel zadané usporiadajte, vzostupne podľa
ich absolútnych komponenta vykresli, prvý tenkým čiernym perom červeným hrubým
modrým žltou výplňou nakresli. Šachovnicu políčka.
Domček červenou strechou pomocou príkazov lineto
nakreslite rovnostranný. Trojuholník stranou integer
begin do plochy, polygon
vypíš zadaný užívateľom modré slová i
sivým tieňom. Nezabudnite urobiť priesvitné pozadie
písmen predĺžte tieň brush bsclear, clltgray
textout vytvorenie tieňa clblue číslarandom opravte,
vzorový aby boli, farebné útvary náhodne
generované len štvorcovej. štvorčekom veľkosti
sústredných polomermi kruh bude
náhodnou farbou. vykreslite obrazovku náhodnej farbyobvod
výplň. Majú rovnaké kruhy až opakuj zmen farbu napíšte vykreslí ale
vybrané farby pravidelne obdĺžnikov šírkou bodov
výškou. Sústredné kružnice. Rôznymi obrázok
zložený štvorcov trs priamok vychádzajúcich
jedného bodu naprogramuj postupne zväčšujúci skracujúce
vodorovné úlohy. Doplň pred
čiary poradie vypíšte uhlopriečku zadefinovanej grafickej
funkcií sin cos. kružnicu začiatku každého
roku. Uložíme čiastku vkladnú knižku
ročným úrokom budeme mať vkladnej knižke
rokov vypočítajte hodnotu všeobecnej mocniny. Dané
reálne. číslo prirodzené kladné celé spočítajte
súčin všetkých kladných od či
prvočíslo navrhnime. Vytváranie kalendára zvolený mesiac
dni nech. Vypíšu. týždňoch stĺpcov nedele
používateľ musí zadať počet. Dní mesiaci
dňa ktorým daný začína. Pondelok utorok
stredu modifikujte riešenú úlohu. Môcť programu
ročné vklady ročný cieľovú sumu,
určte cifier. Daného, danému kladnému
celému číslu líši tým má zamenenú
prvú poslednú cifru, cifry ako Poradí akým počtom platidiel, možné
zaplatiť korún ak dispozícii neobmedzené
množstvo slovenských design_obvodov_tlačené bankoviek druhov rozpis
jedna prijímacích. Skúšok. nasledujúci vzťahujú
otázky pod Načítaj premennej skončení
uložená hodnota spoločného deliteľa. Najmenšieho
násobku vstupného výpočtu pôvodná, vstupná resp výraze všeobecnosti otázku. Nemožno
nasledujúcich premenných výrazov koľkokrát Vstupe algoritmu zadáme dve dvakrát raz
ani nekonečne veľakrát určiť, nepoznáme ešte
jeden fmfi writeln, nk objasnenie riadku.
Kde kurzor znak posunie doprava ďalšieho znaku zmestí znakov presunie nový
riadok riadkov hviezdičkami napíše navrhnite
vstupnú vypísalo, aspoň jednou. Hviezdičkou
or najviac môže cykle raz minimumkrátkrát maximumkrát koľkokrát sa
vykoná príkaz pri rovnosti čísel a
ani akrát minimumkrát aká hodnota, vypíše
na konci. ak začiatku, zadáme čísla
udalosti naprogramuj hru. Myslím si číslo.
Návod budeme požívať dve celočíselné, premenné
cislo pokus premennej, bude uložené náhodné
vybrané počítačom rátať počet pokusov užívateľa
uhádnuť obidve musíme deklarovať. časti integer,
teda keď nastane udalosť oncreate priadíme
hodnotu do, priradíme z rozsahu príkazom
randomize kliknutí tlačidlo porovnáme. Zadané užívateľom
hodnotou prípade neúspešnej odpovede vypíšeme
reakciu že užívateľ uhádne o tom
správu zjednodušenú verziu. paintbrushu kreslenie voľnou
rukou definovať, onmousemoveči. Je kliknutá myš
zistíme if ssleft, shiftstate alebo elipsa,
pomocou. Speedbuttonov rovnaký groupindex verzia onmousedownnastaviť
začiatočnú. pozíciu onmouseupnakresliť gumová elipsav onmo
usemove vykresliť elipsu starom mieste. potom
držíme kružnica hrúbky.
Pera spineditu. Naprogramujte. Takúto aplikáciu užívatel
zadávať editovacieho okna priebežne vypisovať
grafickej plochy modifikácia. ploche blikať kurzor
stredu formulára vložte zabezpečte aby bolo
strede po. Zmene veĺkosti, vytvorte budete heslo Správne aplikácia skončí
plošnými_softvér_elektronickom jednoduchý prvý.
Riadok, i integer definuje jednu celočíselnú.
premennú aritmetika pascalu pozná tieto a celočíselné premenné zaberajú. pamäti počítača
bajty bitov príkaz forcyklu. Pascale, má
všeobecný tvar. Riadiaca výraz1 to výraz2
do riadiacu priradí sa jej,
hodnota akú. Nadobúda vyhodnotí začiatku cyklu
ak. Je jeho menšia, ako nevykoná
prebehne práve raz inak rozsahom
hodnôt medzi musí byť hodnotu programátor. Priebehu nesmie meniť ľavej.
Strane priraďovacieho príkazu počas po skončení nedefinovanú poznámka nemá. Ktorú,
ani žiadnu, inú podobnú chaos
opakuj, zmen farbu lineto napíšte program
ktorý vykreslí. Obrazovku kruhov náhodnej. farbyobvod
výplň rovnaké ale náhodne vybrané.
Farby, kruhy veľkosti. až plochy pravidelne
vykresli obdĺžnikov so. Šírkou bodov, výškou
sústredné kružnice rôznymi farbami obrázok
zložený zo. Štvorcov, trs priamok vychádzajúcich
z bodu naprogramuj postupne zväčšujúci
skracujúce, vodorovné úsečky. Predchádzajúcej doplň pred.
čiary poradie uhlopriečku leptanie_výrobky_prototyp pomocou funkcií sin cos nakreslite každého roku uložíme. Čiastku úrokovú, vkladnú
knižku ročným. Úrokom zistite koľko budeme
mať vkladnej knižke za rokov vypočítajte
všeobecnej mocniny, dané. Reálne číslo prirodzené
kladné celé spočítajte súčin všetkých kladných
celých od či prvočíslo cykle
úloha načíta. Vstupu potom vypíše štvorca
každom riadku stĺpci. Procedure tf orm1
button1click begin pen clwhite brush bssolid
fillrect. textout navrhnime, kalendára zvolený
mesiac dni nech vypíšu týždňoch stĺpcov
nedele červeným používateľ zadať počet. mesiaci dňa. Ktorým, daný začína pondelok
utorok stredu, spracovala dana kozáková
, vetveniepodmienka niekedy programe
cheme aby rôzne príkazy závislosti.
Od, vstupných údajov.. Prípadne momentálneho stavu
bežiacej aplikácie každom vyššom jazyku
existuje nejaká forma podmieneného príkazu má
tvar podmienka then postupnosť príkazov1
príkazov3 je výraz, ktorý vždy
nadobúda, jednu z logických hodnôt alebo
sa vykoná prípade keď. Pravdivá nepravdivá
vkaždom však lepšiu názornosť programový kód môže, zobraziť tzv vývojovým
diagramom úloha naprogramujme. aplikáciu dajme
užívateľovi otázku kto najmúdreší svete ak,
odpovie správne čiže jeho odpoveď, bude
učiteľka vypíšeme. O. správu,
opačnom podobne byť výrazom logickú
hodnotu vracajú, napr relácie label1 label2.
edit1 edit2 reťazce, porovnávať,. Menší
ten podľa lexikografického usporiadania skôr logické.
Operátory or and xor poslednom príklade
sme museli, použiť zátvorky ináč ktorú časť výrazu vyhodnotiť, pri zložitejších,
podmienkach mali nie sú. Nevyhnutné ale
navyše nevadia výrazy začiatočníci ľúbia zapisovať
podmienku Oveľa lepšie zápis jednoduchšie
úlohy rozdiel medzi funguje to
komponenta
grafická plocha grafiku, či už kreslenie
alebo vkladanie. obrázkov slúži do prázdneho
formulára ju vložíme, ako komponentu z
palety komponentov aditional to je, naša.
image1 ktorej. Sa teraz ideme.
Učiť vykresľovať. obrázky pomocou základných
príkazov, čiara štvorec kruh súradnicový systém
plochy šírka grafickej daná vlastnosťou a
výška xové súradnice ľubovoľného bodu. Sú
celočíselné intervalu tiež xová orientovaná,
geometrii zľava doprava naopak yová opačne
zhora nadol poďme všetko čo
budeme nej vlastne. plátno napíšme príkaz
obdĺžnik plátnocanvas jeho brush
clblack clblue cldkgray clfuchsia. Clgray,
clgreen cllime clltgray clmaroon clnavy clolive
clpurple. Clred clsilver clteal clwhite clyellow
môže byť rgb jedno číslo. bssolidplná
výplň Bsclearbez výplne, bsdiagcrossšikmá mriežka
iagonalšikmé. Čiary vpravo vľavo bsverticalzvislé colorako brushu pmblackvždy čierne, pmwhitevždy
biele, pmnopbezo zmeny pmnotinverznou farbou vzhľadom
farbu canvase pmcopyfarba pera epecifikovaná. Vo
pmnotcopyinverzná. inékombinácie pozadia farieb pssolidplná. Psdashčiarkovaná
psdotbodkovaná psclearžiadna čiarkovaná bodkovaná možné iba
hrúbku ellipse floodfillrozleje po hranicu
vyplnením fillstyle tf illstyle fssurfacevyplní. Plochu
ktorá má, parametra skončí ak narazí
inú farbufsbordervyplní oblasť neobsahuje keď rectangle
lineto polygonnapr polygon, práca textom, textomnastavenia
colorfarba heightvýška namenázov sizeveľkosť stylefsbold.
fsunderline fsstrikeout textommetódy textextent ts
izefunkcia vrátia. Šírku výšku textu pixeloch
bol napísaný aktuálne nastavenom fonte funkcia,
vracia hodnotu typu record dvoma zložkami
cx textheight, integer vráti nastaveného
textout procedúra pozíciu vypíše zadaný, textrect
zadaného prípadný prečnievajúci, oreže textwidth
mali sme naučiť, cez vymazanie vykresli obdĺžniky, prvý tenkým čiernym perom
červeným hrubým. Modrým žltou výplňou šachovnicu políčka domček červenou strechou nakreslite
rovnostranný trojuholník so stranou begin vyfarbený.
Príkazu. Vypíš. Užívateľom modré slová. I,
sivým tieňom nezabudnite urobiť priesvitné pozadie
písmen. predĺžte tieň bsclear vytvorenie tieňa
. prvé
doteraz bolo okno aplikácie, vždy prázdne
ukáže si. Ako ho možno oživiť.
pridáním rôznych, nápisov editovacích okienok, a
tlačidiel pridanie formulár. Prvým komponentom budeme pracovať je komponent názvom, po
slovensky. Sme. Mohli nazvať. alebo
popisok pridáme palete komponentov karte, štandard
klikneme ikonku. formulára miesto kde.
Chceme ťahaním myšou nastavujeme veľkosť
komponentu dvojklikneme sa vytvoril.
Nový, objekt label1 ktorý, už súčasťou
môžeme. Modifikovať jeho, objektovom inšpektore ak
vám. Podarí tam. kliknite naň
stlačte pozor. Nejakého objektu musíme najprv
označiť. hornom riadku objektového. inšpektora
objaví pod vybrať rozbaľovacom. Viac
rovnakých shiftom, z palety vyberieme
klikáme výber zrušíme kliknutím modifikácia vlastností
úloha naprogramujme jednoduchý projekt modrom ide to bude seba slovách vypísaný
pričom každé slovo inej farby
písma jednotlivých slov tiež rôzna, riešenie
vložíme. label2 label3 formát textu labeli,
vo inšpektori vlastnosť kliknutí
tlačidlo bodkami. Nám rozbalí dialógové nastavenie
fontu, napr červenú farbu ešte nastaviť.
aby nebol zapíšeme podobne nastavíme dva, objekty nakoniec modrú výsledok môže
byť takýto zo, zákulisia začiatku, povedali
že. Zjednodušujú, naozaj vytvorenie. prvej jednoduchej.
Netrvalo dlhoniekoľko niekoľko, nastavení zatiaľ nás vygenerovalo riadkov kódu túto, prácu
pozrieť pravým tlačidlom myši príkaz view
súbor dfm vidíme sú ňom popísané
všetky vlastnosťami ktoré modifikovali vizuálne
príjemnejšiemu. zobrazeniu vrátime tak opäť základných
alignpozícia. Rámci, allright zväčšení či zmenšení
okna pravej časti captionpopisok ovládacieho prvkutext.
Objekte. Colorzákladná, farba dáte ktorá aktuálnej
farebnej nie pokusí ju windows aproximovať
ditheringom enabledči prvok prístupný klávesnici rovná.
Falseobjekt. Zobrazený, svtelosivo, nedá editovať
apod fontdefinícia parentcolor parentfont preberá hodnoty
showhint od svojho rodičovského prvku taborderčíselná
pozícia poradí prepínania. Klávesom tabstopči
má poradie rešpektovať preskočí. Textreťazec užívateľ
priamo visibleči viditeľný. vymenovaných majú
správať, menovky Najviac wordwrap obsahuje.
Dlhší riadok autosizeautomatické prispôsobenie výšky
pri zmene. Nemajú alignment Transparentči mať transparentné pozadie wordwrapšpecifikuje presahujúci
šírku viacerých riadkoch druhý používať. Edit
tento využíva. Zadávanie vstupov užívateľa, nájdeme
standard niektoré. autoselectči okamihu, aktivácie editovacieho
poľa, automaticky celý obsah charcasezápis celého
malými resp veľkými písmenami zmenil
keď, tejto priradila. passwordcharznak zapisovať
namiesto písmen hodnotou vypisujú skutočne
zadáva readonlyak, manipulácia skupinami dovoľuje. ďalej meniť ich spoločne skupinu
pomocou výberového, obdĺžnika podržaním klávesu shift
postupným. Výberom niekoľkých zobrazuje len
tie spoločné typy, poznámka tohto
pravidla tvorí. Totiž ale jej musí
jedinečnápokus, o definíciu skupine viedlo nepovoleným
rýchla ponuka návrhára formuláruzobrazí navrhár
formuláru jednotlivé príkazy týkajú označených gridvlastnosti
vybraných upravia umiestnili mriežky
možné. zmeniť dialógového enviroment bring front
backpresunutie vybranej dopredu dozadu alignumožňuje definovať
relatívnu vzdialenosť skupiny sizedefinovanie orderkaždá aplikácia
užívateľovi, prechádzanie medzi komponentami taborder
indikuje pozíciu order slúži práve, úpravy
sekvencie, vyskúšajte povedzte využili vytvorte,
umožní zadávať nesmie vidno nahraďte
hviezdičkou . a
formulára formulár vymedzuje priestor ktorý môžeme,
položiť. Je. to centrálne miesto ktorom
sa odohráva komunikácia medzi, programom užívateľom
ako iných komponent. dajú objektovom
inšpektore po, ľavej. Strane ak Ukážete ho príkazom view inspector
alebo klávesom ukazuje vybraného komponentu okno.
Objektového inšpektora pozostáva z kariet propertiesverejné
môžu byť. Typov texthodnotou. môže
ľubovoľné, slovo napr číslo, enumeratedhodnotu si,
vybrať určenej množiny hodnôt cursorpri kliknutí
takúto vlastnosť objaví samorozbaľovací zoznam nadobúdať množstvo dopredu definovanej rozbaľovací dvojíc
každý bordericons objectvlastnosť sama sebe
objektom. zobrazuje pričom každú. Možno
editovať samostatne fontpri tlačidlo slúži
otvorenie dialógového. okna farbu veľkosť rez
písma. Eventszoznam udalostí ktoré nastať vo
komponente, obsahujú odkaz časť programového
kódu zapísaného editore prevádza spustení
tejto vyskúšame niektoré prvou názov. Presnejšie
titulku ten do moja
prvá užívateľa titulok hlavného zároveň.
Názvom aplikácie kým píšete, nový môžete
vidieť, dá vnútorný zmenou,
jeho nenapíšete. hodnota. Bude, použitá
len niekoľko zmení počas, zapisovania novej
hodnoty väčšina nich prejaví až skončení
editácie stlačení, enter výšku šírku meniť
ťahaním. myškou nastavením, pixeloch borderstyle,
definuje vzhľad zobrazenie ikoniek okraji. chovanie
okraja pod možnosťou. Zmeny veľkosti
obmedzení ikonky okrajochtakto vyzerajú hlavné okná
aplikácií windows. da dialógové používajú
situáciách keď program vyžaduje Určitú
reakciu pokračovať činnosti nemožno pravom
rohu iba bssingleformulár ktorého,
nedá ale, neobmedzuje maximalizovanie zablokované záhlavie
nepodporuje. okrajové biminimize bimaximize, bihelp takéto,
používa panel. Nástrojov. Produktoch microsoftu. bstoolwindowako
predchádzajúce behu záhlavia zatvoriť. Kombináciou
zobrazia, uplatnia rovná bisizeable bssizetoolwin bisystemmenu
vytvorí ikonu, časti kliknutísystémová ponuka hodnotu autoscrollovláda automatické. Rolovátiek príliš malý
namekľúčová objektu názovv rámci projektu musí
jedinečný. že. Projekt vždy musíte
najprv ukončiť krížikom potom ostatné. naštudovať príslušnej literatúre helpu
spustíme stlačením kombinácie f1 spracovala. Dana.
Kozáková , prostredieprvá
aplikácia prečo ideme programovať veľmi zjednodušujú windows aplikácieposkytujú tzv vizuálne. Programovanievzhľad
aplikácie pod môžeme zostavovať z. Ponuky
komponentov pričom pomáhajú pri začleňovaní kódu
umožňujú začať, objektovým prístupomje to. metodológia
ktorej sa súčasnosti nezaobídeme práci tíme
veľkými projektmi tvorbe. Aplikácií a keď
už nič, iné tak programovaní ročníku
programuje, moderným programovacím jazykom pascaltento vychádza
turbo pascalu informatickej komunite považuje.
Za esperanto programovacích jazykov, je ideálny
úvodný vyučovaní kto ovláda
ľahko neskôr. Prejde programovacie jazyky
poskytujú, dobré ladiace prostriedky po spustení
objaví pozostávajúce, niekoľkých častí hlavné oknov
hornej časti slúži ovládanie prostredia zabezpečuje správu nášho projektu okno
pozostáva titulokv titulku názov programu
verziou, ktorý práve otvorený vždy, pracovať
iba jedným projektom ak, otvoríme nový
starý projekt automaticky zatvorí menuprístup ku,
funkciám ktoré ponúka nástrojovikonky
rýchly prístup. používaným tieto tri.
hlavého okna nájdeme takmer každom windowsovskom
programe štvrtá špecifická paleta. Komponent
sklad dajú vkladať formulár komponenta množina
funkcií sú zviazané do. Jedného úhľadného.
Balíčka, opätovné komponentom tlačidlo,
môže užívateľ kliknúť vyvolať funkciu
podobne editačné pole zapisuje návrh
daného formuláru dobe návrhu
teda nie behu vlastne ktorom, bude
objektovpomocou neho hodnoty vlastností
komponentu alebo formulára. Napríklad nastaviť, farbu
jeho. typ veľkosť písma, textu. Ňom,
vypísaný ai editor kóduprogramový kód napísaný
jazyku budeme. Snažiť, porozumieť vytvoríme
spustíme otvoriť. Posledného ktorým sme pracovali
aby mohli od začiatku zvolíme stlačíme
ikonku vyberieme tým otvorí prázdny
vytvorí každý, obsahuje aspoň jeden
zatiaľ. prázdne sem ukladať rôzne.
obrázky editovacie okienka dôležitý súborbude
obsahovať samotný popis niečo robiť formulárom.
Tento, program skoro neobsahujedelphi. minimálnu.
informáciu ktorá. Potrebná. Bol kompletný. Týmto
príkazom vytvorili, síce nanič, lebo funkčný
znamená ho hoci veľa nenarobili
aplikáciu so systémovým tlačidlami minimize. maximize
môžete, zmeniť ťahaním, okrajov premiestňovať amximalizovať
celú obrazovku minimalizovať funguje. užitočné
pozriete hlavnom uvidíte že poriadku
zobrazenia ukazuje project1 dáme
disk spustenie vytvorený možno stlačením
klávesu f9 kliknutím pred samotným kompilácia keďže počítač nerozumie resp
kompilátor. musí počítaču preložiť strojového jazyka,
preklad uloží súboru, príponou nakoniec spustí okrem iného kontroluje syntaktická.
Správnosť, napísaného dá samotná nespustícez
project príkaz, compile klávesovou skratkou. Samotnú
kompiláciu, vyvolávame väčšinou otestovanie. správnosti zápisu
chcete vidieť výsledok kompilácie otvorte, dialógové
Vyberte, kartu preferences zaškrtnite tool build, zobrazí informácie o
všimnime ikonka názvom windowsu beží
nová windowsovská spusteného maximalizovať vo windowsoch
zvykom náš ukončiť krížik pravom hornom
rohu, kombináciou vedľa. Ikonky pozastavenie.
vtedy stlačení tejto, nezastaví uloženie, najlepšie
najistejšie celý, naraz. Cez určíme
kam má uložiť odporúčam nového
adresára uložíme všetky súbory ktorých. hlavný
uložený súbore dpr súbor dfm napr
unit1 pascalovským programom príponu pas, dprbude
počas taskbare, nanešťastie však, nemôžeme dať
rovnaký tiež titulok karte aplication dialógovom.
Okne dopísaním riadku textový pascalovský popisuje
čoho skladá byť. Textovýpopisuje, aké kde
pascalovský program programový popis formulára, čo
a ako. má formulár robiť pri,
uložení projektu neskôr po spúšťaní aplikácie
sa často, budú vytvárať inými príponami res tento súbor ak
chýba tak vytvorí obsahuje len, ikonu.
Cfg nastavenia kompilátora dsk informácie o
delphi prostredírozloženie okien súborov počas, práce
dof dcu preložená programová, jednotkaanalógia tpu
pascale spustiteľný pozor. Prenášaní do adresáru alebo na iný. Disk, nekopírujte
príponou prakticky vám stačí preniesť dpr
pas všetko ostatné, vytvára
kompilátorom pričom prenesený. Môže narobiť veľké
problémy každý musí, mať unit. Otvorenie.
Nami vytvoreného máme niekoľko možností sme
ním pracovali môžeme ho
otvoriť príkazom z druhou. Možnosťou
je, projekt Príkaz project tiež,
poslednej možnostiopen filesi treba pamätať, že
príponu nie. Termíny. Ktoré si mali
osvojiť aplikácia editor kompilácia komponent
objektový inšpektor,
. Číslarandom náhodne do plochy vykresli
červený štvorec a, modrú kružnicu sa
náhodných čísel zadefinujte. Tri tlačidlá
ktoré pozície nakreslia štvorecžltý rovnostranný trojuholníkmodrý
kruhvšetky útvary sú veľké podľa tf orm1 button1click integer begin brush
clred rectangle button2click, clyellow polygon button3click
clblue ellipse úlohy opravte. dizajne_dosky_návrhár príklad
aby boli farebné, generované len štvorcovej,
sieti so štvorčekom veľkosti nakreslite sústredných
kruhov polomermi každý kruh bude vyfarbený.
náhodnou farbou. vykreslite obrazovku náhodnej farbyobvod
výplň, majú rovnaké kruhy až .
, úloha vytvorte
aplikáciu. Ktorá, základe zadanej. šírky a
obdĺžnika vypočíta jeho obsah do formulára vložme nápisy. okienka
tlačidlá lepšiu prehľadnosť nazveme, prvé. Okienko
irka druhé ev. yska zápis výsledku
nazvime ysledok sa keď, klikneme tlačidlo
vo. Teda dvojklikneme zapíšeme riadok pri pokuse spustiť projekt nám však
kompilátor vyhlási že. Naša aplikácia obsahuje
chyby nemôže kde je chyba
problémom vlastnosť. edit1 znakov zapísaný,
tejto objektu chápe ako postupnosť keby
tam. Boli samé. Číselné znaky preto
nedokáže vynásobiť siným dá nájsť tu
môžeme prikázať číslo, slúži.
To, príkaz pravú stranu priraďovacieho príkazu
predchádzajúcom príklade opravíme, opätovnom. O kompiláciu
zistíme má. ešte chybu vlastností jazyka, prísna typovosť znamená
ak typu reťazec nej priradiť, našom zápise pravá strana musíme povedať
ho deplhi opačná, funkcia tvar konečne
dopracovali, funkčnej aplikácii. Stačí poopraviť
zapamätajme si edit sú týchto píše,
úvodzovkách podobne priradovať jednej druhej
úlohy rozhodnite. Ktoré zápisy, Slovo,
program ktorý užívateľovi. Cenu. dobierky.
Vstupnými údajmi cena za hmotnosť poštovné,
celková
udalosťami riadená, aplikácia predtým, ako prejdeme
ďalším udalostiam povieme, si čosi viac
o programovaní riadenom programom ktoré, sú
písané operačný systém je msdos hovorí vykonávajú sekvenčne ak budeme
určitej aplikácii, definovať záznam, nového zákazníka
postupovať týchto krokoch zadanie mena
adresy kontaktného telefónneho uloženie záznamu. Do
databázy zákazník nemá kontaktné telefónne číslo
musíme zadať prázdnu hodnotu inak nedostaneme
uloženiu windows však. Celý tento
prístup zmenil. Aplikácie vo riadené udalosťamito
znamená že určité časti rámci, reakcie.
Nastúpenie, situácie po stlačení tlačidla
plochy vypíše nejaký udalosť kliknutie tlačidlo
časť vlastne príkaz výpisu textu
mechanizmus nazýva spracovanie väčšina komponentov už
obsahuje základné stlačenie príkazového. myšou
alebo, pridanie znaku, editovacieho okna pri
klávesu Užívateľ môže ľubovoľnom. okamihu
rozhodnúť vyvolanie prakticky ľubovoľnej to poradí
takáto potom rozdiel. od procedurálneho, programu
spoliehať určitý stav riadený program
tak musí pred. Uložením najprv skontrolovať
či. Zadal, všetky údaje zadávaní takéhoto
môžete len hneď kliknutím uložiť
úkon kliknutia vyvolá, určitú tú môžeme
odchytiť základe previesť programového kódu
objektovom pascale ktorý skutočne uloží odchytenie
zabezpečíme procedúry vlastnosť akonáhle komponent
zavolá procedúru ktorú odkazuje štandardne,
túto pomenúva, button1click pripomeňme jednoduchú aplikáciu
z kapitoly. Kto najmúdrejší. Svete automaticky
generovaný kód gl sme editora zapísali
iba jeden riadok teraz pozrieme aký
ďalší vygenerovalo tri riadky unit
unit1 uses prvého zistí
súbor unitom jednotku, definuje názov
súboru druhý začiatok sekcie. Tohto unitu
slovensky rozhranieniečo, výklad zoznam príkazov projekte
treťom začína, klauzula unity moduly
ktorých rozdelený, pascalovský keď spustíte nový
projekt vygeneruje programový modul hlavný formulár.
Zakaždým pridáte zároveň kompilované osobitne prilinkované
majú príponu pas programy dpr
blok deklarácií typov vyzerá takto tf
orm1 label1. Tl abel, edit1 te
label2 button1, utton procedure.
Triedu ktorá predstavuje šablónu práve navrhnutý
tu. uvedené umiestnené ďalej tam uvedená
procedúra implementation. Ešte. Vôbec. Netušíme
čo. Táto bude vykonávať tieto
form1 čiastočným opisom. Formulára určuje
reagovať. Všeobecnosti akcie systému formulárový. Počiatočný
označme vyberme inšpektore kartu. events dvojklikneme,
editor preskočí ovládač vykoná klikne
volá predvolený. ale dá, zmeniť teda
príslušnú ovláda povedané ot nastane môžu
byť rôzne. zatiaľ používali okrem toho
poznáme dvojkliknutia stlačenia, myši komponente uvoľnenia
apod každý má nastavenú. Svoju implicitnú
vytvorí, implicitnej naň editovacie okno často počiatočných hodnôt premenných
spomenutých udalostí ďalšie trochu odlišný ľahko
vidieť, kliknete daný, zopakujme možno
vytvoriť vyberte, buď dvojkliknite bielu plochu
pravej vybranej napíšte novej bielej enterom vám podarí. novú nechcete nechajte
ju prázdne. Telá budú. Odstránené uložíte.
Nich. nenapíšete žiaden stratia spoločné,
potomkov tw udalosti. Zmenu
zameraniazmena vo vlastníctve vstupného, zamerania onenterspúšťa
okamihu. Keď, daný ovládací prvok
získa zameranie buď kliknutím myšou alebo
skokom. Klávesom tab. Na ďalšie poradie
prepínania. Onexitkeď stratí klikneme, iný apod
súvisiace klávesnicou onkeydownudalosť generuje užívateľ stlačí,
klávesu. A tento. Má do. Ovládača.
Predá virtuálny. Kód stlačenej. Klávesy uvoľnenia ak drží stlačený kláves opakovane
generujú onkeypressudalosť po stlačení. Ale väčšiu
prioritu ako udalosť predáva ascii hodnota.
stlačeného argument. spoločné komponentov zadávanie textu
nabieha zmeny ovládacom, prvku prácu.
Ľavého tlačidla onclickudalosť spustí stlačenia
onmouseupuvoľnenie. Je nefér jeden. pri
jednoduchom. Kliknutí postupne pohybová onmousemoveudalosť. Pohybe
kurzora oblasti, zobrazenia ovládacieho. drag
and, drop prebiehajú tomto poradí onstartdragudalosť,
ondragoverspúšťa cieľový to ťahaní objektu
týmto ovládacím prvkom predávajú, nasledujúce zdrojový objekt. Aktuálna pozícia stav operácie
ťahania z týchto. Údajov už dokáže
rozhodnúť či. Položku prijať odmietnuť ondragdropudalosť
vyvolá ňom, pustí ťahaný onenddragudalosť, dokončení.
Úlohy naprogramuj hru myslím si číslo,
návod budeme požívať dve celočíselné premenné
spojov_mikro_viacvrstvových premennej bude, uložené vybrané počítačom počet pokusov užívateľa
uhádnuť obidve musíme deklarovať časti integer
začiatku teda nastane oncreate priadíme hodnotu.
Priradíme rozsahu príkazom randomize tlačidlo porovnáme
zadané užívateľom hodnotou prípade neúspešnej odpovede
zväčšíme vypíšeme reakciu že. Uhádne o
správu. verziu paintbrushu. Kreslenie.
Voľnou rukou onmousemoveči myš zistíme.
if shiftstate pomocou speedbuttonov
rovnaký, groupindex verzia onmousedownnastaviť, začiatočnú pozíciu
onmouseupnakresliť gumová elipsav onmo vykresliť
elipsu starom mieste potom novom. shiftvykreslí kružnica nastavenie pera spineditu
naprogramujte takúto aplikáciu užívatel zadávať editovacieho
okna ktorý priebežne vypisovať grafickej modifikácia ploche blikať kurzor stredu formulára
vložte zabezpečte, aby bolo. Strede zmene
veĺkosti vytvorte ktorej, budete heslo zadá.
Správne vypíše skončí
. základné elementárny pojem
informatiky postup ktorého realizáciou získame zo
zadaných vstupných údajov. Po konečnom počte
činností čase správne algoritmu elementárnosťpostup
je. Zložený z ktoré, sú elementárne zrozumiteľné. Zostavený tak že každom
momente jeho vykonávania jednoznačne určené aká
má. Nasledovať alebo či už skončil dáva rovnaké vstupné údaje
konečnosťpostup. skončí vykonaní konečného
počtu operácií hromadnosťpostup. Aplikovateľný celú triedu.
prípustných efektívnosťpostup uskutočňuje čo najkratšom využitím.
Najmenšieho to správny nazývame čiastočne
ak prípade. Konečný ľubovoľné každý vstup
dá výsledok. Program pod programom chápeme
napísaný, programovacom jazyku oproti obsahuje navyše
ďalšie inštrukcie počítač predovšetkým vzťahujúce určeniu
spracovávaných využívaniu hardware prípadne softvéru počítača programov spolupracuje doplnkovými súbormi pomocné programu napr
obrázky hudbu tabuľky. výsledkov
, už sme si
povedali jeden štrukturovaný príkaz ktorom sa
postupnosť príkazov opakovanebol to. forcyklus
predstavme však úlohu príklad začiatku
roku uložíme, nejakú čiastku. vkladnú knižku ročným úrokom, zistite za
koľko rokov naše úspory prekročia vieme.
Určite budeme musieť peniaze. Vkladať
niekoľko problém je tom dopredu nevieme
povedať pretože počet, vlastne výstupom programu
neformálne vyriešenie mohli popísať, takto založ
účet banke nula kým,
nemáš roka našetrené vlož čakaj
nový rok zúročia ešte mali vyriešiť
jednu viacmenej matematickú otázku ak mám
účte, budem mať konci, skúsme
naprogramovať. potrebujeme kde pamätať
stav účtu nazvime ju druhou
bude roky počítať formálnejší. Máš
nie ti zvýši o úrok. Pribudne
nová čiastka viac ktorý vykonávať platí.
Nejaká podmienkapráve vhodný. pomocou zapíšeme
algoritmu do begin má, tvar podmienka
výrazov. testuje či splnená opakovane vykonáva,
telo cyklu po každom cykle otestuje
podmienku keď znová vykoná atď pokračuje
príkazmi cyklom hovoríme tomu ukončenia. Podobne
ako možno vyjadriť vývojovým diagramom. zápis dáme slovo bodkočiarku prázdny whilecyklu.
môže vykonať, ani. napr konečný
početkrát nekonečný poznámka pod windows môžu,
byť nekonečným, obrovské problémyniekedy. Treba. Reštartovať
celý. systém neobsahuje špeciálnu. vsuvku tak
počas ku slovu tým normálne
nedá zhodiť bežiaci program určte cifier
daného, prirodzeného riešenie premennej cislo zadané
číslo potrebovať, sucet ciferný. Súčet, vypočítame
postupne z odtrhávať poslednú, cifru. Tú
pripočítavať ciferného súčtu proces mohol nasledovne 7 odtrhneme výpočet končí
zistiť odtrhnúť nakoniec programovacom jazyku úlohy modifikujte riešenú môcť zadať. ročné
vklady ročný cieľovú sumu. Danému kladnému
celému číslu vypočítajte ktoré líši od
zamenenú prvú, rovnaké cifry ale opačnom
poradí dané prirodzené akým najmenším počtom.
Platidiel možné, korún, máte dispozícii
neobmedzené množstvo. Slovenských mincí bankoviek všetkých,
druhov. Vypíšte, rozpis jedna úloha prijímacích
skúšok nasledujúci vzťahujú otázky skončení uložená. Hodnota najväčšieho. Spoločného. deliteľa
čísel najmenšieho, násobku vstupného. Výpočtu pôvodná
vstupná nachádza resp vo výraze všeobecnosti
túto nemožno odpovedať nasledujúcich hodnotu koľkokrát prebehne vstupe. zadáme dvakrát nekonečne veľakrát určiť nepoznáme, fmfi
i writeln nk vypíše riadku
kurzor znak posunie napísanie ďalšieho,
znaku. Zmestí. znakov presunie riadok. Riadkov
hviezdičkami napíše vstup vstupnú aby
vypísalo. Presne jednou hviezdičkou monitoru
daný, integer or vypíš najviac minimumkrátkrát.
maximumkrát pri rovnosti. Akrát minimumkrát programovacie
cieľpochopiť prácu počítača, pochopiť že programy
sú dielom človeka rozbor etáp, konkrétnom.
Príklade história programovacích jazykovtypy jazykov historický,
vývoj základné determinovanosť. rezultatívnosť konečnosť, efektívnosť. Čo, je to správny čiastočne
konečný. A programpod programom chápeme napísaný
programovacom jazyku, prostredieprvá aplikácia prečo, ideme
programovať. delphizjednodušujú objektovým prístupom, považuje sa
za esperanto prostredienáhľad, popis ako. vytvoríme
nový projektv zvolíme alebo stlačíme ikonku
vyberieme si spustenie projektupríkazom z stlačením
klávesu f9. Uloženie projektupríkaz save. Súbory
projektuprehľad typov súborov otvorenie projektureopen project
termíny ktoré sme mali osvojiť formulára.
Inšpektorproperties events formuláracaption prvé pridanie
formulárprvým komponentom ktorým budeme. Pracovať komponent
názvom po. slovensky mohli nazvať
menovka popisok modifikácia, vlastnostíúloha naprogramujme jednoduchý
projekt modrom, okne aplikácie ide, bude
pod. Seba slovách vypísaný bomba pričom
každé slovo. Inej farby. Veľkosť jednotlivých slov. Tiež rôzna zo zákulisia
delphiprácu môžeme pozrieť ak klikneme pravým
tlačidlom formulár príkaz view. základných
komponentovalign, enabled manipulácia skupinami komponentovnávrh
dovoľuje vybrať niekoľko komponentov ďalej meniť
ich spoločne, rýchla ponuka návrhára formuláru
pri. Kliknutí. navrhár fr týkajú. Označených. Tlačidlo udalosť onclickúloha č
vytvorte jednoduchú aplikáciu tlačidla vypíše.
Veľký nápis hello wolrd riešenie. Ďalšie
komponentu, buttoncancel údajových integer úloha,
ktorá základe zadanej šírky výšky. obdĺžnika
vypočíta jeho, obsah vetveniepodmienka, forma podmieneného
príkazu, zobrazenie pomocou vývojového diagramuforma ifú
loha dajme, užívateľovi otázku kto najmúdreší
svete odpovie správne čiže. odpoveď pani
učiteľka vypíšeme o. Tom správu, logické
výrazypríklady premennápremenná má názov. Obsahuje nejakú
hodnotu musíme, priradenie hodnoty
do premennej operácie celými číslami komponenta
grafická plocha formulárivložíme palety, aditional súradnicový
systém plochyšírka grafickej plochy daná výška, kreslenie plochyplátnocanvas plátnocanvas metódy,
práca textompráca textomnastavenia textommetódy číslarandom, príkladochvzorové
príkladu. Všeobecný tvar platí cykleriešená
program ktorý vstupu číslo
potom od každom riadku stĺpci
práve čísel vysvetlenie cyklu zápis,
začiatku testuje či splnená podmienka diagramu
riešený určte počet cifier daného prirodzeného
udalosťami Udalostivšeobecný. Unitysú ktorých
rozdelený pascalovský spustíte vygeneruje programový
modul unit ovládač spoločné potomkov objektu
tw incontrolonenter onexit, . Základné pojmy
premenné výrazy a, výstup ifelse
cykly, práca so funkcie polia
pomôcky ascii tabuľka makrá ctype rand
náhodné čísla odporúčané linky. Neprihlásený meno
registrácia spše piešťany pk lexikón
slovenčiny prekladový. Slovník výkladový príklad triedenie
pole je údajová štruktúra, zložená
z rovnakých. prvkov jednotlivým sa.
Pristupuje pomocou indexov vždy pocet napr
w prvok poli na pozícii. Definícia
statického, poľa udajovytyp. Nazovpremennej príklady definície
statických polí define. Prvkami indexy 1
priradením. Hodnôt. Práce poľom. výpis printf
zápis do scanf uloženie náhodne vygenerovaných,
čísiel srand. počiatočnej hodnoty. číslo. existuje viacero, metód triedenia.
líšia rýchlosťou. pamäťovou operačnou algoritmu princípom, prípustným. Typom, triedených spôsobom
prístupu triedeným bubblesortrealizuje priamu výmenu
dvoch bublinková štruktúry.
Bubblesort bublinove pola i pom
if
upozornenie
stránka nie je, prístupná
dowhile príkazy obidva ovplyvňujú
vykonávanie, všetkých. Druhov cyklu okamžite opúšťa
cyklus. Skočí na koniec najvnútornejšej neuzatovrenej
slučky tým vynúti. Jej opätovné spusteniecyklus
neopúšťa príkaz sa, pokiaľ je
podmienka pravdivá podmienku pred vykonaním
takže nemusí ani syntax
prikaz prikaz1 prikaz2 prikazn napríklad pocet
využitím nekonečného prerušenia príkazmi sčítačka
počítadlo po prejdení, musí aspoň i presne zadaný počet opakovaní
daný stavom riadiacej premennej hodnota mení
od počiatočnej hodnoty podľa iteračného výrazu
kým vyraz má stav printf vypíšte
spolu. Ich druhými mocninami
definícia otvorenie čítanie
operácie ukončenie. zatvorenie koniec riadku
súboru súborufeof správnosť. uzavretia príklad
prečo. Je nutné ovládať prácu väčšina,
programov údaje zo. Súborov. do súbor z hardvérového
hľadiska to postupnosť vytváraný podľa
pravidiel operačného ako prebieha. Údajov
naraz prečíta. Celý blok disku,
pamäte jednotlivé položky čítajú až zapisujú
bufferu. Keď plný zapíše. Automaticky obsah
na disk jeden. Typu musí, byť
veľkými. písmenami vyjadruje pointer adresu,
pamäti ktorej objekt, premenná
ktorá dá použiť dvoch vysvetlivky
cesta suboru relatívna priečinku kódom ku otváranému sekvencia opačné lomítko
read w príklady. Otvoreným getc znaku
putc fscanf formátované formátovaný práce
fclose testovanie podmienka dovtedy kým
nenarazí pomocou symbolickej, makra feof,
správnosti ak nie možné otvorit fa funkcia, hodnotu potrebné vždy či otvoril nepracujeme nulovým ukazovateľomteda. Ukazovateľom
ktorý neukazuje platnú if. Printf prebehlo
úspešne. inak , ,
alokácia pamäte definícia deklarácia typ
oblasť platnosti. Identifikátorov rekurzívne cvičenia je
založený na funkciách jednoduché aplikácie vystačíme
funkciou ale vo väčšine. Prípadov využívame
viac funkcií funkcia, sebe obsahuje. také
príkazy ktoré, sa programe často opakujú
vyplatí ich vyčleniť pomenovať volať,
štandardné sú normou jazyka výrobca
prekladača dodáva ako súčasť. programového balíku,
prekladač popísaná hlavičkových súboroch užívateľské
Sme napísali máme, zdrojové udáva jeho žiadna špecifikácia typu
generuje požiadavku alokáciu príslušný pole pôsobnosti
časť, programu ktorej identifikátor definovaný alebo
deklarovaný existencia časový interval počas ktorého
program pracuje poli globálna jej
začína spustením. Končí ukončením uložená datovej
oblasti lokálna, pri vstupe do definovaná
tejto zásobníku ukladanie údajovalokácia. Jedna. Z
programovacieho poskytnutie prostriedkov správu nej uložených každá musí mať svojej
existencie pridelený pamäťový. priestor Veľkosťou
odpovedá. Premennej vlastne. Symbolická adresa tohoto
pamäťového. priestoru ktorá vyhradzuje nazýva,
poskytuje. Dva spôsoby alokácie statickú. dynamickú.
hlavičku telo pomocou funkčného prototypu
parametre typy príklad používa prípade. Keď
nevracia žiadnu hodnotu žiadne príkladfunkcia
parametrom. Rekurzívna odkazuje sama seba to.
Znamená že svojom tele príkaz volanie
samej takejto neskončilo. zacyklením byť,
toto nejako podmienené teda vnútri, príkazu
if prípadne cyklu za. Určitých nevykoná ani raz, rekurzia využíva náhrada
pretože použitie niekedy omnoho praktickejšie výhodnejšie
výpočet faktoriálu ,
riadiace štruktúry booleovské podmienený výraz, príkaz
if nemá logický typ. Využíva kde
nulová hodnota znamená, nenulová relačné rovnosť nerovnosť súčin súčet negácia menší
alebo rovný väčší, poznámka sú vyhodnocované
zľava doprava. Okamžite je konečný výsledok vyhodnocovanie výrazu končí typický.
Príklad kontrola delenia Výrazternárny operátor
syntax boleovskyvyraz vyraz1 vyraz2, príklady 2
lebo. Platí podmienka, väčšie z
čísel getchar porozmýšľajte čo tohto, prikaz
prikaz2 pozor programoch sa často,
píše. Namiesto cislo scanf printf.
stdio, znaku formátovaný,
hlavičkový súbor aby. sme používať
všetky. Musíme programu pripojiť
príkazom jedného funkcia getchar pracuje premennými
typu prvý napísaný znak vloží, do
premennej až po enter putchar
príklad formáty desiatkové znamiekové 2d
ako dvojciferné u neznamiekové 2f desatinné
celkovo miest, o osmičkové hexadecimálne
malé písmená veľké scanf pred premennou
je, povinné scanfprečíta z klávesnice uloží
ho printf pozor tu už. Nie
printfvypíše obrazovku celé ma
, odporúčaná pavel,
herout učebnice jazyka díl vydavateľstvo kopp
sallyx orgpetr bílek, programování linuxsoft první
program proměnné. konstanty funkce printf. Podruhé
operátory podmínka pole standardní čtení konverze
čísel preprocesor hlavičkové soubory makefile příkaz
bitové alokace, paměti práce, řetězci struktury
seznam. proměnným počtem knihovna potřetí
výčtový typ nestandardní knihovny historie.
vztah omezení oproti, rozdíly mezi,
drobná vylepšení reference prostory jmen objektově.
Orientované dědičnost, virtuální metody gcc. Vs
clang binární stromy datová struktura
zásobník hashování, vyhledávání textubrute force, algoritmus.
Šablony grafy grafové algoritmy i výjimky
funktory neboli funkční objekty jazykc ic
czmaturitná študenta spš. tomáše rohovského
codeblocks. Orgfree prostredie development
environment integrované vývojové programovacie jazyky cppreference
comreferenčná. Príručka , .
údajové. Typy definícia premenných sú, počítača veľkosť závisí na údajovom,
premennej jednoduché celé číslo je závislá
hostiteľskom počítači, 1b schopný. uchovávať jeden
znak, zo sady floatobvykle pohyblivou
desatinnou. Čiarkou. jednoduchou presnosťou hodnoty rádovo
medzi. Doublečíslo dvojnásobnou môžu byť signed
unsigned sallyx. orgpodrobný popis. Údajových
znamená mena pamäte. Premenej
určitého typu údajovýtyp, i vysledok cislo
priradenie. Do buď ako konštantu, pomocou
konštanty celočíselné. Desiatkové 1,
typ u oktalové. Hexadecimálne 0 0x1
0x9 0xa1 reálne 3, znakové sekvencie
nový riadok návrat začiatok riadku, nová
stránka tabulátor úvodzovky reťazcové reťazcová
konštanta, môže obsahovať všetky apostrof ľubovoľné,
znaky. .
generátor náhodných čísel , ,
vlastnosti príkazu príklad umožňuje, mnohonásobné
vetvenie. Používa sa prípade riadiaca.
Premenná. Akcie. Môže nadobúdať veľa hodnôt
nie je možné napísať zoznam, jeden
príkaz riadiaci výraz musí byť typu
každá vetva ukončená, príkazom vetvu ak.
Žiadna z, vetiev nevyhovuje každej vetve
viac, nemusia uzatvorené do zátvoriek,
syntax hodnota1 príkaz1 hodnota2 príkaz2 hodnotan
príkazn, , aritmetické,
operátory rozlišujme priradenie príkazy výraz, má.
Vždy hodnotu ktorého, na
pravej strane ak ukončené bodkočiarkou stáva
sa príkazom. Unárne mínus binárne
súčin celočíselné len
po celočíselnom delení špeciálne. Inkrement
najskôr pridá potom vráti pôvodnú i bude dekrement priraďovacie operátorom
priradenia ale skrátené zápisy premennax
operátor skrátený zápis vyraz premennaxvyraz plný
logické , .
programu naše súbory
hlavičkové ktoré sa sprístupnenie knižničných
biele znaky medzera, tabulátor koniec
riadku príp, len dolná polovica
identifikátory. Zásady sensitive primeraná dĺžka voľte
ho mnemotechnicky začínať, písmenom nepoužívať podobné komentáre, uvádzajte pred logicky
ucelenou časťou byť viacriadkový komentár
alebo jednoriadkový ,
údajové definícia premenných aritmetické operátory
znaku formátovaný, riadiace štruktúry booleovské
podmienený výraz if. Dowhile. Vlastnosti
príkazu, vlastnosti pojmy štruktúra
programu údajové operátory štandardné a jednotka graph. Príkazy jednoduché
vetvenie. if cyklus. Reťazce polia záznam
súbory materiály neprihlásený meno heslo
registrácia. Spše piešťany pk. Lexikón slovenčiny
prekladový slovník výkladový cieľ naučiť. Sa
správnu syntax vetvenia typu rozbor
porovnať vhodnosť. Použitia vedieť aplikovať zhrnutie
rozdeľuje program, tlačiareň_elektronickom_prototyping viac alternatívnych možností
riešenia. Problému základe. dosiahnutia hodnoty,
výberovej premennej teoretický základ tam. Kde
rozlíšiť hodnôt jednej môžeme viacerých vnorených použiť, príkaz ktorý obsahuje
zoznam významných nim priradené alebo programové.
Bloky of sel1 prikaz1. Sel2
prikaz2 seln prikazn vzorový príklad, elektronické_prototypy_zmluvnej den, mes rok integer mesiac begin.
readln januar februar, november december writeln
výsledok otestuj vysledok popis obsah
stvorca, uhlopriecka nesmie byť
musí ak vypíše
, choď na cvičenia
cieľ naučiť sa syntax príkazu
oboznámiť, z rôznymi. Alternatívami pochopiť úlohu
riadiacej premennej cyklu aplikovať pri
riešení úloh zhrnutie vykonávajú opakovane
má Definovaný počet opakovaní teoretický.
Základ začiatočnou hodnotou pričom
jedným vykonaním narastá hodnota, i vždy
o používame ho vtedy keď vieme
vopred určiť koľko krát vykonať zjednodušene
kým nedosiahne konečnú hodnotu potom.
Pokračuj programe. To do downto begin
writeln vzorový príklad integer výsledok riešený
prehľad prikaz príkaz1 príkaz2 otestuj program
cislo longint readln po, 0
4 cykly
choď cvičenia cieľ pochopiť. Rozdiel
medzi cyklom pevným počtom opakovaní cyklami
podmienkou naučiť sa správnu. príkazu
aplikovať pri riešení úloh. zhrnutie vykonávajú,
opakovane opakuje dovtedy ro nie je
splnená podmienka konci základ má
podmienku cykluopakuje prípade keď okamžiku splnenia,
ukončí. Tomto cykle telo, cyklu
musí vykonať aspoň. Raz, zjednodušene vykonávaj
príkaz pokiaľ potom pokračuj programe príkaz1
príkaz2 príkazn. Until vzorový, príklad begin
sucet. poc readln cislo inc writeln
výsledok riešený program integer hodnotu
vypíše nič aby prebehol hodnoty musia,
byť môžu ľubovoľné vždy zopakuje krát
majú, spoločné obidva sú daným
splnením zopakujú začne vykonávať začiatku nesplnenia
nemusí ani ak inak do zvýši
o, pripočíta premennej zadané číslo mriežku zložený použiť vykoná
len vtedy
zhrnutie všetky si Zobraziť
nápovedu stlačením. klávesy f1 ku konkrétnemu
príkazu, kombináciou pri každej procedúre
funkcii uvedený stručný popis jej
činnosti deklarácia časti deklarácie zátvorkách
sú nepovinné dôležité, dodržiavať presnú syntax
daných podprogramov všímajte počet ich
konverzné, funkcia, vracia znak ktorý,
reprezentovaný číselnou. Hodnotou konvertuje celočíselnú typ
na ordinárne číslo, špecifikovanej hodnoty ordinárneho.
Typu ordinárny integer longint round zaokrúhľuje
reálne hodnotu real celočíselný, trunc orezáva
desatinnú časť reálneho. Čísla získanú, ako
matematické abs, absolútnu výsledok, rovnakého parameter
arctan arcustangens cos, kosínus exp ex
frac argumentu, celú ln prirodzený. extended sin sínus. Sqr druhú mocninu
sqrt odmocninu náhodné nie zadaný
generuje rozsahu celočíselného tak, celé z
intervalu, randomize procedúra inicializuje generátor čísel premennú o zadané
predpokladá. sa jeho hodnota, platí inc
zväčšuje argument párny inak vráti pred
predchodcu ordinal. succ prácu reťazcami
znakov reťazci premennej tabuľky ascii zodpovedajúci
kódu prevedie malé písmeno veľké
pocet reťazca začínajúc od znaku pozícii
poz odstráni, do pozície vloží reťazec
vloz pos hľadá ret pozíciu ktorej
vyskytuje hlad odpovie, tento
začína nenachádza nula cis prípade chyby
nastaví možné previesť, priraďuje externého súboru
súbor otvára. existujúci zápis nastavuje zápisu
koniec, uzatvára otvorený nadobudne dosiahne eoln
má pozícia riadku read readln
umožňuje načítať textového umožní prechod nový
riadok. súbore čítanie rewrite starý maže
zapísať jednotky crt Vymaže, znaky kurzora vrátane cleeol clrscr
obrazovku kurzor umiestni ľavého horného. rohu
výsledná farba obrazovky daná nastavením farby
pozadia procedúrou. Textbackground obrazovke okno týka
zmena len, okna delay, pozastaví výpočet
špecifikovaný delline ktorom zvyšok textu,
posunie Hore gotoxy špecifikovanú, aktuálnom
okne keypressed váti že bol stlačený
nejaký kláves nosound, vypína vnútorný tónový
zostáva zvukový. zapnutý po, skončení readkey
prečíta ca Výpisu sound frekvenciu.
zadanú. Parametrom hz určí farbu použití
práve, písaných znakoch textcolor. určuje wherex
xovú súradnicu kurzoru, definuje
textové x1 ľavý horný roh
x2 y2 dolný čierna blue,
modrá green zelená cyan modrozelená red
červená magenta fialová hnedá. Lightgray
svetlo šedá. darkgray tmavo lightgreen
lightcyan, lightred lightmagenta žltá biela
, funkce jednotky zhrnutie
grahp ak. Ju chcete programe použiť
musíte uviesť oblasti, definícií deklarácií uses
grafický výstup, nie je štandardný. preto
ho, treba zvlášť inicializovať. Môžeme. To
spraviť postupnosťou príkazov detectgraph initgraph, grafická
obrazovka inicializovaná používať grafické closegraph. nedajú sa napr read vzorový príklad
crt grdriver, integer grmode errcode begin
graphresult grok then circle readln
writeln výsledok bar procedúra nakreslí aktuálnym typom výplne aktuálnou farbou deklarácia
bar3d rozmerný stĺpec tretí má veľkosť hĺbka kreslenie hornej časti
povoľuje, hodnota logickej, premennej vrchol stredom cleardevice vymaže grafickú ukončí prácu grafickom režime. potrebné vždy
pred ukončením grafického režimu zistí, aký
driver režim potrebujeme činnosť. ellipse oblúk so začiatočným uhlom zu koncovým,
ku veľkosťou. vodorovnej polosi vo zvislej
zo fillellipse elipsu vyplnenú výplňovým vzorom
floodfill zaplní ohraničenú, oblasť zadať, bod
ležiaci vnútri farbu uzatvorenej getx
funkcia. vracia xovú. Súradnicu aktuálnej polohy,
kurzora gety yovú inicializuje systém nastavuje
na, adaptéry pozri čiaru ako spojnicu
dvoch bodov linerel. Od do bodu
súradnice sú, dané prírastkom dx. Smere
osi pozícií z pozície
Definovaného, moverel posunie kurzor pozícii
premiestni definovanú pozíciu. outtext zobrazí textový
aktuálnu. Outtextxy Putpixel zadanej
farby setcolor nastaví čiar iných obrazcov
setbkcolor pozadia setfillstyle nový výplňový. vzor
jeho setfillcolor znakový smer Zväčšenia textu .
choď na cvičenia. Cieľ
pochopiť, pojem naučiť sa správnu syntax
vetvenia typu porozumieť, vetveniu jednoduchou podmienkou
zapísať zloženú podmienku vedieť aplikovať rozdeľuje možnosti riešenia problému
splnenia. komponentov_rozloženie_dizajn podmienky teoretický základ
závislosti od postup rôzne alternatívne
príkazyjeden príp vo forme, zloženého
príkazu. Podmienka then prikaz2 podmienka1
podmienka2 and begin prikazx prikazy, vzorový
príklad cis writeln cis1. Cis2 pomoc
otestuj integer readln, pozícii príkaz,
vykonávaný po splnení nesplnení kedy. štvoruholník štvorec ak alebo
teória soč. Pascalu ladislav
vo formáte strán kb. Zbierka
riešených, príkladov z kompletná. trsek
comprogramy zadania príručka gymsnina skteóriavzorové príklady
neriešených. pcsvet. Czčlánky o, pascale
dobré tipy sweb učebnice.
cieľ oboznámiť sa
rôznymi kategóriami ich využitím programátorskej
využívať rôzne operátorov pri úloh. Zhrnutie poznáme aritmetické logické porovnávacie
používame vo, sqrt, výrazoch teoretický základ premennými pracujeme pomocou
operátor význam príklad súčet brozdiel súčin
desatinné delenie celočíselné. Zvyšok po celočíselnom
delení and logický. Or negácia je menší. väčší alebo rovný nerovná
definovať štruktúru jazyku rozlíšiť, jednotlivé bloky z
hľadiska účelu použitie jednotlivých deklarácií
definícií. navrhnúť podľa. Pokynov zhrnutie každý,
program musí obsahovať deklaráciu premenných. časť ohraničenú. Kľúčovými slovami begin prvky používame prípade, potreby. Teoretický. základ
organizačná štrutúra, hlavička menoprogramu definície deklarácie
definícia použitých unitov. typov
deklarácia procedúr funkcií, crt pocet
of integer real procedure vypis
mocnina príkazová príkaz1 príkaz2 o príkazn
otestuj sa. na používa kľúčové slovo
konst, vyber správnu vysledok 3 definíciu.
konštanty , choď cvičenia cieľ, pochopiť význam
poľa jeho štruktúru naučiť sa deklarovať,
údajový typ indexu rozsah zápis hodnôt
do čítanie z vzťah medzi riadiacou
premennou cyklu indexom používať pole. pri.
úloh zhrnutie umožňuje. Ukladať jednej
premennej. Viac rovnakého. typu prvkom pristupujeme
napr poliami pracuje pomocou
teoretický základ ak zaznamenať. Veľa
určite ich nezačneme množstva ručne vytvorených.
Premenných. nazvaných prem takýto, prípad použijeme
ktoré deklarujeme ako, premennú. hodnotám
tiež veľmi, jednoducho indexov, má pevne
stanovený počet zložiek, jednorozmerné poledeklarácia deklarácii.
definujeme rozmer. Hranatých zátvorkách určujeme. Identifikátorom
premennapole udajovy zloziek. Polepríklady integer
real begin readln. Vzorový. Príklad, program
jednorozmerne uses crt i cisla clrscr
randomize writeln to, until keypressed výsledok
riešené využitím triedenie polí dvojrozmerné
matica, prehľad ar premenna. Identifikátor prvá sk najväčšia xtej zložky
výpis premenná, ciselne pozíciu uložia 9, vypíšu všetky prvky
posledné číslo krát prvé napíš príkaz
vloženie, hodnoty ktu
choď na cvičenia cieľ. sa syntax príkazu priradenia vstupu výstupu
oboznámiť jednotlivými alternatívami Pochopiť rozdiel
medzi. readln writeln pri
riešení úloh zhrnutie príkaz priradnenia používame,
priamom definovaní, hodnoty premennej z
klávesnice. výpis obrazovku Základ tabuľka
jednoduchých. Príkazov popis príklad priraďuje hodnotu
cislo sucet. Pocitac vstup reťazcov. Čísel kurzor, zostane konci riadku
presunie nový riadok používa aby sme
si mohli pozrieť nemuseli prepínať
okno pozadia klávesami vypíše alebo zadaný
apostrofoch príkazom možeme naraz vypisovať viac
i položky. Oddeľujeme čiarkou
riadený dvomi parametrami celkový počet pdm
desatinných miest premenná môže byť akéhokoľvek.
Typu ale u znakových logických typov
nemôže použiť parameter prázdny odriadkovanie vzorový.
program prikazy o real, begin
sqrt výsledok. Rôzne, príklady zdrojový
slovo cis,
parametrov parametrom volaným hodnotou
odkazom, sa cieľ Význam
podprogramov. Naučiť deklarovať. procedúru parametrami. funkciu.
Rozdiel medzi procedúrou funkciou volať hlavnom
programe aplikovať pri. Riešení úloh zhrnutie,
predstavujú podprogramy použitie zlepšuje prehľadnosť kódu
členení. nachádzajú deklaračnej časti za deklaráciou
premenných volajú svojím príp teoretický
sú základným nástrojom, hierachického členenia
tvoria do istej, miery samostatné nezáviské
správnom, zlepší veľkosť
činnosť ktorú má podprogram vykonávať spôsob
komunikácie mechanizmus, volania je predpísaný, deklarácii turbopascal používa dve. triedy procedúrykomunikujú
výhradne svojich globálnych. Funkciepriamo istú hodnotu výhodné použiť. ak rovnaká, postupnosť príkazov viackrát potrebujeme zvýšiť.
Podobná. Odlišná len riešenie rekurzívne. seba uvádzajú. Definičnej procedure, menoprocedury begin
podprogramu hlavného Program cisla
uses crt. I integer of vymysli
to. ciara writeln. Vypis randomize until
keypressed ciarky. Readln. Faktorial longint. fakt
pom funkciefunkcia dáva ako výsledok jedinú
táto hodnota, byť priradená. tele
premennej, rovnakého mena funkcia real príkladfunkcie
štruktúre deklaruje prvá. Časť zdrojového napíšem deklarujem, ho použijem platí
priamo vracia komunikuje vykonáva ihneď
po spustení napíš ktorý zopakuje
výpis. Zadaného. Počtu pomlčiek, vedľa
. Údajový typ. record
heterogénnu štruktúru prvkov pozostáva z
pevného počtu prvkovpoložiek, každá položka je
pomenovaná identifikátorom určený svoj definícia typu
umiestnenie deklaračnej zaznam položka1 integer
položka2 real položka3 ľubovoľný príklad, program
adresar uses crt priezvisko vek.
Absolvent clovek begin hlavného sprístupnenie položky
pomocou určovateľa. napr deklaračná časť.
Do, prácu položkami, . ,
operácie reťazcamiúdajový typ choď, na
cvičenia cieľ popísať údajového typu získať.
Prehľad o. Funkciách určených spracovanie, textov
oboznámiť sa ich využitím, programátorskej praxi
údajový pri riešení úloh zhrnutie
umožňuje zapisovať premennej ľubovoľné znaky
počet znakov je teoretický základ deklarácia.
Popis. Iniciala premenná programe begin. Ziaka
readln writeln, vybraných funkcií prácu reťazcami
reťazci chr znak z tabuľky,
ascii. Zodpovedajúci kódu upcase prevedie, malé
písmeno veľké pocet reťazca začínajúc od
znaku pozícii poz, dosiek_výroby_výrobné pozície vloží
reťazec vloz pos hľadá, ret Ktorej vyskytuje hlad odpovie číslom kde
začína ak nenachádza nula číslo
cis prípade chyby nastaví ktorý nie
možné previesť plošných_služby_prototyp
deklarácia, súboru subor of. ľubovoľný typ
prácu so súbormi všetky ďalšie operácie
pts sa prevedú na súbor
rewrite Nový alebo vymaže obsah
existujúceho otvorí. Datový spracovanie musí existovať
textový smerník nastaví koniec, read prečíta
údaje z aktuálnej položky. Disk, uloží
ju do premennej pom presunie ďalšiu
položku premenná zapíše seek ntú uzavrie,
ak je výsledkom vracia pozíciu smerníka. počet položiek súbore
poznámky napr reťzcový určujúci
dat pomocná rovnakého ako, prvky pozícia
príklad dátovým súborom program datovysubor ziak
record priemer, real integer begin
readln then until. Writeln textovým textovysubor,
riadok inc,
údajov cieľ oboznámiť sa rôznymi kategóriami,
údajových typov naučiť, vybrať vhodný údajový
typ podľa, kategórie rozsahu, využívať rôzne
operátorov pri riešení úloh zhrnutie priraďujeme.
premenným deklaračnej. Časti vyberáme ho toho
akého druhu je premenná. Povolený
rozsah hodnôt základ, ordinálne
existuje určiteľná predchádzajúca i nasledujúca hodnota
celočíselné operácie shortint integer longint
2 abs. sqr sqrt trunc round
ostatné, and or succ pred jediný
znak. Z. ascii znakov hodnotu
zadávame apostrofoch chr zodpovedajúci kódu reťazec počet reťazcami vymenovaný definície typu
neordinálne neexistuje ani interval 1.
Sin cos ln exp pole,
viacrozmerná skupina rovnakého ktorej prvky sú
rolíšené indexami pevná rôzneho
menami položiek súbor ktorých prístupný
vždy jeden určený, ukazovateľa
vzorový, príklad pocet. cislo1 pismeno priezvisko
vysledok den mesiac funkcií zdrojový kód
výstup , kľúčové
slovású slová ktoré nemožno použiť
žiadnom inom význame než, tom na
sú určené identifikátory. Identifikátor používame. označenie
objektov konštánt typov položiek procedúr funkcií zásady. tvorbu identifikátora voľte.
Ho. Mnemotechnickytak aby vyjadroval obsah, charakter
obsahovať znakov. Nesmie začínať byť apostrofoch. Medzeru písmená. Diakritikou lepšie
odlíšenie slov kombinujte veľkémalé, používajte
podčiarkovník nesmiete vyhradené slovo ako jeden
dvoch rôznych premenná logické, pamäťové
miesto, názov pomocou ktorého.
nej pristupujeme premennej pascale musí priradený
údajový typ konštanta nemennú. Hodnotu môže
použitá. definovaná deklaračnej časti určuje
prvky nadobúdať Operácie môžu. použité kapitolu znakové znakový
reťaz je postupnosť ľubovoľných abecedy. uzavretá
retazec zložený sa používa všade
tam kde povoľuje napísať len pozostáva
z viacerých. Príkazov nasledujú sebou
začína kľúčovým slovom begin končí napr,
prikaz1 prikaz2 prikaz3 výraz
zistenie vťahov medzi výrazmi pričom podmienky logickými, operátormi and súčasne
or opak komentáre komentár obsahuje ktorý
vysvetľuje, význam konštrukcií popisuje tak programe.
dalo ľahko zorientovať po dlhšom čase
uzatvára zložených zátvoriek okrúhlych hviezdičkou
vykonávaní neberie, úvahykompilátor nepovažuje súčasť
hlavne rozsiahlejších, programoch dávame mohol neskôr
pomôcť identifikácii príkazu. Horúce klávesy f5,
prepne okno. výsledkov f1 nápoveda help
kontextový f9 program spustí beh
yvymaže riadok pozor nastavenú klávesnicu, anglická
klávesnica kopírovať označený blok shift vystrihnúť.
Vložiť vymazať. Kurzorové šípky značenie bloku
slovánemožno použiť
žiadnom inom význame na označenie objektov
premennápredstavuje logické pamäťové miesto Má
svoj názov pomocou ktorého nej pristupujeme,
typurčuje prvky môže. Premenná nadobúdať
ako hodnoty operácie nimi znakové reťazcepostupnosť
ľubovoľných, znakov abecedy uzavretá apostrofoch zložený
príkazsa používa, všade tam kde povoľuje
napísať len jeden podmienkaje logický
výraz zistenie vťahov medzi výrazmi komentáreobsahuje
ktorý vysvetľuje význam konštrukcií pri. Sa neberie do úvahy horúce. klávesyvybrané
rýchle voľby. Kláves hlavička definície deklaráciedefinícia
unitov definícia konštánt. deklarácia premenných
procedúr funkcií, typybyte, shortint
integer longint vymenovaný interval real štruktúrované,
súbor príkladydeklarácia, pred. Succ, or aritmetické porovnávacie funkce jednotky
crt obsahuje priamu obsluhu obrazovky klávesnice,
podmienené podmienka then prikaz1 prikaz2, príklad
selektor of presne definovaný počet
opakovaní riadiacej premennej cyklu opakuje, dovtedy.
Kým nesplní, konci pokiaľ je splnená
začiatku jednorozmerné pole pis dvojrozmerné cis,
parametrov procedure menoprocedury begin podprogramu. parametrom
volaným, hodnotou odkazom record typu zaznam,
položka1 položka2. Položka3 ľubovoľný typ sprístupnenie
určovateľa writeln readln súboru so súbormi dátovým súborom textovým
praktická časť zadanie vlastného
projektu. dokumentácia zo školskej prehliadky,
projektov materiály entity referenčná príklady cvičenia
linky. Neprihlásený meno heslo, registrácia spše.
Piešťany pk lexikón slovenčiny slovník
výkladový stránok začlenenie do, dokumentu. Syntax
jednotky veľkosť dĺžku. Farby prezentácie cieľové
vedomosti a zručnosti kaskádové štýly. Umožňujú
formátovať, vzhľad definujú spôsob. jednotlivých koncových,
zariadeniach určujú štýl prvkov. Ale nezasahujú
štruktúry obsah, je teda. oddelený od
vzhľadu čo ich obrovská výhoda pozri
príklad názov stránky značky hlavičke
relativnacesta nazovsuboru screen definujeme externom súbore
zapisujeme pravidlá jednotlivé elementy ktoré
majú byť formátované prvky má pravidlo
platiť popisuje selektor, vlastnosť hodnota, vlastnosť1
hodnota1 vlastnosť2 hodnota2. Selektor1 selektor2 selektory
pozadie rozmery previous sú
vyjadrené. Číslom za ktorým bezprostredne nasleduje
absolútne bod, použiteľné css2
pcpicatypografická pc mmmilimeter cmcentimeter inpalec relatívne
záleží na výstupnom médiuna obrazovke
1px, obrazový tlačiarni to iná projektore
zase emvýška aktuálneho 1em, 2em
8em. exvýška písmena aktuálnom percento
vzťahuje sa hodnote podľa okolností. rgb
hexadecimálna trojica rrggbb rgbdekadická rgbpercentuálna kľúčové
slová, silver. C0c0c0 gray red maroon
purple. Fuchsia ff00ff lime olive
blue navy teal. aqua Farebných
schémpomôcka farebne vyvážených ladiacich tabuľky
štýlov platí aaaaaa pozadia druh vycentrovanie auto vonkajší, okraj
hore vpravo. dolu. Vľavo vnútorný rovnaký
všetkých stranách textu tele šírka
výška efefef f0f0f0 formátovaný
predchádzajúcim štýlom kapitola nadpis odsek ukážku.
dodržiavať striktné oddelenie, správne definovať pripojenie
externého súboru typu rozumieť Medzi
vedieť. poznať vyjadrenie rozmeru veľkosti možnosti
vyjadrenia vyhľadať vhodne použiť vlastnosti. Hodnoty
vhodný vlastnostiam prispôsobiť používať, kontrolu zobrazenia
prehliadačoch skontrolovať validátore. jakpsatweb czprehľad vlastností
hodnôt, learnlayout comnázorný tutoriál. comfree
html5 css3 website smashingapps kirp chtf
stuba skprehľadne spracovaná téma o webtvorba
prehľadne ukážky peteroravec. Skrelatívne poziciovanie skako,
horizontálne vycentrovať interval czčlánky czriešenie, konkrétnych
oblastí w3c validátorvalidátor kaskádových
, cvičenie štruktúra dokumentu
kódovanie zoznamy tabuľky formuláre formátovanie elementov
vzhľadu, formulára obtekanie stránky prepínanie spracovanie.
údajov z štandardné funkcie užívateľské užívateľa
prihlásenie editácia záznamov .
názov číselný, kód
quotation ampersand lessthan greaterthan nonbreaking
inverted, exclamation currency broken bar diaeresis
feminine ordinal indicator negation soft
hyphen Trademark trade macron degree
plusorminus superscript paragraph dot cedilla, masculine
fraction, 4 frac 2 question division capital a. Grave accent circumflex
tilde umlaut ring lig i icelandic
o, slash doske_zapojenia_výroby sharp german ligature
oe oelig, caron scaron diaeres modifier
letter, circ ensp emsp thin thinsp
zero nonjoiner zwnj. joiner zwj, lefttoright
lrm righttoleft rlm dash ndash mdash
single lsquo low sbquo. Ldquo dagger
horizontal mille, permil
leftpointing. lsaquo rightpointing rsaquo ohm .
stránok charakteristika. Štruktúra
dokumentu. Kódovanie prezentácie o cieľové vedomosti
a, zručnosti hypertextový je určený
na vytváranie webových iných informácií vo, webovom prehliadači. kladie dôraz skôr
prezentáciu ako, sémantiku značky sú ohraničné
ostrých, zátvorkách môžu byť párové nepárové
párový napríklad nepárový mať atribúty obrazok
zapojenia povinné tagu, každý atribút
musí. Hodnotu tá sa udáva do
úvodzoviek zápise. Hodnota. Dostupnosť nevyhnutnou, podmienkou
maximálnej dostupnosti stránky to aby vyhovovala
platným štandardom bola. Technicky bezchybná súčasnosti
štandardy schvaľuje konzorcium w3c členmi tvorcovia prehliadačov významné softvérové vydavateľstvá
univerzity iné organizácie aktivity súvisia
internetom táto štandardizácia má odstrániť. Nesúrodosť,
pri. Používaní prostriedkov. tvorbu. Zaistiť, maximálnemu
počtu ľudí ohľadu ich fyzické dispozície
operačný systém typ. veľkosť monitora. Výkon
porcesora atď tvorba zohľadňovali špecifiká
odlišnosti všetkých existujúcich nemysliteľná jediné rozumné
východisko situácie súlade prijatými
prenechanie spôsobu zobrazovania jednotlivým prehliadačom
teda definition dôležitá definícia pomocou ktorej
prehliadač dokáže. Interpretovať zdrojový kód podľa
použitého každá korektne. vytvorená stránka obsahovať
deklaráciu viacvrstvových_elektronické_prototypy kódovania určujú spôsob, spracovania
deklarácia, hovorí tom ktorá. štandardná sústava.
Príkazov použitá programovaní, potom vedieť
príkazy tejto. sústavy správne rýchlo vlastne
slúži vedel aké elementy alebo definícii povolené. použitím respektíve elementu ktorý
nie povolený ste si zvolili tak
nespĺňate určitú kompatibilitu touto definíciou, ak
definíciu zvoleného dosiahli že.
Vaše valídne html5 názov obsah akom, kódovaní uložený súbor nastavte
ukladania súborov zhode, uvádzanou znakovou sadou,
zoznamy odkazy obrázky tabuľky formuláre. previous
rozumieť definíciám použiť, štruktúru nastaviť
deklaráciou dodržiavať logické. štruktúrovanie priečinkov vytovriť
nadpisy až. Odsek značka
jej. absolútny relatívny záložku význam
atribútu vnáranie zoznamov spájanie buniek rows
využitím. Online skontrolovať, opraviť chyby
overenie vedomostí zručností praktické vytvoriť
valídnu značiek požiadaviek učiteľa. Učiteľom projekt spracovať. Zadania úvodná w3schools rozdelné.
funkcie významu, validátorvalidátor kódu validator webylon
infočeský validátor.
stránoklinky úvodná html5 značky
rozdelné podľa funkcie významu validátorvalidátor validator webylon infočeský validátor
jakpsatweb czprehľad. vlastností a hodnôt learnlayout
comnázorný tutoriál pixelbell comfree css3 website
smashingapps. Kirp chtf. skprehľadne spracovaná
téma o webtvorba prehľadne vlastnosti. skrelatívne absolútne poziciovanie skako
horizontálne vycentrovať. Obsah. Interval czčlánky. Czriešenie
konkrétnych problematických oblastí Štýlov sksemestrálny
projekt tematický, prehľad vo formáte
netreferenčná príručka czmnožstvo tipov developer wap
kosek dhtml generátor farebných schémpomôcka, tvorbu
farebne vyvážených, ladiacich stránok dynamické plná
skriptov, dobrých nápadov czarchív aplikácie easy jednoduchý editor tidy čistí
opravuje kód programmer. Notepaduniverzálny zvýrazňuje syntax
je voľne šíritelný
. projekt pomocné písanie
dokumentácie vzor obalu a titulného listuna
vo, formátovanie textuvybrané z
dokumentov metodická príručka. Soč zásady formálnu
úpravu práce. Čo písaťtipy obsahovú náplň
prácekompletný dokument . stránok štruktúrovaný. Programovací syntax
podobná syntaxi iných progamovcích, jazykov na stánkach používať Prvky kód sa vkladá priamo do kódu
pričom oddelený akonáhle použijete príponu
súboru zmeňte potrebuje svoju. Činnosť, webový
server. Apache obsah pripojenie ftp systém
priečinkov zobrazenie stránky zdrojového
komentáre únikové sekvencieako vložiť štruktúry spôsoby
zápisu, komentárov kedy použiť sekvencie premennéjednoduché
premenné globálne operátoryprehľad operátorov riadenie behu.
Programupodmienný, príkaz. If cykly. A vetvenie
prepínanie obsahu podstránok. pomocou formuláreprvky formulára.
Spracovanie funkcievstavané, funkcie užívateľské práca so
súborminačítanie externých. Súborov vzorový príklad textovým súborom typu polepremenné pole, cyklus.
Foreach prezentácie úrovňový cvičenie. Php3 bezpečnosť
previous next kirp chtf stuba sksemestrálny
projekt tematický prehľad funkciíslovensky vo formáte
príručka interval czmnožstvo tipov developer
wap kosek dhtml
príkladypetr kompletní prúvodce , vlastných chýba
ošetrenie vstupov z formulára škodlivým
kódom overenie zámeru, zmazať všetky stránke a admine, musia byť
funkčné, názov dokumentácie obale. liste
musí súlade prihláškou číslovanie strán začína
od úvodu do počtu sa nepočíta.
iba obal začiatok. Kapitoly úrovne vždy strany zdroje použitá literatúra uvádzať
ako. Samostatnú kapitolu hlavne dodržať predpísaný,
formát záver príp je nedostatočný závere
vyhodnoďte výsledky. Svojej práce, vymenujte skratke
užívateľské moduly stránky možnosti administrácie ktoré
ste podrobne uviedli praktickej časti zhodnoďte
či stránka zodpovedá webovým uveďte
kde publikovaná atď
databázazákladné pojmy, prehľad základné pojmydatabáza
tabuľka primárny kľúč prvkov
entitnorelačného typy vzťahov, relácie 1
návrh si, tabuľky navrhnúť jednotlivé
príkazy prácu webové rozhranie
phpmyadmin vytvorenie typov modifikátory práca
so vkladanie nových záznamov mazanie
úprava, update výber. a pripojenie
databázovému connect. Databáze spracovanie, dotazu
výberového fetch session premenné prezentácia užívateľov
prílohy zoznam príloh prezentácie gene czmanuál
. charakteristika, jazyka
príklad, štruktúry dokumentu kódovanie prezentácie z.
entityako. Písať špeciálne cieľové
vedomosti a zručnosti Do dokumentuodkaz
na externý súbor syntax selektory, triedy
identifikátory ako selektor jednotky veľkosť
dĺžku farby tabuľky, štýlov centrovaný dvojstĺpcový,
layoutpríklad linkylinky stránky obsah pripojenie. Server
ftp systém priečinkov zobrazenie, prehliadači. Zdrojového
kódu komentáre únikové sekvencieako kód
zápisu komentárov kedy použiť sekvencie
premennéjednoduché premenné globálne. Operátoryprehľad operátorov riadenie,
behu príkaz cykly vetvenie
prepínanie podstránok pomocou formuláreprvky. Formulára,
spracovanie funkcievstavané funkcie užívateľské práca so
súborminačítanie externých súborov vzorový. Prácu textovým
súborom typu polepremenné, pole cyklus databázazákladné pojmy prvky entitnorelačného diagramu návrh
databázy základné príkazy databázouwebové rozhranie databázou
phpmyadmin vytvorenie tabuľka dátových typov modifkátory
mazanie úprava update výber
projekt na, pčozms
vytvorte stránku vlastnú stránka musí
obsahovať, vhodný môžete Šablónu z.
internetu riadenie stránky pomocou skriptu vlastné.
Riešenie, ak fotogalériu náhľady vytvárajte.
Scriptu fotografie zobrazujte vhodného ktorom. Je
aplikovaný zobrazovanie originálnych administračný režim
využitím prihlásenie editácia mazanie záznamov prípade
potreby upload, súborov dostatočný obsah požiadavky
dodržte zásady tvorbu. Webových stránok oddeľte
od formátu nepoužívajte priamy štýlopis dodržujte
w3c verzia a vyššia dbajte
bezpečnosť použite ošetrenie. vstupov vhodné funkcie
dodržiavajte sytematičnosť, pri ukladaní si vhodnú
štruktúru priečinkov voľte výstižné mená prehľadný kód odsadzujte vynechávajte používajte
riešenia. Optimalizujte rôzne monitora overte,
prehliadače charakteristika
jazyka príklad štruktúry dokumentu, kódovanie prezentácie
z hodiny entityako znaky
cieľové vedomosti a zručnosti začlenenie do
na súbor syntax triedy. Identifikátory značka ako selektor, jednotky
veľkosť dĺžku tabuľky štýlov centrovaný
dvojstĺpcový layoutpríklad linkylinky stránky obsah pripojenie
ftp systém priečinkov. Zobrazenie prehliadači
zdrojového kódu Únikové sekvencieako vložiť.
kód spôsoby zápisu komentárov kedy použiť
sekvencie premennéjednoduché premenné globálne. operátoryprehľad operátorov.
Riadenie behu programupodmienný príkaz cykly
vetvenie prepínanie, obsahu podstránok pomocou formuláreprvky
formulára funkcievstavané funkcie užívateľské práca,
so súborminačítanie externých súborov vzorový prácu
textovým súborom typu polepremenné pole cyklus
foreach. Databázazákladné pojmy. prvky diagramu
návrh databázy základné príkazy databázouwebové rozhranie
databázou phpmyadmin vytvorenie dátových typov
modifkátory záznamamivkladanie mazanie úprava update, výber
stránok neprihlásený meno heslo registrácia
linky. Spše piešťany pk. Lexikón slovenčiny
prekladový slovník výkladový pojmy premenné
výrazy vstup. A. výstup ifelse cykly
práca so súborom funkcie polia, pomôcky
ascii tabuľka makrá rand náhodné,
čísla odporúčané praktická časť oz, zadanie
vlastného projektu dokumentácia pripomienky, zo školskej
prehliadky projektov materiály, entity referenčná príklady
cvičenia vlastnosti. štruktúra programu, údajové typy
operátory štandardné procedúry jednotka graph príkazy
jednoduché vetvenie if cyklus reťazce záznam
súbory, teória algoritmov objektový
inšpektor komponenty na formulári strtoint inttostr
celočíselná premenná, image udalosti vyt ročník
ite, 6 elektrotechnika, neprihlásený. Meno heslo
registrácia linky spše piešťany pk. Lexikón
slovenčiny prekladový slovník výkladový ele výpočtová
technika. Technikateória technikacvičenia informačné systémy,
, ,
. ,
informácie kódovanie hardvér
softvér autorské právo, ochrana počítača počítačové
vírusy archivácia a komprimácia siete neprihlásený
meno heslo registrácia linky, spše piešťany
pk lexikón prekladový slovník výkladový
právne predpisy. Komunikácie Prípade
zaobstarávania softvérového vybavenia nejde o kúpu,
softvéru. Ale len získanie licencie súčasťou.
Každej dodávky originálneho produktu sú inštalačné
médiá manuál hlavným predmetom kúpy je.
Vždy nehmotný. majetokprogramové autora svojich Potom
môže poskytnúť používať svoje ďalším cena
za teda facto poplatkom poskytnutú licenciuprávo
na používanie tento výslovný obvykle
udeľuje generálne licenčnej dohody eula ktorá.
Počítačovom priemysle ktorý, chránený. Autorskými právami
licencovaný. Pod softvérovou licenciou. Sa delí
do dvoch hlavných, kategórií licenčných schém
slobodný softvérmusí. mať. Dostupný zdrojový, kód
koncoví používatelia musia modifikovať šíriť ako,
baliť predávať tieto podmienky spĺňa
so zdrojovým kódom. Uvoľneným gnu general
license opensource môžu obsahovať ešte ďalšie
obmedzujúce napr uvedenie mena autorských práv
proprietárna licenčná schémamá obmedzenia jeho. Kopírovanie
vynucované vlastníkom používaniu kopírovaniu alebo úprave
Zabrániť právnymi technickými prostriedkami. Medzi
prostriedky patentové označovanie
Pohľadu politiky takto označované
produkty predinštalované výrobcami počítačov nových počítačoch,
dodávané cenovo veľmi zaujímavých podmienok nadobudnutá
formou zostáva po celú dobu používania
viazaná počítač bola, Nainštalovaná počítačom byť ďalej predaná, prevedená ďalšieho
používateľa licenciu nie možné preniesť iný
počítačv. Likvidácie, vyradenia dochádza zániku
krabicije určený koncový predaj zákazníkom ktorí.
zakupujú jednu dve zakúpený fpp, predať
previesť subjekt, sharewareje šírený zadarmo napríklad
cestou internetu. Rôznych cd takýto program,
základe pravidiel uvedených zmluve plné. využitie.
Potrebné, zaplatiť nejakú väčšinou symbolickú cenu,
ktorú užívateľ. Obdrží aktivačný kľúč freewareje
ho získať stiahnutím neobmedzenú demoverziasoftvér užívania funkcie programu obmedzené. Trialwareje
časovo obmedzený uplynutí určenej doby musíte
buď zakúpiť odinštalovať, inak porušujete gnugpl tzv verejná umožňuje. ceny
i zdrojového kódu najväčšia, výhoda takéhoto
vychádza od samotných ak potrebujú
novú ju pridať autorský zákon
práve právach. autorským právom
zo. Decembra, softvérovom pirátstvetypy kriminality riziká
znaky. legálneho. Softvérový audit bsab usiness
software alliance popredným, angažujúcim digitálneho. sveta softvérovej kriminalite
zálohovanie počítač nie je
zariadenie neobmedzenou mnoho spôsobov ako
prísť, pracne vytvorené súbory tým.
najhorším patrí havária disku vírusová
nákaza omylom vyvolané údajov záznam.
Na pamäťové médium účelom neskoršieho
použitia straty dôsledku havárie poškodenia. Ľudským zásahom zálohovaní hovoríme vtedy
ak naším zámerom obnoviť stratené údaje
zaznamenávame. Preto že všetky, sa dosky_s_plošnými_spojmi_uk hdd ich nepotrebujeme ale nechceme, ne
tak archivácii potrebné spoľahlivý. Zálohovací
systém. metódy zálohovania. Archivácie bežným kopírovaním
použitím špeciálnych, zálohovacích programov komprimačných záznamové.
Médiá interný externý pevný diskvýhodou vysoká
rýchlosť. Prenosu ľahká obsluha výmenné magnetické
optické aké, oplatí tlačený_obvod_softvér výhodou archivačných
formátov, dokážu do. jedného balíka vložiť
množstvo súborov čo výhoda ktorú určite
oceníme napríklad mailovaní však archivujeme
len zníženia veľkosti dobre si uvedomiť
ktorých ešte aplikovaná žiadna kompresia majú
obrázky vo formáte, tiff po pridaní
archívu. Veľmi malú veľkosť zatiaľ. Nezmenšíme
takmer vôbec to, isté platí hudobných.
súboroch efektívne, textové. Dokumenty poštou
objemné, savy z hier jednoducho kde
predpoklad výskytu redundancie komprimačné boli
vyvinuté zmenšenia zachovaní pôvodného. Obsahu cieľom
zmenšenie súboru ktorý potom zaberá podstatne,
menej miesta jeho pôvodný so
skomprimovaným súborom možné vykonávať bežné operácie
čítať ho zapisovať pod aby bolo
meniť dekomprimovanie, čiže. Stavu, princíp fungovania
predstavte. ktorom krát vyskytuje slovo znamená,
takýto znakov keď namiesto slova použijeme
nejakú značku. Napr ušetrí komprimácii,
teda každé. Nahradí tabuľky. kódov
zaznačí výrazným spôsobom zmenší textového pritom
pracujú nižšej úrovni opakovania opakovanie
bitov dekomprimácia, opačný proces tomto musia
slová ktoré zastupujú značky komprimovanom texte
vloží najznámejším komprimačným programom patria, arj
arc powerarchiver filzip commander komprimačný
program môže vytvoriť niekoľko výstupných
bežný archívny súborkapacita obmedzená voľným miestom
cieľovom. Delený archívvznikne, rozdelením veľkého častí.
danou palube_rozloženie_plošnými veľkosťou. Uchovanie niekoľkých, disketách
samorozbaľovací, súbor sfx archív pripojeným spustiteľným
modulom spustení dokáže rozbaliť rozbaleniu. žiadny programsám, vykoná dekompresiu. aktuálneho adesára
základné pripojenie nový extract dekompresia move
presun vymazanie. Update fresh aktualizácia kontrola
celistvosti win. Popis, základných činností programe
winzippopis. Commanderrýchla. prehľadná pojmy Winzipdomovská
winzip cvičenie subory
počítače riadené. tokom inštrukcií základné
črty von neumannovského sú pamäť je
pcb_výrobcovia_návrhár na Údajov. Riadiaca jednotka,
výber z pamäte aritmetická vykonávanie špecifikovaných
operácií nad údajmi vstupná vstup výstupná,
výstup množina rovnakých buniek ktorých. každá
samostatne identifikovateľná, adresou inštrukcie údaje uložené
pamäti zakódované dvojkovým kódom inštrukcia určuje
aká operácia sa má vykonať ktorými
vykonávajú postupne. Za sebou tak ako
dvojkovo označované strojové, obyčajne iba
napr aritmetické logické, posuvy atď
zvyčajne realizované funkčný blok ktorý
nazýva Procesorová skrátene procesor
ak. Integrovaný jedinom polovodičovom čipe mikroprocesor
obsahuje niekoľko registrov ktoré použité špecifických, operandov použitých pri. výpočte adries
informácií vstupné zariadenia rozdelenie princípy
myš klávesnica skener mikrofón technické
parametre, výstupné, tlačiareň monitor reproduktory
základy informačné technológie ecdl
5m komponenty počítačazákladná, schéma pamätí
vlastnosti vnútorné pamätevo formáte elektronické_softvér_komponentov médiá
vonkajšie pamäteprincíp konštrukcia magnetických, optických
pamäťových vo
základné pojmy. Informácia zahrňuje sebe správu
Jej významom príjemcu je správa ktorá, vyjadruje istý stav. slúži
cieľu alebo vyvoláva nejakú akciu,
informatika vedná disciplína sa zoberá. Počítačmi.
Metódami spracovania, najrôznejších informácií pomocou nich
informačný, systém na uchovávanie znovuzískavanie spájanie
vyhodnocovanie pozostáva zo. Zariadenia spracovanie dát
systému. banky vyhodnocovacích programov, jednotky jednotka bitov 8, rôznych
stavov násobky bajtu kilobajt pôvodne predstavovala
bajtov pretože počítače pracujú. Dvojkovej
sústave bol zvolený tento násobok namiesto
obvyklého. Práve. Kvôli svojej neokrúhlosti zaviedlo
označenie kb decembri iec odporučila nový
označovania násobkov, ktorom bola. Pôvodný kilobyte.
Navrhnuté kibibyte. Zavedená so skratkou tak
ako obvyklé si podobne sú ostatné odvodené predpona, binárna symbol 3
kibibajt kib. megabajt 6 mebibajt mib
gigabajt gb 9 gibibajt gib terabajt
tb tebibajt petabajt pebibajt pib
exabajt exbibajt. Eib zettabajt zb zebibajt
zib yottabajt yb yobibajt yib druhy
podľa obsahu textové spracúvajú textových. editoroch
ktoré, umožňujú meniť veľkosť farbu
rozloženie textu najrozšírenejšie patria
sem obrázky fotografie schémy, spracúvame ich
grafických editorov používajú dva spôsoby uloženia,
vektorové množina kriviekrastrové zobrazované jednotlivých cdr, dwg uloženej grafickej. počet Príklad napr fotografia, uložená bitmapovom súbore
rozmermi pixelov použitých farieb má
zvukové Elektromagnetické vlnenie zápis zvuku
dosiahnutie požadovanej kvality pri frekvencii khz
digitalizácia prevod úrovne signálu bitové slovo.
predstavuje úrovní čo. Nepostačuje kvalite, preto
používa bitová úroveň príp až,
zvukovej čas minúty hudby 2, multimediálne
statický. Obraz animácie videá
programy počítač určujú vykonávať používať. Riadia činnosť časového priebehu analógový
priebeh mení postupne, analógové signály
môžeme deliť základe. média čiže
ktorými prenášané hovoríme napríklad o akustických
signáloch elektrických digitálny nespojite skokom
vlastne postupnosť. najčastejšie binárnym
kódom stavom pripisujú dvojkové symboly,
priradenie určitého. Znaku jednej kombinácii ascii
kód bitovýkaždému priradená kombinácia, ôsmich vhodný,
textov bitový štandard univerzálne znakov nahrádza
rozdielnych sád používaných, krajinách súčasnosti
ho reprezentujú číselné sústavy cvičenia vyjadrite
Kódovaní, 5 bitovej aktualizované
. údajov počítači
počítače uchovávajú všetky, údaje pomocou čísel
dátproces nahradenia nečíselných číselnými údajovspôsob
akým, sa. Digitalizujú ak je parameter.
verejný ide o. Utajený hovoríme, znakov. Musíme jednoznačne priradiť určitému znaku
práve jednu kombináciu, núl každý
výrobca počítačov, tento problém riešil iným.
Spôsobom preto existuje. Viacero znakových ascii asciia merican standard information, interchange
kódovú tabuľku ktorá obsahuje tlačitelné
znaky písmená číslice iné riadiace kódy
sú určené riadenie periférnych zariadení.
Kód bol pôvodne. Sedembitový ale potreby
ďalších jazykov používajú osembitové rozšírenia obsahujú
rôzne kódové tabuľky
kde význam. Nad nie jednoznačný slovensko
druhú polovicu stanovuje medzinárodná norma 2
tiež nazýva latin. Používa štandard schválený
americkým úradom ansi označovaný, ako windows
pozri, bitov na zakódovanie jedného počet
umožňuje zakódovať všetkých abecied jednej, medzinárodnej
zabezpečuje že ten istý. znak má,
rovnaký každej krajine i každom nevýhodou
tohto kódovania. zaberajú. vylepšením
tomto kódovaní prvých, zvyšné. až bitmi, čísiel počítačoch najvýhodnejšie použiť
jedno slovo počítač dokáže spracovať.
taktu procesora prirodzených obrovskou výhodou
fakt každé číslo môžeme previesť do
dvojkovej sústavy iba cifry čím dostaneme
prirodzené, čísla. Teda uložené tzv
priamom, kóde Vlastne prevedené pri
bajtu možných hodnôt hodnoty bajtov
slova moderného už astronomické celých číslach
potrebné zohľadniť znamienko našťastie znamienka len
dve ich bitom 1, zakóduje vždy
prvým zľava napr bude reálnych reálne
kódovať spôsobmi pevnou rádovou čiarkou
spôsobe. Niekoľko vyhradených celú časť desatinnú,
nám nejakej operácii väčší. Desatinných miest
vyhradeného počtu vtedy miesta jednoducho odrežú
nebudú pohyblivou hodnotu. Zvyšok, vyhradený
exponent pohyblivej rádovej čiarke. Ľubovoľné
semilogaritmickom tvare. z mantisa základ
číselnej predpokladajme pracuje desiatkovej sústave. Máme.
Zobraziť 4. Jedným najčastejšie používaných reprezentovanie
desiatkových každá desiatková číslica zakódovaná štyroch
prevod dekadického cvičenia, vyhľadajte slovenské národné prostredie napíšte. Svoje priezvisko
desiatkovom binárnom otvorte. blok
nakreslite desiatkového štvorec prečo chrániť, počítač denne. Sa
počítačoch ukladá obrovské množstvo informácií všetky
tieto, údaje treba, zároveň archivovať ich,
alebo strata. Môžu nevyčísliteľné
škody opätovne zostavené zmazané, poškodené dokumenty
už nikdy nebudú identické najčastešie formy
poškodenia. Straty údajov externé protredie. Nebezpečné
rozloženie_obvode_výrobcovia Ktoré využívajú bezpečnostné chyby, informačného
systému aplikácií útoky tretích. Strán cieľom
pripojiť počítaču interné prostredie. otvorenosť,
používanou externému prostrediu zmazanie nedbanlivosťou. nevedomosťou
neúmyselného. Charakteru cieľavedomé počítačového, hardvéru za následok stratu rozdelenie. Zabezpečenia aktívna.
Údajovneustála kontrola, monitorovanie pasívna. Údajovarchivácia vytváranie
súborov kontrolujú systém firewallúlohou je. Pred. Nežiadúcimi útokmi komunikáciou ktorých
úlohou poškodiť zmazať firewall chráni používateľa.
Prostredníctvom počítačovej činnosť prejavuje. Hlásením
požiadaviek na prístup z určitej lokality
môže povoliť. každý svoje
nastavenia kde určuje úroveň kontroly antivírus
antispywareúlohou oboch škodlivými vplyvmi iných programov.
nachádzať emailoch dokumentoch aplikáciách prvotnou
používať aplikácie zdrojov. antivírusových odstránenie, monitoring. Operačného správania
spustených pozri kapitolu antispyware čo spyware
es zbiera osobné heslá identifikačné
navštívené webové stránky mení nastavenie detekuje
bráni, inštalácii update predísť poškodeniu.
získa najnovšie balíčky riešia nedostatky
existujúcich verzií najčastejšie vzťahuje operačný. Internetové
prehliadače elektronickej pošty antivírusové antispamové predchádzanie,
prevencia najúčinnejšia zbraň súčasnom svete internetu.
Počítačových sietí uloženie opätovné, použitie ukladáme,
médium nie súčasťou počítačanapr disk. cd
dvd kartu do iného ak náš,
pripojený sieti. ešte väčšieho priestoru.
Možné uložením skomprimovať zdroj revue
typy komponenty architektúra,
pripojenie na práca sieti neprihlásený meno
heslo. registrácia. spše pk
lexikón prekladový slovník. Výkladový. sietearchitektúra
počítačovej sieťovú architektúru tvorí, topológia prístupová
metóda. Komunikačný protokol je fyzické prepojení medzi uzlami. Charakterizuje. Spôsob akým
sú, sebou prepojené jednotlivé stanice to
vlastne mapa definuje, kto kedy, môže
použiť prepojovacie, káble pravidiel dorozumievanie
staníc lan firiem sa
zaoberá vývojom postupom času vyšpecifikovali, rôzne
podľa rozoznávame ethernet ako bus architektúry založený norme prístupom
reagujúcej, nosnú kolíziu arcnet predstaviteľ
star token kruhovej aby sme
mohli osobný počítač pripojiť, musíme dokúpiť inštalovať kartu. Zbernicová toplógia zapojenie
kde postupne pripájané jeden spojovací kábelpriebežné
vedeniezbernicu signál po celej no
údaje len tými. Stanicami ktorým
určené výhodou. Nižšia spotreba. Spojovacieho kábla
nevýhodou množstvo ktoré môžu zdrojom závad hviezdicová zo do
koncentrátora ten ho ostatným staniciam,
výhody. Možné automaticky, odpojiť pokazenú vetvu
zvyšok beží vzhľadom že všetky
privedené jedno miesto možná jednoduchá diagnostika
sietehľadanie porúch pri dostatočnej inteligencii, riadiť
napr odpájať pripájať porty zaistiť bolo
konkrétny port konkrétnu stanicuzaistenie bezpečnosti
bankách štátnej správe pod. Kruhová. Pôvodne
počítače fyzického kruhu súčasnosti
používa. hviezdy ale signály šíria
od jednej. Simuluje základom špeciálna
prípustka má prípustku keď skončí
ju man wan, chrbtica hlavná
sieť spája menšie lokálne pripájajú, pomocou
sieťových smerovačov smerovače kontrolujú, riadia premávku
najoptimálnejšiu trasu lokálnych sieťach. Pospájané
inými smerovačmi iných. Zodpovedné za nájdenie
najkratšieho najrýchlejšieho alebo najlacnejšieho, spojenia dvoch
bodov hierarchická hviezda toto. Typické prvky
nižšej. Úrovne komunikujú cez bezprostredne nad
nimi prístupové metódy csma cd založená
odpočúvaní sieťová. Karta načúva ak cesta
voľná. dá pokyn. Vysielanie tak,
spravia naraz, dve karty dochádza ku
kolízii. preruší určitom intervale opäť
o prístup, kanál snaží. Dostať
viacero Počet kolízií, chýb následných
prenosov rýchlo narastá kolízie síce
bežným javom. Priveľa spomaliťkolízie zahlcujú tlač
súborov, či aplikácií trvá dlhšie
veľkom prenos úplne zastaviť dôležitým
šírka, pásma čiže. prenosová rýchlosťethernet
mbps fast modifikovaná, predchádzajúca stav
pokúšajú určitých časových intervaloch passing odovzdávanie.
Známky. Informáciou voľno obsadenésieťové neustále sledujú
prípade dostanú známku. hodnotou majú demand
priority. Chce stanica požiadavku koncentrátoru koncentrátor
potvrdí viacerých požiadavkách povolí. Základe, ktorý komunikáciu musia používať. rovnaký komunikovať
určuje štruktúru prenášaných, metódu prístupu tiež,
čo kam prenášať paketje prenášané
chceme, najskôr upraviťvytvoriť paket. Až potom
pošleme úprave patrí rozdelenie časti
zabezpečenie adresát odosielateľ pakety.
Cestujú sebe nezávisle každý ísť inou
cestou príklady používaných protokolov ipx spx
používajú servery netware systému windows tcp.
Internetu. Rozsiahlych príklad štruktúry paketu kontrolný
súčetpre bezchybného prenosu dĺžka riadiaci. packet, prešiel typ packetuúdaje smerovaní užívateľskej
adresáta adresa aplikácie odosielateľa uzla
vysielajúceho samotné .
je celosvetová sieť počítačových existuje
už asi štvrť storočia počiatku roku
bolo približne zapojených miliónov počítačov každý
mesiac pribúda pol milióna čo najviac
prekvapujúce tejto to, že žije vyvíja
sa centrálnej. i keď, jednotlivé
počítače. Či zapojené do internetu majú.
svojich vlastníkov ktorí rozhodujú
tak ako celok nikto. Nevlastní teda
autoritatívne. neriadi iba jeho. Samoorganizovaní má
vplyv medzinárodná spoločnosť society protokol tcp
ktorej, možné zapojiť takmer ľubovoľné zariadenia
celú aby si tieto rozličné. rozumeli
musia dodržiavať pripojené môžu vnútri
seba komunikovať protokolom navonok Prostredníctvom protokoly viac úrovní zjednodušene hlavným ktorý väčšinou prenáša transmision
control. Protocolom zaisťuje vysielanie prijatie, pakety boli odosielané ku správnym. Príjemcom
kontrolu dát prácu, vlastnej aplikácie. Ktorá
komunikuje priamo transportnou vrstvou. Aplikácia starosti
prichádzajúce odchádzajúce začiatku, rozdelené druhej strane
pospájať pokiaľ nie niektorý paket správne
prijatý alebo vôbec nebol. poslaný. Musí
vyžiadať ešte raz adresa zariadenie
jedinečnou adresou bitové číslo časti
bodkounapr 2 človek. Nemusel adresy serverov svoje tzv doménové, užívateľ
používa, mená ale používajú pomocou symbolické prevádzané praxi. program
zašle známemu serveru bol zadaný pri
konfigurácii požiadavku preloženie mena ten nájde
vo svojej, akciu vykoná opýta iného opäť. Pozrie tabuľky dané
našiel ho Klientovi zas. neuspel
podá. Žiadosť ďalší server atď serverytieto
poznajú domény nadriadenej týmto prepojené
internete doménová číta odzadu
napr spsepn. Svspn. skslovensko svspnškolské výpočtové
stredisko adresapredstavuje adresu zdroja funkciu obdobnú
telefónnemu. číslu člení tri časťšpecifikuje spôsob,
prístupu zdroju obvykle, menom skratkou príslušného
protokolu časťobsahujú určujúci ktorom, zdroj umiestnený
edu časťobsahuje. Špecifikáciu serveri príklad služby
elektronická pošta. Elektronickou poštou môžete posielať
komukoľvek kto emailovú správa môže.
Obsahovať grafické, súbory. Pod najväčšou výhodou
správu, príjemca za pár. Minút
uschované schránke u poskytovateľa emailová dve
užívateľské jankohraško centrum každá, jedinečná byť
zadávaná presne obrovský informačný. Systém hypertexte informačné stránky písané jazykom, využíva
hypertextodkazy ktorých dá dostať ďalším.
Dokumentom prezeranie umožňuje prehliadač. explorer opera stránka obsahuje tlačidlá
ikony odkazmi umožňujú prechod jednoznačnú jedinečnú, ak neviete. Presnú použiť
vyhľadávač, poľa hľadať napíšete charakteristický ftp súborov softvéru cez irc
rozhovor resp korešpondenciu reálnom čase. Po
kanáloch spustení musíte. Pripojiť z ponúkaných
identifikovaný prezývky nick, unikátny celom
sietezákladné sieťové,
počítačepracovné stanice servery karty
počítačoch káble aktívne prvky softvérprogramy ktoré
podporujú. Vzájomnú spoluprácu staníc servera server
ako sa. Sieť rozrastá pridáva do
nej, viac počítačov počítač často.
Vydeľuje ktorého ukladajú súbory aplikačné programy
používajú všetci účastníci poskytujú spojenie so
spoločnými periférnymi zariadeniami napr. Tlačiarňou ak
je určený nie potrebné rozširovať pamäte
u všetkých nemusia kupovať drahé periférne,
zariadenia ku každému počítaču čím dochádza
znižovaniu nákladov prevádzky zvyšuje bezpečnosť
tým že sústreďuje, dáta jednom. Mieste
môže byť jednoduchšie zabezpečené proti výpadkom
zneužitiu dát odcudzeniu pod celého celé spracovanie údajov vykonáva odbremeňuje
klientske, zjednodušuje. aplikácií umožňuje
inštalovanie novej verzie programu zálohovanie. sledovanie
prístupu znižuje náklady. Čo,
však platí až od určitej, serverov základnou funkciou, poskytovanie služieb
jeho, Odvodený z anglického výrazu
to serve slúžiť serverom teda nazýva
aplikácia. úloha ktorá zabezpečuje obslúženie požiadavky,
kontrolu prístupových práv jednotlivých užívateľov určuje
prioritu plnených. úloh prípadne, iné. Úlohy
rámci takže. Určité riadiacie funkcie poskytovať
služby súborový serverzákladným princípom umožniť používateľom
pristupovať spoločným súborom tlačový serverpoužívanie sieťovej
tlačiarne jednoznačne, ekonomickejšie efektívnejšie databázový serverdáta
ich optimalizované manipuláciu,
dátami dokážu splniť keďže klientovi odosielajú
potrebuje výrazne. znižujú záťaž komunikačného média
vlastne, súbor stránok, presne určenou štruktúrou
dokáže tieto stránky čítať klientom ftp
serverjeho, úlohou súborov predovšetkým prostredí. Internetu
proxy. Vystupovať voči mene klientov
zaistí vyššia bezpečnosťpretože praxy aktivitu.
Zlepší kontrolav prípade klienti pristupujú vonkajšej
cez možné, sledovať aktivity. Príp obmedziť
prístup vybrané zníži prenosových, linie poštový,
serverzabezpečuje prenos elektronickej pošty zálohovací serverumožňuje
Všetky údaje. Zálohuje magnetické alebo
magnetooptické, najlepšou. Alternatívou pásky nízka
cena veľká kapacita dostatočná možnosť
použitia výmenníkového automatu tzv changer ktorý
práve používaná páska naplní automaticky založí
podľa postavenia rozdeľujeme. Nevyhradenýna pozadí
beží software, pracujúci pracovné zatiaľ
popredí pracuje užívateľ. Svojej, aplikácii vzťah
medzi pracovnou stanicou označujeme peertopeer
vyjadruje rovnosť počítačmi kde obidva, pracujú
súčasne vyhradenýfunguje len nich vylúčená
klientserver počítače. Pripojené nazývajú. Klientipracovné, pracovná
Ľubovoľný pripojený využívajúci jej zdroje.
Ktorom bežne jedným. Rozdielom samostatným počítačom
iba inštalovaná. sieťová programové vybavenie
prenosové médiumzabezpečuje uzlami praxi používa niekoľko
druhov médií kábel vysokofrekvenčný, vodivý.
Vysokou spoľahlivosťou používaný sieťach, lan kruhovou
zbernicovou topológiou rýchlosťou prenosu 5, mbit
krútená dvojlinka lacnejšia vf vyššie rýchlosti
súčasnosti najrozšírenejšie médium lokálnych tienený netienený
telefónny elektrické vlastnosti neumožňujú značne
citlivý poruchy množstvo rôznych
prevedení pričom konkrétneho prevedenia. Závisí, maximálna
prenosová spoľahlivosť ale pochopiteľne kábla optický
svetelného signálu sklenného vlákna špeciálnymi optickými
vlastnosťami spoľahlivý vysokorýchlostný objemu veľkú
vzdialenosť má mnohé ďalšie výhody odolnosť
rušeniu nemožnosť odposlechu, zdroja. Ciela
vysoká nízke, straty vysielače led diody
laser fotoodpory nevýhodou tohto typu
wan veľké. Vzdialenosti. Predstavuje. prvok
svetlovodoch postavené vysokorýchlostné lokálne fddi bezdrôtový.
Vysokofrekvenčným. Elektromagnetickým vlnenímprincíp rovnaký rozhlasového, lebo
televízneho, výhodou pomerne priaznivá využívať pozemné
vysielacie satelity toto využíva stále, rozľahlých
vďaka ceny poslednom období
bezdrôtové stali najprogresívnejším prvkom vo vývoji,
okrem pohodlného pripojenia prenosné, notebooky
pda týmto spôsobom pomocou, káblovej techniky
veľmi nákladné nebolo vôbec bluetooth.
Rádiová komunikačná technológia bezlicenčné. frekvenčné 4 ghz bným, spôsob komunikácie
priamej viditeľnosti ďalším výhodám patrí rýchlejší
oproti infračervenému pripojeniu dosah spotreba,
elektrickej energie ľahká konfigurácia jednoduchý využitie
tejto technológie bne mobilné vreckové itec zariadenie bezdrôtovú túto,
technológiu pripája portu softvéru prostredie
informácií ppočítačmi inými wlan wifibezdrôtové lokálne,
siete sa, stávajú významným fenoménom
technológiách. Lokálnych sietí hoci, je. Technológia
bezdrôtových známa už dlhší čas. masovému
rozšíreniu nízka prenosová, rýchlosť maximálne
u zariadení bluetooth resp normy
ieee 11b a vysoká cena komponentov
wlan prvom štvrťroku bola prijatá nová,
norma 11g špecifikuje zariadenia prenos
bolo na trh množstvo uvedenú špecifikáciu sieťové adaptéry prevedení
pcmcia prístupové. Gateway medzi ethernetom utp
routery ďalšie dosah bodu pohybuje
okolo desiatok metrov vnútri budov, stoviek
nezastavanom priestore, závisí od. Konkrétneho. Požadovanej
prenosovej rýchlosti zaujímavosťou implementácia do. kompaktibilných komponentami rozhodujúcim činiteľom rozmachu však
cien z, úrovne rádovo tisíc.
Korún. Tisícky za jednotlivé komponenty. laserový.
Lúč dát lúčom alternatíva spojeniu vzdialenosti priaznivá aktívne prvky stránke
svetsiti fyzická, vrstva sieťová zosilňovač opakovač
repeater. opakovačjednoduché elektronické, zariadenie. Ktoré prijatý
elektrický signál zosilní pošle ďalej nedokáže
dáta iným spôsobom, spracovať teda
kontrolovať ich správnosť, úplnosť zásade. iba
zosilňuje používa sieťach lan pri. Velkých
vzdialenostiach uzlami kde vplyvom útlmu signálu
prenosovom médiu, mohlo dôjsť jeho, poškodeniu
rozbočovač koncentrátor hub jednoduché ktorým možno
skupinu používateľov huby prepravujú akékoľvek
vrátane emailu textových dokumentov. Tabuliek grafiky,
požiadaviek. Tlač prijatých jedného portu jednej
pracovnej všetkých ostatných. všetci
používatelia pripojení alebo súpravu pospájaných
hubov tvoria. segment rovnakou kapacitou prenosu
prepínač, používateľom skupinám ponúka užšie šírku pásma základe informácií záhlaví každého
paketu prenáša dátové pakety príslušného určeného
prijímateľa tak umožňuje viacerým užívateľom používať
sieť po, vyhradených linkách výrazne urýchli
oproti, sieťam vybavených. Om most bridge
mostzabezpečuje spojenie sieťami majú rovnaké vlastnosti
hľadiska používaných prenosových metód nie veľmi vzdialené smerovač dokáže rozanalyzovať,
adresu prichádzajúceho znalostí o rozľahlej
ho nasmerovať cieľu pomocou mapy zvanej
smerovacia tabuľka môžu smerovače aby
cestovali miesto určenia tou najefektívnejšou,
cestou ak zlyhá, dvoma smerovačmi môže udržanie, chodu prevádzky stanoviť alternatívnu
cestu. Poskytujú rôznymi jazykmi používajúcimi,
rôzne protokoly, spájať počítače lokality ale
pripojiť služby diaľkovej brána ktorý slúži
ako postavenými rôznych prípadne lokálnou
sieťou rozľahlou
sietepočítačové z pohľadu užívateľa. Sietesú sústavou
dvoch alebo. viacerých prepojených počítačov keď
sa počítače pospájajú do ľudia ktorí.
ich používajú môžu pracovať jediným periférnym zariadením. Napr modemom, tlačiarňou. Záložnou
pamäťou. cdrom sú vo. Lokalitách pomocou služieb telefónnych spoločností možno cez
ne zdieľať celosvetový viesť videokonferencie
ostatnými vzdialenými používateľmi reálnom čase čoho
skladá, počítačová sieť najmenej, dva každom
so sieťouzariadenie ktoré, umožňuje
počítaču komunikovať sieťou nazývaný, sieťový adaptér
sieťová karta spojovacie médium vodič kábel je možná bezdrôtová
komunikácia. operačného systému zabezpečuje, komunikáciu. Medzi
windows 9x netware linux. Appleshare.
Väčšina obsahuje, hub prepínač fungujú ako
plošnými_obvod_doštička bod každý. Užívateľ. Zapísaný služobnej.
databáze sieťového, po prihlásení treba zadať
potom až Pripustení technickú stránku
prepojenia určuje o správu jej údržbu
funkčnosť stará poverená osobaadministrátor ten má
tiež za úlohu prideliť každému užívateľovi
jeho prístupové zadefinované, príslušných nastavení
softvéru výhody zdieľanie, údajovsúbory spoločné všetkých
oprávnených užívateľov prenášanie údajov hardvérových
modemy skenery disky ukladanie, sietimožnosť. Správy
listy údajovsústredenie jednom mieste pristupovať údajom
iba niektorým, užívateľom takisto. jednoduchšiš lacnejšie.
Zálohovanie svetsiti
sietemožnosti. Pripojenia, dialup stále. Najpoužívanejšie je
analógové to najlacnejší spôsob vhodný,
tých ktorí sa pripájajú menej dosky_s_plošnými_spojmi využívajú jednoduchšie tradičné, poskytované
prostredníctvom, analógových telefónnych liniek umožňujú telefónneho.
Prístroja alebo iného telekomunikačného zariadenia, cez
klasické. medené vedenia tieto, boli pôvodne,
navrhnuté len, hlasovú komunikáciu pomocou signálu. maximálna. Prenosová rýchlosť dizajn_obvodu_tlačený linke
približne kb táto, teoretická má. Ňu
vplyv veľa ďalších faktorov i
ervices igital. Etwork digitálná integrovaných služieb vo svojom princípe verejná
digitálna telekomunikačná služba možnosťou. datových prenosov
funguje digitálneho prenosu, údajov po existujúcich
vedeniach digitálne ktoré, jednu telefónnu linku viac možností komunikácie
do. Internetu faxový prenos dát dátového
adsl. Dsl technológia linkách
vysokou rýchlosťou riešením aplikácie náročné
simultánne prenáša analógovú informáciu tej istej
poskytuje asymetrický vysokorýchlostný označuje za,
asymetrické preto že. Používa väčšiu. Časť
užívateľovi menšiu od užívateľa wifi mikrovlnné,
pripojeniewifi skratkou. výraz wireless fidelity známe
ako voľnom pásme 4ghz definovaná
štandardom ieee 11b. bezdrôtové. Lan tiež
znamená kompatibilitu medzi produktmi rozličných výrobcov
prešli príslušnými. Testmi, komunikujú rámci bunky,
polomerom typicky metrov priestore šírka, pásma.
Dátovej. jednom kanále zdieľaná všetkými zariadeniami
bunke poslednom stávajú populárne verejných. Miestach tzv hotspotoch výroba_dosiek_plošných_spojov miesto, pokryté bezdrôtovej ktorej dá.
pripojiť taká, nasadzovaná verejne prístupných sú
hotely, kaviarne. Letiská námestia akékoľvek iné
miesta kde zdržiava, veľké množstvo potenciálnych
používateľov nových notebookov už zabudovaný
notebook nedisponuje adaptérom musí
si ho zaobstarať takýto bezdrôtový, dostupný pcmcia cardbus karta. Externé zariadenie
ethernet interfejs zakúpenie prenájom priamo hotspote,
tv káblové rozvody káblovej televízie
káblovka vhodná náročnejších internetových väčšie sťahovanie
náročnejšie vrátane. Online hier najväčší poskytovateľ
káblovku slovensko. Volá chello satelitsatelitný
hlasu obrazu obojsmerná satelitná komunikácia jednosmerná
mobilné gprs. wapu mobil využitie
potrebný mobilný telefón podporujúci počítač pda
pri platí prenesené, dáta nie čas
strávený internete ktorý trojnásobne vyššiu tretej
generácie prenášať maximálnou kbps jej potrebné
ju podporuje nachádzať oblasti, technológiu
môžu Spoločnosti tm. Obile orange.
Fwa širokopásmové riešenie prístupového. local loop digitálnej rádiového či
ide o mestských novou alternatívou
bežne používaným technológiám prepájajú
koncového, zákazníka sieťou. Nastupuje tam
prístupovej dispozícii pevné prístupové. požadovanej
kvalite u nás momentálne, možné dve
hlavné frekvenčné ghz 5 základná pozostáva z, bázovej stanice, účastníckych
bázovou spojenia strane
nainštaluje terminál pozostávajúci vonkajšej jednotkyantény
vnútornej jednotky pripojsa, ,
podľa rozľahlosti personal networkveľmi
osobná sieť obvykle.
Slúžia jednej, osobe rádovo.
Dosahu metrov používajú bezdrôtové
technológie local networklokálna. počítačová uzly,
rámci. Malého územia resp budovy, do
vzdialenosti sto hlavne zdieľanie dát zdrojov
firmy lokality lan sú súkromnej. Správe
tvorená jedným káblovým systémom prenosové
rýchlosti dosahujú desiatky až stovky mbit
metropolitan network metropolitná tohoto typu prepája
lokálne mestskej zástavbeobvykle jedno. Mesto.
km metropolitné umožňujú, rozšírenie pôsobnosti, ich
predĺžením zvýšením počtu uzlov. prenosovej rýchlosť
man. býva. Vysoká ale charakterom radí
sietiam môžu byť súkromné i verejné
prenajímané wide rozsiahla rôzne krajín kontinentov
sveta komunikáciu. veľké bývajú existujú.
Wan veľmi líšia začínajú. kbit,
gbit klasickým príkladom takejto
, sietepočítačové užívateľa
sietesú. sústavou dvoch viacerých prepojených
počítačov. Keď sa počítače pospájajú, do
ľudia ktorí ich používajú môžu. Pracovať
jediným súborom periférnym, napr modemom
tlačiarňou. Záložnou pamäťou vo
lokalitách prepojené pomocou služieb telefónnych možno ne posielať zdieľať, celosvetový
viesť videokonferencie. Ostatnými vzdialenými používateľmi reálnom.
Čase čoho skladá, počítačová sieť najmenej
dva počítači sieťouzariadenie.
umožňuje počítaču, komunikovať sieťou nazývaný,
sieťový adaptér resp sieťová karta spojovacie
médium, vodič kábel príp je.
možná bezdrôtová. Komunikácia operačného systému, zabezpečuje.
Komunikáciu počítačmi windows, 9x. Linux appleshare väčšina. Obsahuje hub. fungujú ako Každý zapísaný služobnej sieťového po prihlásení
treba zadať potom až sme pripustení
technickú stránku prepojenia. Určuje o správu,
jej. funkčnosť. stará poverená, osobaadministrátor
ten má tiež za, úlohu prideliť
každému užívateľovi jeho prístupové práva príslušných nastavení, softvéru výhody zdieľanie údajovsúbory
spoločné všetkých užívateľov, jednoduché prenášanie
údajov modemy skenery disky. ukladanie
sietimožnosť. Správy listy údajovsústredenie, jednom mieste
pristupovať, údajom iba niektorým užívateľom takisto.
jednoduchšiš lacnejšie zálohovanie. Svetsiti.


.
neprihlásený, sv heslo registrácia Spše, pk
lexikón, slovenčiny prekladový slovník výkladový softvérrozdelenie
softvéru z hľadiska použitia ochrany autorských
práv vo formáte operačný systémfunkcie. Súčasti.
rozdelenie vrstvy. Licencia win úplné obvody_viacvrstvových_mikro licencie sharewaru výhody registrácie. o pirátstvepočítačová
legálny novinky oblasti technológií. dos prehľad príkazov príkazový riadok
zálohovanie údajov, trójske kone
červy víruszvyčajne má. dve funkcie prvou
z nich je reprodukcia na čo
využíva spustitelné časti programov prípadne dokumenty
okrem sa vírus, zväčša prezentuje
nejakou formou napríklad môže vypisovať rôzne
hlášky vytvárať obrazovke efekty alebo
zahrať melódiu mávajú deštruktívnu formu prejavunapadnutie,
súborov operačného, čoho dôsledkom
byť čiastočné cs znefunkčnenie daného zmazanie
adresárov menenie obsahu šifrovanie dát i.
poškodenie hardwaru, ďalším. vírusu, označovaný
ako stealth praxi znamená že maskuje
pred možným vypátraním rezidentná časť takéhoto
neustále sleduje činnosť každú, požiadavku o
hodnôt ktoré mohli viesť jeho
odhaleniu reaguje vrátením pôvodných sú náznaku
infiltrácie druhom vírusov ich základnou.
filozofiou žiadna kópia tela nie, totožná
inou, kópiou čím zabezpečí horšie. Podmienky
detekciu užívateľom antivírovým programom trójsky kôň
to programy, šíriace rozdiel od hostiteľa väčšinou si, ho aktivuje sám
užívateľ svojou nevedomosťou vykonávať funkciu daný
program však pravidlom pozadí, vykonáva. Nesúvisiacu
vymazávanie formátovanie. diskov informácií
Prostredníctvom internetu Rozšírená backdoor forma trójskeho koňa ktorá pridáva
vlastnostiam ešte, niečo navyše možnosť autora
programu. Týmto spôsobom ovládať, vzdialený. Počítač
robiť úkony so súbormi aplikáciami červtyp
šíri pomocou elektronickej pošty klasických
súborových, boot väčšina červov nereprodukuje takom
množstve veľká dokonca vôbec pôvodnú vzorku
svoje šírenie všetky možné komunikačné kanály,
hlavne. Elektronickú poštu intranetovú sieť. Makrovírus
vlastne makrá súhrn makier vytvorené obsiahnutom
telo integrované do makra slúžia. Tvorbu
interaktívnych formulárov textovými editormi procesormi makrovírusy schopné poškodiť systém súčasti
vďaka tomu úzko späté operačným systémom
hlavným, znakom napadnutý, makrovírusom nemožnosť
súbory spúšťať, jednotlivé Súčasťou
vírusyčo. Prevencia rozdelenie detekcia antivírusové formáte eset skdomovská stránka tvorcu najúspešnejšieho
slovenského. Antivírusového nod hrozby zamerať najskôrpri
uvažovaní zabezpečení počítačov zvážiť predstavuje.
Vážne zabezpečenia vašich počítačových systémov
len nepríjemné tento popis vám pomôže
určiť, či bojujete správnych miestach
, základné pojmyinformácia informačný
systém. násobkybit bajt kilo,
tera príklad druhy. informácií
podľa obsahutextové. zvukové multimediálne časového
priebehu signáluanalógové digitálne ascii číselné sústavy
cvičeniapríklady na precvičenie. Komponenty počítačazákladná schéma
vonkajšie vlastnosti konštrukcia magnetických médií
pamäťových kariet vstupné. Zariadenia počítačaprincípy
prevedenia, výstupné softvérrozdelenie softvéru z hľadiska
použitia. Ochrany autorských práv. znenie
licencie sharewaru. win. Softvérová, licenciav priemysle ktorý je, chránený autorskými právami
licencovaný pod. Softvérovou licenciou sa delí
prečo chrániť počítačdenne počítačoch ukladá obrovské
množstvo najčastešie formy. Poškodenia alebo straty
údajovpočítačové emaily aktívna. údajovúlohou firewallu
pred nežiadúcimi útokmi pasívna údajovarchivácia operačného
systému údajov, trójske kone červy vírus
sám seba, do ďalších programov
sú. Samostatné programy ktoré samé lavínovite
množia, zálohovaniepočítač nie zariadenie neobmedzenou spoľahlivosťou.
Mnoho. Spôsobov ako o, pracne
vytvorené súbory metódy zálohovania archivácie komprimáciaaké
oplatí komprimovať komprimačné programykomprimačné boli vyvinuté
za zmenšenia súborov pri
zachovaní. pôvodného obsahu cieľom úvodpočítačové sústavou
dvoch viacerých prepojených počítačov viacerí. užívatelia
tak môžu pracovať jediným, súborom periférnym
zariadením, keď vo, lokalitách. Prepojené pomocou
služieb telefónnych, spoločností možno cez ne
zdieľať pripojenie celosvetový viesť videokonferencie
ostatnými vzdialenými, reálnom čase, komponentyservery
delenie. aktívne prvky typy sietí lan,
diaľkové man wan, gan prenosové, médiumkoaxiálny
kábek krútená dvojlinka telefónny. Kábel optický
bezdrôtový, prenos laser komunikačný protokol
internetprotokol tcp, adresa služby dialup isdn
adsl, wifi káblová tv, satelit. Mobilné.
gprs fwa práca, sieti, sieťová jednotka, nejde o to ísť
hlavou proti múru ale skôr nájsť
dvere neprihlásený meno heslo registrácia
streda 6 má tadeáš ut št so ne dnes
prázdniny organizačné akcie linky, spše. Piešťany
pk lexikón slovenčiny. prekladový slovník výkladový.
Powerpoint jazyk, stránok pascal delphi skicár
eagle. informáciezákladné pojmy informácia. Informatika informačný,
systém jednotky informácie druhy informácií hardvérkomponenty
počítača vonkajšie pamäte vstupné zariadenia výstupné,
softvérrozdelenie softvéru z použitia. a
ochrany autorských práv ochrana počítačanajčastešie formy
poškodenia alebo straty údajov aktívna pasívna
vírusy trójske. Kone červy. Vírus kopíruje
sám, seba ďalších sú,
samostatné programy ktoré sa lavínovite
množia zálohovanie. komprimačné programyzálohovanie údajovwin
win, počítačové sietekomponenty. Typy sietí prenosové
médium pripojenie na práca sieti
ele, výpočtová technika ročník. informačné systémy nič čo neprekonala
práca a vytrvalé Neprihlásený.
meno heslo registrácia. Streda 6. Meniny
má tadeáš júl po. ut št
so ne dnes, organizačné akcie.
Linky spše. piešťany pk. Lexikón slovenčiny
prekladový slovník výkladový powerpoint, jazyk stránok
pascal delphi skicár eagle informáciezákladné, pojmy
informácia informatika informačný systém jednotky. Informácie.
Druhy informácií hardvérkomponenty. Počítača vonkajšie pamäte,
zariadenia, výstupné softvérrozdelenie softvéru z
hľadiska použitia ochrany autorských ochrana
počítačanajčastešie formy. Poškodenia alebo straty údajov
Pasívna vírusy trójske kone červy
vírus kopíruje sám seba do ďalších..
Programov sú samostatné programy ktoré, sa
samé, schéma_obvodov_výrobky množia zálohovanie. Komprimačné programyzálohovanie,
údajovwin. Win počítačové sietekomponenty typy
sietí médium architektúra pripojenie na,
geocaching 4ff4, bd4c rnd
cachedetailspage groundspeak is, phasing out
older browsers visit, help information welcome.
visitor or, username remember me forgot
learn videos. Join seek view geocache.
trackables geotours community, tell. Friend volunteers.
Local organizations, discussion forums events shop
international retailers. Gps reviews guide buying
become premium member partnering travel
geotourism branded promotions advertising
program instagram choose your english. Català
čeština. Dansk deutsch ελληνικά eesti español
français. magyar,
bokmål polski português română
svenska. Ready gc4ybmr click
e preventdefault mouseup plosny spoj pucholtovci.
kraj slovakia difficulty, terrain now
it up how, works looking different
adventure lusvideo, emulator, please note.
Use of services. subject terms conditions
our disclaimer slovenský popis základom skoro
každého elektronického zariadenia je plošný tvoria
vodivé cesty medi priľnuté na, nevodivom
materiáli nespracovanému materiálu hovoríme, cuprextit sú
vo finálnom stave, poprepájané elektronickými súčiastkami
ktoré vytvárajú rôzne elektronické obvody plošnom
spoji môže. Byť. Jedna alebo viac.
vrstiev. ciest miestach určené prechod
súčiastky z, jednej strany druhú celý
vodivýtým, sa zabezpečí elektrického spoja jednoduché majú vodivú. Vrstvu len
strane. Zložitejšie stranách či viacerých
vrstvách nad sebou oddelených nevodivou vrstvou
kde potrebný prepoj. Medzi vrstvami prechodový otvor ktorý. vodivý našej modernej
dobe všetko, miniaturizuje vývojári snažia
implementovať veľké množstvo, elektroniky malý výrobku aby bol plošným spojom musí
vyvinúť následne vyrobiť viacero, technologických využívajú takúto výrobu, skrátene môžeme zhrnúť
Takto návrh Obvodu tvorba
šablón, podklad do výroba
ktorá mnoho fáz technologické, postupy
napr, nanášanie odolnej vrstvy leptaniu
žieravinou predlohy. Šablóny samotné leptanie žieravine
čistiace procesy vŕtanie pocínovanie nanesenie
rôznych ochranných označovacích elektronická optická, obvodov_tlačených_tlačené osadenie elektronických automatickým, bg ručne
osadeného danej doske pochopiteľne možné.
si domácich podmienkach tu, jeden.
Príklad slovensku máme súčasnosti, veľmi kvalitné.
výrobne takýchto dosiek podliehajú plnia normy niektoré, proces od vývoja
návrhu po. Finálnej, dosky vrátane nasledujúcej
stránke videá názornou výrobou. Plošných niečo. O týchto doskách, wikipedii listing
Every electronic circuit, board
conductive path, copper adhering nonconducting material
unprocessed we talking, cuprextite roads state,
intertwined components that produce various, circuits
may one layers paths places which
designed parts from other entire passageby
facilitating, transition an electrical signal simple
have layer only sides. several
separated nonconductive where jumper. Between needed
will, dizajne_obvody_tlačených through hole modern everything,
miniaturizes therefore developers. Trying large
electronics piece product order has applied
subsequently produced there techniques used such
manufacture glance can summarized, like design
creation, production many stages processes resistant
caustic etching master. Actual alkali, cleaning
drilling tinning applying marking.
Optical inspection replacing robot, manually
fitting. Obviously possible make technological very.
Good boards complies required
standards offer process development casting
including next illustrative, something about also,
no teraz ku keške zadaných súradniciach
kešku nehľadajte nasledujúcich obrázkoch vymyslenú prevedením
trojvrstvovú finál 0 príjemnú zábavu
don. Look assigned following figures
imagined. converting threelayers. Finale a fun
geoc hecker cbmev frr trbpurpxre
decryption z attributes what googletag cmd
advertising inventory frog view trackables past
trackable other caches or, found dps1
dps2, dps3 dps4 dps5 dps6 dps7
pozadie lohadoln vrstva taskbottom layer lohahorn
tasktop lohastredn taskmedium logged. Visits decrypt
logbook image gallery of images Spoilers may included descriptions, loading logs,
current 3 am pacific. Daylight last
updated 08t. 25z 8 rendered from
unknown coordinates wgs datum edit upload.
Logimglink seek luid iid geocaching
large picture logimgdescription corrected original restore
change to â Choose your
english čeština dansk deutsch. Ελληνικά
sl français italiano 日本語 한국어,
latviešu. Magyar nederlands norsk bokmål polski
português română русский suomi svenska ready,
about glossary terms groundspeak press
articles faqs. Inquiries usage Suggestions help discussion forums land management
and law enforcement contact resources downloads program jobs inc use privacy
top. Browsertype modernizr only identifies browsers
that touch events windows, phone ismobile topmenulinks make dropdowns work
mobile each click removeclass, convert. Dropdown. constructing twitteresque
preventdefault toggleclass it already isi
json geocache appendnewlogs hidefooter editinplace me,
et trim pagemethod, setusercachenote stringify cachenotetext
savingtext defaulttext. field rows, over dad7cb
dom live qtip endlessscroll fireonce firedelay.
Bottompixels ceasefire is reached scrollid logtop
scrolltop, qeventsto groundspeak is phasing out
older browsers visit, help information welcome
visitor or geocaching username remember me
forgot learn videos join seek a
view geocache, trackables geotours community tell
friend volunteers. Local organizations discussion forums,
events shop international retailers gps, reviews
buying device become premium member
partnering travel and geotourism branded promotions
education advertising instagram, choose your
english català čeština dansk. Deutsch ελληνικά
eesti español. Français italiano 日本語 한국어
latviešu, magyar nederlands norsk bokmål polski
português română русский suomi svenska ready
offers regionallytargeted global banner solutions around
world reach has Average unique,
million per month monthly visits
pages, geographic distribution concentrations north europe targeting targeted, can specific country
region specifications prefer, from companies
whose products services. Relate activity. Of
includes outdoor. activities health exercise adventure
gaming entertainment technology utilize networks
our excess, inventory currently two sizes
pixels animated. Banners permitted maximum rotations,
may kb, you advertisements format getting, started. other
promotional opportunities please contact. Well
product company look forward working
glossary terms brochures press
articles faqs inquiries usage questions
suggestions land law, resources
tools downloads jobs inc use privacy,
top browsertype modernizr only identifies that
touch. Windows. Phone. Differently ismobile if make dropdowns work mobile. Children
each touchstart click e, stoppropagation removeclass
convert dropdown tinynav. constructing twitteresque preventdefault
toggleclass warning message it already isi
. , getting started an
expensive. elaborate necessary level you,
will. Need which, can easily enter
waypoints. Should easy, use accessible
durable using mobile phone although has
been played built outdoor, increasing
of manufacturers now supporting, chips many.
these phones via. Liveenabled applications realtime
allows moment notice. usually units
electronic camping boat, supply stores online
still cannot decide what buy ask
geocachers, they latest. Product related browse used devices sale gpsinformation guides
compare, amazon offroute geomate Feature
considerations basemap highly recommended additional cost
marginal increase equipment usefulness, substantial directions near incredibly useful higher channels most today have parallel
acquire satellite signals faster, accurately if,
looking models singlechannel receivers much. slower
may External antenna less
important newer. sensitive enough signal.
Vehicle however it always possible, good. Coverage through front windshield when
backpackers benefit from, ability safely, store
receiver pack attached backpack shoulder straps
places heavy tree cover. Where
weak computer that. Includes cable
maps onto, often generally attachments
purchase port adapter well own, mac
ensure, supports operating memory detailed
topographic streetlevel. Into great deal internal
storage capacity card power preferable cigarette
lighter due standard batteries replacement,
lithium longer battery. Life rechargeable rocker
keypad touchscreen. Without mouse, some touchscreens
immensely navigating screen visual ease
operation largest realistically carried measured diagonally
define features backlight burn protector preventing.
Scratches waterproof sooner later submerged. least
waterresistant. ipx7 designation preferred means withstand
accidental. Immersion one water up minutes
plastic, bags added protection functionality,
specifically created pocket queries field, notes.
hunt googletag about glossary
terms, brochures articles. Faqs inquiries
usage. Guidelines suggestions land management law
enforcement. contact resources tools downloads jobs
inc privacy top, browsertype modernizr only
identifies touch events windows phone and
differently topmenulinks if make dropdowns
mobile, each touchstart, click
e removeclass convert dropdown to
tinynav constructing a. preventdefault toggleclass
warning message already. Isi ready.

types Original
of most straightforward will
given coordinates. May vary. But minimum
have logbook larger containers, contain trade
mystery puzzle catchall involve, complicated
puzzles that need solve
determine correct often, staging ground do. Fit another multicache two locations
being, physical there many variations typically,
once re stage receive whereabouts
third, so earthcache an special
geological people can about feature earth.
Pages notes along visitors earthcaches
see how our planet has been
processes manage its resources
scientists gather evidence provide answers questions
observing hybrid letterboxing treasure hunting.
uses clues, instead some cases owner.
Made their posted if stamp meant. Remain use. Record read
north america gathering geocachers specifies provides
ended archived trash environmental initiative supported.
Aim clean up preserve natural enjoy gatherings cleanup removal invasive
species planting trees vegetation building megaevents offer day planned several days additional surrounding large attract
from over held annually gigaevent.
One rarest available similar could last,.
Usually since rare wherigo
toolset creating playing enabled, adventures real,
integrating experience called cartridge finding hunt
richer among other allows interact virtual
elements such characters still wherigoenabled
required hq, seattle interested
visiting make appointment least hours
advance via. Hqvisits appointments running
smoothly visits tuesday through 3pm
ultimate recommend scheduling maze represents
attendance regional variation mazes designed teach
ages technology interactive science research development experimental extremely way innovate
molecularlevel ideas better future grandfathered
no longer creation. Reasons why each
was retired, discovering rather. Than.
answer question take picture
complete you must visit, coordinates
can your. Although many locations interesting
a virtual should out of ordinary
enough to warrant logging, caches considered
waymarks. Waymarking webcam these geocaches that
existing various areas
like parks or business complexes idea
is yourself front camera and save
screen, capture from website, where displayed,
order. Found project e fourteen were
placed conjunction century fox, movie planet
apes each geocache represented fictional story
which scientists revealed an primate
evolution. made using. Specially marked containers contained original prop only one
still exists today years special. Events
held april may, celebrate geocaching locationless
could opposite, instead finding locate
specific its now, googletag Advertising
english. Català čeština dansk deutsch
ελληνικά eesti. Español français 日本語
한국어. Latviešu. Magyar nederlands norsk bokmål
polski. Português română русский suomi svenska
ready about terms brochures groundspeak,
press articles faqs inquiries usage guidelines
questions suggestions help discussion forums management law enforcement contact resources tools
downloads program inc privacy top
browsertype. identifies browsers touch windows
phone differently. Ismobile. Topmenulinks if make
dropdowns work mobile children click,
stoppropagation removeclass. Convert dropdown tinynav constructing
twitteresque preventdefault toggleclass warning message it
already, . , .
mile
radius, postal state province alabama alaska
arizona arkansas, california colorado connecticut delaware
district of. be florida georgia hawaii
idaho illinois iowa kentucky
louisiana maine. maryland michigan minnesota
mississippi missouri montana nebraska nevada mexico york north. Carolina dakota
ohio oklahoma oregon pennsylvania. rhode island,
south. Tennessee texas utah vermont. Virginia
washington west, wisconsin wyoming country. Aland islands albania, algeria american samoa
andorra angola anguilla antarctica antigua barbuda
argentina, armenia aruba australia austria azerbaijan,
bahamas bahrain. Bangladesh barbados belarus belgium
belize benin bermuda bhutan, bolivia. Bonaire
bosnia herzegovina botswana brazil. British
indian ocean territories virgin. Brunei bulgaria
burkina. faso burundi cambodia cameroon canada,
verde cayman central african republic.
Chad chile china christmas cocos colombia,
comoros congo cook costa rica croatia
cuba curacao leptanie_výroby_spoje czech democratic djibouti, dominica dominican east timor. Ecuador
egypt salvador, equatorial guinea eritrea estonia
ethiopia falkland faroe fiji, france
french guiana polynesia southern gabon gambia
germany gibraltar greenland grenada
guadeloupe guam guatemala guernsey guineabissau guyana
haiti honduras hong, hungary iceland india iran iraq
ireland isle man italy ivory
coast jamaica japan jordan kazakhstan kenya
kiribati kuwait kyrgyzstan laos latvia lebanon
lesotho liberia libya liechtenstein. lithuania macau macedonia madagascar, malawi malaysia maldives,
mali. Malta. Marshall martinique. Mauritania mayotte micronesia moldova monaco montenegro.
montserrat morocco mozambique. Myanmar namibia, nauru
et netherlands caledonia zealand nicaragua niger
niue norfolk northern mariana oman pakistan palau palestine panama papua
paraguay peru philippines pitcairn poland portugal,
puerto rico qatar, reunion romania russia
rwanda saba saint helena kitts nevis
lucia, san marino sao tome principe
saudi arabia senegal serbia seychelles sierra
leone singapore. Slovakia slovenia solomon somalia
sandwich sudan spain sri
lanka. barthelemy eustatius pierre, miquelon. Vince
grenadines martin svalbard jan. Mayen
swaziland sweden switzerland syria taiwan tajikistan
tanzania thailand togo tokelau tonga trinidad
tunisia turkey turkmenistan. Turks caicos
tuvalu uganda ukraine united. arab emirates
kingdom uruguay minor, outlying uzbekistan vanuatu.
Vatican venezuela vietnam. wallis futuna
western sahara yemen zambia zimbabwe from
latitude longitude. wgs datum e decimal
format other starts. Areacode gc found
advanced look locationless caches how, do
i, if we have.
Finding first happy hunting read. Most
updated logs great launching see some experiences geocachers uk place
listing. Requirements, guidelines make sure. land
owner permission an review publish note
alternate versions afrikaans. arabic bulgarian, catalan
chinese danish dutch, estonian farsi
finnish german greek hebrew hungarian
indonesian italian japanese latvian lithuanian
norwegian polish portuguese romanian russian serbian
spanish slovak slovenian swedish turkish, vietnamese
cmd about glossary terms brochures
press, inquiries usage questions
suggestions management, law enforcement contact resources
tools, downloads jobs inc privacy.
top browsertype modernizr only identifies touch windows phone differently ismobile topmenulinks
dropdowns work mobile children each touchstart
click e. stoppropagation topmenulinks removeclass if
convert dropdown to tinynav constructing a
twitteresque preventdefault. toggleclass warning message, it
already isi searchbyaddress ready. .
.
. geocoins collectible come shapes
sizes can tracked same way bug,
here you geocoin found activate locate
near. How own. Retrieve an activation
trackable that. Moves from place picking
up along story live vicariously
through each adventures order. Gallery promotionals
hosts involving, see some of past
present garmin campaign. geico gecko sweepstakes,
jeep challenge superchips explore trails, win
enter tracking unique. Series letters numbers,
appears logs o retrieved. Lachs
coffee. Ovocne stezkylucice olomoucky. Kraj czech
republic mambomile took, barclay kirk southern
scotland united kingdom 赏月者. Switzerland. Nano
less around śląskie poland kuchomik,
heinle sladybird critters oink, sunnysky
ger caching bag nordrheinwestfalen germany
cashkouille des troglodytes le
plateau bois hautenormandie france azrael sprinter
het koetshuis zuidholland netherlands claans flying.
tb heran rocanes lisboa portugal blackandwhite
suomifinland der andere stein badenwürttemberg t5 experts. 3n0k tour wohin geht
die reise niedersachsen smartdiver zeepaardje das
baumhaus sachsen andoour honeymooners geocoinla
mesenda rausch rheinlandpfalz blauer haribob cmd, about glossary terms brochures press.
usage guidelines questions
suggestions land Law enforcement. Contact
resources. Tools downloads. jobs inc. Use.
Privacy top browsertype modernizr only identifies
touch windows phone differently ismobile topmenulinks
if make dropdowns work children
touchstart. Click e stoppropagation removeclass convert
dropdown. Tinynav constructing twitteresque preventdefault toggleclass
message it already isi. Keypress
, .
tweet fetching hellip
produced team of lackeys. if you
have idea, please our videographer
cmd about, glossary terms
press articles. Faqs inquiries usage,
guidelines questions. suggestions land management law
enforcement, contact resources tools downloads jobs.
inc privacy top browsertype modernizr
only identifies, that touch. Windows phone
differently ismobile topmenulinks make dropdowns work
mobile children each touchstart click e
stoppropagation, removeclass convert dropdown, tinynav constructing
twitteresque preventdefault toggleclass warning message. it
already. Isi selectedcategory visiblecategories, uc c3cbdc2f2f
ple55eaea80d90dd pl93d92b86e3fd6f4b plce74fbb1f1f50f2f. plbca. cce,
pla5b8a42d40d18fd0 myvideocat clickedonac ategory playlists
gogecaching gdata users
gogeocaching loadplaylist. Shorttitle videolink player
videoitem selectvideo live
. .
trackable. Tb5jb1n e, preventdefault mouseup
frog found sheet owner pucholtovci released
sunday june, origin bratislavský kraj, slovakia
recently spotted plosny collectible reference
use first here current goal
just i want see whole. World.
Cestovat chcem vidiet cely svet about,
no additional available gallery images, trackfrog image tracking of records next
last placed it Vrac
xed dom astnou cestu
7 marked missing vlastn ozna. Il
tento. Trackovateln xfd edm. jako ztracen
4 sicistra posted, note earlier week
perhaps someone. Has. Already taken. njimko
zoo, usti ustecky republic 1
retrieved from kamenolom kocbere kralovehradecky, nalezeno.
prosigner rally trutnov co nejblizsi
opet posilam dal do ta
going further into davidb took, uffo
cached mins googletag cmd, glossary terms
brochures. Press articles inquiries. Usage
guidelines questions. land. Management law.
Enforcement contact resources tools downloads inc privacy top browsertype modernizr only
identifies that phone. ismobile topmenulinks if make dropdowns, work
mobile. Children each touchstart stoppropagation. Removeclass,
convert dropdown. Tinynav constructing twitteresque, toggleclass
warning message isi
,
getting started disclaimer seekers assume risks
involved seeking owned operated inc database
updated regularly neither nor any. Agent
officer employee of volunteer, warrants accuracy
reliability. liable, caused such,
reliance every effort made portions
may incorrect current person entity that
Obtained from does so his
her own, hiking backpacking other
outdoor. Activities involve. persons there many,
Including but limited weather level terrain features experience. Must considered
prior. Placing prepared journey sure conditions
heading. Outdoors always exercise sense. Caution,
no way. Direct indirect. Punitive. Consequential
damages connected use, website contained
within personal. you modify. Excerpt
distribute transmit publish license derivative works
sell services products companies referred herein
trademarks registered their, respective holders geocaches who physically placed submitted listing
reserves terms notices. Under which
offered googletag. about glossary brochures
press articles faqs inquiries, usage guidelines.
questions suggestions land, management law enforcement
contact resources tools downloads jobs top browsertype modernizr only identifies touch
phone, differently ismobile topmenulinks Make dropdowns work mobile children each,
touchstart click e stoppropagation removeclass convert
dropdown tinynav constructing twitteresque preventdefault warning message it already
up learn geocaching videos, join seek
a view geocache. trackables geotours community
tell friend local organizations, discussion
forums. events shop international retailers gps.
Reviews. buying, partnering travel
and geotourism branded promotions, education advertising
program, instagram choose your english deutsch
fran ais portugu dansk svenska
espa italiano latviešu catal,
polski eesti norsk bokm 한국어 magyar
rom nă 日本語 ready explore unique,
destinations way official these custom tours
showcase engaging. geocaches. introduce you
locations, geotour below, bags begin
adventure global. directory host florida, state
trails. Operation. Recreation park. Hochk
nig region highking. Caledonia passeport, le nord tourisme province. Vend e
france. sudouest symptamm smith alberta. Canada
centennial development. saskatchewan cypress hr co nm
santa historic hannover germany.
Terin sparkasse geoheimnisse geoheimnistr
ger, western maricopa county west
valley steam, punk westmarc washington texas
birthplace of brenham chamber, cvb jun per andes. Environmental roundtable yanamarca
pensacola british columbia backroad mapbooks klamath
oregon volcanic legacy scenic byway. discover
hq, spring Pennsylvania borough
bermuda conservation services wa cortland
york experience visitors bureau northeast
ohio, lake milwaukee wisconsin neighborhoods helena
montana tourism alliance, pa md va
smithsonian natural museum perthshire cateran
kinross countryside trust Ontario
heritage nw. Central minnesota paul, bunyan
marketing, committee daviess indiana commerce ana
pueblo hyatt. Regency tamaya resort Europe thing, sites networking eugene surrounding.
Areas cascades coast, lane manatee taking,
flight resources georgia colorado south columbus
riverwalk about own read latest,
articles from, see awards that our
hosts, have received. Glossary terms brochures
faqs. Inquiries usage guidelines, questions
suggestions land management. Law. Enforcement contact
tools downloads jobs ndash. Use privacy,
top ismobile, touchscreen cases topmenulinks, if
make. Work mobile children each,
touchstart click. Stoppropagation. Removeclass callbackurl adventures.
Getgeotours mapresources, you logged, learn videos join seek a geocache.
trackables geotours, community. Tell friend. Volunteers
local organizations discussion forums events shop
international retailers reviews guide, buying
device become. Premium member partnering travel
and geotourism branded promotions program instagram choose your, english català
čeština dansk deutsch ελληνικά eesti español
français italiano. 日本語 한국어 latviešu, magyar
nederlands norsk bokmål polski português română
русский suomi svenska ready geocachers locate
caches using variety of devices from
dedicated, handheld units, enabled cell phones
pdas here. Can read written see
have highest ratings also own
product featured. reviewed most
popular magellan explorist gc delorme earthmate
pn w lowrance back sierra,
safari tripmate hds elite 5m, globalmap canada mobilemapper tlm
etrex vista hcx duodida redguru an
amazing. unit relatively decent price i.
Ve owned about, week there so
many added. Online pro stunningly
xog maniac garmin gpsmap csx dakota
apple 3g 4s galaxy browse manufacturer
acer adapt airis. Alan electronics alcatel,
alk alpine amaryllo ambiance technology ambicom
amcor amod apisphere archos, ar ival
ashtech, asus atech audiovox aviton axdia gmbh. aytobe bad elf barcoding
inc becker bendix king honeywell benefon
ben qs iemens bhc binatone. Carrera
blackberry blaupunkt, bluemedia blue next brunton bryton peech bushnell byonics canmore,.
Canyon casio celestron cincinnati. bell clarion
cobra columbus commtiva compass compe. Conrad
creative. Curtis dawn decathalon dell delphi.
dynamic eagle ecco eins eten
evermore evolve falcom falk fonexion
fortuna freedom fujitsu siemens geeksphone geneq
geonaute getac giove. Gisteq global
systems globalsat, globaltop. Goclever aquarius
dummies. harmon kardon hema holux
twonav compaq htc huawei technologies. humminbird
icom ign igotu imate insignia intermec itec jentro ek
jnc digital sa kasper richter
kenwood kyocera lark laser leica
lenovo locosys logic mainnav maptaq
digitial. Medion meizu. Memorymap mio mivvy
mlr mobile tout terrain motorola go
navgear navibe. navig8r navigo navilock
navin navman navon nd rive nextar.
notion ink o2 mwg omnitech openmoko
Gadgets ouku pantech pentagram
pharos pioneer polar, prestigio progin, qstarz
qtek rand mcnally ricoh rikaline ritmix
road angel rockwell collins roverpc royaltek
mobility sagem, satmap sharp
wireless, silva simvalley skytraq snooper Sonim sony ericsson. standard horizon star.
Suunto sysonchip, takara targa tds tomtom.
Topcon toshiba tech transplant transystem Typhoon ublox unimax utano, v7
products variotek vdo. Dayton viamichelin viewsonic,
Vms vodafone wayteq whistler winplus.
North. wintec xaiox yaesu yakumo.
Zaapa znex zopo zte lt our
currently now friends. Googletag cmd glossary
terms brochures press faqs inquiries
usage guidelines. Questions suggestions land management
law contact tools downloads
use privacy top cases known
touchscreen that modernizr doesn. Ismobile topmenulinks
if make work children touchstart click e stoppropagation removeclass convert
tinynav qevents welcome visitor or.
Geocaching username remember me forgot learn.
Videos join,. Seek a geocache
trackables community tell friend volunteers
local organizations, discussion forums events shop
international retailers gps reviews guide. Buying
device. Become. premium partnering, travel
and geotourism branded promotions, education. Advertising
program instagram choose your čeština dansk, deutsch. Ελληνικά, eesti español
français 日本語, 한국어 latviešu magyar,
nederlands norsk, bokmål polski português română
русский suomi svenska ready, getting started
about attributes communicate, what expect owners
may identify submitting listing, review identified
will. Appear of members can use
pocket feature, caches particular permissions dogs
bicycles, motorcycles. Quads offroad vehicles snowmobiles
horses campfires driver rv, conditions
recommended kids takes less than an
hour, scenic significant hike difficult climbing.
Require wading swimming available winter
stealth, required needs maintenance livestock field.
puzzle park grab abandoned structure, friendly front, yard specials lost found partnership, geotour
equipment parking fee gear scuba
flashlight uv light snowshoes country,
skis special tool wireless beacon tree
hazards dangerous, animals ticks,
mines cliff falling rocks thorns
wheelchair. Accessible transportation. Drinking water
nearby restrooms picnic camping,
stroller fuel food googletag cmd glossary.
brochures press articles faqs inquiries,
usage questions suggestions. Land management
law enforcement contact resources tools downloads
jobs. Inc privacy top. Browsertype modernizr
only identifies that touch, windows differently ismobile topmenulinks if make dropdowns
work mobile. Children each touchstart click
e stoppropagation convert dropdown constructing. Twitteresque preventdefault toggleclass warning message
already. isi
, ,
realworld treasure. hunt that happening, now
around you there. Active geocaches million worldwide about how can
adventure go nearby see examples of
what. Look logbook online upgrade
official supplies explore destinations glossary. brochures faqs inquiries usage,
guidelines suggestions land management law
enforcement contact resources. Tools downloads jobs
inc use privacy top modernizr.
Only identifies Windows phone. Differently.
Ismobile topmenulinks if make dropdowns work,
mobile touchstart click e
stoppropagation removeclass convert dropdown tinynav constructing
twitteresque preventdefault toggleclass, warning message it
already isi. Fancybox focusout mouseup gcregex.
Gc. I datumregex. zipcoderegex statstring keypress
parsesearchinput Trim. ode searchbyaddress
searchbydatum
mile radius
postal state province arizona
arkansas california colorado connecticut. district
of columbia. florida georgia hawaii idaho
illinois, indiana. Iowa, kansas louisiana.
maine maryland massachusetts michigan minnesota missouri montana nebraska nevada hampshire jersey
mexico york north carolina dakota, ohio
Oregon. Pennsylvania rhode tennessee texas utah vermont virginia washington
west wisconsin wyoming. Country afghanistan islands albania american samoa andorra
angola anguilla antarctica antigua barbuda argentina
armenia aruba, australia austria azerbaijan bahamas.
Bahrain bangladesh barbados belarus belgium belize
benin bolivia. Bonaire. Bosnia
herzegovina botswana. Bouvet. Brazil british indian
ocean territories virgin brunei bulgaria. burkina
faso burundi,. Cambodia cameroon canada. Cape,
verde cayman central african republic Chile china cocos colombia comoros
congo, cook croatia cuba,
curacao cyprus czech denmark djibouti
dominica dominican timor. ecuador egypt.
Salvador equatorial guinea eritrea estonia ethiopia
falkland. Faroe finland france french
guiana, polynesia southern gabon gambia germany.
ghana gibraltar greece. grenada, guadeloupe
guatemala. Guernsey guineabissau guyana heard mcdonald honduras, hong kong hungary
iceland india indonesia iran iraq ireland
isle. Man israel italy ivory coast
jamaica japan, jordan kazakhstan kenya kiribati
kuwait kyrgyzstan laos latvia, lebanon lesotho
liberia libya. Liechtenstein lithuania macau
macedonia madagascar malawi malaysia maldives mali
malta marshall martinique mauritania mauritius mayotte
micronesia moldova, mongolia montenegro montserrat
morocco mozambique myanmar namibia nauru nepal
netherlands caledonia, zealand nicaragua niger niue. norfolk northern mariana, norway oman.
Pakistan palau palestine panama papua philippines pitcairn poland, portugal puerto
rico qatar Rwanda
saba saint helena. Kitts nevis. Lucia
marino sao tome principe saudi
arabia senegal serbia seychelles sierra leone
singapore slovakia slovenia solomon, somalia africa
sandwich korea sudan, spain sri lanka,.
Barthelemy eustatius pierre miquelon vince grenadines
suriname svalbard jan mayen swaziland.
sweden switzerland syria taiwan tajikistan, tanzania
thailand togo tokelau tonga trinidad tunisia. turkmenistan turks caicos tuvalu
ukraine united arab. Emirates kingdom
uruguay minor outlying, uzbekistan vatican
city venezuela vietnam wallis futuna western
sahara. Yemen zambia zimbabwe from longitude wgs datum. e decimal format
other starts gc found. Look locationless caches. How do i
locate if you we have finding
first happy hunting read most recently,
updated logs. Great launching see
some experiences geocachers place listing
requirements, guidelines make sure land owner
permission an publish note alternate
versions, arabic bulgarian catalan chinese
croatian danish dutch estonian farsi finnish
german greek hebrew hindi hungarian indonesian
italian japanese korean latvian norwegian
polish portuguese. romanian russian, serbian spanish
slovak, slovenian swedish turkish vietnamese. Googletag
about, glossary brochures. Press
articles, faqs inquiries usage questions suggestions.
management. Enforcement contact resources tools
downloads jobs inc top
browsertype modernizr only, identifies that touch
windows phone differently ismobile topmenulinks dropdowns
work mobile children each touchstart. Click
e topmenulinks. removeclass if convert
dropdown, to tinynav constructing a twitteresque
preventdefault toggleclass message it, already.
Isi searchbyaddress, keypress ready
.
developers, thanks interest current. no accepting requests if use our worry. will
existing partners still able, one another
can reference license. Agreement. an,
established Seeking partnership ideas, please
have created apps android desktop
see what available googletag cmd about
glossary of terms brochures articles
faqs inquiries usage, guidelines questions suggestions
land management law. Enforcement contact, resources.
Tools downloads jobs, privacy top
browsertype only. Identifies touch
windows. differently topmenulinks make
dropdowns work mobile children each, touchstart.
Click e, stoppropagation removeclass. convert dropdown
tinynav, constructing twitteresque, preventdefault warning
message it isi ,

tweet fetching hellip produced team of
lackeys if you have, an idea
please our videographer reid googletag cmd,
about glossary terms press articles
inquiries guidelines questions suggestions
land management law enforcement contact tools downloads jobs inc use privacy
top, browsertype modernizr only that
touch. Windows phone ismobile topmenulinks
make dropdowns work mobile children each
click e stoppropagation removeclass convert
dropdown tinynav constructing twitteresque preventdefault toggleclass
warning message it, already isi selectedcategory
visiblecategories uc. c3cbdc2f2f ple55eaea80d90dd plce74fbb1f1f50f2f
plbca e9a cce. Pla5b8a42d40d18fd0 myvideo. Myvideocat.
Clickedonac spojov_komponentov_softvér playlists from gogecaching, json
gdata users gogeocaching entry loadplaylist
shorttitle. Videolink player videoitem selectvideo, live

geocoins collectible come
sizes, can tracked same way
bug here you geocoin, found activate,
locate near own retrieve an
activation. Trackable that moves from. Place.
picking up stories story. Live
vicariously. Through each adventures order gallery
promotionals hosts involving see some of
garmin campaign geico gecko
sweepstakes challenge superchips. Explore trails
win enter tracking unique series letters
numbers appears recent logs o retrieved.
Lachs coffee stezkylucice olomoucky kraj
czech republic took barclay, kirk
southern scotland. kingdom 赏月者 switzerland
nano less around zabrze śląskie poland
kuchomik mega heinle sladybird Sunnysky ger caching portal nordrheinwestfalen
germany cashkouille des troglodytes
le plateau bois hautenormandie france azrael
het koetshuis zuidholland netherlands claans
flying tb heran rocanes lisboa portugal.
Blackandwhite suomifinland der, andere stein badenwürttemberg
3mhel t5 experts 3n0k tour wohin
geht die reise niedersachsen smartdiver zeepaardje.
Das andoour honeymooners personal
geocoinla mesenda. Rausch rheinlandpfalz blauer haribob
googletag cmd about. Glossary terms brochures
articles inquiries usage guidelines
questions suggestions land management law enforcement
contact resources tools downloads jobs inc
use privacy top browsertype,. Modernizr only,
identifies touch. Windows ismobile
topmenulinks if make dropdowns work mobile
children touchstart e stoppropagation removeclass.
convert dropdown tinynav constructing twitteresque preventdefault
toggleclass warning message. already isi
keypress ipboard, groundspeak forums members
updates prevent of communications
announcements topics last, apr am. Release
notes yesterday insights general discussions.
Getting started do i today
geocache types and. Additional gps, based
gameplay community country trackables travel geocoins
bug reports feature, website android jun
windows phone. Technology education hiking backpacking
photography design historical archives national
corps oct archived events full board
read, back to. Topto groundspeak is
phasing out older browsers. help
information welcome visitor or, geocaching remember me forgot learn join
seek a view geocache. Trackables geotours
community. tell friend. local organizations,
discussion forums. Events shop international. retailers
gps reviews guide buying become,
member partnering travel and. geotourism
branded promotions education advertising program instagram.
your english. Català čeština dansk,
deutsch ελληνικά eesti español français italiano
한국어 latviešu. Magyar nederlands bokmål polski português română русский suomi
svenska. Ready. Who. Than dedicated give
their talent game spreads
globally relies. knowledge variety ways about
amazing types reviewers publish geocaches meet guidelines moderators. Monitor participation translators
translate into. Languages other geoawares use
expertise geology review earthcaches don
just serve world they represent it
geocachers,. Volunteer hardworking from nearly.
Countries communities growing enjoy
activity if you were ask why
many would say because we supporting
our how did need. Well.
typically people have highlevel experience
positive reputation within. Communication. Good understanding
listing interested becoming there region may
nominated most role player so
do surprised appears reviewer moderator has
found few no caches. Being active
spend lot serving global members respectful
important same without dedication guidance glossary brochures press faqs
inquiries. Usage questions. Suggestions land law enforcement contact,. Resources tools downloads
jobs inc privacy top browsertype modernizr
identifies touch windows phone differently
ismobile topmenulinks make dropdowns work, children, each touchstart click e stoppropagation
removeclass convert dropdown, constructing, twitteresque
preventdefault warning already isi.
Fancybox qevents ,.
associations independently
operated that these serve their
communities organize many. caches outings joining
great way, know geocachers you also reaching when visiting places
they. May able geocacher who
can best. geocaches part of world
does manage googletag. Cmd about glossary
terms brochures press articles inquiries
usage, guidelines questions suggestions. Land management
enforcement contact, resources tools. Downloads
jobs inc, privacy top browsertype
modernizr, only identifies. Touch. Windows phone
differently ismobile topmenulinks if make work mobile children each touchstart click
e removeclass convert dropdown tinynav
constructing twitteresque preventdefault toggleclass warning message
it already isi
.
calendar. geocachers often designate, meet. Discuss
these. listed caches anyone attend
they great way you can
earn smiley logging keep an. eye
upcoming around, world below just click
day like if host our
hosting ongoing environmental initiative supported
might focused litter cleanup removal
of invasive species,. Revegetation efforts listings wednesday. june farewell tbly geotrekkin.
Bahrain cito per. Mensummaius taxoft hlavni.
praha czech republic letňansk aero
vštěvn den solnice prohl přeseka jihocesky. Kraj lomaterassimiitti ruokkeessa janro
titsa finland stuttgarter gcs tammtisch stammtischstuttgart
badenwürttemberg, germany stg vaih filder mpst
eam pegnitztalund, moritzbergevent pemocacher bayern hschwimmer
paf, und drumrumjuni jcbck,
osnabr cker geostammtisch doppelt blau
team bushrescue niedersachsen reiseb rolady lady
manuela pilzsuche. 4k guywan der
ju mboening, nordrheinwestfalen horst, muss. Fegen
jakuzi bielefeld ostab urlaub horgan walberberger
eis neustadter geocacher. Flosse rheinlandpfalz
neinkeier. geocacherstammtisch hensys saarland,. Westerhorner cachertreffen
chicco schleswigholstein nybegynnerevent rotis rogaland. Norway
island sun sørtrøndelag, futebol batatas
e geocoins. portugal geoencontro,
jer nimo viseu geol pulus juny
cataluña question amasons east
midlands united kingdom, london centenary pyke.
Cxr centpot.. Leave bad taste mouth
gingko southern england midweek farnham
cachers vikings. yosemite gaby california cacher
coffee game jeepinitreal connecticut pinellas
eat geo geopepi florida. Evening series
ou idaho waterville clubjune medicdrew maine
i monthly greet. Prosumer michigan, culinary
cruise stopvietnam orr knights. jersey fun
national catfish ranger lynn northern. Slice.
Junebug tealeaf mexico garden state burger
dkeato ohio quick tb exchange,
memfis mafia. Rhode alien invasion, houstonjune
kirbydox days. Row bubberdad friends
mrs cleaver has southwest arlington
lookout lisa washington coming gill
tony mon tue wed, thu fri
sat australia belgium alberta brunswick quebec
japan poland sweden maryland,
hampshire british columbia pennsylvania vatican
city north carolina nova, scotia iowa
isle man netherlands nebraska. South virginia,
slovenia. Switzerland arkansas dizajn_dosiek_plošných_spojov afghanistan
brazil. manitoba newfoundland labrador territories,
ontario prince. saskatchewan cayman islands
denmark greenland guam guernsey italy latvia
zealand puerto, rico qatar slovakia
africa korea turkey alabama arizona
colorado illinois indiana kansas kentucky
louisiana massachusetts minnesota missouri montana nevada
york dakota oklahoma oregon. tennessee vermont
west wisconsin wyoming indonesia. Thailand virgin
cambodia finland france germany hungary luxembourg
netherlands portugal russia, slovakia sweden switzerland
turkey united kingdom nebraska york, virginia argentina australia austria. Bahrain belgium.
bulgaria alberta british. columbia manitoba newfoundland
and labrador, croatia republic greece
italy jersey zealand, norway poland puerto,
rico spain, alabama california colorado. connecticut
florida, georgia. Idaho illinois indiana iowa
maine massachusetts michigan missouri ohio
pennsylvania texas washington. Wisconsin wyoming botswana
serbia south carolina estonia africa thailand,.
Arizona. North brazil nova scotia. Saskatchewan
kentucky, maryland azerbaijan honduras ireland
brunswick ontario iceland arkansas louisiana, west
aland. Islands israel reunion romania dakota
tennessee afghanistan armenia cyprus. Denmark. Japan
malta singapore korea arab emirates alaska
kansas hampshire oklahoma island utah bermuda slovenia mexico tunisia morocco mali svalbard jan
mayen googletag cmd advertising choose, your
english čeština dansk deutsch. Ελληνικά
eesti, español français italiano. 日本語 한국어
latviešu magyar. nederlands norsk bokmål, polski
português română русский suomi svenska ready,
about glossary of terms brochures groundspeak.
Press articles faqs inquiries usage guidelines
questions suggestions help discussion forums land
management law, enforcement contact resources tools
program a. Jobs inc use,
privacy to top browsertype only
identifies, browsers that touch events ,
. .
. , an activity
enjoyed, millions of people worldwide we
can combine knowledge businesses attractions excitement
adventure. customized geotour that, bring Tourism revenue our current pl you
re begin creating own how
works first things fueled realworld treasure
hunt place nearly anywhere less
than, two minutes introductory collection geocachers tour. Specific they along through
historic sites park urban each introduce
familyfriendly activities interesting facts stories. Best
parts Passport which enables
their throughout. Reward custom geocoins about so far ve national, historical associations companies global directory.
active who over, five million growing
represented every demographic countries range age
schoolchildren retirees everywhere. Between have,
median household, income year many graduates, since introduction mobile apps has
available casual made easy
integrate experience, into social now entire
friends. Where went. were much fun,
was what, will do. something
measurable investment according outdoor. association
recreation generates billion, per direct consumer
spending federal. state includes dollars spent
travelrelated expenses like, lodging restaurants. despite
economic setbacks. recent years continued grow
past few seen annual growth led
visits weekly newsletter. Recipients. Likes
turnkey, marketing tap vast monitor simple.
Rolling looking rewards. Might receive look
forward hearing soon economy rural
town ldquo et, highway passports
hosts awards grove borough
its excellence parks pennsylvania society march
helena. Montana rand. mcnally america eugene
cascades coast, lane county partnership award
headquarters. june taking flight achievement. Counties
bermuda conservation third choice technology innovation
december googletag cmd glossary terms brochures
press articles faqs, inquiries usage guidelines.
Questions suggestions land management law enforcement
resources tools jobs inc. Use
privacy. Top browsertype modernizr. Only. Identifies
touch windows phone differently ismobile topmenulinks.
If Dropdowns work children. Touchstart
click e stoppropagation removeclass dropdown,
tinynav constructing twitteresque, preventdefault toggleclass warning
message .
. Part of.
adventure. Digital tangible measurable global. That
combines outdoors technology. Promotion will brand
over ll
engage hu passionate who always
looking we. Ve worked wide variety,
brands customized allinclusive marketing programs each
solution, tailored audience but also,
has results example doubleday campaign john
grisham book release they,. Gained fans.
Increased their reach just couple, months.
Whether re buzzgenerating ongoing. Brandengagement
can work meet goals. Have an
available click logos See
examples current past creating thousands touchpoints
treasures from nearly lifecycle movements
logged. Monitored individual passed through. Hands
traveled, miles photo contests creative
mdash competitive, bunch involving usergenerated photos
valuable. promotional particularly when.. Shared beyond,
however it doesn contest if started
brandedpromos sure about alaska airlines magazine
googletag, cmd glossary terms press
articles faqs inquiries usage guidelines questions
suggestions land management, law enforcement contact
resources tools downloads jobs inc use
privacy, browsertype modernizr. identifies touch,
windows phone viacvrstvových_plošných_spojov Ismobile topmenulinks, make
dropdowns elektronické_výrobky children touchstart.
, .
. educators leaders facilitators, crosscurricular
activity that Into their programs
great success outdoor teambuilding problemsolving.
Other valuable, educational outcomes collection. Of.
so you can classroom camp seminar introduction. Game minutes
screencasts. tools downloads kits youth
young adults. Cub scouts girl share
ideas activities, others downloadable coloring sheets
signal. Hamsters tracker pirate googletag cmd
about glossary terms brochures press articles
inquiries usage guidelines questions suggestions
land management law enforcement Jobs
inc use privacy top browsertype modernizr.
Only identifies touch windows phone differently
ismobile topmenulinks. make dropdowns work
mobile children each touchstart click e
stoppropagation. Removeclass convert dropdown constructing
twitteresque, preventdefault toggleclass warning. message
you still
have questions reviewing we recommend that
our ask question game realworld.
treasure hunting using devices,
participants specific of then attempt
how played its level requires
these steps basic membership enter postal
click any from into use assist
finding. Logbook original, share stories photos.
Online there. Many other levels keep
reading take something leave equal greater
about do, i need go
only necessities mobile phone, so can
where geocaches found over world
it geocachers caches locations important them
reflecting special interest skill owner quite
diverse they may, park hike underwater
Street different. yes currently
dozen each being, variation see full.
did very cool story actually, deserves
own, getting started, kind should look.
First adventure traditional difficulty regular
large also. Recently logged. Finds indicates,
most place, findable logs indicated
smiley searching gc homepage advanced members.
Sort results favorite points terrain loading
onto varies. Depending hand does
connect directly computer via an cable
will process manual instructions delorme magellan
garmin connects through. listing instructed
appropriate gpx model, contain ratings
well recent. Up. Single pocket
feature thirdparty software read some. Like
triton colorado vary, greatly appearance field
everything film canisters fake
rock secret compartment step general shown. Overview graphic below please just, examples sizes microless than ml
canister tiny, storage typically containing, logsheet
nano. Subtype less hold, larger but
less than 1l example a sandwichsized
plastic or similar regular. Examples. Ammo
can, about of shoebox large bucket.
othersee information, and nl contain
trade to learn what look field
out our geocaches, seconds these photos
read guide usually its simplest always
contains logbook logsheet you your caches,
may any turn adventure into, treasure
hunt, never know owner have
remember if. take something, leave
equal, it is recommended that
individually zipped bag protect them
from quite often trackable
sort. Geocaching game here should
placed people ages seek so think
carefully placing an explosives ammunition knives,
drugs alcohol respect. local laws please
do food heavily scented animals better
noses, humans some. cases. Been chewed
through destroyed because i once.
found there many searching
instance. Did slight every gps device
due. Technological limitations consider closer when
likejust sure, place finished. Back
exactly see spot visit share. Experience
others move. Original located correct listing notifying concern owners responsible their, placements discover has. gone missing,
didn notified obvodu_tlačiareň_tlačený repeatedly receive, logs
removed. Geocacher notice unusual let reviewer.
Contact we rely community instructions logging.
Need another such note same apply
one, change instead choosing dropdown would.
Choose applicable hiding hides. Members maintain
listed geocache considering first suggest.
Variety seeing locations different users will
help. makes great likely interesting
everyone prepare review. Guidelines important submitting
publication each submitted volunteer ensure
meets up three days live sometimes
work, published kindly ask patience
process especially weekends traffic high does
physically, placement abide. permission sought given
provide accurate coordinates contents familyfriendly
onsite done problematic trackables physical gatherings
etched unique that, can used. to
its movements. geocaching it travels real
world, some of, these have. Traveled
hundreds thousands miles thanks geocachers who
them from there. three types
trackables. Travel bug geocoins and other
a is an has goal, owner goals typically
travelrelated such visit every europe.
Or coast help like, you see,
what do when. Guide information
how customizable coins created, individuals kind.
signature calling card they exactly, should.
unless otherwise specified their
owners.. Come various forms including patches
rings feature noting. about
found here anything but if
would interact two. take need leave
place willing journey look entering
tracking searching groundspeak one drop discover person discovered, so
will down logging instructions,. Moving also,
movement online steps, same note, codes
others upload any photos displaying meant, those actually had. direct
use reference, where. Own states
purchase, shop live outside u our
distributors activate activation enter series
letters numbers etched packaging geocoin does
byop tftc forththere terms may
know re still muggle translate
lot ones likely most favorite pointsthe
blue ribbon. identifies. points received
awarded, premium members caches enjoyed typeseach
represents different variation game communicate, expect
specific attributes listing submitting iconsthese
indicate actions associated, represent learn
pages pronounced, pronounce geocashing cashing. refers, geo geography caching process hiding
computer usually stored memory. faster
retrieve term, camping concealing preserving
provisions, gps device. electronic unit determine,
your dosiek_doštička_obvod planet coordinates, Longitude current. devices maps builtin
compasses depending complexity work. Signals
broadcast satellites needs least calculate
called trilateration. Four receiver accurate
fix includes altitude exact well satellite
it reports, to you if.
i use, a gps can
someone where am going no devices,
actually broadcast your satellites using
frequencies. Their own takes information
out unless have, tracking. System implanted
aliens should. safe from. An extra
precaution, however aluminum foil deflect gamma
beams what features look and, buy
one our, guide buying. Of When purchasing about purchase prefer go
geocaching liveenabled questions
forums or help advertising
choose english, català čeština dansk deutsch
ελληνικά eesti español italiano 日本語.
한국어 latviešu. Nederlands norsk, bokmål
polski português. Română русский, suomi svenska
glossary terms brochures groundspeak. faqs, usage guidelines suggestions
discussion law enforcement contact
resources tools downloads program jobs inc
Top browsertype modernizr only. Identifies
browsers touch events, windows phone differently
ismobile topmenulinks make dropdowns work mobile
each touchstart click e stoppropagation
removeclass convert dropdown tinynav constructing twitteresque
preventdefault toggleclass warning message
.
pucholtovci sorry must first
googletag cmd about glossary of. Terms
brochures press articles faqs inquiries, usage
guidelines. suggestions. Land management law
enforcement contact. downloads jobs
inc use privacy top browsertype only that, touch windows phone
differently. Ismobile topmenulinks if make dropdowns
work mobile children each touchstart click
e stoppropagation removeclass convert dropdown tinynav.
Constructing twitteresque preventdefault toggleclass warning message
it isi should usersuppliedcontent maxwidth
resizeflag objects resizeobject addimageresize sizing an
removesizing gettablewidth scale. Scaleobject objwidth objheight,
resizetablecontent bind, .
,. geocaches.
Usernameuser pucholtovci keypress click showmodalspinner searchtype
if searchvalue,. Searchbaseurl nearest excludeuserfinds. Taxonomyfilter
cfilter, json geocode qtip bind want
make searching, listings easier up membership
hear what. Other geocachers have say
beginner caches, highlighted green, below
recommended bottom, uncheck setting highlight total records of, prev next placed
last found gc4ybmr bratislavský
kraj slovakia 5 jun distance measured
miles. you graphic
there may, trackable additional shows archived members, only dates, userspecific
allows waypoint, unit trash bag, pick along, way cito googletag,.
Cmd glossary, terms brochures press articles
faqs inquiries usage guidelines questions suggestions
land management law enforcement contact resources
tools jobs inc use privacy
top, modernizr identifies that touch,
windows phone differently ismobile topmenulinks dropdowns
work mobile children each, touchstart e
stoppropagation removeclass convert dropdown tinynav constructing
twitteresque preventdefault warning message already isi some characteristics likely geocacher.
successful, when they first getting
started incorporate these traditional. low difficulty.
Recently others no problems reported
, you logged geocaching videos.
Join seek a,. View geocache trackables
geotours community tell friend, volunteers local
discussion forums, events shop. International
retailers gps reviews guide. Buying device
become, elektronickom_služby_karty member partnering, travel and
geotourism branded promotions education advertising, program
instagram choose your english català čeština
dansk deutsch ελληνικά eesti. français
italiano 日本語 한국어 magyar nederlands
norsk bokmål polski. Português română русский,
suomi svenska ready forgot username or
enter request will emailed associated if
do an please have of
googletag cmd about glossary, terms
brochures. press articles faqs inquiries usage,
guidelines questions suggestions land law
enforcement. contact resources tools downloads jobs,
inc. privacy top mobile cases
known touchscreen, devices that modernizr. Doesn
ismobile topmenulinks make. Dropdowns. Work children
each touchstart click e removeclass
convert, dropdown tinynav welcome visitor
or geocaching username, remember me forgot
learn videos join. Seek a view
geocache, trackables geotours community tell friend
volunteers local. organizations discussion forums events
shop international. Retailers Reviews guide
Device. Become premium. Member partnering
travel and geotourism branded, promotions education
advertising. Program instagram choose your english
català čeština dansk deutsch ελληνικά. Eesti
español, français italiano 日本語 magyar nederlands. Norsk bokmål polski português
română, русский suomi svenska. Ready trackable
Records. prev sort
last distance owner traveled frog. Pucholtovci
plosny spo hellip. km googletag cmd
about glossary terms brochures press, articles
faqs usage guidelines, questions suggestions
land management law enforcement contact. resources
tools downloads jobs inc use privacy
top, modernizr only identifies that.
touch windows, phone differently ismobile topmenulinks
if make. Dropdowns work. mobile children
touchstart click e stoppropagation. Removeclass
dropdown tinynav constructing twitteresque preventdefault,
toggleclass warning message it already isi
wild boar bug geowandelaar sudice km million
geocoin muckobanda ace spades dj cal
indi67go honorem. diviti soilworker admirall
finds traja musketieri musk hellip cavyguy
mikro_zmluvnej_spojov cents cindandi, cayman island gold
labrador man brobbert geohyundai. i
elementary mpmkv tb hotel, engerau ancient
celtic slovak facebug greeneagle hugo first
california founder piratetag vernie, pat nastysprig
frog pucholtovci plosny spo geo ika.
Hela milan years sprievodca ,
výrobce desek,
plošných spojů úvodní stránka historie prezentace
online výpočet kalkulačka dps pool
servis formulář pro, cenovou nabídku produkt
dodání technické možnosti výroby základný
materiál kontakty napište, nám. Platební mapa
a adresa imprint klientský základní
vyberte si vhodný na základě jeho,
specifikace vlastnostídetailní materiálová skladem tloušťka isola
is pcl iteq předimpregnované
typ tloušťky, prepregů µm měděné.
Fólie měděná stavba vícevrstvé je možná
dle zákazníka sqp, international o.
všechna práva vyhrazenavýrobca, dosiek plošnými spojmi
úvodná história prezentácia online výpočet
ceny. kalkulačka dps, pool servis. cenovú ponuku produkt rýchlost dodania technické
možnosti výroby základný, materiál kontakty napíšte,
nám mapa, klientský
portál si. Vhodný na základe
špecifikácie vlastnostípodrobná materiálová špecifikácia skladom
hrúbka isola is pcl It
štandardné predimpregnované lamináty hrúbky µm.
Medené fólie medená fólia štandardná, stavba
viacvrstvovej. možná podľa, požiadaviek zákazníka
sqp. International o všetky práva spojů úvodní stránka historie
online výpočet ceny kalkulačka dps.
Pool servis, formulář pro cenovou nabídku
produkt rychlost dodání technické možnosti výroby
základný materiál napište nám, platební
mapa adresa imprint. klientský portál
cenová pokud potřebujete rozšířit technickou specifikaci
přejděte do formuláře, vhodný
kusové množství dodávky standard pracovních
dnů superexpres. pracovní dny hour serviceza
doma jednotlivě panelu země česká republika
technická výrobní normy ipca, class1
class2 fr4 isola cu. počet. Vrstev
plošného, spoje vyberte, pocet vrstiev jednostranná,
dvoustranná vrstvý, multilayer rozměry tloušťka nepájivá
maska oboustranně. Horní stranatop spodní stranabot,
masky zelená červená modrá černá bílá
servisní potisk, potisku povrchová úprava. Bezolovnatý
souladu. Rohs mechanické opracovánífréza ano ne
elektrický nie, sqp international. O všechna
práva plošnými spojmi úvodná,
stránka história. Prezentácia online výpočet, ceny
kalkulačka dps pool servis, cenovú,
ponuku produkt rýchlost, dodania technické možnosti
výroby základný materiál Napíšte nám
mapa. A adresa imprint klientský cenová ak potrebujete rozšíriť technickú špecifikáciu.
prejdite do formulára je vhodný
kusové špecifikácia dodávky rýchlosť štandard
pracovných dní superexpres pracovné, dni hour
serviceza doma. Dodanie jednotlivo paneli. Množstvo
krajina slovensko technická výrobný podľa, normy
ipca class2 class1 fr4 isola. Cu
počet vrstiev plošného, spoja vyberte pocet.
Jednostranná vrstvový multilayer, rozmery hrúbka
Maska obojstranne horná spodná
masky zelená červená modrá. čierna
biela potlačtechnický popis popisu povrchová úprava,
rohs mechanické opracovaniefréza áno
nie. Elektrický sqp international, všetky
práva desek. plošných spojů, úvodní
stránka prezentace online výpočet ceny
kalkulačka dps pool, servis pro
cenovou nabídku rychlost technické
možnosti výroby základný. Materiál kontakty napište
nám. Platební mapa, a imprint
klientský portál výrobní standard podle normy
ipca, počet vrstev dle požadavkusortiment
minimální rozměry vodiče mezery. Šířka izolační
mezera vrtání průměr. 2 aspect
ratio nepájivá maska škála zelená
modrá červená bílá černá servisní potisk
povrchová bezolovnatý, olovnatý snpb. Chemický
niau mechanické opracování fréza, vdrážka testování, optický aoi řízená impedance
mikrovýbrusy další class3 certifikacečíslo záznamu e
celková tloušťka plošného spoje do pokovení
hran pokovené půldíry, uhlíková. Vrstva snímatelný
lak plnění přechodových hloubkové frézování
ose z přerušované drážkování. otvory
pohřbené slepé, otvoryaspect 1 flexibilní. plošné
spojemateriál skladem teflon keramikamateriál. Na vyžádání,
proces plasma zpracování. materiálů polyimid, slepých.
Vysokým nebo nás kontaktujte individuálně. Všeobecné.
podmínky podmínkydokument. sqp international o
všechna práva dosiek plošnými spojmi
úvodná. stránka história prezentácia online výpočet
ceny kalkulačka. Dps pool. Servis formulár
cenovú ponuku rýchlost dodania technické,
možnosti výroby základný. kontakty napíšte
nám mapa a adresa. klientský
portál štandard podľa normy ipca
počet vrstiev stavba požiadavkysortiment minimálne, Vodiča medzery minimálna šírka izolačná. Medzera
vŕtanie minimálny priemer vrtáka. 2 aspect
ratio nespájkovacia maska farebná škála. Zelená
modrá ervená biela, ierna servisný popis,
povrchová úprava. bezolovnatý olovnatý snpb chemický
niau, opracovanie fréza. Vdrážka metódy
testovania Optický aoi riadená impedancia
class3 certifikáciačíslo, e
celková hrúbka plošného spoja do pokovenie.
Hrán prekovené polootvory vrstva snímatelný
lak plnenie prechodových otvorov hĺbkové frézovanie
smere osi z prerušované drážkovanie pressfit
otvory pochované slepé otvoryaspect, plošné spojemateriál skladom teflón keramikamateriál na
vyžiadanie proces plasma spracovanie materiálov teflon.
Polyimid slepých vysokým alebo. Nás kontaktujte
individuálne všeobecné záručné podmienky podmienkydokument, sqp
international o všetky práva vyhradenévýrobce desek,
plošných spojů stránka historie prezentace
online výpočet ceny kalkulačka dps pool
formulář pro cenovou nabídku rychlost dodání, technické možnosti výroby základný
materiál, kontakty napište nám. platební mapa,
a adresa. Imprint klientský portál, zvětšit
mapu technických nabídky.
Nebo další informace, zavolejte tel. kke psg sqp international o všechna
práva vyhrazenavýrobca dosiek plošnými spojmi úvodná.
stránka história prezentácia online výpočet ceny
kalkulačka dps pool servis formulár cenovú
ponuku produkt rýchlost,. Dodania technické možnosti
výroby základný materiál kontakty napíšte nám
mapa a adresa imprint klientský portál,
zväčšiť technických cenové
ponuky, alebo ďaľšie. Informácie zavolajte mobil kke. Psg sqp international všetky práva, vyhradené
založenie. spoločnosti cieľom poskytovať služby iným
výrobcom plošných spojov spracovanie dát, výrobu
vykresľovanie filmových matríc na laserovom fotoplotri,
výroba testovacích adaptérov frézovanie drážkovanie začiatok predaja, malých sérií prototypov rýchlych
dodacích termínoch stavba vlastných výrobných postupná inštalácia technológií procesy lisu procesu Viacvrstvových povrchovej. Úpravy
chemickým niau suché reinštalácia technológie, technológiou
spustenie klientského portálu za. Rokov prevádzky
databáza podrobne zdokumentovaných objednávok zavedenie flyingprobe
elektrický komplexných postupné kapacít automatických
liniek, nového prekovenia vhodného hdi so,
zameraním špeciálne materiály softvéru ucam, modernizácia
optický, clonového nanášania nespájkovacej, masky vŕtacieho
zariadenia optickým zameriavaním, presným meraním, osi
z materiálov. tg flexibilných
nainštalovanie plasma riadenou impedanciou plánovaná ldi
zariadení testovanie výrobce desek
plošných spojů úvodní historie prezentace
online výpočet kalkulačka dps pool
formulář pro cenovou nabídku produkt
dodání technické. možnosti výroby, základný
materiál kontakty napište nám. Platební mapa
a. adresa imprint klientský portál založení,
společnosti cílem poskytovat služby jiným zpracování dat výrobu vykreslování filmových matric
na laserovém fotoplotru, výroba testovacích. adaptérů.
Frézování drážkování. Vrtání začátek prodeje malých
sérií, prototypů rychlých dodacích termínech. Stavba
vlastních výrobních, prostor postupná instalace technologií
procesy laminačního lisu procesu černění
vícevrstvých povrchové úpravy chemickým niau suché
reinstalace technologie. spuštění klientského portálu za
let provozu databáze. Podrobně zdokumentovaných objednávek
zavedení flyingprobe. elektrický komplexních postupné. Rozšiřování
kapacit, automatických linek nového pokovení vhodného
hdi zaměřením speciální materiály softwaru ucam
modernizace optický clonového nanášení,. Nepájivé masky
vrtacího zařízení optickým, zaměřováním přesným měřením
ose z nových materiálů vysokým tg
flexibilních plasma řízenou, impedancí plánovaná ldi
elektrické testování technických. Řešení cenové
nebo další informace, zavolejte tel
mobil kke psg sqp. International o
všechna práva vyhrazena , . .
Sqp international o vlkanovska cesta. Vlkanova
slovak republic ředitel dipl peter hric
tel fax kke psg, plosnyspoj ič,
dph rejstřík vedený u městského
soudu banská bystrica oddíl sro vložka
číslo banky tatra banka zvolenská slovenská
republika bankovního účtu bic tatrskbx
konzultace. řešení cenové nabídky nebo
další informace zavolejte mobil. Výrobca plošnými úvodná stránka história prezentácia
online výpočet ceny kalkulačka dps pool
servis formulár cenovú ponuku produkt rýchlost
dodania, technické možnosti výroby základný materiál
kontakty. Napíšte nám mapa. A adresa
imprint klientský portál sqp international o
vlkanovska cesta slovak republic riaditeľ
peter hric tel fax. psg
plosnyspoj. Ič dph obchodný vedený pri
okresnom súde bystrica oddiel sro
vložka bankového účtu, konzultácie technických,
riešení cenové ponuky. alebo ďaľšie informácie
mobil všetky práva vyhradené
profesionálny kvalitné, materiály
moderné technológie dlhoročné skúsenosti, výrobou špeciálnych
viacvrstvových zakladajú partnerstvo, obrana
bezpečnosť zdravotnícka technika železničná doprava telekomunikačná.
Riadiace systémy prevádzková spoľahlivosť vyrobených základnou
prioritou sme cenovo efektívni oblasti dodacích. Termínov prototypov malých sérií pri
riešení technických požiadaviek. komplexných najkratší možný
termín u vás. Na základe dnešnej
objednávky štandardný plošného spoja. pracovných dní
konzultácie ponuky alebo. Ďaľšie informácie
zavolajte. mobil kke, o
všetky práva vyhradené, porovnanie cien tovarov
eshopoch internetových stránok pozri, smog
davaj dunčo slovenský, odkazov rozcestník seor.
Plošných spojů úvodní, stránka
historie online výpočet kalkulačka
dps pool servis, formulář pro cenovou
nabídku produkt rychlost dodání. možnosti
výroby základný materiál, kontakty napište nám
platební adresa imprint klientský
portál international. Je profesionální plošnými
spoji materiály moderní technologie dlouholeté
zkušenosti výrobou, speciálních vícevrstvých zakládají partnerství
odvětvích jako obrana bezpečnost zdravotnická technika
železniční doprava telekomunikační systémy provozní
spolehlivost vyrobených Prioritou jsme cenově,
efektivní rychlých dodacích termínů prototypů
malých sérií při. technických požadavků
komplexních nejkratší možný, termín u vás
na základě. Dnešní objednávky standardní plošného
spoje, pracovních dnů konzultace cenové nabídky
nebo další informace zavolejte tel. Mobil
psg o všechna práva vyhrazena,
katalog. Stránek začátek czkatalog 1x czwww
aaakatalog czalfa elchron internetuwww bezvakatalog czcatalog
clonetcontraco, urf buje uropalist.
Eukatalog houbacz netkatalog. Hym seeker, superlink
uvodnik czinternetový. Katalogwww. Elektrotechnika skzeewa
katalogzóna jahho odkazůkvalitne okamzite. Euwww electronics
rozcestník seor
.
.
výrobca dosiek plošnými spojmi úvodná stránka
história prezentácia online. výpočet ceny kalkulačka
dps pool servis cenovú ponuku
produkt rýchlost dodania technické možnosti výroby
základný materiál kontakty napíšte nám mapa
a. adresa imprint klientský portál international je profesionálny kvalitné materiály moderné
technológie dlhoročné skúsenosti výrobou špeciálnych viacvrstvových
zakladajú partnerstvo. Odvetviach. Ako obrana bezpečnosť
zdravotnícka. Technika doprava, riadiace
systémy prevádzková spoľahlivosť vyrobených základnou prioritou
Cenovo Oblasti rýchlych dodacích
termínov Malých sérií riešení
technických požiadaviek komplexných, najkratší možný termín
vás na základe dnešnej objednávky
štandardný. Plošného spoja pracovných dní konzultácie
cenové ponuky alebo ďaľšie informácie zavolajte
tel kke psg o všetky
porovnanie cien tovarov eshopoch
katalóg internetových stránok pozri. smog davaj.
dunčo slovenský odkazov rozcestník seor ozcestnik
, plošné riadenou
impedanciou, program na riadenej impedancie návrh
testovacích kupónov icd stackup planner od
spoločnosti incircuit design pty zariadenie meranie
zm etrix súlade normou
príklad výpočtu testovacieho kupónu pracovisko proces
merania software ukážka protokolu z testovacím
kupónom sqp international o všetky práva
vyhradenévýrobce desek plošných spojů úvodní stránka
historie prezentace online, výpočet ceny kalkulačka
dps Servis pro cenovou
nabídku, produkt rychlost, dodání technické možnosti
výroby základný materiál kontakty napište nám.
Platební mapa a adresa imprint klientský
portál obsahuje. Kalkulátor rozšířenými technickými možnostmi
monitor. objednávky ve. Výrobním procesu záznam
o výrobních termínech aktualizován
několikrát. Průběhu dne objednávek záznamy výrobě
termíny, počty databázifaktur plateb za
faktury statistické vyhodnocení kvality nástroje vyhledávání
databázích, navigaci objednávku opakované, do klientského
získává individuální přístup první, objednávkou
přihlašovací heslo poslední aktualizace. konzultace technických
řešení cenové nabídky,. Nebo Informace
zavolejte tel mobil kke psg. sqp
international, všechna práva vyhrazenavýrobca. Dosiek plošnými
spojmi úvodná stránka história prezentácia, online
výpočet ceny, kalkulačka dps pool servis
formulár cenovú produkt rýchlost. Dodania
technické. Možnosti výroby základný. Materiál. Kontakty
nám mapa, a adresa portál, kalkulátor plošného. spoja
rozšírenými, technickými možnosťami monitor objednávky vo
výrobnom procese záznam o výrobných krokoch
termínoch množstvách, aktualizovaný niekoľkokrát priebehu dňa
objednávok, výrobe termíny počty kusov
databázufaktúr za faktúry štatistické vyhodnotenie
kvality plošných spojov nástroje. vyhľadávanie
databázach navigáciu objednávku opakovanej do. Klientského
portálu získava individuálny prístup. Prvou objednávkou
prihlasovacie heslo posledná aktualizácia konzultácie technických,
riešení cenové ponuky alebo ďaľšie informácie
zavolajte tel mobil kke psg sqp
international všetky práva vyhradenévýrobce desek úvodní stránka historie prezentace online
výpočet ceny kalkulačka dps pool servis
formulář pro, cenovou nabídku produkt rychlost
technické možnosti, výroby základný materiál,
kontakty napište platební mapa Adresa klientský portál bankovní převod,
prosím vaše. číslo faktury jako
transakce, banky tatra, banka zvolenská
cesta banská bystrica slovenská iban,
bic tatrskbx platba přes paypal nebo
debetní kreditní kartu za fakturu konzultace
technických řešení cenové nabídky další. zavolejte tel mobil kke psg sqp
international o všechna vyhrazena
plošné spoje řízenou impedancí
řízené impedance návrh testovacích kuponů
en stackup planner od společnosti. Incircuit
design pty zařízení měření zmetrix zm
etrix inc souladu normou příklad výpočtu
testovacího kupónu. pracoviště ukázka.
Protokolu z kupónem na
, hour zásilku vám
doručíme za hodín od přijetí objednávky.
dat režimu dodáváme, ve standardním, provedení
objemu den. Odeslání doručení
zásilky, superexpress. Superexpresem plošnými. Spoji
vyrobíme pracovní, dny express expres standard
štandard pracovních dní podmínky, dodací
termíny superexpres. Je třeba. Poslat objednávku
kompletní před termín. Hod rychlé
prioritně používáme kurýrní, doručovací ups
souladu přepravními podmínkami této společnosti. Bude
zásilka doručena následující po jejím výrobca,
dosiek plošnými, spojmi úvodná online výpočet ceny kalkulačka dps
servis formulár cenovú ponuku produkt
rýchlost. Dodania technické možnosti výroby základný
materiál, kontakty napíšte mapa. A
adresa klientský portál rýchlosť, hour
vám. Doručíme za hodín. Od
prijatia objednávky dát režime dodávame, štandardnom
vyhotovení malom objeme deň prijatie odoslanie
kurierom, doručenie zásielky superexpress superexpres dosky.
vyrobíme pracovné dni express expres štandard
pracovných. Dní podmienky včasného dodacie termíny
potrebné poslať objednávku kompletné, dáta
pred hod dodací termín plošných komfortné rýchle prioritne, ru kuriersku, doručovaciu
službu ups súlade prepravnými podmienkami tejto
spoločnosti zásielka doručená na ďaľší
pracovný po jej odoslaní sqp international
o všetky práva desek plošných
spojů úvodní stránka historie prezentace online
výpočet kalkulačka dps, pool servis
formulář pro nabídku produkt rychlost.
Dodání technické výroby. Základný materiál
kontakty napište nám platební mapa a,
adresa imprint klientský, portál po vyplnění
formuláře vám obratem zašleme přesnější zpracování
cenové připojit datový soubor,
pokud potřebujete rychlou malé. Množství ve
standardním, provedení prosím použijte kalkulačku kontaktní
údaje jméno osoby telefon název společnosti
ulice město země česká. Republika slovak
republic austria belgium croatia denmark
estonia finland france germany, hungary
italy latvia lithuania luxembourg netherlands.
norway poland portugal romania slovenia, spain.
Sweden united kingdom specifikace dodávky nová.
nebo opakovaná. Objednávka standard pracovních, dnů
expres pracovní dny superexpres jednotlivě panelu
technická výrobní podle,. Normy ipca class2
isola is pcl it iteqipc vrstev plošného vyberte pocet izolační,.
Jednostranná dvoustranná vrstvý multilayer rozměry tloušťka
nepájivá maska, oboustranně horní stranatop spodní
stranabot masky modrá, černá
bílá servisní, potisk potisku povrchová úprava
bezolovnatý olovnatý zlátený, povrchniau mechanické opracovánífréza
ano ne opracovánídrážka. Elektrický další více
skrýt štandard. Pokovení hran pokovené
půldíry snímatelný. Lak uhlíková vrstva plnění.
Přechodových otvorů hloubkové frézování ose z
přerušované, drážkování. Pressfit otvory pohřbené. Slepé
otvoryaspect ratio 1 stranné řízená impedance
mikrovýbrus daty výrobu do poznámky cenová
nabídka závazná. international o všechna
práva vyhrazenavýrobca dosiek plošnými spojmi úvodná
stránka prezentácia, online výpočet ceny
kalkulačka dps pool servis formulár cenovú
ponuku, produkt rýchlost. Dodania technické možnosti
výroby základný materiál, kontakty napíšte, nám
mapa a adresa imprint klientský portál
po vyplnení formulára vám obratom. Zašleme
presnejšie. Spracovanie cenovej ponuky môžete pripojiť
dátový súbor ak potrebujete štandardnom
vyhotovení prosím použite kalkulačku údaje
meno, osoby telefón názov. Spoločnosti
mesto krajina slovak republic austria belgium bulgaria croatia denmark estonia
finland. france germany, greece hungary ireland
italy latvia luxembourg netherlands norway
poland portugal romania slovenia, spain sweden
united kingdom špecifikácia dodávky nová opakovaná objednávka rýchlosť. Štandard pracovných dní
expres pracovné. Superexpres dodanie jednotlivo paneli,.
Množstvo technická výrobný normy ipca
class2 isola is pcl. It iteqipc
počet plošného spoja vyberte, pocet
izolačná jednostranná vrstvový multilayer rozmery
hrúbka. Nespájkovacia maska. Obojstranne horná stranatop
spodná stranabot. masky zelená červená modrá
čierna. Biela potlačtechnický popis popisu povrchová
bezolovnatý olovnatý zlátený povrchniau. Mechanické
opracovaniefréza áno nie opracovaniedrážka elektrický ďaľšie
zobraziť skryť pokovenie hrán prekovené, snímatelný. uhlíková vrstva plnenie prechodových
hĺbkové frézovanie osi z prerušované
drážkovanie pressfit pochované slepé otvoryaspect
ratio, 1 stranné impedancia ano dátami dáta do cenová. Ponuka záväzná sqp international o
všetky. práva vyhradenévýrobce desek plošných spojů
úvodní stránka, historie prezentace online výpočet
ceny kalkulačka dps pool servis pro cenovou nabídku produkt rychlost. Dodání
technické možnosti výroby základný materiál kontakty,
napište nám. mapa a adresa.
Imprint klientský portál terminologie detailní materiálové
gglass transition temperature bod
změny tuhého stavu. Epoxidové pryskyřice na
tekutýpokud. tg. Překračuje rapidně. narůstá roztažnost
materiálu ve směru osy z, klesají
mechanické vlastnosti. ddecomposition teplota při které
nastane ní úbytek, hmotnosti epoxidupokud přesáhne.
nastává důvodu porušení chemických
vazeb. je čas za který
dané teplotě dojde cte coefficient
of thermal. Expansion změna. ya
zosy. Podle teploty tlaku, caf
conductive anodic filament iontů mědi
prostřednictvím vlhkosti uzavřené což. Může po
delším čase způsobit zkrat isola, is
it spec glass dsc minimum decomposition
loss. Mins zaxis xis 2, conductivity
5 sec, pass permittivity mhz ghz
bereskin stripline tangent, 0 resistivity 3x
8 0x 6 5x surface 4x
dielectric arc electric strength
tracking. Peel low cu. foil
very u standard copperafter. Copperat process
solutions Lengthwise crosswise moisture absorption
maximum. Flammability v0 hwi operating dsr
yes sqp international o. všechna práva,
vyhrazenavýrobca dosiek plošnými spojmi úvodná, história. Prezentácia online ceny. Kalkulačka
dps pool servis formulár cenovú ponuku
produkt rýchlost dodania možnosti výroby
základný materiál napíšte mapa
a adresa imprint klientský portál terminológia
podrobná materialová špecifikácia gglass. transition temperature
teplotný bod. Zmeny tuhého stavu pt živice na tekutýak sa. tg prekročí
rapídne narastá rozťažnosť, materiálu smere z klesajú mechanické vlastnosti teplota
pri, ktorej nastane úbytok hmotnosti
epoxiduak presiahne nastáva zničenie dôvodu
porušenia chemických,. Väzieb je čas.
Za danej teplote dôjde delaminácii
cte Of thermal expansion. Zmena
veľkosti ya zosi podľa teploty konštantnom
tlaku caf conductive anodic migrácia
iónov medi prostredníctvom. Uzavretej vlhkosti materiáli
čo môže po dlhšom čase. spôsobiť
skrat isola, is it, spec glass
dsc. Minimum decomposition loss mins zaxis
xis. 2 conductivity 5 sec, pass
permittivity mhz ghz bereskin, stripline. 0 resistivity 3x, 8 6
5x surface 4x dielectric breakdown arc
resistance, electric strength. Comparative tracking peel
low cu foil very u, standard
copperafter, copperat process solutions, flexural lengthwise
moisture absorption maximum flammability. V0
hwi operating dsr yes sqp international.
O všetky desek plošných
spojů úvodní stránka historie prezentace výpočet ceny kalkulačka, dps. Pool servis
formulář pro cenovou nabídku produkt, rychlost
dodání technické možnosti základný materiál
kontakty napište nám platební mapa a
adresa imprint klientský portál všeobecné záručné
podmienky záruky garantujeme dobrú kvalitu dodaných
výrobkov dodané výrobky sú vyrobené z
kvalitného materálu pod štandardov súlade dohodnutými
špecifikáciami týchto zásad, platia po dobu
jedného roku od dátumu dodania nenesieme
žiadne než. tie ktoré zahrnuté.
Tu podmienkach nikdy. Zodpovednos. Za
akéko vek nepriame alebo škody
reklamácie zmysle. Nemožno. Uplatni pokia nebol
vykonaný elektrický na. Výrobku vady
ak. Výbrus tepelelnom šoku nášho názoru
došlo nasledujúcemu nedbalé montáž používanie
uplatnenie, zmien nedbalá, nedostato ná starostlivos.
opotrebovanie dôvodu, prevádzky zostarnutia testovanie, nesp
ajúcich stanovených noriem. E použitie materiálov
návrhov postupov predpísaných zákazníkom naviac zákazník
nás neinformoval,. O vadách zistených obdobia
uvedeného nemali sme, možnos opráv vád,
napriek tomu že to požiadali,. Tretie
strany. Vykonali opravu našich výrobkoch toho
aby dali tom dopredu vedie, dostali
súhlas následne podali reklamáciu záruka obsahuje
vykonanie bezplatnych poskytnutie potrebných komponentov výmenu.
Je. sa domnievame oprava nie
viac. Možná nemá význam má nárok
primeranú náhradu, výške nepresahujúcej nákupnú
cenu vadného ich. Komponenty boli vymenené
automaticky stávajú našim alších právnych
úkonov zákaznik musí vlastné náklady zasla
reklamované adresu. Ktorú uvedieme do dní.
Povinný okamžite dodaní skontrolova položky, výskyt.
Chýb nich. Informova najskôr písomnej forme
ale najneskôr oboznámi skrytých chyby
zistené mohli. Prinajmenšom prípade vyskytnú požiadavka
podmienok, môže vznesená, berúc úvahy obdobie
uvedené tomto, odstavci menšie odchýlky bežné
odchý ky kvalite, farbe. Ve
kosti atd dôvodom nepodal období. Uvedenom
predchádzajúcich odstavcoch dodanie akceptované zrieka
práv tento kontrakt
podanie nezbavuje. zákazníka. Plnenia finan ných.
Záväzkov uznáme opodstatnenú zabezpe íme
produktov. Ako bude záväzky nesieme, iba.
Priamym úplným následkom našej nedbalosti zodpovední
okrem povinných hrubou nedbalos
ou úmyslom zamestnancov tretími stranami zapojili
kontraktu. Naša obmedzená, sumou uvedenou faktúre
dph spôsobili škodu poh adávkami tretích strán, používaním služieb
dodali sqp international, práva vyhrazenavýrobca
Plošnými spojmi úvodná stránka história
prezentácia, online výpočet ceny kalkulačka dps
pool formulár cenovú ponuku rýchlost. dodania technické možnosti výroby základný
materiál kontakty napíšte nám mapa adresa imprint klientský záručné,
podmienky záruky garantujeme dobrú kvalitu dodaných
dodané výrobky sú, vyrobené z
kvalitného materálu pod štandardov súlade dohodnutými
špecifikáciami týchto zásad platia po, dobu
jedného, roku od dátumu nenesieme žiadne
iné než tie zahrnuté tu
uvedených podmienkach nikdy zodpovednos. za akéko
nepriame alebo následné škody reklamácie
zmysle nemožno uplatni pokia nebol vykonaný
elektrický na výrobku skryté, vady výbrus šoku nášho názoru, došlo
nasledujúcemu nedbalé, skladovanie montáž používanie uplatnenie
zmien. nedbalá nedostato ná starostlivos opotrebovanie
dôvodu prevádzky zostarnutia testovanie nesp ajúcich
stanovených noriem e, použitie materiálov návrhov
postupov predpísaných naviac zákazník nás.
Neinformoval o vadách. Zistených obdobia uvedeného
nemali sme možnos. opráv vád napriek
tomu že, to požiadali, strany
vykonali opravu výrobkoch toho aby
dali tom dopredu vedie dostali následne podali reklamáciu záruka obsahuje vykonanie
bezplatnych poskytnutie potrebných komponentov výmenu je
potrebné sa domnievame oprava, nie viac
nemá. Význam má nárok primeranú
náhradu vo, výške nákupnú cenu
vadného, ich komponenty boli. vymenené automaticky.
stávajú našim majetkom alších právnych,. Úkonov
zákaznik musí vlastné náklady zasla reklamované.
Adresu ktorú. Uvedieme do dní povinný
okamžite dodaní skontrolova položky výskyt chýb
nich informova najskôr, písomnej ale,
najneskôr oboznámi. skrytých kedy chyby. mohli prinajmenšom prípade vyskytnú požiadavka podmienok.
môže vznesená berúc Obdobie uvedené
tomto odstavci menšie odchýlky bežné obchode
odchý. ky farbe ve atd. Dôvodom nepodal období uvedenom odstavcoch považuje akceptované zrieka všetkých
práv nárokov zákona tento kontrakt. Podanie
nezbavuje zákazníka. Plnenia finan ných i uznáme opodstatnenú zabezpe ako bude záväzky nesieme iba priamym
následkom našej zodpovední okrem
povinných poplatkov spôsobené, hrubou nedbalos ou
úmyslom zamestnancov tretími stranami, zapojili. Kontraktu
naša obmedzená sumou, uvedenou faktúre vyjmä
dph spôsobili škodu preberá pred poh
adávkami. tr strán, používaním. Služieb dodali
sqp. International všetky práva vyhradenévýrobce, desek
plošných spojů prezentace,
online výpočet ceny kalkulačka pool
servis formulář pro cenovou nabídku produkt
rychlost, dodání technické možnosti výroby základný,
materiál kontakty napište nám platební a adresa imprint klientský,. Portál jak
vyrábíme plošné spojevideo. konzultace technických řešení
cenové nabídky nebo další informace zavolejte
tel mobil kke psg sqp international
o všechna, práva vyhrazenavýrobca dosiek plošnými
spojmi úvodná stránka prezentácia online
výpočet ceny kalkulačka dps pool servis
formulár, cenovú ponuku produkt, rýchlost dodania
technické možnosti výroby základný materiál kontakty
napíšte nám a adresa klientský portál ako vyrábame plošné spojevideo
konzultácie technických riešení cenové ponuky, alebo
ďaľšie zavolajte tel mobil. Kke
psg sqp international o práva
vyhradenévýrobce desek. plošných spojů úvodní stránka.
prezentace online výpočet kalkulačka
dps pool,. Servis formulář pro cenovou
nabídku. Produkt rychlost dodání technické možnosti
výroby základný kontakty. Napište nám
platební mapa. A adresa imprint klientský
jméno tematická, oblast všeobecné informace,
objednávka kvalita produktů služeb
jiné, zpráva konzultace technických řešení nabídky nebo další zavolejte tel mobil
kke psg sqp international o. Všechna
práva vyhrazenavýrobca dosiek, plošnými spojmi úvodná
prezentácia online výpočet ceny
kalkulačka dps pool, servis formulár cenovú.
Ponuku produkt, rýchlost dodania technické Výroby základný materiál kontakty, napíšte nám
mapa a adresa.. klientský portál
meno tematická. Oblast všeobecné. Informácie dáta
plošné spoje cenová ponuka objednávka plošných
spojov kvalita produktov služieb iné konzultácie technických riešení cenové, ponuky alebo
ďaľšie zavolajte tel. Mobil kke psg sqp international o práva vyhradené layout výrobcovia program

plošných dizajn

doštička

plošnými obvod doštička

dps mfg

karty rapid design

plošných spojov

spojov komponentov softvér

dps výroby

plošnými softvér elektronickom

dosky s plošnými spojmi

výrobcovia dosiek plošných spojov

leptanie výrobky prototyp

palube výroba montáž

karty spoje layout

program obvode dps

dizajne výrobné výrobky

komponentov obvodu

doske softvér

spojmi mfg tlačiareň

dosky s plošnými spojmi uk

doske pcb

obvodov softvér

dizajn dosiek plošných spojov

design obvodov tlačené

elektronickom dizajne

komponentov rozloženie dizajn

obvodov tlačených tlačené

doske rozloženie

mikro obvody

dps softvér

obvody viacvrstvových mikro

leptanie výroby spoje

dizajne dosky návrhár

mfg zapojenia spojmi

plošných služby prototyp

obvode karty

viacvrstvových elektronické prototypy

plošných návrhár dosky

viacvrstvových plošných spojov

doske zapojenia výroby

doske plošných spojov

dizajne obvody tlačených

pcb schéma program

dps leptanie

elektronickom služby karty

rapid obvod výroba

tlačených spojov

obvodu tlačiareň tlačený

pcb design

tlač layout spoje

obvody

tlačených dps prototyp

mfg výrobné prototyping

dosiek výroby výrobné

elektronické prototypy zmluvnej

tlačený obvod softvér

tlač montáž výroba

rozloženie obvode výrobcovia

prototypy

plošných obvodov

mikro zmluvnej spojov

schéma zapojenia

pcb schéma doštička

tlačený obvod layout

plošných služby dps

pcb layout

dps doske

rapid prototyping

dps

tlačené leptanie spojmi

palube rozloženie plošnými

dizajn doske montáž

obvodu zapojenia prototyping

doske návrhár

prototyp

pc palube

tlačiareň doske

spojov mikro viacvrstvových

spoje

tlačiareň elektronickom prototyping

výroba dosiek plošných spojov

elektronické softvér komponentov

palube design rapid

obvodov program

tlač plošných spojov

tlačený obvod

obvode tlačený tlač

plošných montáž

dosky design

dizajn obvodu tlačený

elektronické výrobky

schéma obvodov výrobky

obvody zmluvnej prototypy

doske dizajn

elektronické výrobné služby

dosiek doštička obvod

montáž dps

zmluvnej výroby

tlačené doske

pcb výrobcovia návrhár

dosky s plošnými spojmi design

layout výrobcovia program

plošných dizajn

doštička

plošnými obvod doštička

dps mfg

karty rapid design

plošných spojov

spojov komponentov softvér

dps výroby

plošnými softvér elektronickom

dosky s plošnými spojmi

výrobcovia dosiek plošných spojov

leptanie výrobky prototyp

palube výroba montáž

karty spoje layout

program obvode dps

dizajne výrobné výrobky

komponentov obvodu

doske softvér

spojmi mfg tlačiareň

dosky s plošnými spojmi uk

doske pcb

obvodov softvér

dizajn dosiek plošných spojov

design obvodov tlačené

elektronickom dizajne

komponentov rozloženie dizajn

obvodov tlačených tlačené

doske rozloženie

mikro obvody

dps softvér

obvody viacvrstvových mikro

leptanie výroby spoje

dizajne dosky návrhár

mfg zapojenia spojmi

plošných služby prototyp

obvode karty

viacvrstvových elektronické prototypy

plošných návrhár dosky

viacvrstvových plošných spojov

doske zapojenia výroby

doske plošných spojov

dizajne obvody tlačených

pcb schéma program

dps leptanie

elektronickom služby karty

rapid obvod výroba

tlačených spojov

obvodu tlačiareň tlačený